V ral hepat tler ve v ral hepat tlerden korunma
Download
1 / 45

VİRAL HEPATİTLER VE VİRAL HEPATİTLERDEN KORUNMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 385 Views
 • Uploaded on

VİRAL HEPATİTLER VE VİRAL HEPATİTLERDEN KORUNMA. VİRAL HEPATİTLER. Çeşitli virusların sebep olduğu karaciğer hücre nekrozu ile seyreden, bulaşıcı karaciğer infeksiyonları viral hepatit olarak tanımlanmaktadır. En sık infeksiyon etkenleri: Hepatit viruslarıdır Bunlar: Hepatit A Virusu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VİRAL HEPATİTLER VE VİRAL HEPATİTLERDEN KORUNMA' - holly-case


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

V ral hepat tler
VİRAL HEPATİTLER

 • Çeşitli virusların sebep olduğu karaciğer hücre nekrozu ile seyreden, bulaşıcı karaciğer infeksiyonları viral hepatit olarak tanımlanmaktadır.

 • En sık infeksiyon etkenleri: Hepatit viruslarıdır

  Bunlar: Hepatit A Virusu

  Hepatit B Virusu

  Hepatit C Virusu

  Hepatit D Virusu

  Hepatit E Virusu

  Hepatit G Virusu

  Kesin tanımlaması henüz yapılmayan non A-G viruslar (TTV ve SEN-V)


Hepatit geli tirebilen di er viruslar
Hepatit geliştirebilen diğer viruslar

 • Epstein Barr Virus

 • Cytomegalovirus

 • Herpes Simplex Virus

 • Varicella-Zoster Virus

 • Coxsackie B Virus

 • Adenoviruslar

 • Rubella Virusu

 • Rubeola Virusu

 • Kabakulak Virusu


Akut viral hepatitlerde klinik belirti ve bulgular
Akut Viral Hepatitlerde Klinik Belirti ve Bulgular

 • Akut viral hepatit teşhisinde genellikle güçlük çekilmez. Hastalık dört safhada izlenir

  1-İnkübasyon dönemi (etkenle temas ile sarılığın ortaya çıktığı ilk gün arasındaki süre)

  2-Prodromal veya ikter öncesi dönem

  3-İkterli dönem

  4-İyileşme dönemi


Nk basyon d nemi
İnkübasyon Dönemi

 • A hepatitinde 15-45 gün

 • B hepatitinde 30-180 gün

 • C hepatitinde 15-150 gün

 • D hepatitinde 21-45 gün

 • E hepatitinde 15-75 gün

 • G hepatitinde 14-35 gün


Preikterik d nem belirtileri
Preikterik Dönem Belirtileri

 • Halsizlik

 • İştahsızlık

 • Bulantı, kusma

 • Karnın sağ üst kadranında ağrı

 • Bazı vakalarda gribal infeksiyona benzer belirtiler ve ateş

  Bu belirtiler ortalama 3-10 gün sürer


Kter d nemi
İkter Dönemi

 • Sarılık belirir, ateş düşer

 • Koyu renkli idrar yanında gaita rengi açılır

 • Sarılığın ortaya çıkması ile bazı belirtiler kaybolur ( başağrısı, ateş, artralji )

 • Fizik muayenede %70 oranında hepatomegali ve %20 oranında splenomegali

 • Servikal lenfadenopati ( arka servikalde ) bulunabilir

 • Deride kaşıntı izleri görülebilir


Yile me d nemi
İyileşme Dönemi

 • Sarılığın kaybolmasından sonraki dönemdir

 • Bu dönemde hepatite ait diğer semptomlar ve özellikle sarılık kaybolur

 • Hasta birkaç hafta içinde kendisini iyi hisseder


Laboratuvar bulgular
Laboratuvar Bulguları

 • Akut viral hepatitte SGOT ve SGPT seviyeleri normalin en az sekiz katı kadar artmıştır ( SGPT daha yüksek )

