zdravotnick asistent sou asnost a budoucnost n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zdravotnický asistent – současnost a budoucnost

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Zdravotnický asistent – současnost a budoucnost - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Zdravotnický asistent – současnost a budoucnost. Zasedání prezidia a předsedkyň a předsedů sekcí ČAS Luhačovice 31.10.2008 Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. vedoucí pracovní skupiny pro vzdělávání ČAS. Zdravotnický asistent. Absolvent středního vzdělání s maturitou,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zdravotnický asistent – současnost a budoucnost' - ali-gentry


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zdravotnick asistent sou asnost a budoucnost
Zdravotnický asistent – současnost a budoucnost

Zasedání prezidia a předsedkyň a předsedů sekcí ČAS

Luhačovice 31.10.2008

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

vedoucí pracovní skupiny pro vzdělávání ČAS

zdravotnick asistent
Zdravotnický asistent
 • Absolvent
  • středního vzdělání s maturitou,
  • akreditovaného kvalifikačního kurzu,
  • oborů: zdravotnický záchranář, porodní asistentka
 • Zahájení studia na SŠ: Září 2004
 • První absolventi SŠ: Červen 2008
zdravotnick asistent1
Zdravotnický asistent
 • Poskytuje ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem VS nebo PA,
 • ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči.
zdravotnick asistent2
Zdravotnický asistent
 • Člen ošetřovatelského týmu s kompetencemi pro výkon ošetřovatelských činností za jejichž provedení je odpovědný.
zdravotnick asistent3
Zdravotnický asistent

Sleduje FF

* Pečuje o vyprazdňování

* Provádí komplexní hygienickou péči

* Provádí prevenci proleženin

* Rozděluje stravu, krmí pacienty

* Zajišťuje aplikaci tepla a chladu

* Provádí rehabilitační ošetřování

* Provádí nácvik sebeobsluhy

* Podává léčivé přípravky s výjimkou aplikace i.v. a i.m. injekcí novorozenců a dětí

do 3 let

* Odebírá biologický materiál

* Zavádí a udržuje kyslíkovou terapii

* Podílí se na ošetření akutní a chronické rány

* Připravuje pacienty k dg. a th. výkonů

* Podílí se na činnostech spojených s přijetím, přemisťováním, propuštěním a

úmrtím pacientů

zdravotnick asistent v eobecn sestra
Zdravotnický asistent – všeobecná sestra

Sleduje a orientačně hodnotí FF

* Pečuje o vyprazdňování, provádí katetrizaci močového měchýře

* Provádí komplexní hygienickou péči/provádí nácvik sebeobsluhy

* Provádí prevenci proleženin, hodnotí a ošetřuje poruchy celistvosti kůže

* Rozděluje stravu, krmí pacienty/provádí nácvik sebeobsluhy

* Zajišťuje aplikaci tepla a chladu

* Provádí rehabilitační ošetřování

* Provádí nácvik sebeobsluhy

* Podává léčivé přípravky s výjimkou aplikace i.v. a i.m. injekcí novorozenců a dětí

do 3 let

Odebírá biologický materiál

* Zavádí a udržuje kyslíkovou terapii

* Podílí se na provádí ošetření akutní a chronické rány

* Připravuje pacienty k dg. a th. výkonů

* Podílí se na činnostech spojených s přijetím, přemisťováním, propuštěním a

úmrtím pacientů

v eobecn sestra
Všeobecná sestra
 • Vyhodnocuje potřeby a úroveň soběstačnosti
 • Provádí odsávání sekretů z HCD
 • Provádí metody basální stimulace
 • Edukuje pacienty
 • Hodnotí sociální situaci pacienta
 • Pečuje o močové katétry, provádí výplach močového měchýře
 • Provádí výměnu a ošetření tracheostomické kanyly
 • Zavádí nasogastrické sondy, aplikuje výživu sondou nebo stomiemi
 • Provádí výplach žaludku u pacientů při vědomí
 • Pod odborným dohledem MUDr. aplikuje nitrožilně krevní deriváty, spolupracuje při zahájení aplikace transfúzních přípravků, ošetřuje pacienta v průběhu aplikace a ukončuje ji
zdravotnick asistent4
Zdravotnický asistent
 • …..pod odborným dohledem….

