Tehnolo ki in eniring in novo znanje
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Tehnološki inženiring in novo znanje. Dr. Zoran Marinšek, u.d.i.s. Predsednik UO Združenja za inženiring zoran.marinsek@inea.si KONFERENCA O RAZVOJU INŽENIRINGA, Ljubljana, 12.05.2010. Struktura nagovora. Inženiring in tehnološki inženiring Tehnolološki inženiring – SWOT

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - alodie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tehnolo ki in eniring in novo znanje
Tehnološki inženiring in novo znanje

Dr. Zoran Marinšek, u.d.i.s.

Predsednik UO Združenja za inženiring

zoran.marinsek@inea.si

KONFERENCA O RAZVOJU INŽENIRINGA, Ljubljana, 12.05.2010


Struktura nagovora

Struktura nagovora

 • Inženiring in tehnološki inženiring

 • Tehnolološki inženiring – SWOT

 • Vloga inženiringa in tehnološkega inženiringa

 • Vloga združenja za inženiring

 • Sistemske naloge za izhod iz krize


Kaj je in eniring
Kaj je inženiring

 • inženiring je integriranje oz. povezovanje več aktivnosti iz življenjskega cikla objekta ali sistema

 • sestavine inženiringa =

  = aktivnosti iz življenjskega cikla objekta ali sistema


In eniring
Inženiring

 • življenjski cikel objekta ali sistema obsega:

  • opredelitev zahtev

  • konceptualno načrtovanje, detajlno načrtovanje (in razvoj),

  • izvedbo,

  • obratovanje in

  • razgradnjo


Kaj je tehnolo ki in eniring
Kaj je tehnološki inženiring

= Inženiring tehnoloških sistemov

 • Novi tipi vključujejo razvojno komponento aktivnosti in temeljijo na integraciji znanja,

  • po možnosti domačega znanja in domačih tehnologij

 • na področjih srednjih in visokih tehnologij kot so

  • informacijsko-komunikacijske tehnologije,

  • tehnologije vodenja procesov,

  • Napredne energetske tehnologije

  • okoljske tehnologije,

  • novi materiali, itd.


Tehnolo ki in eniring
Tehnološki inženiring

 • Konkurenčnost tehnološkega inženiringa je odvisna od količine naprednih tehnologij, ki jih integrira in ponuja

 • Na globalnem trgu naš inženiring lahko konkurenčno nastopa v prvi vrsti s tehnološko ponudbo gospodarstva, ki stoji za njim


Tehnolo ki in eniring1
Tehnološki inženiring

 • Tehnološki inženiring je merilo za tehnološko konkurenčnost domačega gospodarstva na svetovnem trgu:

  • kaže obseg slovenske avtohtone tehnološke ponudbe na trgu,

  • je najbolj izpostavljen del gospodarstva, deluje na najbolj odprtem trgu; je dejavnost, ki najprej občuti notranjo in zunanjo krizo.


Tehnolo ki in eniring swot
Tehnološki inženiring - SWOT

 • Moči

  • velik delež tehnološko inovativnih malih in srednjih podjetij v inženiring dejavnosti

 • Šibkosti

  • tehnološka in poslovna podkritičnost podjetij

 • Priložnosti

  • Procesi povezovanja med podjetji ter med gospodarstvom in JRI

  • SET plan in nove energetske tehnologije in IKT/TVP

 • Grožnje

  • Birokratizacija državne uprave in posledično tehnološke kulture celotne družbe in zmanjšanje inovativnosti


Vloga in eniringa in tehnolo kega in eniringa
Vloga inženiringa in tehnološkega inženiringa

 • Inženiring je storitvena dejavnost in je naravni nosilec ali deležnik procesov prehoda v storitveno gospodarstvo

 • Tehnološki razvoj in prehod v storitveno gospodarstvo je močno povezan z razvojem raziskovalnih, razvojnih in tehnoloških storitev

  • tehnološki inženiring mora zatoigrati pomembno vlogo pri tehnološkem preboju slovenskega gospodarstva.


