Aplicatie mobila de acces la servicii web de pe platforma Windows Phone - PowerPoint PPT Presentation

alpha
aplicatie mobila de acces la servicii web de pe platforma windows phone n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aplicatie mobila de acces la servicii web de pe platforma Windows Phone PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aplicatie mobila de acces la servicii web de pe platforma Windows Phone

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Aplicatie mobila de acces la servicii web de pe platforma Windows Phone
110 Views
Download Presentation

Aplicatie mobila de acces la servicii web de pe platforma Windows Phone

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Aplicatiemobila de acces la servicii web de peplatformaWindows Phone Student: Ruben-Titi BIRSAN Coordotator: Sl.Dr.Ing Eduard-Cristian POPOVICI

 2. Cuprins Ideeaproiectului Titlulsidescriereaproiectului (aplicatiei) Detaliiaplicatie Tehnologiifolosite Concluzii

 3. Ideeaproiectului Ideea acestei teme (aplicaţii) a apărut în timpul unei călătorii personale cu trenul. Trenul a întârziatmaimult de o oradându-mi peste cap programul.Am aflat într-un de la căltorică trenul respectiv întârzia de fiecare dată,iar cei care circulau frecvent pe acea ruta ştiau că acel tren întârzie de fiecare dată,numai că erau unii călători care nu ştiau lucrul acesta,cum a fost şi cazul meu.

 4. AplicatiaIntarzieri CFR Prinintermediulacesteiaplicatii se pot inregistrasistocaintarzieri regulate sauintamplatoare ale trenurilor,date care ulterior pot fi vizionatesi pot fi de folosaltorutilizatori.

 5. AplicatiaIntarzieri CFR Aplicatiaestedestinataterminalelor mobile care folosescsistemul de operare Windows Phone si a fostcreatafolosindmediul de dezvoltare Microsoft Visual Studio 2010.

 6. Paginaprincipala a VS 2010

 7. Tehnologiifolosite Pentruinterfatavizualaaplicatiei se foloseste cod XAML care este un limbajdezvoltat de Microsoft. Pentrufunctionalitatileaplicatieicodulestescris in limbajul C#.

 8. Diagram UML a aplicatiei

 9. Detaliiaplicatie Aplicatiaeste de tip client-server si are cascopinregistrareadatelorsiapoiafisarealor la cerereaclientilorint-o listaordonata initial dupanumarul de minute intarziate.

 10. Detaliiaplicatie

 11. Detaliiaplicatie Pagina de inregistrare a datelor.

 12. Detaliiaplicatie Pentruinregistrareadatelor in baza de date de pe server am folositclasaWebClient din C#.Datelesuntserializatesitrimiseprin URL sub forma de fisier JSON.

 13. Detaliiaplicatie Pentruafisarea se preiaudatele din baza de date se transfera tot prinintermediulClaseiWebClientsi se deseriaalizeazapentru a putea fi afisatepetelefon.

 14. Afisareadatelor

 15. Concluzii Acest proiect este un model de reprezentare al unui serviciu web si reflectă modul in care se desfasoară un schimb de date intre un client si un server. Proiectul poate fi dezvoltat foarte usor si i se pot adăuga si alte funcționalitati si elemente.

 16. Vamultumescpentruatentie!