 • AP ve LDH normalin 1-3 katı kadar artabilir

 • D.bil/İ.bil oranı 1/1’dir

 • Protrombin zamanında ( PT ) anormallik akut hepatit prognozunda en güvenilir göstergedir

 • Serum albumin ve globulin seviyeleri akut viral hepatitlerde normaldir

 • Lökosit sayısı normal veya hafif düşüktür


Hepatit a
Hepatit A

 • Fekal – oral yolla bulaşır, kronikleşmez

 • Tek zincirli pozitif RNA genomuna sahip, 27nm çapında ikozahedral simetrili zarfsız bir virüstür

 • Aside dirençlidir

 • Kuru hava ile sterilizasyonda 160 derecede 1 saatte, kaynatmakla 5 dakikada, otoklavda 121 derecede 30dakikada inaktive olur

 • Deterjanlara dirençlidir

 • Klorlamaya ( 1mg/l ) 30 dakika dayanır


Hepatit a1
Hepatit A

 • Tatlı suda, kaynak suyunda, deniz suyunda, kayalarda, istiridyede günler ve aylarca canlı kalabilir

 • Gelişmekte olan ülkelerde çocukluk çağının tipik hastalığıdır

 • Sıklıkla sonbahar ve erken kış aylarında görülür


Hepatit a2
Hepatit A

 • Serolojik Tanı:

  Spesifik tanı serumda anti-HAV IgM’nin

  ELISA veya RIA gibi yöntemlerle aranması ile

  konur

  Anti-HAV IgM akut infeksiyondan en

  geç 12 ay sonra negatifleşir

  Anti-HAV IgG pozitifliği geçirilmiş

  infeksiyonu gösterir. Ömür boyu pozitif kalır


Hepatit a3
Hepatit A

 • Bulaşma yolları

  1-Kişiden kişiye

  2-Besinler ve su yoluyla

  3-Parenteral yol ile bulaşma

  4-Perinatal geçiş


Hepatit a4
Hepatit A

Risk altındaki bireyler:

 • Sağlık koşullarının yetersiz olduğu ortamlarda toplu yaşayanlar

 • Askeri birlikler, kreşler, öğrenci yurtları

 • Zeka geriliği olanları barındıran kurumlar

 • Gelişmiş ülkelerden endemik alanlara seyahat

  edenler

 • Damar içi ilaç kullanıcıları

 • İnsan atıkları ile doğrudan temasta olan

  kanalizasyon işçileri ve çöp toplayıcıları


Hepatit b
Hepatit B

 • Hepatit B virusu 42nm çapında bir DNA virusudur

 • Kaynatmakla 2 dakikada, otoklavda 121derecede 0,5 atmosfer basınç altında 20 dakikada ve 160 derecede 1saatte inaktive olmaktadır

 • Tip B hepatiti A hepatitinden daha ciddi bir hepatittir

 • Kronikleşmeye karşı kesin bir eğilimi vardır


Hepatit b1
Hepatit B

Serolojik Tanı:

 • Temastan 1-12 hafta sonra veya semptomların başlangıcından 2-8 hafta önce inkübasyon periyodu boyunca HBsAg serumda saptanır ve 3 ay sonra kaybolur

 • HBsAg’nin 6 aydan uzun süre sebat etmesi kronik hepatit B infeksiyonu gelişeceğine işaret etmektedir

 • Anti-HBs, HBsAg kaybolduktan sonra ve genellikle hastalığın başlangıcından 3 ay sonra ortaya çıkar, iyileşme ve immuniteyi gösterir


Hepatit b2
Hepatit B

Serolojik Tanı:

 • Anti-HBs ile birlikte anti-HBcIgG

  pozitifliği doğal immüniteyi, sadece anti-HBs

  pozitifliği aşılama ile oluşan koruyuculuğu

  gösterir

 • Anti-HBcIgM ve IgG semptomların

  başlamasıyla ortaya çıkar. IgM serumda 12-24 ay pozitif kalabilmektedir


Hepatit b3
Hepatit B

Serolojik Tanı:

 • Anti HBcIgM’nin varlığı akut

  infeksiyonun en önemli göstergesidir

 • HBV’ne maruz kalanlarda anti-HBcIgG

  yıllarca pozitif kalabilir

 • HBeAg viral replikasyonun devam

  ettiğini ve infektiviteyi gösterir. HBsAg’den kısa bir süre sonra pozitifleşir. 10 haftadan uzun süre devam etmesi hastalığın kronikleşeceğinin belirtisidir


Hepatit b4
Hepatit B

Serolojik Tanı:

 • Anti-HBe nispeten düşük infektivitenin güçlü bir göstergesidir

 • HBV DNA viral replikasyonun en duyarlı göstergesidir


Hepatit b5
Hepatit B

 • Bulaşma yolları

  Dört ana bulaşma paterni vardır

  -İnfekte kan veya vücut sıvıları ile parenteral temas

  -Cinsel temas

  -İnfekte anneden yenidoğana bulaşma

  (perinatal, vertikal)

  -İnfekte kişilerle cinsellik içermeyen yakın temas (horizontal)


Hepatit b6
Hepatit B

 • Parenteral bulaşma

  -Çoğul transfüzyon yapılan hastalar (onkoloji koğuşu hastaları, thalassemia major hastaları)

  -Hemodiyaliz hastaları

  -Damariçi uyuşturucu bağımlıları

  -Dövme yaptıranlar

  -Sağlık personeli


Hepatit b7
Hepatit B

 • Cinsel temasla bulaşma

  -Erkek eşcinseller

  -HBV taşıyıcılarının cinsel partnerleri

  -Çok partnerli heteroseksüeller

  -Hayat kadınları


Hepatit b8
Hepatit B

 • Perinatal bulaşma

  -HBV taşıyıcısı annelerin bebekleri

  HBeAg’i pozitif anne bebeklerinde enfekte olma sıklığı %70-90, kronikleşme %90

  Taşıyıcı anneden bebeklere bulaş %90 doğum esnasında olmaktadır.

  HBeAg’i negatif anne bebeklerinde enfekte olma sıklığı %10-40, kronikleşme %40-70

  Uterus içi bulaşma nadiren olur


Hepatit b9
Hepatit B

 • Horizontal bulaşma

  -Kalabalık topluluklar halinde kötü hiyjen ve düşük sosyoekonomik durumda yaşayanlar

  -Mental özürlüler


Hepatit c
Hepatit C

 • Parenteral geçişli non-A non-B hepatitin sebebidir

 • 30-60nm çapında RNA virusudur

 • Akut hepatit C geçirenlerin %25’inde iyileşme görülürken %50-70 kronikleşme görülür


Hepatit c1
Hepatit C

 • Serolojik Tanı:

  ELISA ile HCV spesifik IgG ( anti-HCV )

  tayini pratikte en yaygın kullanılan testtir. Anti

  HCV infektiviteyi değil, virüsle karşılaşmayı

  gösterir. Koruyucu değildir

  Anti-HCV en erken 6-8 haftada

  pozitifleşir

  PCR ile bakılan HCV RNA ikinci haftada

  pozitifleşir


Hepatit c2
Hepatit C

 • Bulaşma yolları

  -Epidemiyolojik özellikleri hepatit B gibidir

  -Kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu

  -Sıkı temas

  -İntravenöz ilaç kullanımı

  -Seksüel yol

  -Perinatal bulaşma

  -HBV gibi HCV’nin de aile içi bulaşmasının sözkonusu olduğu, özellikle virusun orta derecede endemik olduğu yörelerde birçok çalışmada bidirilmiştir


Hepatit d
Hepatit D

 • Delta virus inkomplet bir RNA virusudur

 • Virusun üremesi için HBsAg’ye ihtiyaç olduğundan HBsAg negatif kişilerde hastalık meydana gelmez

 • B hepatitinde olduğu gibi delta infeksiyonu da ilaç kullanıcıları, hemofililer ve multiple transfüzyon yapılanlarda sık görülür

 • Tıbbi personel ve homoseksüellerde yaygın değildir

 • Hastalığın epidemiyolojisi paranteral bulaştığını göstermektedir


Hepatit d1
Hepatit D

 • Serolojik Tanı.

