slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Obiectivele programului; Cadrul instituţional; Informaţii financiare;

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

Obiectivele programului; Cadrul instituţional; Informaţii financiare; - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Agenda. Obiectivele programului; Cadrul instituţional; Informaţii financiare; Criterii de eligibilitate - eligibilitatea solicitantilor; Criterii de elibilitate- eligibilitatea proiectelor; Mărimea proiectelor - eligibilitatea costurilor;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Obiectivele programului; Cadrul instituţional; Informaţii financiare;' - alisa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Agenda

 • Obiectivele programului;
 • Cadrul instituţional;
 • Informaţii financiare;
 • Criterii de eligibilitate- eligibilitatea solicitantilor;
 • Criterii de elibilitate- eligibilitatea proiectelor;
 • Mărimea proiectelor- eligibilitatea costurilor;
 • Cum se solicită finanţarea şi procedurile de urmat;
 • Alte informaţii utile.
obiectivul general al programului
Obiectivul general al programului*

Dezvoltarea şi implementarea politicilor şi programelor pentru coeziune economică şi socială, prin proiecte de investiţii în domeniul mediului, în conformitate cu prevederile Planului Naţional de Dezvoltare (PND), care să sprijine creşterea economică la nivel naţional şi regional, în vederea creşterii potenţialului ţării şi al fiecăreia dintre cele opt regiuni de dezvoltare şi în vederea diminuării disparităţilor economice şi sociale între acestea.

* Aşa cum rezultă din obiectivul general al Programului Phare CES 2005

obiectivul principal al schemei de investi ii
Obiectivul principal al Schemei de investiţii

Asigurarea asistenţei financiare autorităţilor publice si sprijinirea dezvoltăriiactivităţilor de investiţie la nivel

regional în următoarele sectoare prioritare de mediu :

 • Gestionarea deşeurilor
 • Gospodărirea apelor şi a apelor uzate
 • Protecţia naturii / biodiversitate
obiective specifice ale sectoarelor de mediu prioritare 1
Obiective specifice ale sectoarelor de mediu prioritare (1)

Obiective

specifice pentru

sectorul

Gestionarea

deşeurilor

 • Dezvoltarea si implementarea la nivel local a proiectelor de gestionarea deseurilor, prin care va fi posibilă furnizarea facilitătilor de gestionare a deseurilor în vederea reabilitării si protectiei mediului înconjurator;
 • Reducerea impactului depozitelor de deseuri asupra mediului înconjurător;
 • Introducerea colectării si transportului deseurilor în zonele în care nu a existat pânăîn momentul de faţă sistem de salubrizare;
 • Îmbunătăţirea metodelor simple si eficiente de tratare a deşeurilor într-un raport optim cost-beneficiu.
obiective specifice ale sectoarelor de mediu prioritare 2
Obiective specifice ale sectoarelor de mediu prioritare(2)
 • Conformarea la reglementările naţionale şi UE;
 • Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă destinată consumului public (proiecte de alimentare cu apă)
 • Constituirea unor sisteme de gospodărire a apelor uzate conforme cu standardele UE (proiecte de gospodărire a apelor uzate)
 • Îmbunătăţirea protecţiei împotriva inundaţiilor.

Obiective

specifice pentru

sectorul

Gospodărirea apei

si a apelor uzate

slide7

Agenda

 • Obiectivele programului;
 • Cadrul instituţional;
 • Informaţii financiare;
 • Criterii de eligibilitate- eligibilitatea solicitantilor;
 • Criterii de eligibilitate - eligibilitatea proiectelor;
 • Criterii de eligibilitate- eligibilitatea costurilor;
 • Cum se solicită finanţarea şi procedurile de urmat;
 • Alte informaţii utile.
cadrul institu ional al schemei de investitii
Cadrul instituţional al Schemei de investitii
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelorare rol de Agenţie de Implementare – AutoritateContractantăşi de Agenţie de Plată, în numele Guvernului României, având responsabilităti administrative şi financiare.
 • ADR-urile din cadrul regiunilor de dezvoltare vor avea rol de Autorităţi de Implementare şi vor fi responsabile de monitorizarea şi implementarea proiectului.
 • ARPM-urilevor coopera cu ADR-urile, acordând sprijin tehnic pentru implementarea Schemei de investitii. ARPM-urile vor fi, de asemenea, responsabile cu monitorizarea implementării proiectelor contractate.
 • Un Comitet de Selecţie Regional, va realiza evaluarea tehnică şi financiară a cererilor de finanţare nerambursabilă la nivelul fiecarei regiuni. Comitetul va fi numit de Consiliul pentru Dezvoltare Regională
agenda
Agenda
 • Obiectivele programului;
 • Cadrul instituţional;
 • Informaţii financiare;
 • Criterii de eligibilitate- eligibilitatea solicitantilor;
 • Criterii de eligibilitate-eligibilitateaproiectelor;
 • Criterii de eligibilitate-eligibilitatea costurilor;
 • Cum se solicită finanţarea şi procedurile de urmat;
 • Alte informaţii utile.
aloca ia financiar oferit de c tre autoritatea contractant
Alocaţia financiară oferită de către autoritatea contractantă:

