soc pr ca v paliat vnej starostlivosti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Soc.práca v paliatívnej starostlivosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Soc.práca v paliatívnej starostlivosti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Soc.práca v paliatívnej starostlivosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Soc.práca v paliatívnej starostlivosti. Mgr. Miriam Prášilová VŠ Z a SP Sv.Alž. NZ Evanjelická Diakonia, Dobr.skupina Vŕba. Paliatívna starostliivosť. „pallium“.... Lat.....rúško, plášť „Poskytnúť plásť tým, ktorí boli nechaní na mraze, lebo im už kuratívna liečba nezaberie.“

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Soc.práca v paliatívnej starostlivosti' - aloha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
soc pr ca v paliat vnej starostlivosti

Soc.práca v paliatívnej starostlivosti

Mgr. Miriam Prášilová

VŠ Z a SP Sv.Alž. NZ

Evanjelická Diakonia, Dobr.skupina Vŕba

paliat vna starostliivos
Paliatívna starostliivosť
 • „pallium“.... Lat.....rúško, plášť
 • „Poskytnúť plásť tým, ktorí boli nechaní na mraze, lebo im už kuratívna liečba nezaberie.“
 • „ aktívna komplexná starostlivosť o pacientov v pokročilom štádiu choroby. Kľúčovou je kontrola bolesti a ďalších symptómov a riešenie psychologických,
paliat vna starostliivos1
Paliatívna starostliivosť
 • Sociálnych a duchovných problémov. Cieľ paliat.starostlivosti- dosiahnutie čo najlepšej kvality života pacientov a ich rodín ( Svet.zdravot.organizácia, 1990)
 • V pal.starostl.sú zahrnuté vš.vhodné zákroky: radioterapia, chemoter, hormonál.liečba, rehabilitácia
palliare
Palliare (lat.)

