v ukov materi l byl zpracov n v r mci projektu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11
allistair-haley

Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu - PowerPoint PPT Presentation

94 Views
Download Presentation
Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu

 2. Věková struktura obyvatelstva Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 Mgr. Milena hradová

 3. Obsah • Rozdělení věkové struktury • Struktura podle pohlaví • Věková struktura obyvatelstva • Úkol k samostatnému procvičení

 4. Strukturu obyvatelstva určujeme:

 5. Struktura podle pohlaví • Zastoupení jedinců obou pohlaví v nějaké populaci (= obyvatelé nějakého území, např. populace v ČR) • Toto zastoupení se v průběhu let mění • Př. V nižších věkových skupinách je více mužů, než žen Ve vyšších věkových skupinách naopak více žen Obr. č. 1

 6. Věková struktura obyvatelstva • Určuje, ve které věkové skupině se nachází jaký počet obyvatel • Podle rozložení obyvatelstva můžeme posuzovat charakter daného regionu • Př. Silná skupina lidí, kteří jsou těsně před důchodem Málo zastoupená skupina mladých lidí a dětí Obr. č. 2 Obr. č. 3

 7. Věková struktura obyvatelstva • Věkovou strukturu na světě charakterizují 3 základní typy pyramid: Obr. č. 5 Obr. č. 4

 8. Úkol: • Nakresli do sešitu věkovou pyramidu podle následující tabulky dat:

 9. Úkol: • Co bys mohl říct o rozložení obyvatel v jednotlivých věkových skupinách? • Ve kterých státech by mohla věková pyramida vypadat právě takto? • Jak asi bude vypadat budoucí vývoj obyvatelstva? • Jaká rizika s sebou může takovýto vývoj přinést?

 10. Metodické poznámky • Předkládaná prezentace je prezentace výkladová – snímky č. 3 až 6 – lze využít frontální formou, popř. formou Sokratovské metody • Úkol na snímku č. 7 – samostatná práce žáků – se zpětnou vazbou v podobě kontroly výsledku a kontroly odpovědí na otázky. Lze zadat na zopakování na konci hodiny nebo např. za domácí úkol

 11. Zdroje obrázků • Snímek č. 3 - http://www.zsbystrice.cz/content.aspx?id=993 • Obr. č. 1, č. 2 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Population_pyramid_CZE_2007rel.png • Obr. č. 3 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:V%C4%9Bkov%C3%A1_struktura_obyvatelstva.jpg • Obr č. 4 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Typy_vekovych_pyramid.png • Obr. č. 5 - http://www.uni.edu/gai/India/India_Lesson_Plans/India_Population_Pyramids_files/image002.gif