26,67 milioane €

Suma globală indicativă disponibilă pentru prezenta Licitaţie Deschisă

Din care:

Co-finanţare naţională de la Bugetul de Stat

Fonduri Phare

20 milioane €

6,7 milioane €

slide12
Mărimea finanţării nerambursabile pentru un proiect
 • Suma minimă: 300.000 Euro
 • Suma maximă: 1.000.000 Euro
  • Observatii:
   • Finantarea nerambursabila nu poate depasi 90% din valoarea totala a costurilor eligibile ale proiectului;
   • Aportul propriu al beneficiarului trebuie sa fie minim 10%din valoarea totala a costurilor eligibile si trebuie furnizată in numerar;
   • Contributia in naturanu este considerata ca fiind cost eligibil.
   • Pentru a acoperi contribuţia locală,

Fondul Naţional pentru Mediu (FNM) poate acorda sprijin.

agenda1
Agenda
 • Obiectivele programului;
 • Cadrul instituţional;
 • Informaţii financiare;
 • Criterii de eligibilitate- eligibilitatea solicitantilor;
 • Criterii de eligibilitate-eligibilitatea proiectelor;
 • Criterii de eligibilitate-eligibilitatea costurilor;
 • Cum se solicită finanţarea şi procedurile de urmat;
 • Alte informaţii utile.
criterii de eligibilitate
Criterii de eligibilitate

Eligibilitatea solicitantilor si partenerilor

1

Eligibilitatea proiectelor

2

3

Eligibilitatea costurilor

1 eligibilitatea solicitantilor si partenerilor 1
1- Eligibilitatea solicitantilor si partenerilor (1)
 • Criterii cumulative
 •  Să fie:
 • Autorităţi publice locale române

reprezentând localităţi cu până la 50.000 locuitori, cu responsabilităţi

în domeniul „Gestionarea deşeurilor” (ex. Consilii locale, Consilii judeţene*),

sau

 • Autorităţi publice locale române

reprezentând localităţi cu până la 50.000 locuitori, cu responsabilităţi în

domeniul „Gospodărirea apelor/apelor uzate”

(ex. Consilii locale, Consilii judeţene*)

* Consiliile Judeţene nu trebuie să satisfacă criteriul referitor la numărul de locuitori

1 eligibilitatea solicitantilor si partenerilor 2
1- Eligibilitatea solicitantilor si partenerilor (2)

 să fie direct responsabil pentru pregătirea şi

managementul proiectului de investiţii într-unul din

domeniile menţionate in ghidul solicitantului;

Să nu acţioneze ca intermediar pentru proiectul de

investiţie propus ;

Să aibă sediul într-una din regiunile ţintă ale României;

Să fie proprietarul legal al terenului şi/sau al clădirilor

unde vor fi amplasate structurile proiectului

(în confomitate cu înţelegerea cu Partenerii);

1 eligibilitatea solicitantilor si partenerilor 3
1- Eligibilitatea solicitantilor si partenerilor (3)

Să deţină resurse financiare stabile şi suficiente

pentru a asigura operarea şi întreţinerea

structurii finanţate cel puţin 5 ani de la încheierea proiectului;

Să fie o autoritate publică care nu a beneficiat, în decursul ultimelor

12 luni premergătoare prezentei cereri de finanţare nerambursabilă,

de asistenţă financiară (cum ar fi Phare sau LIFE, etc.)

pentru proiecte de investiţie similare din sectorul de mediu respectiv;

1 eligibilitatea solicitantilor si partenerilor 4
1- Eligibilitatea solicitantilor si partenerilor (4)
 • Să se asigure că solicitarea actuală nu se suprapune cu alte surse financiare

sau alte programe de asistenţă; proiectele nu vor fi eligibile pentru finanţare

ISPA sau Phare-CBC

 • Să completeze finanţarea nerambursabilă cu contribuţia proprie, în valoare

de minimum 10% din bugetul proiectului, în numerar;