zahaliť plášťom

Palliare
paliat vna starostliivos2
Paliatívna starostliivosť
 • Sociálnych a duchovných problémov. Cieľ paliat.starostlivosti- dosiahnutie čo najlepšej kvality života pacientov a ich rodín ( Svet.zdravot.organizácia, 1990)
 • V pal.starostl.sú zahrnuté vš.vhodné zákroky: radioterapia, chemoter, hormonál.liečba, rehabilitácia
z sady pal starostlivosti
Zásady pal. starostlivosti
 • Poskytuje uľavu od bolesti
 • Podporuje život, vníma umieranie ako prirodzený proces
 • Nesnaží sa urýchliť ani oddialiť smrť
 • Obsahuje psych. a duch.aspekty starost.
 • Ponúka systém podpory, kt.pomáha pacientom žiť čo najaktívnejšie až do smrti
z sady pal starostlivosti1
Zásady pal. starostlivosti
 • Využíva tímovú prácu odborníkov a dobrovoľníkov pre naplnenie potrieb pacientov a ich rodín
 • Usiluje sa o zlepšenie kvality života
 • Pal.starostlivosť je multiprofesná činnosť,kt.zahŕňa lekára,zdravotníkov, soc.pracovníka, psychológa, duchovného, dobrovoľníkov, príbuzných. Členovia sú školení
potreba paliat v l ok
Potreba paliatív.lôžok
 • „Pre nedostatočné pokrytie služieb o starých a ťažko chorých - nedostatku zariadení sociálnej starostlivosti a dlhodobej ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti – odhadujeme potrebu paliatívnych a hospicových postelí na Slovensku na 10 na 100.000 obyvateľov, spolu 540 na Slovensku.“ (Križanová,K.,2009)
paliat vna starostlivos na slovensku
Paliatívna starostlivosť na Slovensku
 • „V súčasnosti je táto potreba pokrytá len čiastočne posteľami oddelení paliatívnej medicíny v nemocniciach a posteľami v hospicoch.“ (Križanová,K., 2009)
 • Nemocnice s paliatív.lôžkami: – Geriatrický ústav Košiciach, nemocnica v Trstenej a Považskej Bystrici a FN Milosrdných bratov v Bratislave.
paliat vna starostlivos na slovensku1
Paliatívna starostlivosť na Slovensku
 • Za posledných 10 rokov sa otvorili hospice v Bardejovskej Novej Vsi, Trenčíne, Nitre, Trsticiach, Palárikove, Ľubici a v ? Bratislave. Spolu 6 hospicov a majú asi 88 postelí.
 • „Existujú aj mobilné hospicové tímy (napr.na území Spiša, 2009) Na počet obyv.je to zúfalo málo ! Ideálne riešenie-viac mobilných tímov.
paliat starostlivos na slovensku
Paliat.starostlivosť na Slovensku
 • Jedine súkromná „Slnečnica“ v Bratislave spĺňa kritériá mobilného hospicu. Podobne to platí aj pre súkromný mobilný hospic pre deti, ktorý sa volá „Plamienok“- pôsobí do 100 km od BA.
 • Financovanie oboch týchto hospicov je závislé na grantoch a daroch, ich služby nie sú až doteraz hradené zo zdravotného poistenia. (2009)
mobiln hospic sv katar ny labour
Mobilný  hospic sv. Kataríny Labouré:
 • „Počas mojej práci v mobilnom hospici som zistila, že umieranie nemusí byť bolestivé. Telesné utrpenie je vždy možné zmierniť. Ľudia potrebujú, aby neumierali sami, kludná a starostlivá prítomnosť iného človeka môže v mnohých prípadoch utíšiť mučivú úzkosť zomierajúceho. Od svojich chorých a ich príbuzných som sa veľa poučila. Pre mnohých bolo zomieranie veľkou príležitosťou osobne dozrieť, vytvoriť hlboké vzťahy.“ (s.Barbora,2009)
mobiln hospic sv katar ny labour1
Mobilný  hospic sv. Kataríny Labouré:
 • „Preto je umieranie o láske, dôvere, múdrosti, bezpečnosti a aj o profesionalite. A príbuzní, ktorí sprevádzali svojho blízkeho, odkazujú, že je paradoxne možné ho milovať a súčasne dopriať mu odísť.“ (s.Barbora)
duch starostlivos a duch potreby a chor ch
Duch.starostlivosť a duch.potreby ťaž.chorých
 • Duch.starostl.- zameriava sa na otázky zmyslu, existenciálne a nábož.otázky pacienta. Neobmedzuje sa len na veriacich a je nablízku pred i po smrti pacienta.
 • 1. Prijatie – akceptácia so sv. chorobou
 • 2. Dôstojnosť – úcta, rešpekt
 • 3. Nádej – v každej fáze choroby
 • 4. Byť vypočutý – aj v utrpení, vo výčitkách
duch potreby a chor ch
Duch.potreby ťaž.chorých
 • 5. Pravdivosť – hovoriť o ňom pred ním
 • 6. Útecha – môcť sa tešiť
 • 7. Samota – so sebou, s Bohom
 • 8. Spoločenstvo – necítiť sa opustený
ako pom ha nap a spiritu lne potreby nevylie ite ne chor ho
Ako pomáhať napĺňať spirituálne potreby nevyliečiteľne chorého?
 • Prispievať k nasledovnému duchovnému prežívaniu pacientov (Payne,G., Kanada):
 • 1. k integrite – povzbudzovať pacienta k hovoreniu pravdy, vstupovať do neznáma
 • 2. k autonómii – nech pacient prejavuje sv. autoritu, má vplyv na sv. život, vplýva na rozhodnutia v rodine, môže byť nezávislý
ako pom ha nap a spiritu lne potreby nevylie ite ne chor ho1
Ako pomáhať napĺňať spirituálne potreby nevyliečiteľne chorého?
 • 3. k zmiereniu –odpustiť si nedokončené dielo, odpustiť blízkym, Bohu
 • 4. k šľachetnosti – podporiť pt, ak chce venovať nejaký dar, niečo odovzdať..
 • 5. k osobnému povolaniu – sprevádzať v otázke „Kto som? Aké záväzky chcem naplniť ako matka... Viac „byť“ ako „robiť“
pacientove hlasn tich v kriky pre o ja
Pacientove hlasné/tiché výkriky „prečo ja?“
 • Za otázkou „prečo ja?“ môže byť:
 • 1. hnev, frustrácia – odpovedať treba na frustráciu ponukou možností, dávať možnosť voľby aj v „bezvýznam.“veciach
 • (Callananová,M., Kelleová,P.)
 • 2. strach, des zo symptómov choroby – odpovedať po krokoch o tom, čo sa môže diať, opisovať proces
umieraj ci pacient u ite om
Umierajúci pacient učiteľom
 • Sám pacient sa stáva našim učiteľom.
 • Pacienti majú 2 kategórie tém (Cal.,Kel.):
 • 1. opisy toho, čo prežívajú
 • 2. žiadosť o niečo, čo umožní pokojnú smrť
 • Umierajúci „plávajú medzi 2 svetmi“.
 • Používanie symbolického jazyka- veľmi užitočné je poznať život. príbeh pacienta,