„..vykonávání činností, ke kterým je ZA způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého

k výkonu činností bez odborného dohledu..“

(přítomnost kvalifikované sestry na oddělení nebo dosažitelnost pomoci po telefonu)

zdravotnick asistent pozitiva
Zdravotnický asistent - pozitiva
 • Platný člen zdravotnického týmu
 • Obsah vzdělávání odpovídá kompetencím
 • Orientace na výkony (kompetence), omezeno rozhodování a péče o psychosociální oblast – odpovídající název pracovní funkce „asistent“
 • Finanční ohodnocení ve vztahu k odpovědnosti za vlastní rozhodnutí
zdravotnick asistent negativa
Zdravotnický asistent - negativa

Absolventi nenastupují do praxe

nedostatek sester
Nedostatek sester
 • Nedostatek zdravotnických asistentů ???
 • Chybí sestry? Chybí zdravotničtí asistenti?
 • Jaké pracovníky zdravotnické instituce potřebují?
zdravotnick asistent x praxe
Zdravotnický asistent X praxe
 • 1. Trendy doby
   • Prodlužování průměrné délky vzdělávání
   • Demografický pokles
   • Expanze terciárního vzdělávání (VŠ, VOŠ)
 • 2. Málo lákavá pracovní perspektiva
   • Chybí předchozí zkušenost
   • Negativní image profese (devalvace)
   • Nezájem praxe (různý přístup k péči podle kompetencí)
trendy doby
Trendy doby
 • „Výrazně se omezí podíl absolventů maturitního i nematuritního vzdělávání vstupujících na pracovní trh. Absolventi odcházejí do terciárního vzdělávání, kde setrvají několik dalších let.Tento vývoj v příštích letech ještě posílí.“(Koucký, 2007)
 • Kritický nedostatek pracovní síly s tradiční kvalifikací získanou na SŠ
trendy doby prodlu ov n d lky vzd l v n2
Trendy doby – prodlužování délky vzdělávání
 • Zájem o studium na VŠ u žáků SZŠ (3.roč., 2008)
  • 99 % má zájem o studium na VŠ
  • 85 % je již pevně rozhodnuto
  • 1 % nechce dále studovat
expanze terci rn ho vzd l v n
Expanze terciárního vzdělávání
 • Ve zdravotnických oborech umocněno:
  • změnami kvalifikační přípravy na výkon zdravotnických nelékařských povolání
  • přechodem oborů na VŠ, VOŠ – požadavky směrnic EU (VS, PA, RA, FYZ, ERG, ZL, ZT,NT atd.)
za len zdravotnick ho t mu
ZA – člen zdravotnického týmu
 • Trendy doby – neovlivnitelné
 • Pracovní perspektiva – pozitivní image
prostor pro e en kouck 2007
Prostor pro řešení (Koucký 2007)
 • Změna pojetí a obsahu středního vzdělávání(stírání rozdílu mezi všeobecným a odborným vzděláním, lycea)
 • Prostupnost a návaznost postsekundárním a terciárním vzděláváním(zvyšování kvalifikace a rekvalifikace terciárním vzděláváním při zaměstnání, uznání předchozího vzdělání a praxe)
 • Propojení se základním vzděláváním(výchova vztahu ke vzdělání, profesní motivace)
 • Větší angažovanost zaměstnavatelů(změnit očekávání zaměstnavatelů, že nové pracovní síly jim zajistí vzdělávací systém, zaměstnavatele cílenou motivací získávat absolventy, spolupráce se vzdělávacími institucemi, financování odborné přípravy)
pracovn perspektiva za
Pracovní perspektiva ZA
 • Informační kampaň
    • péče podle kompetencí
    • angažovanost zaměstnavatelů
 • Finanční ohodnocení
    • jedná se o fyzicky i psychicky náročnou činnost
 • Úprava legislativy
    • „pod dohledem“ přeformulovat ve směru individuální odpovědnosti každého pracovníka za standardní provedení výkonu
 • Kvalifikační přípravu orientovat do oblasti vzdělávání dospělých
    • využití různých forem vzdělávání – večerní, dálková, kombinovaná – rozhodnutí škol – vhodná doba: ŠVP