Vloga zdru enja za in eniring
Vloga Združenja za inženiring

 • Te naravne specifike inženiringa zahtevajo od Združenja za inženiring aktivno in kreativno vlogo:

  • v povezovalnih procesih,

  • v kreiranju skupnega »interesnega gospodarskega prostora« inženiring podjetij,

  • v oblikovanju identitete, poslanstva in statusa tega segmenta,

  • v vzpostavljanju kritičnega obsega ponudbe in trženjskih vzpodbudah, predvsem na mednarodnem trgu.


Sistemske naloge za izhod iz krize
Sistemske naloge za izhod iz krize

 • 2 sistemski nalogi v naši državi, najbolj pomembni za vzpostavitev objektivnih okvirov in možnosti za razvoj slovenskega gospodarstva (in družbe) v tehnološko uspešno in konkurenčno državo:

  • bitka za tehnološki razvoj, inovativnost in novo dodano vrednost

  • bitka – “mobilizacija sil” za debirokratizacijo državne uprave in vzpostavitev države kot proaktivnega partnerja v programih tehnološkega razvoja Slovenije

 • To so tudi naše bitke, v njih je inženiring deležnik in akter


Bitka za tehnolo ki razvoj inovativnost in novo dodano vrednost
Bitka za tehnološki razvoj, inovativnost in novo dodano vrednost

 • Gradnja platforme potreb tehnološkega razvoja slovenskega gospodarstva

 • Spodbujanje povezovanja med podjetji za doseganje kritične mase v tehnologiji in poslovanju na globalnem trgu

 • aktiviranje raziskovalnih razvojnih in inovativnih potencialov v SME

 • Spodbujanje povezovanja raziskovalcev v gospodarstvu in javni raziskovalni sferi


Bitka za tehnolo ki razvoj inovativnost in novo dodano vrednost 2
Bitka za tehnološki razvoj, inovativnost in novo dodano vrednost (2)

 • aktiviranje potenciala raziskovalcev v javni raziskovalni sferi

  • vzpostavitev ustreznih kriterijev uspešnosti in vrednot raziskovalcev v javni raziskovalni sferi, ki spodbujajo delo in omogočajo gradnjo uspešnih raziskovalnih karier raziskovalcev na raziskovalno-razvojnih projektih za potrebe gospodarstva

 • Spodbujanje poslovnih in drugih ne-tehničnih inovacij za hitrejši prenos in uspešnejše uveljavljanje tehnoloških rezultatov v prakso in na globalni trg


Mobilizacija sil za debirokratizacijo dr avne uprave
Mobilizacija sil za debirokratizacijo državne uprave vrednost (2)

 • V zadnjih 10 letih je prišlo do izredne birokratizacije državne uprave

  • Preprečuje, da bi država odigrala svojo vlogo proaktivnega partnerja v programih tehnološkega preboja

 • Največja ovira pri implementaciji sistemskih aspektov strategije izhoda iz krize

 • Izrinja iz sistema zdravo pamet kot osnovo za inovativnost, podjetnost in sprejemanje odgovornosti

 • Pronica v vsa področja poslovanja državne uprave in je skupni imenovalec za

  • komplicirane postopke za črpanje sredstev strukturnih skladov

  • Krizo na področju javnih naročil

  • Zapletenost postopkov umeščanja v prostor, itd


Mobilizacija sil za debirokratizacijo dr avne uprave1
Mobilizacija sil za debirokratizacijo državne uprave vrednost (2)

 • grozi, da bo postala kulturna in civilizacijska norma komuniciranja v družbeno-ekonomskih odnosih

  • Največja sistemska grožnja za razvoj slovenske družbe kot tehnološko (in družbeno) inovativne in napredne družbe


Tehnolo ki in eniring in novo znanje

Hvala za pozornost! vrednost (2)

Združenje za inženiring


Dodatek
Dodatek vrednost (2)

