poslediplomske specijalisti ke studije za oblast notar javni bele nik n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

Poslediplomske specijalističke studije za oblast notar - javni beležnik. Bračni ugovor Profesor dr Marija Draškić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. I. Imovinski režim supružnika: srpsko pravo. z akonski imovinski režim: zajednička imovina/ posebna imovina

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - aloha


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
poslediplomske specijalisti ke studije za oblast notar javni bele nik

Poslediplomske specijalističke studije za oblast notar - javni beležnik

Bračni ugovor

Profesor dr Marija Draškić,

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

i imovinski re im supru nika srpsko pravo
I. Imovinski režim supružnika: srpsko pravo
 • zakonski imovinski režim: zajednička imovina/posebna imovina
 • ugovorni imovinski režim: bračni ugovor
i a imovinski re im supru nika zajedni ka imovina
I.a Imovinski režim supružnika: zajednička imovina
 • rad
  • prihodi od zajedničke imovine
  • prihodi od posebne imovine u koje je uložen rad
  • stvari nabavljene iz zajedničke imovine
  • naknade za zajedničku imovinu (naknada štete, naknada za eksproprijaciju, suma osiguranja itd.)
  • naknade za rad (novčana renta, otpremnina, stipendija, nagrada, odlikovanje itd.)
  • autorska i druga prava intelektualne svojine
  • imovina stečena igrama na sreću
  • imovina stečena ugovorom o doživotnom izdržavanju
 • zajednica života supružnika
i b imovinski re im supru nika zajedni ka imovina
I.b Imovinski režim supružnika: zajednička imovina
 • pravna priroda zajedničke imovine
  • neopredeljenost udela
  • javni registri prava na nepokretnostima (čl. 176. PZ)
 • upravljanje i raspolaganje zajedničkom imovinom
  • ugovor o punomoćju – pismena forma?
   • VSS Rev. 1864/06
 • deoba zajedničke imovine
  • sporazumna deoba
  • sudska deoba (pretpostavka jednakih udela)
  • odluka Kasacionog suda Francuske od 24. februara 1998. (čl. 5. Protokola br. 7 uz EKLJP)
 • odgovornost supružnika za obaveze
i c imovinski re im supru nika bra ni ugovor
I.c Imovinski režim supružnika: bračni ugovor
 • “Supružnici odnosno budući supružnici mogu svoje imovinske odnose na postojećoj ili budućoj imovini urediti ugovorom (bračni ugovor).
 • Bračni ugovor mora biti zaključen u pismenom obliku i mora biti overen od strane sudije, koji je dužan da pre overe supružnicima pročita ugovor i upozori ih da se njime isključuje zakonski režim zajedničke imovine.
 • Bračni ugovor koji se odnosi na nepokretnosti upisuje se u javni registar prava na nepokretnostima.” (čl. 188. PZ)
i d imovinski re im supru nika bra ni ugovor
I.d Imovinski režim supružnika: bračni ugovor
 • Prigovori:
  • protivan “srpskoj tradiciji”
  • nisu naznačeni tipovi bračnog ugovora
  • nema zaštite slabije strane
  • nedostaju pravila o prestanku
i e imovinski re im supru nika bra ni ugovor
I.e Imovinski režim supružnika: bračni ugovor
 • imenovani ugovor
 • dvostrano obavezni ugovor (po pravilu)
 • aleatoran ugovor (ako se odnosi na buduću imovinu)
 • predmet, forma, dejstva, raskid, poništenje (zabluda, prevara pretnja, zelenaški ugovor...) – čl. 196.PZ
i f imovinski re im supru nika posebna imovina
I.f Imovinski režim supružnika: posebna imovina
  • imovina stečena pre braka
  • imovina stečena u braku, ali ne radom
  • imovina stečena deobom zajedničke imovine
  • miraz
  • prihodi od posebne imovine, ako u njih nije uložen rad (kamata, zakupnina, dividenda)
 • upravljanje i raspolaganje posebnom imovinom
ii imovinski re im supru nika uporedno pravo
II. Imovinski režim supružnika: uporedno pravo
 • zakonski imovinski režim
 • ugovorni imovinski režim
iia imovinski re im supru nika zakonski imovinski re im
IIa. Imovinski režim supružnika: zakonski imovinski režim
 • zakonski režim zajednice imovina (belgijsko, francusko, rusko, italijansko, portugalsko, špansko, holandsko, hrvatsko pravo itd.)
 • zakonski režim odložene zajedniceimovina (dansko, norveško, švedsko, švajcarsko pravo itd.; nemačko pravo: Zugewinngemeinschaft)
 • zakonski režim odvojenih imovina (englesko, grčko pravo itd.)
ii b imovinski re im supru nika ugovorni imovinski re im
II.b Imovinski režim supružnika: ugovorni imovinski režim
 • ugovorni režim zajednice imovina (belgijsko, nemačko, grčko, italijansko, norveško itd. pravo)
 • ugovorni režim odvojenih imovina (belgijsko, francusko, nemačko, italijansko, holandsko, hrvatsko pravo itd.)
 • porodični dom
iii imovinski re im vanbra nih partnera srpsko pravo
III. Imovinski režim vanbračnih partnera: srpsko pravo
 • zajednička imovina
 • posebna imovina
 • (van)bračni ugovor
iii a imovinski re im vanbra nih partnera zajedni ka imovina
III.a Imovinski režim vanbračnih partnera: zajednička imovina
 • rad
 • zajednica života vanbračnih partnera
  • postojanje zajednice života
  • trajanje zajednice života
 • nepostojanje bračnih smetnji
   • bračnost
   • nesposobnost za rasuđivanje
   • srodstvo
   • starateljstvo
   • maloletstvo
   • mane volje
iv imovinski re im vanbra nih partnera uporedno pravo
IV. Imovinski režim vanbračnih partnera: uporedno pravo
 • ugovorni koncept (belgijsko, dansko, englesko, francusko, nemačko, grčko, italijansko, špansko pravo itd.)
 • statusni koncept (švedsko, slovenačko, hrvatsko, makedonsko, panamsko, paragvajsko, bolivijsko pravo, pravo australijskih država Južna Australija, Novi Južni Vels itd.)
v zadatak
V. Zadatak
 • Marta i Petar Nikolić pristupaju u kancelariju javnog beležnika i saopštavaju zajedničku želju da sačine bračni ugovor. O sebi i movini koju poseduju daju sledeće podatke:
 • brak su sklopili 24. maja 1994. godine u Zagrebu
 • oboje su doktori stomatologije
 • žive u Beogradu, u ulici Makedonska 34, u trosobnom stanu, upisanom u ZKU br. 1361 k. o. Beograd 1, koji je Marta nasledila od svojih roditelja
 • imaju ušteđevinu od 50.000 eura položenu na devizni račun Petra kod ProCredit banke, broj računa 236000085
 • imaju kuću u Beogradu koja je stečena tokom zajedničkog života i rada u privatnoj stomatološkoj ordinaciji koju je u potpunosti opremio Petar pre sklapanja braka
 • imaju automobil marke Opel Vectra, godište 2004, broj šasije 334455X789, registarske oznake BG 657-911 koji su dobili od Martinih roditelja prilikom proslave desetogodišnjice braka