kalkulace pln ch a ne pln ch n klad n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kalkulace úplných a neúplných nákladů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kalkulace úplných a neúplných nákladů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Kalkulace úplných a neúplných nákladů - PowerPoint PPT Presentation


 • 296 Views
 • Uploaded on

Kalkulace úplných a neúplných nákladů. Kalkulace. Kalkulace úplných nákladů jsou vhodné především pro účetnictví, kdy, cena je dána předem a výsledkem kalkulace je zjištění zisku na jednici, při použití této kalkulace vycházíme z toho, že každý prodaný kus přinese zisk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kalkulace úplných a neúplných nákladů' - alexavier


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kalkulace
Kalkulace
 • Kalkulace úplných nákladů
  • jsou vhodné především pro účetnictví, kdy, cena je dána předem a výsledkem kalkulace je zjištění zisku na jednici,
  • při použití této kalkulace vycházíme z toho, že každý prodaný kus přinese zisk.
 • Kalkulace neúplných nákladů
  • jsou účelnější pro finanční řízení,
  • ukazuje, že ne každý objem prodeje nám pokryje fixní náklady a zajistí zisk.
kalkulace pln ch n klad
Kalkulace úplných nákladů
 • Kalkulace úplných nákladů stanovuje na tzv. kalkulační jednici výši nákladů a zisk.
 • Kalkulační vzorec:
   • Přímý materiál
   • Přímé mzdy
   • Ostatní přímé náklady
   • Výrobní režieVlastní náklady výroby
   • Správní režie (příp. zásobovací režie)Vlastní náklady výkonu
   • Odbytové náklady
   • Úplné vlastní náklady výkonu
   • ZiskProdejní cena
   • DPH
   • Prodejní cena s daní
kalkulace1
Kalkulace
 • Předběžná kalkulace
  • stanoví plánované náklady a zisk na kalkulační jednici
  • sestavují se před zahájením produkce a jsou jedním z podkladů pro stanovení ceny
  • vychází z rozpočtů.
 • Výsledná kalkulace
  • sestavují se po ukončení produkce
  • sledují skutečné náklady a vychází z účetnictví
  • účelem je porovnat skutečnost s předběžnou kalkulací a zjistit skutečný zisk.
p klad
Příklad:
 • Firma se zabývá výrobou keramiky.
 • Rozpočet výrobní režie pro keramické džbány činí 1 350 000 Kč, správní režie 780 000 Kč, odbytové náklady 225 000 Kč. Spotřeba materiálu činí 50 Kč/ks, přímé mzdy 150 Kč/ks, ostatní přímé náklady 42 Kč/ks, firma plánuje vyrobit 15 000 džbánů.
 • Cena jednoho džbánu bez DPH činí 490 Kč.
 • Sestavte předběžnou kalkulaci a zjistěte výši zisku na 1 džbán.
slide7

Příklad:

Firma vyrábí 3 typy sedacích souprav s těmito náklady:

Sestavte předběžnou kalkulaci pro všechny typy sedacích souprav přirážkovou metodou (rozvrhovou základnou jsou přímé mzdy). Zisk činí 15 % z úplných vlastních nákladů výkonu. Zaokrouhlejte na celé koruny.

slide9

Příklad:

Firma vyrobila 5 000 výrobků. Náklady na výrobu jsou uvedené v tabulce. Sestavte zjednodušenou výslednou kalkulaci a vyčíslete rozdíly předběžné a výsledné kalkulace.

kalkulace ne pln ch n klad
Kalkulace neúplných nákladů
 • jsou účelnější pro finanční řízení (než kalkulace úplných nákladů)
 • pracuje s variabilními a fixními náklady a s různým prodaným množstvím
 • fixní náklady se nerozvrhují na jednici, protože se pokládají za náklady nutné k chodu celého podniku
v po et kalkulace postup
Výpočet kalkulace (postup)
 • vykalkulujeme variabilní náklady, tzn. náklady, které můžeme stanovit stejně jako v kalkulaci úplných nákladů (pomocí norem).
 • zjistíme výši tržeb = cena * kalkulované množství
 • zjistíme tzv. krycí příspěvek - částku, která slouží k úhradě fixních nákladů a poté k tvorbě zisku jako:

krycí příspěvek celkem = tržby - variabilní náklady celkem

 • fixní náklady odečteme od krycího příspěvku v celkové výši, a tím zjistíme celkový zisk.