UO ZING je ob imenovanju na konstitutivni seji 2007 sprejel izhodišča za svoje delovanje – Strategijo razvoja inženiringa


Izhodi a za delovanje zing strategija razvoja in eniringa
Izhodišča za delovanje ZING: vrednost (2) Strategija razvoja inženiringa

1. usmeritev v delovanje navzven – organiziranje konkurenčne ponudbe za delo na drugih trgih

i. s povečevanjem profesionalnosti dela v skladu s standardi EU in povečevanjem tehnološke vsebnosti ponudbe

ii. s ponudbo celovitega inženiringa, ki zajema storitve celotnega življenskega cikla investicijskega projekta, vključno s finančnim inženiringom

iii. z aktivno usmeritvijo za trženje inženiringa na izbranih drugih trgih


Strategija razvoja zing 2
Strategija razvoja ZING (2) vrednost (2)

2. uveljavljanje aktivne vloge in partnerstva z državo pri urejanju sektorja javnih naročil na domačem trgu

i. zastopanje interesov izvedbenega inženiringa v družbi ter vplivanje na predpise in prakso naročil v javnem sektorju

ii. motiviranje lobiranja pri spreminjanju ali ustvarjanju novih predpisov na področjih, ki zadevajo izvedbeni inženiring

iii. uveljavljanje partnerstva z javnimi naročniki


Strategija razvoja zing 3
Strategija razvoja ZING (3) vrednost (2)

3. spodbujanje razvoja novih tipov inženiringa tehnoloških sistemov, ki vključuje razvojno komponento aktivnosti in temelji na integraciji znanja,

 • po možnosti domačega znanja in domačih tehnologij,

 • na področjih srednjih in visokih tehnologij kot so informacijsko-komunikacijske tehnologije, tehnologije vodenja procesov, okoljske tehnologije, novi materiali itd.


Strategija razvoja zing 4
Strategija razvoja ZING (4) vrednost (2)

4. spodbujanje, podpora in vključevanje v procese povezovanja za združevanje kapitala in dela za razvoj novih storitev, produktov in tehnologij ter za oblikovanje kritičnega obsega skupne inženiring ponudbe na tujih trgih:

i. tehnoloških mrež za horizontalni aspekt povezovanja, to je povezovanja na nivoju celotnega tehnološkega področja

ii. grozdov za vertikalno povezovanje, to je za povezovanje znotraj posamezne poslovne tehnološke vertikale

iii. konzorcijskega sodelovanja na večjih projektih v tujini in na projektih, ki jih sofinancira EU.


Strategija razvoja zing 5
Strategija razvoja ZING (5) vrednost (2)

5. vzpostavitev statusnih, organizacijskih in finančnih pogojev za oblikovanje in delovanje ZING kot predstavnika, motivatorja in izvajalca skupnih funkcij slovenskega izvedbenega inženiringa in v skladu s smernicami EFCA:

i. ustrezni segment strategije GZS, usmerjen v podpiranje in razvoj storitvenih dejavnosti oz. ustrezni status, ki omogoča oblikovanje take strategije samostojno. Pri tem bo združenje iskalo aktivno pomoč in podporo GZS oz. sinergijo interesov z drugimi dejavniki pri:

 • uveljavljanju interesov gospodarstva pri usmerjanju državnih vlaganj v tehnološki razvoj


Strategija razvoja zing 6
Strategija razvoja ZING (6) vrednost (2)

5. vzpostavitev statusnih, organiza-cijskih in finančnih pogojev ...(nad.)

 • projektih povezovanja (grozdi, tehnološke mreže),

 • uveljavljanju partnerskega odnosa z državo in projektih urejanja sistema javnih naročil,

 • projektih pozicioniranja in vzpostavljanja kritičnega obsega ponudbe inženiringa na mednarodnih trgih.

  ii. ustrezni organizacijski in finančni pogoji delovanja, ki omogočajo izvajanje dogovorjenih skupnih funkcij.