subsidi ring investeringsitems n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SUBSIDIËRING INVESTERINGSITEMS PowerPoint Presentation
Download Presentation
SUBSIDIËRING INVESTERINGSITEMS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

SUBSIDIËRING INVESTERINGSITEMS - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

SUBSIDIËRING INVESTERINGSITEMS. Projecten i.v.m. Openbare reinheid. Project Openbare reinheid. Drie pijlers: sensibilisatie; infrastructuur; handhaving. Subsidiëring is mogelijk wanneer de drie pijlers aanwezig zijn. Welke items ?. Veegmachines van 0,5 m³ tot 4 m³ inhoud;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SUBSIDIËRING INVESTERINGSITEMS' - almira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
subsidi ring investeringsitems

SUBSIDIËRING INVESTERINGSITEMS

Projecten i.v.m. Openbare reinheid

Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen

project openbare reinheid
Project Openbare reinheid

Drie pijlers:

 • sensibilisatie;
 • infrastructuur;
 • handhaving.

Subsidiëring is mogelijk wanneer de drie pijlers

aanwezig zijn.

Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen

welke items
Welke items ?
 • Veegmachines van 0,5 m³ tot 4 m³ inhoud;
 • straatstofzuigers;
 • zwerfvuilbakjes;
 • peukenbakjes;
 • kauwgom-verwijdermachine;
 • verdeler hondenpoepzakjes;
 • specifieke zwerfvuilwagentjes en zwerfvuil-inzamelrecipiënten.

Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen

subsidielimieten
Subsidielimieten
 • 50 % op netto-investeringsbedrag;
 • dossierwaarde minimaal 5 000 EUR exclusief BTW;
 • geen opbouw op vrachtwagenchassis.

Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen

niet subsidieerbaar
Niet subsidieerbaar

Allerlei attributen voor veegmachines zijn niet

subsidieerbaar:

 • onkruidborstels;
 • kantsnijders;
 • maaibalken;
 • sproei-installaties met hoge druk;
 • sneeuwruimers.

Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen

niet subsidieerbaar1
Niet subsidieerbaar

Zijn tevens niet subsidieerbaar:

 • machines en voorwerpen met oncontroleerbaar multifunctioneel gebruik.

Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen

voorbereiding aanvraag
Voorbereiding aanvraag
 • Bestudeer de locatie waar u het materiaal wilt inzetten. Ga na welke eisen u stelt aan de dimensies en prestaties van de machine. (vb. stoephoogte, hellingen, laaghangende hindernissen, breedte paden, afstandsbereik)
 • Leg een aantal referentiepunten vast waar u later het effect van het project kunt meten.(Van belang bij de rapportage voor de eindafrekening)

Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen

opmaak voorontwerp subsidi ringdossier
Opmaak voorontwerp subsidiëringdossier
 • Opmaak bestek (eventueel voorleggen via e-mail alvorens op beslissingsorgaan te brengen);
 • opmaak raming, meetstaat, inschrijvingsbiljet.

Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen

opmaak voorontwerp subsidi ringdossier1
Opmaak voorontwerp subsidiëringdossier

We letten er op:

 • dat er geen merkspecifieke bepalingen in het bestek sluipen;
 • dat de eisen en gunningcriteria de beoordeling niet nodeloos bezwaren.

Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen

indienen ontwerpdossier
Indienen ontwerpdossier
 • In tweevoud;
 • opgeven rekeningnummer voor storting subsidies;
 • logo van Vlaamse zwerfvuilcampagne voldoende groot aanbrengen (zie www.indevuilbak.be);
 • beslissing met akkoord raming door bevoegd orgaan;
 • met afgiftebewijs.

Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen

logo zwerfvuilcampagne
Logo zwerfvuilcampagne

Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen

valkuilen bij een ontwerp
Valkuilen bij een ontwerp
 • Te vroeg openen van biedingen;
 • onduidelijkheid over varianten en opties;
 • raming zit er ver naast;
 • onderhandelingsprocedure is gelimiteerd op 30 000 EUR.

Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen

valkuilen bij een ontwerp1
Valkuilen bij een ontwerp
 • Verwachten te weinig geldige offertes;
 • procedure Aanvrager - OVAM - IF - Minister - Mina-Fonds - OVAM - Aanvrager;
 • gestanddoeningstermijn te kort.

Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen

voorbereiding gunningdossier
Voorbereiding gunningdossier
 • Gunningverslag moet iedere offerte op gelijke wijze beoordelen;
 • gebruik relevante rekenkundige formules;
 • wanneer je een item bespreekt voor één inschrijver dient hierover ook iets vermeld bij de anderen;
 • e-nazicht voor voorlegging aan beslisser is aan te raden.

Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen

indienen gunningdossier
Indienen gunningdossier
 • In tweevoud;
  • beslissing bevoegden;
  • weerhouden inschrijving met relevante bijlagen;
  • pv opening van biedingen;
  • gunningverslag.

Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen

indienen gunningdossier1
Indienen gunningdossier
 • Eén exemplaar: inschrijvingen en relevante gegevens andere deelnemers.
 • Bewaak: gestanddoeningstermijn.

Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen

valkuilen bij de gunning
Valkuilen bij de gunning
 • Grote afwijking van oorspronkelijke raming;
 • het bestek was te specifiek en heeft de keuze voor een interessante offerte gehypothekeerd;
 • bekendmaking gunning aan inschrijvers voor goedkeuring door de minister;
 • documenten niet ondertekend.

Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen

gebeurlijke uitvoeringsproblemen
Gebeurlijke uitvoeringsproblemen

Boete steeds toepassen bij:

 • niet storten borgtocht;
 • laattijdige levering.

Nieuwe technieken en mogelijkheden:

 • vooraf goedkeuring vragen aan OVAM;

Vergeten opties en mogelijkheden:

 • ten laste van de aanvrager.

Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen

indienen 1ste eindafrekening
Indienen 1ste eindafrekening

Uitbetaling 70 % van subsidie na voorlegging van:

 • goedkeuring eindafrekening door bevoegden;
 • bestelbrief en aanvangsbevel;
 • bewijs borgtocht;
 • factuur;
 • leveringsbon gedateerd;
 • eindstaat met overzicht wijzigingen t.o.v. gunning;
 • pv van voorlopige oplevering;
 • planning handhaving en sensibilisatie;
 • werkplan inzetten van machine.

Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen

gebeurlijke problemen eindafrekening
Gebeurlijke problemen eindafrekening
 • Gebrekkige verantwoording min- of meerwerken;
 • niet aanrekenen in bestek voorziene boetes;
 • schorsingsbevel bij heirkracht moet bijgevoegd zijn;
 • steeds overleggen met OVAM alvorens van model of leverancier te wijzigen.

Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen

indienen 2de eindafrekening
Indienen 2de eindafrekening
 • De resterende subsidie;
 • rapportage project zwerfvuil.

Deze rapportage omvat:

  • evolutie zwerfvuil op plaatsen waar machine wordt ingezet;
  • samenspel sensibilisatie en handhaving met inzet machine;
  • conclusies en suggesties.

Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen

hoeveel maal recht op subsidies
Hoeveel maal recht op subsidies
 • Voor veegmachines 1 per 15 000 inwoners. Vanaf 15 001 dus 2 stuks mogelijk;
 • kleinere items ongelimiteerd maar minimaal ter waarde van 5 000 EUR, exclusief BTW;
 • samenwerking wordt aangemoedigd.

Gemeenten & Huishoudelijke Afvalstoffen