 • co-finanţarea trebuie certificată de o autoritate legală care este autorizată

să emită astfel de certificate (ex. hotărâre a Consiliului Local/

Consiliului Judeţean);

1 eligibilitatea solicitantilor si partenerilor 5
1- Eligibilitatea solicitantilor si partenerilor (5)

Să aibă experienţă şi să poată demonstra capacitatea

lor de a gestiona activităţi de amploarea proiectului

pentru care este cerută finanţarea nerambursabilă;

 Sa deţină un studiu de fezabilitate în conformitate cu continutul

cadru din Anexa A8, care urmareste formatul prevazut în

Ordinul ministerial nr. 913/2005, emis de ministrul transporturilor,

construcţiilor şi turismului privind conţinutul-cadru al studiului

de fezabilitate şi aprobat de către autoritatea locală în măsură

să dea o astfel de aprobare (Consiliul Local/Judeţean);

 Studiul nu trebuie fie mai vechi de un an;

1 eligibilitatea solicitantilor si partenerilor 6
1- Eligibilitatea solicitantilor si partenerilor (6)

Nu au dreptul sa participe si sau sa primeasca finantare

solicitantii care:

 Sunt in stare de faliment (lichidare)

 Au suferit condamnari definitive datorate unei conduite profesionale

impotriva legii

 Sunt vinovati de grave greseli profesionale care pot fi dovedite

 Nu si-au indeplinit obligatii de plata catre stat conform legii

 Au fost subiectul unei judecăţi pentru fraudă, corupţie,

implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale,

în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii;

1 eligibilitatea solicitantilor si partenerilor 7
1- Eligibilitatea solicitantilor si partenerilor (7)

Nu au dreptul sa participe si/sau sa primeasca finantare

solicitantii care:

 Sunt declaraţi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală

pentru neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii

sau dintr-o altă finanţare nerambursabilă din fondurile Comisiei Europene.

 Sunt subiectul unui conflict de interese

 Furnizeaza informatii incorecte care reprezinta conditia de participare la

licitatie sau omit furnizarea acestora

 Incearca sa influienteze AC, comitetul de evaluare sau au incercat

sa obtina informatii confidentiale.

1 eligibilitatea solicitantilor si partenerilor 8
1- Eligibilitatea solicitantilor si partenerilor (8)

Parteneriate si eligibilitatea parteneriatelor

Solicitanţii pot acţiona individual sau

într-un consorţiu cu alte organizaţii partenere

1 eligibilitatea solicitantilor si partenerilor 10
1- Eligibilitatea solicitantilor si partenerilor (10)
 • Parteneriate si eligibilitatea parteneriatelor

Parteneriipot fi:

 • Consiliile Locale sau Judeţene, în calitate de autorităţi publice române,

pentru toate sectoarele de mediu daca:

 • Vor completa fondurile nerambursabile cu propria contribuţie în numerar

(în confomitate cu aranjamentul încheiat cu solicitantul);

 • Co-finanţarea va fi certificată printr-o decizie a Consiliului Local / Judeţean;
 • Să fie proprietar legal al terenului sau al clădirilor unde vor fi amplasate

structurile aparţinând proiectelor de investiţii (în confomitate cu înţelegerea

cu Solicitantul);

 • Respectă criteriile de eligibilitatea ale solicitantului (cu exceptiile

prevazute in ghid)

1 eligibilitatea solicitantilor si partenerilor 12
1- Eligibilitatea solicitantilor si partenerilor (12)

Asociatii:

 • Alte organizatii pot fi implicate in desfasurarea actiunii;
 • Nu pot fi finantati din grant;
 • Asociatii nu trebuie sa respecte criteriile de eligibilitate mentionate;
 • În cazul managementului delegat al serviciilor furnizate prin

proiectul de investiţii, operatorul deţinut 100% de autorităţile locale/

Operatorul Regional trebuie sa fie menţionat în secţiunea IV a

formularului de cerere de finanţare

agenda2
Agenda
 • Obiectivele programului;
 • Cadrul instituţional;
 • Informaţii financiare;
 • Criterii de eligibilitate- eligibilitatea solicitantilor;
 • Criterii de eligibilitate-eligibilitatea proiectelor;
 • Criterii de eligibilitate- eligibilitatea costurilor;
 • Cum se solicită finanţarea şi procedurile de urmat;
 • Alte informaţii utile.
2 eligibilitatea proiectelor 1
2- Eligibilitatea proiectelor (1)

