regneark ii n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regneark II PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regneark II

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
allen-perez

Regneark II - PowerPoint PPT Presentation

119 Views
Download Presentation
Regneark II
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Regneark II IN 102 Forelesning 4

 2. Innhold • Presentasjon av obligatorisk oppgave • Noe mer om redigering • Datavalidering • Oppslagsfunksjoner • Arbeid med flere ark og flere bøker • Diagrammer

 3. Eksamensoppgave • Hva blir formlene i dette regnearket med disse behandlingsreglene • Forklar hensikten med absolutte referanser og illustrer med eksempler fra regnearket. • Hvordan kan du sikre at den som bruker regnearket fyller inn tall som regnearket er beregnet på? • Hva må du ta hensyn til når du lager diagrammer

 4. Etablering av grupper Status Vanlige problemer Arbeidsmåte Innhenting av tall Beregning av analyse Rapport Hva må du kunne Beregning Bruk av hvis-setninger Kopiering Absolutte og relative cellereferanser Modelloppsett Beskyttelse Presentasjon av oblig 1Pris hos ulike mobilleverandører

 5. Innlevering av obligatoriske oppgaver • Innlevering skjer på ClassFronter • Egen innleveringsmappe • Gruppeinnlevering • Bruk hjelpelærers navn som tittel • (hvem som har levert er allerede registrert) • Resultat og kommentarer kommer i den samme mappa

 6. Redigering • Kolonnebredde – hva er problemet? • justering • beste tilpassning • Flytting, Innsetting, Sletting • Angremuligheter

 7. Hvis • Enkle hvis-setninger • Nøstede hvis-setninger • Hvis-setninger for å beregne porto

 8. Tabelloppslag (Viktig!) • Slår opp i tabell etter en verdi • Eksempel telefonkatalog: • Slår opp etter navn (søkeverdi) • Finner tilsvarende telefonnummer • Kan hente tilsvarende verdi fra andre kolonner • VLOOKUP(Søkeverdi;Tabell;Kolonne) • VLOOKUP(Søkeverdi;Tabell;Kolonneindeks;Søkeområde)

 9. Hvem søker vi, Tabellen vi søker i, Hvilken kolonne B3 , D4:E7 , fra Kolonne 2 1 2

 10. Tabelloppslag • Erstatter nøstede hvis-setninger • Kan slå opp i alle slags tabeller • Kan finne nærmeste verdi • Du må lage én formel for hver verdi du skal hente • NB!! Tabelloppslag virker bare hvis radene er sortert

 11. Demo tabelloppslag • Portoberegninger med økende grad av automatisering

 12. Datavalidering • Settet av lovlige verdier kalles domene • Datavalidering hindrer innlegging av ulovlige verdier • Datavalidering iverksettes med Data, Validering • Innstillinger (Hva er lovlig) • Inndatamelding (Veiledning for bruker) • Advarsel om feil (Helst forståelig feilmelding) • Bruk av liste - Tabelloppslag

 13. Arbeide med flere ark • Arkfaner • Flytte og kopiere ark • Overføre tall mellom ark

 14. Diagram • Diagrambegreper • Dataserier • Kategorier • Kategoriakse • Verdiakse • Etiketter

 15. Diagram • Velge data for diagrammet • Bearbeide diagrammet • Gjennom menysystemet • Jobbing direkte på diagrammet • Tegning i diagrammet

 16. Utformingsråd for diagram • Diagramtype • Velg diagramtype som er forståelig for målgruppa • Unngå diagramtyper som er vanskelige å lese • Kontrast • Standardfargene som Excel viser gir dårlig kontrast • Problemet forsterkes når diagrammet skal skrives ut

 17. Integrering • Sette inn deler av regnearket og diagrammet i word og skrive kommentar • Velge hva som skal kopieres • Velge hvordan det skal limes inn • Ordne størrelse og plassering

 18. Demo diagram • Diagram • Velge data for diagrammet • Bearbeide diagrammet • Gjennom menysystemet • Jobbing direkte på diagrammet • Tegning i diagrammet

 19. Demo integrering • Sette inn deler av regnearket og diagrammet i word og skrive noen kommentar • Velge hva som skal kopieres • Velge hvordan det skal limes inn • Ordne størrelse og plassering

 20. Oversikt Inn og ut Gruppering Forklaringer Gjennomsiktighet Vis forutsetninger Unngå lange formler Robusthet Test inndata Legg inn restriksjoner Dynamikk Når du endrer inndata, skal resultatene endres tilsvarende God regnearkskikk