Tím získáme náklady na jednici. Tato kalkulace ale pracuje s celkovými náklady, takže tyto hodnoty pak vynásobíme příslušným počtem kusů.

slide13

Příklad: Firma vyrábí dřevěné poličky. Na jednu poličku spotřebuje materiál za 770 Kč, mzda činí 300 Kč, ostatní variabilní náklady jsou 230 Kč/ks. Fixní náklady činí 1 100 000 Kč. Cena poličky stanovena na 1 720 Kč. Předpokládáme prodej až 5 000 ks.

Výsledek ukazuje, že až určitý objem produkce nám zajistí zisk.

p klad 1
Příklad 1:

Firma vyrábí kabelky

 • spotřeba materiálu je 415 Kč/ks, mzdy 275 Kč/ks, ostatní variabilní náklady 95 Kč,
 • fixní náklady 1 270 000 Kč
 • prodejní cena činí 1 150 Kč (cena bez DPH).

Sestavte kalkulaci neúplných nákladů pro předpokládaný objem prodeje:

 • 3 000 ks,
 • 5 000 ks.
p klad 2
Příklad 2:

Firma šije pánské kalhoty

 • norma spotřeby látky je 2,5 m, norma spotřeby elektrické energie 0,5 kWh/1 kalhoty, výkonová norma činí 1,5 hod/1 kalhoty
 • cena 1 m látky je 290 Kč, 1 kWh elektrické energie 4 Kč, hodinová mzda 80 Kč
 • odpisy činí 700 000 Kč.
 • cena je stanovena na 1 295 Kč (bez DPH)

Na základě těchto údajů sestavte kalkulaci neúplných nákladů při prodeji 2 000 ks a 3 000 ks.

slide19

Příklad:

Firma sestavila následující kalkulaci úplných nákladů na jednici výkonu.

Na základě kalkulace zpracujte rozpočet ve dvou variantách, a to na 1 000 ks a 4 000 ks.

slide20

Řešení:

Rozpočet vycházející z kalkulace úplných nákladů

slide21

Řešení:

Kalkulace neúplných nákladů - ostatní variabilní náklady činily 215 Kč/ks a fixní náklady 1 500 000 Kč.

bod zvratu
Bod zvratu
 • ukazuje minimální objem prodeje, od kterého podnik začne tvořit zisk
 • při jeho výpočtu vycházíme z toho, že pokud prodej pokryje fixní náklady, pak každý další prodaný produkt vytváří zisk

Bod zvratu (Break-even point) =

fixní náklady = fixní náklady

cena – variabilní náklady 1 ks krycí příspěvek 1 ks

p klad1
Příklad:

Firma potřebuje zjistit, kolik výrobků musí minimálně prodat, jestliže její fixní náklady činí 900 000 Kč, variabilní náklady na 1 výrobek činí 990 Kč a prodejní cena je 1 300 Kč.

Bod zvratu = 900 000

1 300 – 990 = 2 904 ks

Bod zvratu nám ukáže, zda náš prodejní záměr bude mít vůbec smysl. Pokud zjistíme, že jsme schopni prodat 2 900 kusů výrobků a bod zvratu je 2 904 ks, znamená to, že nemá smysl se do prodeje pouštět nebo bude nutné výrazně změnit náklady či cenu.

slide24

v tisících Kč

7 000

5 000

3 000

1 000

0

1 000

3 000

5 000

objem výroby

Grafické vyjádření bodu zvratu:

Vysvětlivky: fixní náklady variabilní nákladycelkové nákladytržby

p klad 11
Příklad 1:

Fixní náklady činí 950 200 Kč a variabilní náklady 265 Kč na 1 výrobek. Vypočtěte, kolik by měl činit minimální prodej při ceně:

a) 490 Kč

b) 505 Kč

c) 512 Kč

slide26

Řešení:

 • 950 200 / 490 – 265 = 4 224 ks
 • b) 950 200 / 505 – 265 = 3 960 ks
 • c) 950 200 / 512 – 265 = 3 847 ks
bod zvratu pro v ce produkt
Bod zvratu pro více produktů
 • Firmy většinou vyrábějí více druhů produktů, proto musíme vyjádřit bod zvratu v penězích.
 • Bod zvratu pak vyjadřuje minimální výši tržeb, která bude potřebná k tomu, aby podnik začal dosahovat zisku.
 • Bod zvratu pro více produktů =

fixní náklady

celkový krycí příspěvek : tržby

slide28

Příklad:

Firma vyrábí dámské kožené a koženkové kabelky. Variabilní náklady u koženkové kabelky činí 570 Kč na 1 ks, u kožené kabelky 1 050 Kč. Cena koženkové kabelky je 890 Kč u kožené 1 650 Kč. Předpokládáme roční prodej 1 100 ks koženkových a 900 kožených kabelek. Fixní náklady činí 790 000 Kč.