COMPONENTE

OBLIGATORII

 • Componentă de investiţie
 • Componentă de pregătire a personalului implicat în exploatarea investiţiei
 • Componentă de informare şi conştientizare publică

DURATA

PROIECTELOR

 • Maxim 22 luni
 • Cel mai târziu: 30 Septembrie 2009
2 eligibilitatea proiectelor 2
2- Eligibilitatea proiectelor (2)

NUMARUL

CERERILOR

 • Un solicitant poate depune o singură cerere de finanţare pentru fiecare sector de mediu prioritar pentru regiunea respectiva
 • Un solicitant poate primi finanţare pentru două propuneri în cadrul acestei licitaţii deschise

LOCALIZAREA

PROIECTELOR

 • Toate cele 8 regiuni de dezvoltare conform

sectoarelor alese pentru fiecare regiune

2 eligibilitatea proiectelor 3
2- Eligibilitatea proiectelor (3)

Sectoare de mediu alese pentru fiecare regiune

NUMARUL CERERILOR

DURATA PROIECTELOR

2 eligibilitatea proiectelor 4
2- Eligibilitatea proiectelor (4)

TIPUL

ACTIUNILOR

SECTORUL

GESTIONAREA

DESEURILOR

 • Staţii de pre-tratare bio-mecanică a deşeurilor menajere;
 • Platforme de compostare;
 • Colectarea şi transportul deşeurilor municipale;
 • Colectarea selectivă;
 • Sisteme de salubrizare şi spaţii pentru depozitare temporară
2 eligibilitatea proiectelor 5
2- Eligibilitatea proiectelor (5)

TIPUL

ACTIUNILOR

SECTORUL

GOSPODARIREA

APELOR SI A

APELOR UZATE

 • Construirea, reabilitarea, modernizarea retelelor de apa potabila si a sistemelor de tratare a acestora;
 • Construirea, reabilitarea, modernizarea retelelor de canalizare si a sistemelor de epurare a apelor uzate;
 • Reducerea pagubelor produse de fenomene meteorologice de risc, prin luarea de masuri de protectie impotriva inundatiilor si a altor potentiale calamitati in zona si/sau a efectelor lor;
 • Asigurarea de apa potabila de calitate buna si protectia impotriva nutrientilor generati de activitatile agricole.
agenda3
Agenda
 • Obiectivele “Schemei de pregătire a proiectelor”;
 • Cadrul instituţional;
 • Informaţii financiare;
 • Criterii de eligibilitate- eligibilitatea solicitantilor;
 • Criterii de eligibilitate- eligibilitatea proiectelor;
 • Criterii de eligibilitate- eligibilitatea costurilor;
 • Cum se solicită finanţarea şi procedurile de urmat;
 • Alte informaţii utile.
3 eligibilitatea costurilor 1
3- Eligibilitatea costurilor (1)

Costuri directe eligibile

 •  Să fie necesare pentru realizarea proiectului si să fie prevăzute în
 • Contract;
 • Să fie efectuate de Beneficiar sau partenerii săi în perioada de execuţie a proiectului; Cheltuielile efectuate de asociatii beneficiarului nu sunt eligibile;
 • Să fie înregistrate în contabilitatea sau documentele fiscale ale Beneficiarului sau ale partenerilor Beneficiarului;
 •  Să fie identificabile şi verificabile, să fie dovedite prin documente
3 eligibilitatea costurilor 2
3- Eligibilitatea costurilor (2)

Costuri directe eligibile

 • Costul personalului angajat pentru proiect angajat pe baza unui

contract de munca

 • Transportul, cazarea şi diurna aferente personalului angajat

în cadrul proiectului

 • Costul de achiziţie al echipamentelor şi mijloacelor de transport

noi (numai mijloace specifice de transport al deşeurilor, fără

vehicule de spălare a străzilor şi vehicule ne-specifice transportului

deşeurilor)

 • Costurile materialelor consumabile şi articolelor de birou;
3 eligibilitatea costurilor 3
3- Eligibilitatea costurilor (3)

Costuri directe eligibile

 • Costuri derivând direct din cerinţele contractului:
  • Elaborarea studiilor specifice proiectului - linia de buget 5.4;
  • Costuri de audit, conform art. 15.6 din Condiţii Generale-

maximum 1% din „subtotal costuri directe eligibile ale

proiectului” după cum se identifică în linia de buget 7;

  • Costuri de traducere, interpreţi - linia de buget 5.5;

elaborarea şi diseminarea informaţiilor conform Ghidului de

Identitate Vizuală – linia de buget 5.1.