  Geç inkübasyon döneminde ve hastalığın

  başlangıcında HDVAg serumda saptanabilir

  HDV RNA PCR yöntemi ile gösterilebilir

  Anti-HDVIgM ve anti-HDV ELISA ve RIA ile

  araştırılabilir

  Anti-HDVIgM 2-4 hafta içinde kaybolur. Anti

  HDVIgG düşük titrede 6 ay süre ile pozitifliğini

  sürdürür


Hepatit e
Hepatit E

 • Fekal-oral yolla geçen non-A, non-B hepatit olarak bilinir

 • 27-34nm çapında küçük bir RNA virusudur

 • Hastalık epidemiyoloji ve seyri bakımından A hepatitine benzer

 • Su ile bulaşan salgınlar görülmüştür

 • Kronikleşme görülmez

 • Gebe kadınlarda %20’lere varan mortalitesi vardır

 • Koruyucu aşısı yoktur


Hepatit g
Hepatit G

 • 1995’de 6. viral hepatit etkeni olarak tanımlanmıştır

 • Parenteral yolla, kan ve kan ürünleri ile bulaşır.HGV, HCV’den ayrı bir RNA virusudur

 • Akut hepatitlerin %0,3-10’nunda etken olduğu sanılmaktadır

 • Ülkemizde hemodiyaliz hastalarında %25 , kronik karaciğer hastalığı olanlarda %20 oranında bulunmuştur

 • Tanı yöntemi olarak PCR ile HGV RNA’sı araştırılmaktadır


Ttv transfusion transmitted virus
TTV (Transfusion transmitted virus)

 • TTV 1997’nin sonunda Japonya’da etiyolojisi bilinmeyen akut post transfüzyon hepatitli bir hastanın serumundan izole edilmiştir

 • Tek sarmallı RNA virusudurHepatit a5
Hepatit A

 • Korunmada en önemli nokta genel hiyjenik koşullara uyulmasıdır

 • El yıkama

 • İnfeksiyöz dışkıların ve kontamine maddelerin dezenfeksiyonu, uygun şekilde yok edilmesi

 • Altyapı koşullarının düzeltilmesi


Hepatit a6
Hepatit A

 • Pasif immunizasyon

  Virusla temastan sonra erken inkübasyon periyodu sırasında immun serum globulin 0.02-0.06ml/kg intramuskuler tek doz yapılabilir ( %90-100 ) oranında 2-6 ay koruyucudur


Hepatit a7
Hepatit A

 • Aktif immunizasyon

  İnfeksiyöz virus veya komponentleri insana verilerek aktif immun cevabın uyarılması ile antikor üretimi oluşturulmaya çalışılır

  Aşı iki ya da üç dozda yapılır. İlk doz ve ikinci doz arasında altı ay süre önerilir

  %95’ten fazla oranda bağışıklık oluşturur

  Etkinliği en az 20 yıl sürer


Hepatit b10
Hepatit B

Bulaşmayı önlemek için şu tedbirler alınmalıdır:

 • Bağış kanlarında HBsAg araştırılmalı (Anti HBcIgM?)

