nasjonal rusmestringskonferanse
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nasjonal rusmestringskonferanse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Nasjonal rusmestringskonferanse - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Nasjonal rusmestringskonferanse. Kristiansand 1. – 2. september 2010 Seniorrådgiver Christian Sohlberg Helse- og omsorgsdepartementet. Hva skal jeg snakke om?. Rusreformen Opptrappingsplan for rusfeltet Pasientrettigheter

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nasjonal rusmestringskonferanse' - aline-williams


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nasjonal rusmestringskonferanse

Nasjonal rusmestringskonferanse

Kristiansand 1. – 2. september 2010

Seniorrådgiver

Christian Sohlberg

Helse- og omsorgsdepartementet

hva skal jeg snakke om
Hva skal jeg snakke om?
 • Rusreformen
 • Opptrappingsplan for rusfeltet
 • Pasientrettigheter
 • Organisering av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige
 • Kommunalt rusarbeid
 • Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
rusreformen m l
Rusreformen - Mål
 • Rusmiddelmisbrukere skal få bedre tjenester og behandlingsresultatene skal bli bedre
 • Behandling av rusmiddelmisbrukere skal utvikles til en tverrfaglig spesialisttjeneste
 • Helhetlige og individuelt baserte tilnærminger. Både helse- og sosialfaglig
 • Pasientrettigheter til rusmiddelmisbrukere som trenger behandling for sitt rusmiddelproblem
de regionale helseforetakenes nye ansvar
De regionale helseforetakenes nye ansvar
 • Fra 1. januar 2004 ble fylkeskommunens ansvar for behandling av rusmiddelavhengige overført staten ved de regionale helseforetakene – ”sørge-for ansvar”
 • Avrusning, utredning, behandling (døgn-, poliklinisk)
 • Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
 • Tvangsplasser og gjennomføring av tvangsvedtak
rusreformen konsekvenser
Rusreformen - konsekvenser
 • Både sosialtjeneste og fastlege kan henvise
 • Sosialtjenesten skal varsles ved utskriving
 • Tjenestene er spesialisthelsetjenester
 • Tilsyn av helsetilsynet i fylket/Statens helsetilsyn
 • Rusmiddelmisbrukere er pasienter med pasientrettigheter, bl.a:
pasientrettigheter
Pasientrettigheter
 • Rett til vurdering innen 30 virkedager
 • Rett til nødvendig helsehjelp
 • Rett til å få tilbud
 • Rett til å velge behandlingssted
 • Rett til individuell plan
 • Klage – alle pasientgrupper og alle typer helsehjelp
 • Behandlingsgarantien for de under 23 år med psykiske lidelser/rusmiddelavhengighet
opptrappingsplan fem hovedm l
Opptrappingsplan - Fem hovedmål
 • Tydelig folkehelseperspektiv
 • Bedre kvalitet og økt kompetanse
 • Mer tilgjengelige tjenester og økt sosial inkludering
 • Forpliktende samhandling
 • Økt brukerinnflytelse og bedre ivaretakelse av barn og pårørende

Under hvert av disse målene er det 147 konkrete og til dels omfattende tiltak som adresserer utfordringene på rusfeltet. Over 80 prosent av tiltakene er iverksatt.

organisering av tverrfaglig spesialisert behandling tsb
Organisering av tverrfaglig spesialisert behandling - TSB
 • Samlokalisering og/eller samorganisert med det psykiske helsevernet
 • Tilpasse struktur i TSB til øvrige spesialisthelsetjeneste
 • Typer tjenester:
  • Polikliniske tjenester
  • Dagtilbud
  • Avrusning/avgiftning
  • Heldøgnsopphold
    • Korttidsopphold < 3 mnd.
    • Opphold mellom 3 – 6 måneder
    • Opphold 6 måneder eller lenger
rusreformen og sosialtjenesten
Rusreformen og sosialtjenesten

Sosialtjenestens ansvar for rusmiddelavhengige er uendret etter rusreformen:

 • Ansvar for å tilby og iverksette tiltak utenfor institusjon
 • Henvise til tverrfaglig spesialisert behandling ved behov: ”bistå med å etablere et behandlingsopplegg”
 • Midlertidige tiltak i påvente av behandling i spesialisthelsetjenesten
 • Rett til individuell plan etter sosialtjenesteloven: Personer med langvarige og sammensatte behov for tjenester sikres et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
kommunalt rusarbeid
Kommunalt rusarbeid
 • Oppimot 80 % av sosialtjenestens rusarbeid ligger ved lokale NAV-kontor
 • Lavterskel helsetiltak
 • Feltpleien/Gatehospital
 • Over 40 kommuner får statlige tilskudd
legemiddelassistert rehabilitering
Legemiddelassistert rehabilitering
 • Ny forskrift
 • Nasjonale retningslinjer
 • Omfang:
   • Pr. 30/4 i år var det 5624 i LAR
   • Pr. 30/4 i år var det i alt 7328 som noen gang hadde vært inkludert i LAR
ad