html5-img
1 / 15

Virtuálny výlet na Divokej vode v Bratislave –Čunove

Virtuálny výlet na Divokej vode v Bratislave –Čunove. Mgr. Lenka Šebianová Základná škola Kulíškova 8 Bratislava. Hlavná myšlienka.

ally
Download Presentation

Virtuálny výlet na Divokej vode v Bratislave –Čunove

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Virtuálny výlet na Divokej vode v Bratislave –Čunove Mgr. Lenka Šebianová Základná škola Kulíškova 8 Bratislava

 2. Hlavná myšlienka Cieľom našej aktivity v rámci súťaže „Energia v našom meste“ je venovať pozornosť energii z tečúcej vody. Pre tento účel sme si vybrali Areál Divoká voda v Čunove a sprievodné aktivity ako je kvartetová hra na tému Voda a energia. Sme športová škola, preto nám napadla práve toto prepojenie. Poďte s nami na prechádzku areálom Divoká voda.

 3. Čunovo Vitajte v Čunove – Mestskej časti Bratislavy. História areálu Divoká voda siaha do roku 1995, kedy sa v súvislosti s uvedením vodného diela Gabčíkovo – Nagymaros začal budovať. Uvedenie samotných slalomových tratí do skúšobnej prevádzky sa uskutočnilo v roku 1996 a zároveň v tomto roku sa uskutočnili aj prvé preteky vodného slalomu.

 4. Šport, voda, energia a naše mesto Voda a energia to nie vždy musí u každého evokovať vodnú elektráreň. My sme spojili tieto pojmy do jedného riešenia a výsledkom je virtuálny výlet do areálu Divoká voda v Bratislave Čunove, kde Vás pozývame, aby ste strávili s nami niekoľko pekných minút. Vodná energia môže byť použitá aj na rekreáciu a šport. Tiež zmysluplný zážitok s energiou z vody na území nášho mesta.

 5. Vitajte v areáli Divoká voda v Čunove

 6. Areál vodných športov Čunovo Areál vodných športov Čunovo svojím vybavením spĺňa kritériá športových štadiónov najvyššej kvality, takže tu možno organizovať preteky na európskej a svetovej úrovni. Areál poskytuje tréningové možnosti nielen pre výkonnostných vodných slalomárov a raftérov, ale aj pre amatérskych športovcov. Záujemcovia, ktorí si tento adrenalínový šport chcú vyskúšať na vlastnej koži, sa môžu vopred objednať a absolvovať trasu so skúseným inštruktorom.

 7. Naše športové vzory

 8. Umelý kanál vodných športov • Umelý kanál vodných športov má bohatú históriu pretekov s účasťou slovenských olympionikov aj zahraničných reprezentácii. V roku 1997 a 1999 sa tu uskutočnil Svetový pohár vo vodnom slalome. V roku 2000 a 2001 hostil Majstrovstvá sveta juniorov a v roku 2003 Majstrovstvá Európy juniorov vo vodnom slalome. • Rok 2010 sa pripísal ako nemenej dôležitý, keď sa v Čunove konali Majstrovstvá Európy vo vodnom slalome. • A veľmi významným rokom vo vodáckom svete bol 2011, kedy sa areál stal dejiskom Majstrovstiev sveta vo vodnom slalome.

 9. Vodný slalom

 10. Vodácka sezóna • Vodácka sezóna trvá od apríla do konca októbra, sezóna na divokej vode sa však začína spustením klapiek na umelom kanáli. • Vítame všetkých vodákov a prajeme úspešnú vodácku sezónu plnú zážitkov a dobrodružstiev!

 11. Rafting Rafting sa stal v posledných rokoch jedným z najatraktívnejších adrenalínových a zároveň zábavných športov. Je dostupný nielen pre profesionálnych raftérov, ale i pre širokú verejnosť. Dokonale preverí fyzickú, ako aj duševnú silu jednotlivcov i celého tímu. V cene programu raftovania je zahrnuté: požičanie kompletnej výstroje; inštruktáž od skúsených inštruktorov; šatňa so sprchou 60 minút jazdy na divokej vode V ponuke je organizácia raftových pretekov spolu s profesionálnou časomierou na fotobunky. Priebeh aktivity: Raftovanie  je realizovateľné pri minimálnom počte 4 osoby. Do jedného člnu môže ísť 6 členov Posádky a jeden inštruktor. V prípade, že nemáte dostatočný počet záujemcov, rezervujte si u nás rafting na nezáväzný termín a my Vám nájdeme partiu do Vášho člnu a budeme Vás kontaktovať.

 12. Vodné skútre • Zažite zážitok z rýchlej adrenalínovej jazdy na vodnej hladine priamo v areáli Divoká voda. Nové a kvalitné vodné skútre Vám zaručia bezpečnú jazdu a neopakovateľný pocit z nového dobrodružstva. • V ponuke je : • 2 x 3 miestna Yamaha VX DELUXE ,  110 HP • 1 x 2 miestne Seadoo RXP, 155 HP • V cene sú zahrnuté: prenájom jedného vodného skútra, palivo, mazadlá, trasa na jazdenie vytýčená bójkami, inštruktor s oprávnením VMP, záchranná vesta a prilba. • Priebeh aktivity: • Táto aktivita je realizovateľná pre jednotlivcov aj menšie skupiny. Jazdí sa pod výpusťou kanála divokej vody v starom koryte Dunaja, ktoré je súčasťou areálu. V prípade, že si skupina prenajíma dva druhy skútrov, je možná ich výmena počas jázd. Na skútri jazdí účastník sám na presne vymedzenom úseku. Pri firemných skupinách ponúkame súťažné jazdy.

 13. Škola kajaku V ponuke je škola kajaku K1 na tichej a divokej vode. Úvodné kurzy sú 10-hodinové, kde sa účastník naučí základy pádlovania. Na prvom kurze sa môže zúčastniť 5-10 začiatočníkov, v nasledujúcich lekciách si účastníci dohodnú individuálne tréningy s miestnym trénerom. Škola kajaku BASIC (10 hod) Zámer sa kladie na úvodnú teóriu či zák lady jazdy     na tichej vode, neskôr si záujemca začína osvojovať stredne divokú vodu Škola kajaku ESKIMO ROLL (4 hod) Teória eskimáckeho obratu a zároveň technika obratu v praxi Škola kajaku PADDLER (8 hod) Teória a samotná jazda na divokej vode

 14. Škola kajaku

 15. Voda, energia, šport a naše mesto Ďakujeme za Vašu pozornosť.

More Related