2 kvalitative og kvantitative metoder n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2 Kvalitative og kvantitative metoder PowerPoint Presentation
Download Presentation
2 Kvalitative og kvantitative metoder

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

2 Kvalitative og kvantitative metoder - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

2 Kvalitative og kvantitative metoder. Oversigt Formål med analysen Datakilder – sekundære og primære datakilder Kvalitative og kvantitative metoder Spørgeskemaudformning Respondentudvælgelse Repræsentativitet Markedsanalyseprocessen. 1. Kvalitative og kvantitative metoder.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2 Kvalitative og kvantitative metoder' - alexa-brooks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2 kvalitative og kvantitative metoder
2 Kvalitative og kvantitative metoder

Oversigt

 • Formål med analysen
 • Datakilder – sekundære og primære datakilder
 • Kvalitative og kvantitative metoder
  • Spørgeskemaudformning
  • Respondentudvælgelse
 • Repræsentativitet
 • Markedsanalyseprocessen

1

2 Kvalitative og kvantitative metoder

kvalitative og kvantitative metoder
Kvalitative og kvantitative metoder
 • Virksomheder indhenter viden om markedet gennem systematisk informationsindsamling samt bearbejdning og analyse af data.
 • Virksomheder indsamler informationer om omverdenen for at kunne træffe de rigtige informationer.
 • Informationer tilvejebringes fra statistiske kilder og databaser.
 • Nogle gange gennemføres analyser til et bestemt formål. Dette kaldes en markedsanalyse.

2

2 Kvalitative og kvantitative metoder

form l med analysen
Formål med analysen
 • Hvilken problemstilling skal undersøges?
 • Problemstillingen kan konkretiseres ved at opstille hypoteser.
 • En hypotese er en antagelse, som man ønsker at få be- eller afkræftet:Fx Danskerne spiser mere økologisk kød end for 5 år siden.

3

2 Kvalitative og kvantitative metoder

datakilder
Datakilder
 • Datakilder er de ressourcer, hvorfra man kan få informationer.
 • Desk research – informationsindsamling ved skrivebordet i virksomheden.
 • Field research – indsamling af informationer til et bestemt formål.
 • Databaser er en større mængde information, som er organiseret på en bestemt måde, og dom vedrører et eller flere relaterede emner.

4

2 Kvalitative og kvantitative metoder

sekund re datakilder
Sekundære datakilder
 • Sekundære datakilder er informationer, der allerede er indsamlet.
  • Interne sekundære datakilder findes i virksomheden, fx kundedatabaser og salgsstatistikker.
  • Eksterne sekundære datakilder er uden for virksomheden, typisk officielle eller officiøse statistikker, fx fra Danmarks Statistik eller fra en brancheforening.

5

2 Kvalitative og kvantitative metoder

slide6

6

2 Kvalitative og kvantitative metoder

prim re datakilder
Primære datakilder
 • Primære data er informationer, der fremskaffes til et bestemt formål.

7

2 Kvalitative og kvantitative metoder

prim re datakilder1
Primære datakilder
 • Primære data kan indsamles gennem:
 • Ad hoc-analyser – analyser til et bestemt formål
 • Standardanalyser, fx:
  • Omnibusanalyser, der indeholder spørgsmål inden for mange områder. Gennemføres regelmæssigt af analyseinstitutter.
  • Panelundersøgelser, der gennemføres flere gange med de samme respondenter.
  • Medieundersøgelser, der dækker medievaner

8

2 Kvalitative og kvantitative metoder

oversigt over datakilder
Oversigt over datakilder

9

2 Kvalitative og kvantitative metoder

kvalitative metoder
Kvalitative metoder
 • I de kvalitative metoder indsamles data, som ikke kan udtrykkes i eksakte talstørrelser, fx om holdninger og adfærd, altså indsamling af bløde data.
 • Indsamlingsmetoder
  • Dybdeinterview
  • Fokusgrupper – kollektivt dybdeinterview
  • Observationer

10

2 Kvalitative og kvantitative metoder

kvantitative metoder
Kvantitative metoder
 • I de kvalitative metoder indsamles hårde data, dvs. størrelser som det er muligt at sætte tal på
 • Indsamlingsmetoder
  • Personlige interview
   • CATI – Computer Assisteted Telephone Interviewing
  • Telefoninterview
   • CAPI – Computer AssistedPersonalInterviewing
  • Elektronisk udspørgning/webinterview

11

2 Kvalitative og kvantitative metoder

sp rgeskemaudformning
Spørgeskemaudformning
 • Spørgsmålsudformning
  • Rækkefølge
  • Let forståeligt sprogbrug
  • Neutrale spørgsmål
  • Spørg kun om en ting i hvert spørgsmål
  • Udlov gulerod
 • Antal spørgsmål
 • Spørgsmålstyper
  • Lukkede spørgsmål
  • Åbne spørgsmål
  • Rangordningsspørgsmål
  • Skalaspørgsmål

12

2 Kvalitative og kvantitative metoder

respondentudv lgelse
Respondentudvælgelse
 • Respondent: en person, som bliver interviewet.
 • Population/univers: det totale antal personer i et geografisk afgrænset område, man ønsker at undersøge.
 • Stikprøve: et udsnit af populationen, der undersøges med henblik på at give et billede af hele populationen.

13

2 Kvalitative og kvantitative metoder

stikpr veudv lgelse
Stikprøveudvælgelse
 • Simpel tilfældig udvælgelse
  • Kaldes også lottometoden
  • Alle i populationen har lige stor chance for at komme med i stikprøve
 • Klyngeudvælgelse/kvotaudvælgelse
  • Hvis der ikke findes totalliste over populationen, kan der udvælges en repræsentativ klynge af totalpopulationen.
  • Ved flere klynger skal klyngernes fordeling i stikprøven svare til fordelingen i populationen
 • Bekvemmelighedsudvælgelse
  • Unøjagtig metode, da den ikke er repræsentativ

14

2 Kvalitative og kvantitative metoder

fejlkilder
Fejlkilder
 • Skæv repræsentativitet
 • Populationen er fejldefineret
 • For ringe svarprocent/for stort frafald
 • Interviewerfejl – spørgsmålene omformuleres
 • Bevidste interviewerfejl (gæt eller snyd)
 • Respondenter forstår ikke/misforstår spørgsmål
 • Respondenten kan ikke/vil ikke svare
 • Svarene misforstås
 • Svarene fejlnoteres
 • Forkert kodning/indtastning af svar

15

2 Kvalitative og kvantitative metoder

repr sentativitet
Repræsentativitet
 • Repræsentativitet
  • Betyder, at en undersøgelse giver et vellignende miniaturebillede af hele populationen.
  • For at en stikprøve er repræsentativ, skal stikprøvens sammensætning udgøre et miniunivers med de samme karakteristika som populationen.
 • Reliabilitet
  • Betyder undersøgelsens pålidelighed. Ved høj reliabilitet kan undersøgelsen foretages flere gange, og det samme resultat opnås.
 • Validitet
  • Er et udtryk for, hvor godt man kan måle det, man er ved at undersøge.

16

2 Kvalitative og kvantitative metoder

markedsanalyseprocessen
Markedsanalyseprocessen

17

2 Kvalitative og kvantitative metoder