  • Costul supervizarii lucrărilor de constructii executate în

proiect - linia de buget 5.7.

  • Costurile cu evaluarea proiectului inclusiv evaluarea ofertelor

de servicii, bunuri, lucrari - linia de buget 5.9.

3 eligibilitatea costurilor 4
3- Eligibilitatea costurilor (4)

Costuri directe eligibile

 • Costurile de investiţii legate de pregătirea terenului, reţeaua de

utilităţi publice, principalele lucrări de construcţie, precum şi

costurile aferente echipamentelor şi utilajelor cu montaj aferente

instalaţiei.

3 eligibilitatea costurilor 5
3- Eligibilitatea costurilor (5)

Costuri directe eligibile

 • Costuri obligatorii si limite ale acestora!
 • Componenta de instruire pentru operarea investiţiei;

Trebuie să reprezinte un procent cuprins intre 1% si 3 % din

„subtotal costuri directe eligibile ale proiectului”- linia de buget 7

 • Componenta de constientizare publica

Trebuie sa fie de minimum 5.000 Euro– linia de buget 5.6

3 eligibilitatea costurilor 6
3- Eligibilitatea costurilor (6)

Costuri directe eligibile

 • Limite ale costurilor
 • Costurile cu proiectarea şi monitorizările tehnice, costurile cu elaborarea dosarelor de licitaţie şi pregătirea specificaţilor tehnice pentru contractele de bunuri şi lucrări

Nu pot depăşi 10% din total costuri directe eligibile.

3 eligibilitatea costurilor 7
3- Eligibilitatea costurilor (7)

Costuri indirecte eligibile

 • O sumă globală care nu va depăşi 7% din totalul costurilor directe eligibile (calculat asupra liniei bugetare 7) poate fi solicitată in scopul acoperirii costurilor de regie administrative efectuate de către beneficiar in scopul proiectului - linia de buget 8 .

Atentie!

Daca beneficiarul primeste si altfel de finantare nerambursabila pentru operare de la Comisia Europeana/Autoritatea Contractanta costurile indirecte devin ne-eligibile.

3 eligibilitatea costurilor 8
3- Eligibilitatea costurilor (8)

Costuri ne-eligibile

 • Provizioane pentru posibile pierderi sau datorii;
 • Datorii sau posibile pierderi sau datorii preconizate;
 • Dobânzi datorate;
 • Achiziţionări de terenuri sau clădiri;
 • Achiziţionarea de autovehicule/autovehicule nespecifice transportului
 • deseurilor;
 • Pierderi de schimb valutar;
 • Taxe, incluzând TVA;(TVA se suporta dela bugetul de stat conform
 • OUG 11/2007)
 • Credite ale unor terţe părţi;
 • Elemente finanţate deja într-un alt contract.

Contributiile în natură nu sunt costuri eligibile!

agenda4
Agenda
 • Obiectivele programului;
 • Cadrul instituţional;
 • Informaţii financiare;
 • Criterii de eligibilitate- eligibilitatea aplicantilor;
 • Criterii de eligibilitate - eligibilitatea proiectelor;
 • Criterii de eligibilitate - eligibilitatea costurilor;
 • Cum se solicită finanţarea şi procedurile de urmat;
 • Alte informaţii utile.
continutul dosarului cererii de finantare 1
Continutul dosarului Cererii de finantare (1)

Proiectul trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele

documente transmise utilizând formatele anexate Ghidului

Solicitantului:

Cerere de finantare nerambursabila (Anexa A1), insotita

de:

Bugetul proiectului (Anexa A2)- si versiune electronica

Matricea cadru logic (Anexa A3);

Studiu de fezabilitate (Anexa A8).

continutul dosarului cererii de finantare 2
Continutul dosarului Cererii de finantare (2)

Cererile trebuie însoţite obligatoriu de următoarele

documente suplimentare:

 • Copii ale celui mai recent raport anual al solicitantului precum şi ale situaţiilor contabile (contul de prot şi pierdere şi bilanţul, aferente anului nanciar precedent);

