mit enemm n kulutat sit suurempi hiilijalanj lki asuinpaikasta huolimatta n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mitä enemmän kulutat, sitä suurempi hiilijalanjälki – asuinpaikasta huolimatta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mitä enemmän kulutat, sitä suurempi hiilijalanjälki – asuinpaikasta huolimatta

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

Mitä enemmän kulutat, sitä suurempi hiilijalanjälki – asuinpaikasta huolimatta - PowerPoint PPT Presentation

aline-williams
151 Views
Download Presentation

Mitä enemmän kulutat, sitä suurempi hiilijalanjälki – asuinpaikasta huolimatta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mitä enemmän kulutat, sitä suurempi hiilijalanjälki – asuinpaikasta huolimatta Jukka Heinonen, tutkija Aalto yliopistoInsinööritieteiden korkeakouluMaankäyttötieteiden laitos 1 ASUINMAASEUTU 26.3.2012

 2. Aluerakenne vs. hiilijalanjälki – tiivis on parempaa? Tarkastellaan tänään kolmen väittämän oikeellisuutta ilmastonmuutoksen näkökulmasta: Kaupungitaiheuttavatpienemmänympäristökuormankuinmaaseutualueet Tiiveys on tärkeäindikaattorikestävällealuekehittämiselle Matalaenergiarakentamisenpitäisi olla tärkeäosakestävänaluekehittämisenstrategioita

 3. Tuotannonvaikulutuksennäkökulmasta? Päästötsyntyvättuotannosta, mutta Kysyntä, elikulutus, ohjaatuotantoa PienentääkötehtaansulkeminenjatuotannonsiirtäminenKiinaanlähtöalueenasukkaidenhiilijalanjälkiä? Kaupungit “kulutuskeskuksina” saattavathelpostinäyttäytyäansioitaankestävämpinäyhdyskuntina Valtaosakaikestamaaseudullajaesikaupunkialueillatapahtuvastatuotannostakulutetaankaupungeissa

 4. Helsinki on Suomenmittakaavassaerinomainenesimerkkikulutuskeskuksesta, jossatuotantoa on suhteellisenvähän Helsingin kaupungin ympäristöraportoinnin mukainen keskimääräisen helsinkiläisen hiilijalanjälki

 5. Helsinki on Suomenmittakaavassaerinomainenesimerkkikulutuskeskuksesta, jossatuotantoa on suhteellisenvähän Keskimääräisen helsinkiläisen hiilijalanjälki kulutusperusteisesti laskettuna (Heinonen&Junnila) Helsingin kaupungin ympäristöraportoinnin mukainen keskimääräisen helsinkiläisen hiilijalanjälki

 6. Hiilijalanjälki Suomessa keskimäärin: 60% asumisesta ja liikkumisesta, 40% muusta kulutuksesta

 7. Keskimääräisen asukkaan hiilijalanjälki Suomessa

 8. Keskimääräisen asukkaan hiilijalanjälki Suomessa, Espoossa

 9. Keskimääräisen asukkaan hiilijalanjälki Suomessa, Espoossa ja Helsingissä

 10. Tulo- ja kulutustasot ratkaisevat, mutta aluerakennekin vaikuttaa

 11. Maaseutu vs. kaupunkialueet: vain liikenteen päästöt seuraavat tiiveyttä

 12. Yksi merkittävä selitys on varsin kiintoisa yksityiskohta asukaskohtaisesta energiankulutuksesta Suomessa

 13. Kasvihuonekaasupäästöjen ulkoistaminen näkyy myös kaupungin sisällä: Helsingin kantakaupungin asukkaiden hiilijalanjäljet ovat huomattavasti laitakaupunkilaisten yläpuolella

 14. Matalaenergiarakentamisessavastaus? Pitkälläaikavälillävoi olla merkittävää, muttarakentamisvaiheenvaikutustaeiymmärretäoikeinlyhyelläaikavälillä CONSTRUCTION ENERGY ENERGY CONSTRUCTION

 15. 25 vuoden aikana ”matalahiilialueen” asukkaan päästöt ovat korkeammat kuin Espoossa keskimäärin

 16. Rakentamisen hiilipiikki siirtää energiatehokkuuden hyödyt jopa 50 vuoden päähän

 17. Ratkaisuja: ei rakenneta, rakentamisen päästöihin huomio, lisää energiatehokkuutta

 18. Tilanne on synkeä mutta ei lohduton Espoo on huono esimerkki Jätetään muu kulutus huomioimatta, niin suhteellinen vaikutuspotentiaali nousee huikeasti Ja konkreettisemmin: Matalahiiliset rakennusmateriaalit Korkea energiatehokkuus Energiantuotannon päästöt Liikenneratkaisut

 19. Esimerkki matalahiilisen energiantuotannon vaikutuksesta

 20. Kiitos!jukka.heinonen@aalto.fi