Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
077 PowerPoint Presentation

077

144 Views Download Presentation
Download Presentation

077

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1. Bohu dík buď, sláva, čest, | věrný svým že slibům jest, | nad námi se smiloval, | hříšným Spasitele dal.

  2. 2. Otcůžádost toužebnou | slavně splnil mocí svou, | a co prorok předvídal, | to už milostivě dal.

  3. 3. Vítej, tys mi spásu dal, | Hosana ti, jenžs můj král, | vejdi v srdce mého chrám, | ubytuj se věčně tam!

  4. 4. A co nečistého tam, | vyčisť milostivě sám! | Toužím tobě jenom žít | a v tvém světle světlo zřít!

  5. 5. Přemožďábla klam a svod, | od strachů mne vysvoboď, | ve víře aťživé jsem | s tebou spojen v srdci svém,

  6. 6. abych v slavném příští tvém | vstříc ti jásal v srdci svém, | s lidem tvým se veselil, | věčněžes můj Král a díl.