2. Copie a deciziei Consiliului Local/Consiliului Judetean care sa ateste co-finantarea de minim 10% din costurile totale, în numerar;

3. Copie a studiului de fezabilitate elaborat în conformitate cu

formatul precizat;

continutul dosarului cererii de finantare 3
Continutul dosarului Cererii de finantare (3)

4.Copie a aprobarii Studiului de Fezabilitate de catre autoritatea locală responsabilă CL/CJ-ului responsabil;

5. CV-ul managerului de proiect şi al altor persoane responsabile cu realizarea activităţilor cheie din proiect, în original;

6. Copie a „Certicatului de urbanism” pentru lucrările de construcţii;

continutul dosarului cererii de finantare 4
Continutul dosarului Cererii de finantare (4)

7. Declaraţie în scris, din partea organizaţiei solicitante, că a luat

cunoştinţă de faptul că dubla nanţare a aceluiaşi proiect nu

este permisă, incluzând activităţi deja nanţate sau în curs de

nanţare din Bugetul de stat sau alte surse, şi că se obligă să

asigure exploatarea şi întreţinerea infrastructurii nanţate pe o

perioadă de minim 5 ani după nalizarea proiectului, in original;

8. Un rezumat al proiectului, de maximum trei pagini, redactat în

limba engleză;

continutul dosarului cererii de finantare 41
Continutul dosarului Cererii de finantare (4)

9. Copii ale documentelor care demonstrează proprietatea

asupra terenului/clădirii unde proiectul va  implementat sau

dovada legala ca procedura de expropriere a fost demarata si transferul proprietatii a inceput;

10.Acord de principiu de la Agentia de Protectia Mediului care saconfirme faptul ca proiectul propus este in conformitate cu planurile de mediu aferente sectorului de mediu vizat (gestionarea deseurilor, gospodarirea apelor si apelor uzate), in original.

proceduri de urmat pentru solicitarea finan rii
Proceduri de urmat pentru solicitarea finanţării

Cererile de nanţare nerambursabilă, trebuie trimise în plic sigilat,in original si 4 copii prin:

 • poştă recomandată;
 • mesagerie expresă;
 • înmânate personal (contra unei conrmări de primire cu datăşi semnătură).

La Agentia de Dezvoltare Regionala responsabila pentru regiunea în care va fi implementat proiectul

proceduri de urmat pentru solicitarea finan rii1
Proceduri de urmat pentru solicitarea finanţării

ATENTIE! Termen de depunere:

15 August 2007, orele16:00.

agenda5
Agenda
 • Obiectivele programului
 • Cadrul instituţional;
 • Informaţii financiare;
 • Criterii de eligibilitate;
 • Tipul acţiunilor;
 • Mărimea proiectelor;
 • Cum se solicită finanţarea şi procedurile de urmat;
 • Alte informaţii utile.
informatii utile
Informatii utile

Eventualele întrebări pot fi trimise prin e-mail sau prin fax, nu mai târziu de 21 de zile înainte de termenul limită de primire a aplicaţiilor, la adresa:

Adresa E-mail: info-mediu-pb@mdlpl.ro

Fax: 021/ 311 41 93

Întrebările care ar putea fi relevante şi pentru alţi solicitanţi, împreună cu răspunsurile, vor fi publicate pe paginile de internet:

www.mdlpl.ro

slide51
Pagina de internet a Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord Est – Piatra Neamt:
 • http://www.adrnordest.ro

Pagina de internet ale Agenţiei Regionale deProtecţie a Mediului BACAU (regiunea Nord Est)

 • http://www.arpmbc.ro
persoane de contact pentru regiunea n e
Persoane de contact pentru Regiunea N-E
 • Gabriela Purcarea – expert ADR Nord Est

Tel: 0233/21 80 71; 0233/22 24 32,

e-mail: gpurcarea@adrnordest.ro

 • Geanina Rarinca – ARMP Bacau

Tel: 0234/ 51 27 50; 0752 / 19 22 38,

e-mail: monitorizare.planuri@arpmbc.ro

 • Craita Gramschi – consultant Ramboll

Tel: 0730 / 55 71 91; e-mail: craitag@at-phare.ro

informa ii suplimentare la www mdlpl ro www infoeuropa ro www mmediu ro
Informaţii suplimentare la:www.mdlpl.rowww.infoeuropa.rowww.mmediu.ro
slide54
NU UITATI!

15 August 2007, ORA 16:00

mult suc c es
MULT SUCCES !

Pentru o lume mai curată!