polüseemia - PowerPoint PPT Presentation

allan
pol seemia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
polüseemia PowerPoint Presentation
Download Presentation
polüseemia

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
polüseemia
392 Views
Download Presentation

polüseemia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. polüseemia Polüseemia on sõnade mitmetähenduslikkus. Polüseemilisel sõnal saab eristada varasemat (algset) ja hilisemat tähendust. Tihti saab varasema ja hilisema tähenduse välja mõelda loogilise arutlemise teel.

 2. polüseemia

 3. homonüümia Homonüümia on samakõlalisus, s.t et tähendused on sõnadel erinevad, aga häälikujärjend langeb kokku.

 4. homonüümide jaotus I Homofoonid on sama hääldusega, kuid kirjapildilt erinevad sõnad. Nt baar—paar, gaas—kaas, all—hall, ais—hais Homograafid on sama kirjapildiga, kuid häälduselt erinevad sõnad (palatalisatsioon). Nt tulp:tulba ja tulp:tulbi, nutt:nuti ja nutt:nutu, siil:siili ja siil:siilu

 5. probleem Mõne sõna puhul võib tekkida küsimus, kas see kuulub polüseemide või homonüümide hulka. Nt sulg—linnusulg ja kirjutamiseks kasutatav sulg on polüseemid, aga sulg:sule ja sulg:sulu on homonüümid.

 6. homonüümide jaotus II Täishomonüümid langevad kokku kõikides muutevormides. tee – jook ja kõnnitee hari – mäetipp ja puhastusriist laama – sõraline ja Tiibeti munk piiritus – alkohol ja ääretus mutt – kalapüügiriist ja kaardimäng ja eit, naine ja loom ja ader Osalise homonüümid langevad kokku vaid üksikutes vormides.

 7. homonüümikonflikt Määri nõu põhja või või rasvaga. Tegelikke elajaidon majas rohkem kui sisseregistreerituid. Sealon mõnus elada. Pea pea pea pea püsti! (Joh. Aavik) Tõlge: hoia pää varsti peaaegu püsti! Võrgu pealetõmbaja ei saa olla võrgutaja. Kihtidesse laduja ei saa olla kihistaja.

 8. homonüümiat kasutatakse Kalambuurides: Tahtsin ükskord ilma muuta mõtte abil, ilma muuta; ilma sõnade ja suuta tegu lootsin teha suuta. Kuid ei suuda suugagi, kuidas siis veel muugagi! (Hando Runnel)

 9. Ott Kangilaski “Väike seletav sõnaraamat” aukonsul – auk on sul (nt pükstes) juhmistumine – juhm istumine (koosolek) kuusetukad – Kuu setukad (Kuu peal elavad surnud hobuste hinged) kummitus – kummide puudumine laotus – laoruumide puudumine

 10. Ilmar Laabani “Rroosi Selavistest” “Mitteteri”: Rroosi Selaviste on iseenda nimekaim nimekaim. Maksad kätte! Katku, katku, muidu jääd katku ja muld sind katku! Rroosi Selaviste kasvatab üht ühtlast ja kaht kahtlast last. Meie ei saa! Kes sa oled taevas? Pühitsetud saag? Usin nimi? Sure, matus! Kõik roomad roomavad Rooma. O kastraat!

 11. homonüümide harjutusi (homograafid)

 12. Homonüümide harjutusi(osalised homonüümid)

 13. Homonüümide harjutusi (osal. homon.) Iga sõna esindab tegelikult kaht nimetavas käändes homonüümset sõna. Moodusta sõnadest a. om ja m. os kääne. Nt õlg 1. õla – õlgu; 2. õle – õlgi; Sõnad: vang, mats, viil, lipp, hang, süst, mark, serv, salk, pind, salv, tukk, kapp, sulg, lakk

 14. sünonüümia Sünonüümia on samatähenduslikkus. Mari abiellus, astus abiellu, sõlmis abielu, läks mehele, sai mehele, heitis Jüriga paari, astus Jüriga altari ette, tegi Jüriga pulmad, registreeris Jüriga ära, pani Jüriga leivad ühte kappi, hakkas Jüriga ühist eluvankrit vedama, lõi Jüriga ühise kodu, sai tanu alla, sai Jüri naiseks, kinkis Jürile oma käe ja südame. Sünonüüme saab vaadata “Sünonüümisõnastikust” (kas Asta Õimu või Paul Saagpaki omast) ja aadressil http://www.eki.ee/dict/synonyymid/

 15. Sünonüümirida väljendab üht ja sama põhitähendust, kuid liikmed erinevad tähendusvarjundi, stiilivärvingu ning kontekstisobivuse pärast. Reas on üks dominant ehk peasõna, mis on kõige harilikum, stiililt neutraalne ja sobib erisugustesse kontekstidesse. Täissünonüümid on kujult erinevad, kuid tähenduselt täiesti kattuvad, nt lastearst—pediaater, läbimõõt—diameeter.

 16. Palju sõnu on andnud parallelismirühmad, nt Juhan Peegel on leidnud sõnale neiu üle 800 sünonüümi. Positiivsed: ninnike, mesimari, peperkook, leiva lahtilõikaja, pätsiürgaja; Negatiivsed: petiskoer, kärnakäpp, läti ratta rummuke, pöörakaru, põrgulind, peerupütt

 17. sünonüümide harjutusi (koos osalise homon-ga)

 18. antonüümia Antonüümid on vastandsõnad (tähendussisu langeb kokku, aga üks semantiline tunnusjoon on vastandlik). paks ja õhuke paber; paks ja peenike/sale tüdruk; paks ja vedel supp; madal ja kõrge tara; madal ja sügav jõgi, madal ja üllas kirg. Antonüüme vaata aadressilt http://www.eki.ee/dict/antonyymid/

 19. antonüümide harjutusi Muuda sõnapaarid antonüümseteks, nii et taastuks nende esialgne keeleomane kuju. soe rahu; rahukäel istuma, sõrme püüdma, kopsu leidma, silmi nürima, poolt näuguma, vuntsi nutma, linast püüdma, jalgu leidma, silma ette võtma

 20. paronüümia Paronüümid on sarnandsõnad – kõlalt sarnased sõnad, mis keeletarvitajal võivad segamini minna. Nt enne= varem; ennem = pigem vahel = mõnikord; vahest = võib-olla, ehk; vast = äsja pitsat – pitseri löömise vahend; pitser – pitsatijälg käsitama – mõistma; käsitlema – arutama, käsitsema – käte abil kasutama