Bod zvratu = 790 000

(352 000 + 540 000) : ( 979 000 + 1 485 000) = 2 182 320 Kč

Zisk začneme tvořit až po dosažení tržeb ve výši 2 182 320 Kč (pokud se nezmění poměr ve vyráběném sortimentu).

slide29

Příklad:

Firma vyrábí 3 druhy výrobků:

výrobek A – variabilní náklady – 72 Kč

výrobek B – variabilní náklady – 59 Kč

výrobek C – variabilní náklady – 81 Kč

Fixní náklady činí 450 000 Kč

Vypočtěte bod zvratu, který je daný výši tržeb.

slide30
Řešení:

Bod zvratu =

450 000

(100 000 + 132 000 + 57 000) : (460 000 + 840 000 + 300 000) =

= 2 491 695 Kč

Zisk začneme tvořit až po dosažení tržeb ve výši 2 491 695 Kč

(pokud se nezmění poměr ve vyráběném sortimentu).

kalkulace ne pln ch n klad pro v ce produkt
Kalkulace neúplných nákladů pro více produktů
 • Pokud vyrábíme více druhů, pak platí, že fixní náklady odečítáme v celkové výši.
 • Zisk nevyčíslujeme pro jednotlivé produkty, ale za podnik jako celek.
slide32

Příklad:

Firma vyrábí 3 000 výrobků A v ceně 1 250 Kč a 1 000 výrobků B v ceně 550 Kč.

Výroba vyvolává tyto náklady:

slide33

Řešení:

Firma dosáhne zisku ve výši 460 000 Kč, jestliže prodá všechny výrobky.

slide34

Úloha 1:

 • Firma Dexon, s. r. o., vyrábí dva typy centrálních reprobeden, a to:
 • DCP 350 – plánuje vyrobit 2 300 ks, prodejní cena 2 950 Kč
 • DCX 150 – plánuje vyrobit 3 700 ks, prodejní cena 1 690 Kč
 • Fixní náklady při výrobě činí 2 200 000 Kč, náklady pro centrální reprobedny jsou uvedeny v tabulce.

Sestavte kalkulaci neúplných nákladů pro oba typy reprobeden.

slide35

Řešení:

Firma dosáhne zisku ve výši 955 900 Kč, jestliže prodá všechny reprobedny.

slide36

Úloha 2:

Firma vyrábí 3 typy autorádií s těmito náklady v Kč:

Sestavte kalkulaci neúplných nákladů.

k emu je u ite n kryc p sp vek
K čemu je užitečný krycí příspěvek
 • krycí příspěvek nám ukáže, který z našich produktů se vyplatí nabízet a který ne,
 • ukáže nám to lépe než kalkulace úplných nákladů a nepotřebuje k tomu vyčíslit zisk.
 • nejpřínosnější by mohl být ten produkt, jehož krycí příspěvek je nejvyšší, ale nemusí to být vždy pravda, protože nejvyšší bude pravděpodobně u toho produktu, jehož se prodá nejvíce.
 • z tohoto důvodu je potřebné zjistit krycí příspěvek na jednici.
jak vypo tat kryc p sp vek na jednici
Jak vypočítat krycí příspěvek na jednici

Dva možné postupy:

 • vydělením celkového krycího příspěvku objemem produkce,
 • výpočtem

krycí příspěvek na jednici = cena - variabilní náklady na jednici.

Nejvýnosnější je ten produkt, který bude mít nejvyšší krycí příspěvek na jednici.

slide41

Oba produkty mají krycí příspěvek kladný, a tím přispívají k pokrytí fixních nákladů.

slide42

Úkol 1:

Firma vyrábí 3 druhy výrobků, další potřebné údaje jsou uvedeny v tabulce:

Na základě těchto údajů zjistěte:

a) výhodnost jednotlivých produktů;

b) zda dosáhneme zisku při zadaném objemu prodeje;

c) zda dosáhneme zisku, jestliže snížíme produkci výrobku C na

1 500 ks a zvýšíme prodej výrobku B na 8 000 ks.