lebo jeho komunikácia sa oslabuje

umieraj ci pacient u ite om1
Umierajúci pacient učiteľom
 • Väčšina zomierajúcich tuší blízkosť smrti.
 • Dôležitá úloha: povzbudiť príbuzných načúvať a porozumieť „odkazom“ zomierajúceho a vhodne na to reagovať. Možno potreb.uistenie, že rodina to zvládne.
 • Vhodné reakcie: Na všetko reagovať mierne, kladne hodnotiť všetko, čo umierajúci povie, láskavo sa pýtať (Myslím, že mi chcete povedať niečo dôležité, snažím sa to pochopiť. Prosím, skúste to ešte raz povedať.)
aj zmierenie m ambivalentnos
Aj zmierenie má ambivalentnosť
 • Ak sa stane, že umierajúci sa zmieri so smrťou a cítiť z toho pokoj, zároveň sa „odtiahne“ od ľudí (rodiny, zdrav.personálu), stáva sa odcudzenejším, má už málo potrieb, stačí mu prítomnosť 1 blízkeho človeka, ktorého si vyberie- to je náročné a smutné pre blízkych.
ako d va n dej
Ako dávať nádej?
 • Nádej rozmieňať na drobné (Payne, G.):
 • 1. nádej na vyliečenie, návrat do pôvod.role
 • 2. nádej na dôstojný priebeh liečby
 • 3. nádej na splnenie určitej úlohy
 • 4. nádej, že pac.nebude sám
 • 5. nádej, že nebude trpieť neznes.boleťou
 • 6. nádej na dôstojnú smrť
nesenie spiritu lnych ot zok
Nesenie spirituálnych otázok
 • „ ...žiadame Boha, aby nám dal odpovede na naše otázky a On nám namiesto toho pošle niekoho, kto nám tie otázky pomôže niesť.“
 • Je to spoločná, tímová úloha – poniesť aj otázky nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich, na ktoré odpovede ešte nevieme.
s as pal t mu dobrovo n ci
Súčasť pal.tímu- dobrovoľníci
 • Význam činnosti dobrovoľníkov pri pacientoch:
 • Pre pacientov: Psychosociálna podpora,

lepšia kvalita života

 • Pre zdravotníkov: Určitá výpomoc (napr.pri kŕmení, drobnom nákupe, venovanie sa „osamotenejším“pac...). Dobrovoľníci nezastupujú úlohy zdravotníkov.
podmienky pre zdrav fungovanie dobrovo n kov
Podmienky pre zdravé fungovanie dobrovoľníkov
 • a/ presvedčenie organizácie o potrebe

dobrovoľníkov

 • b/ rešpektovanie systému organizácie

(nemocnica, hospic, domov dôchodcov..)

 • c/ vypracovaný dobrovoľnícky program
 • d/ „vyčlenený“ a nadšený človek, ktorý sa bude

dobrovoľníkom venovať

rozdiel medzi neorganizovan mi a organiz dobrovo n kmi
Rozdiel medzi neorganizovanými a organiz. dobrovoľníkmi

Neorganizovaní: Organizovaní:

- neistota - istota

- sporadickosť - pravidelnosť

- väčšia fluktuácia - väčšia stálosť

 • nejasné pravidlá - nastav. pravidlá
 • menší úžitok pre pac. - väčší úžitok
pr klad z ds v ba
Príklad z DS Vŕba
 • Dobrovoľ. skupina funguje od r.1999, od r.2003 ako OZ
 • Poskytuje sprevádzaciu službu onkologickým pacientom v OÚSA v BA
 • Uchádzači o dobrov.službu prechádzajú náborom, školením, majú prav.supervíziu
pr klad z ds v ba1
Príklad z DS Vŕba
 • DS Vŕba má s nemocnicou zmluvu,

dobrovoľníci podpisujú zmluvu s DS,

kt. súčasť je etický kódex

 • Od okt. 2009 bola schválená pozícia koordinátorky dobrovoľníkov – rozšírenie činnosti aj na iné oddelenia, tzv. kluby pre pacientov, jednoráz. akcie....
pr klad z ds v ba2
Príklad z DS Vŕba
 • Podrobnosti o fungovaní, obsahu

školenia – v knihe: Mária Hatoková a kol.: Sprevádzanie

chorých a zomierajúcich (vyd. Don

Bosco)

