Når lærere samarbejder med forældre - PowerPoint PPT Presentation

n r l rere samarbejder med for ldre n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Når lærere samarbejder med forældre PowerPoint Presentation
Download Presentation
Når lærere samarbejder med forældre

play fullscreen
1 / 21
Når lærere samarbejder med forældre
113 Views
Download Presentation
allegra-mcknight
Download Presentation

Når lærere samarbejder med forældre

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Når lærere samarbejder med forældre Billeder fra skolens praksis Oplæg nordiske skoleledere Susanne Hvilshøj

 2. Udviklingsarbejdet • Aktionslæring/-forskning • Tre skoler • Centralskole i Jylland • To skoler i Odense • Observation af forældremøder, skole-hjemsamtaler og andre arrangementer • Interview med lærere og forældre • Kategorisering og systematisering • Teorigrundlag • Artikelsamling UCL`s hjemmeside

 3. Skole-hjemsamarbejde handler om ”det fælles tredje” Professionalisering • Indholdet er i centrum • Lærerne er de professionelle • Forældrene er samarbejdspartnere • Støtte forældrenes forståelse af skolens undervisning • Forældrene bærer viden om børnene • Forældrene er vigtige aktører i barnts læreproces

 4. Hovedresultater fra et udviklingsarbejde • Fire kvaliteter • Forståelse af skolens projekt • Fælles konstruktion af barnet som elev i skolen • Konkretisering • Fagligt og socialt • Overensstemmelse mellem form og indhold

 5. Hovedresultater fra et udviklingsarbejde • To problemstillinger • Elevens deltagelse i skole-hjemsamtalen • Lærernes bevidsthed om professionens kernekvaliteter • og en overvejelse • …. Du er ikke alene

 6. Forståelse af skolens projekt - Sund mad og tænder – fælles forældremøde i 1.kl. - Madpakker – cafemøde i indskolingen - Madpakke – dagsordenspunkt møde i 1. kl. Hvad er vigtigt i skolen? • Fagene • Dansk og matematik er det vigtigste og i en særlig udgave • Det der foregår i fagene • ”Alt det andet” • …At gøre god elev

 7. Forståelse af skolens projekt • At lade forståelsen komme til udtryk • at skabe rum for forældrenes forståelse • at vise forældrene lærernes forståelse af skolens projekt • ved at pege på, hvordan eleverne arbejder i skolen og .. • hvorfor de arbejder som de gør • Problem: Lærernes indbyrdes forståelse

 8. Fælles konstruktion af eleven • Lærernes syn • Forældrenes syn • Hvad eleven gør – ikke hvordan eleven er!

 9. Konkretisering • Lærerens undervisning • Elevens lærerproces • Hvad foregår der i klassen • Elevernes produkter • Resultat og proces • Fortællinger fra hverdagen • Samværsformer og konflikter

 10. Eksempler på konkretisering • Matematikundervisning i 3. klasse • Cooperative learning • Elevplaner • Gymnastikposens indhold • Praktisk musiske fag • Elevens arbejdsbøger – computerhistorier mv.

 11. Overensstemmelse mellem indhold og form • Hvordan kan forældrenes viden inddrages? • Elevplanen • ”Ha´-det-godt-hed” • Fænomenet aftaler

 12. Skal eleven med? • Principielt problem: Hvem er aktørerne? • Barnets evne til refleksiv distance • De voksne kan være uenige • Om barnet / eleven • De voksne er betydningsfulde • Eleven skal have en rolle/funktion • Yngre elever – ældre elever

 13. Medspillere og modspillere i samtalen- elevens dobbeltposition som subjekt i og objekt for samtalen Vi har taget en læseprøve på ham, og det går fremad. Han er blevet bedre til at læse, og staveprøven er også blevet bedre. Så det går fremad med dig. Ja, men du skal aflevere det alligevel selv om du ikke er færdig med alle opgaverne. Det er meget vigtigt at du husker at aflevere dine lektier hver eneste tirsdag, ikke? Og jeg kan godt sige at vi har fået en ny bog i matematik, og den er lidt svær fordi der er masser af tekst i den, og den kræver en masse man skal tænke over og overveje så I skal selv komme med løsningsforslag. I skal snakke sammen. Og han er også god til at snakke med de andre i gruppen, men han har lidt svært ved at lytte til de andre indimellem. Fordi han er god til matematik, så tror han at han er god til det hele. Så nogle gange er det en god idé at lytte til de andre……..

 14. Lærernes bevidsthed om egen profession • Hvad er det, vi kan? • Hvad er sædvanligvis svært at forstå for forældrene? • Hvordan kan vi formidle en bedre forståelse til forældrene? • ….. Du er ikke alene • Professionalisering er et fælles anliggende

 15. Skoleudvikling – skole-hjemsamarbejde • Målsætning eller ritualisering • Hjemmebesøg i 0. og 1. kl. • Den somaliske alenemor

 16. Professionalisering • Skolens og lærernes ansvar • Elevens og elevernes læring og alsidige udvikling • Inklusion • Anerkendelse • Resursesyn

 17. Progression Definition af progression: • kontinuitet • sammenhæng over tid • integration • sammenhæng i struktur

 18. Ledelsesopgaven i skole-hjemsamarbejde Fælles udvikling og progression Eksempler på fikseringspunkter: • Kristendom • Lejrskole • Klasseopdeling/sammenlægning

 19. Afprivatisering – en opgave for hele skolen • Fælles refleksion • Veje til: • Gensidig observation • Lydoptagelser • Bearbejdning • Der hvor det lykkes • Plads til forbedring • Team, udvalgs- og pædagogisk rådsmøder • Afprøvning af nye ideer • Evaluering – nåede vi målene – hvordan kommer vi videre

 20. Fælles handleplan for skole-hjemsamarbejdet • Hvad er vigtigt i skolen • Konkretisering • At inddrage forældrene • Elevens rolle • Anderledes samarbejdsformer –passende til forældrene, skolen og elevgruppen

 21. Andre projekter Integrationsministeriets puljer: • For – di eller Forældre dialog projekt • Skoler og kommuner • Skoleudvikling for hele skolen • videndeling • Skole-hjemvejleder projekt • Lederinitiativer • Netværk • Mv.