 • Mümkünse hepatit geçirmiş insan kanları transfüzyonda kullanılmamalı

 • Enjektörler ortak kullanılmamalı

 • Steril edilmemiş materyal ile dövme, kulak delme ve akapunktur yapılmamalı

 • Traş bıçağı, diş fırçası ortak kullanılmamalı


Hepatit b11
Hepatit B

 • Pasif bağışıklama

  -Pasif bağışıklama amacıyla hepatit B immunglobulini ( HBIG ) kullanılmaktadır

  -Temas sonrası HBIG yapılması gereken durumlar:

  1-Perkütan temas

  2-HBV infeksiyonu bulunan kişiyle cinsel temas

  3-Hepatit B’li anneden doğan bebeğe

  -HBIG en kısa sürede uygulanmalıdır

  -En son uygulama 7 güne kadar uzayabilir. 0.07ml/kg dozunda intramuskuler uygulanır ( yenidoğanda 0,5ml yeterlidir )

  -Beraberinde hepatit B aşısı ile korunma başlatılmalıdır


Hepatit b12
Hepatit B

 • Aktif bağışıklama

  -Aktif bağışıklama için aşı kullanılır. Aşının herkese yapılması gerekli ise de öncelikle risk gruplarına uygulanmalıdır

  1-İnaktif plazma aşıları: HBsAg taşıyıcılarının plazmalarından elde edilir

  2-Rekombinant aşılar: Maya (Engerix B) veya memeli hücre kültürü (Gen-Hevac B ) ürünleridir


Hepatit b13
Hepatit B

 • Rekombinant DNA tekniği ile hazırlanan hepatit B aşıları emniyetlidir

 • %95-98 oranında koruyucu anti HBs oluştururlar

 • Enaz 5 yıl koruma sağlanmaktadır

 • Aşı deltoid kasa veya 2 yaşından küçük çocuklara uyluğun anterolateral bölgesine intramuskuler olarak yapılmalıdır


Hepatit b14
Hepatit B

 • Aşılama süresi

  -3 doz şeması 0, 1, 6. aylarda birer doz

  -4 doz şeması 0, 1, 2, 12. aylarda birer doz şeklindedir

  -Ayrıca süt çocuklarında 2, 4, 6 ve 2, 4, 12 aylarda uygulanabilir

  -Yeni yayınlarda 0, 7, 21 günlerde ve 12 ay sonra olmak üzere hızlı 4 doz aşılama şeması önerilmektedir


Hepatit c3
Hepatit C

 • Korunma

  -Genel önlemler alınmalı

  -Donör kanlarında Anti HCV bakılması önerilmektedir.

  -Aşısı yoktur.Spesifik immunglobulini bulunmamaktadır. Korunmada standart immunglobulinlerin elde edildiği kan havuzunda yeterince hepatit C bağışıklığı varsa etkili olabileceği öne sürülmektedir

  -Hastalıktan korunmanın en iyi yolu bulaşmaya karşı tedbir alınmasıdır


Hepatit d2
Hepatit D

 • Korunma

  -Korunma yolu hepatit B ile aynıdır

  -Hepatit B aşısı kullanarak HDV infeksiyonundan da korunulabilir


Hepatit e1
Hepatit E

Korunma

 • Bulaşmanın önlenmesinde HAV’da uygulanan önlemler alınmalıdır.

 • Korunmada bugün için aktif veya pasif bağışıklık söz konusu değildir

 • Korunmada en önemli nokta genel hiyjenik

  koşullara uyulmasıdır

 • El yıkama

 • İnfeksiyöz dışkıların ve kontamine maddelerin

  dezenfeksiyonu, uygun şekilde yokedilmesi

 • Altyapı koşullarının düzeltilmesi


Hepatit g1
Hepatit G

Korunma

 • Viral yapısı tam aydınlatılamadığından antikorları ve antijenleri rutinde ölçülememektedir

 • Epidemiyolojik bilgiler yetersizdir

 • Buna rağmen bulaşma yolunun HCV infeksiyonuna benzemesi nedeniyle, HCV deki önlemler gündeme gelmiştir


ad