 • Kniha chce byť poradcom, návodom pre ďalšie zariadenia i pomocou tým, ktorí doma sprevádzajú svojich ťažko chorých
soc pracovn k ako s as multidisciplin rneho t mu
Soc.pracovník ako súčasť multidisciplinárneho tímu
 • Oboznám.sa s prípradom- soc.anamnéza, prvotný zber info, zistenie potrieb pt a jeho rodiny.
 • Posúdi schopnosť pt zvládnuť sit., vytvára optimál.podmienky na vyjadrenie pocitov pt
 • Vypracuje soc.diagnózu- zisťuje príčiny, kt.spôsobili prehĺenie soc.problému
soc pracovn k ako s as multidisciplin rneho t mu1
Soc.pracovník ako súčasť multidisciplinárneho tímu
 • Naplánuje riešenie- soc.terapia, poskytuje indivod.soc.starostlivosť, robí si evidenciu postupov práce
 • Kontinuálne sa stará o dobré soc.vzťahy medzi pt a rodinou, pomáha predchádzať
 • Tzv. sociálnej smrti. Soc.zomieranie (Haškovcová,H.)-odtrhnutie od vš.ľudského
 • Starostlivosť o rodinu pozostalých-opatrov./ošetrov.služba, vybav.pohrebu i potom
paliat vna soci lna pr ca
Paliatívna sociálna práca
 • Šimkovicová, soc.sestra z paliat.onkol.amulancie, H.Králové:“Jedná se o zjištění situace pacienta, posouzení možnosti intervence do této situace v souvislosti se ztrátami a porušením rovnováhy, které nevyléčitelně nemocného a jeho rodinu potkávají.
paliat vna soci lna pr ca1
Paliatívna sociálna práca
 • „Cílem je pomoci adaptovat se na život s nemocí, umíráním a smrtí, najít možnosti fungování v nové situaci a hlavně citlivě vyvážit intervenci-aktivizaci, řešení problémů s paliací - doprovázením pacienta a jeho blízkých.“
soci lna boles
Sociálna bolesť
 • „Obavy, trápení, starosti, těžkosti“
 • „V oblasti sebeobsluhy, mobility, rodinného zázemí, sociálních kontaktů, finančního zajištění, aktivity, plánů, nadějí a vyrovnání se se smrtí“ (Šimk.)
met dy soci ln ej pr ce v paliat vn ej starostlivosti
Metódy sociálnej práce v paliatívnejstarostlivosti
 • Plánovanie rozhovoru
 • Pýtanie sa
 • Poradenstvo
 • Intervencia
 • Riešenie akutnej krízy
 • Sprevádanie
p tanie sa
Pýtanie sa
 • Zistenie a spoločné posúdenie skutočné situácie pacienta a jeho rodiny
 • Např. dotazník týkající se kvality života a aspektů výživy pacienta
rie enie ak tnej kr zy celkem v roce 2010 35 pacient amulancia hradec kr lov
Riešenie akútnej krízycelkem v roce 2010 35 pacientů- amulancia Hradec Královí
 • „Pečlivé naslouchání
 • poskytnutí opory, zajištění pomoci blízkých
 • Aktivizace týmu
 • Vytvoření plánu
 • Intervence-intenzivní řešení“ (šimkovic.)
zaji t n hospicov p e celkem v roce 2010 34 pacient
Zajištění hospicové péčecelkem v roce 2010 34 pacientů
 • Jednání s pacientem a jeho rodinou, informace o hospicové péči, informace před přijetím, způsob hrazení, možnosti pobytu rodiny….
 • Jednání s lékařem
 • Jednání s hospicem
 • Vyplnění a podání žádosti do hospice
 • Zajištění podpisu informovaného souhlasu
sprev dzanie
Sprevádzanie
 • Povzbuzovanie
 • Uisťovanie
 • Zmena perspektívy
 • Načúvanie
 • Prerokovanie záujmu zo strany ambulancie, soc.prac./tímu
 • Oceňovanie
mo nosti soc poradenstva pre pacienta
Možnosti soc.poradenstva pre pacienta
 • Využívame možnosti pomoci na základe viacerých zákonov (Baranová,A.,2011)
 • 447/2008 o peňaž.príspevkoch na kompenzáciu ŤZP
 • 448/2008 o soc.službách
 • 461/2003 o soc.poistení
 • 98/1995 o liečeb.poriadku, doplnený 579/2003 o kúpeľ.starostlivosti a iné
mo nosti soc poradenstva pre pacienta1
Možnosti soc.poradenstva pre pacienta
 • Zákon 447/2008 o peňaž.príspevkoch na kompenzáciu.... Umožňuje pacientom požiadať o preukaz FO ŤZP.
 • ČO je to ŤZP? Čo to znamená?
soci lny d sledok zp
Sociálny dôsledok ŤZP
 • „Je znevýhodnenie, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ŤZP v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravot.postihnutia rovnak.veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu ŤZP prekonať sama.“
funk n porucha
Funkčná porucha
 • Nedostatok telesných schopností, zmyslových alebo duševných schopností FO, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.
 • Zákonná lehota na vydanie rozhodnutia a miere funkč.poruchy-do 60 dní.
 • Určuje ju posudkový lekár.
centrum pomoci lpr
Centrum pomoci LPR
 • Liga proti rakovine – BA. KE, MT
 • Poradenská a informačná služba, Linka pomoci (www.lpr.sk, 02/ 529 65 148)
 • Ponúka možnosť individuálneho soc.poradenstva, kontakty na ADOS, hospic, pomoc psychológa, rehabilitáciu, voľnočas.aktivity, semináre, vzdeláv.kurzy, rekondičné pobyty...