slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KRİZ YÖNETİMİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
KRİZ YÖNETİMİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

KRİZ YÖNETİMİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 316 Views
 • Uploaded on

KRİZ YÖNETİMİ. Tünelin ucunda görülen ışık üzerinize doğru gelmekte olan trenin farı olabilir. Murphy. Günümüzde örgütlerin başarıları, büyük oranda tehlike ve onun sonuçlarına karşı gösterecekleri duyarlılığa ve bu sürece ilişkin öngörü ve tedbirlere bağlıdır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KRİZ YÖNETİMİ' - aleron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KRİZ

YÖNETİMİ

slide3
Günümüzde örgütlerin başarıları, büyük oranda tehlike ve onun sonuçlarına karşı gösterecekleri duyarlılığa ve bu sürece ilişkin öngörü vetedbirlerebağlıdır.
slide5
Yeni dünya beklenmedik olaylarla ve sonuçlarla karşı karşıyadır. Böyle hızla değişen bir dünyada, geleceğin önceden kestirilebilmesi güç olduğu gibi, ileriye dönük anlamak, bir vizyon yerleştirmek ve verimli bir stratejik plan hazırlamak için elimizde yeterli delil yoktur. Tüm sosyal bilimler öğrenmekte ve değişmektedir. Bu noktada kriz yönetiminden önce KAOS TEORİSİ incelenmelidir.
slide6
Kaos zamanlarıyönetici ve yönetiminin gücüne en çok ihtiyaç duyulan zamanlardır. Liderlik, otoriteyi yerinde kullanabilme, iletişim gibi yönetsel beceriler böyle durumlarda gerçek anlamdadır

( Demirtaş, 2000: 355-356 ).

slide7

KAOS,

YAYGIN DÜŞÜNCEYE GÖRE

DÜZENSİZLİK ANLAMINA GELSE DE,

KAOS TEORİSYENLERİ

KAOSU ÜÇ AYRI DURUMDA TANIMLAR

slide8

İSTİKRARLI DENGE

1.

Dengenin geçici olarak bozulduğu ve kısa zamanda istikrar ve dengenin tekrar sağlanabileceği durum

slide9

2.SINIRLI İSTİKRARSIZLIK:

Hem düzen hem de düzensizliğin söz konusu olduğu, tahmin edilmeyen pek çok olay ve değişimin yaşanmasıyla beraber sistemin temel davranış tarzını sezmenin mümkün olduğu durum

slide10

3. PATLAYICI İSTİKRARSIZLIK :

Hiçbir düzen ve genel trendin olmadığı durum

kaoslu ortamlarda e t m y net c s n n rol
KAOSLU ORTAMLARDA EĞİTİM YÖNETİCİSİNİN ROLÜ
 • Dönüşümü Yönetme
 • Hızla Yenilenme Becerisi Oluşturma
 • Sistemi Değişebilir Kılma
 • Düzeni ve Düzensizliği, Bugünü ve Geleceği Yönetme
 • Öğrenen Örgüt Kurma ve Sürekliliğini Sağlama
slide12

KRİZ NEDİR?

 • Tehdit edici müdahale edilmede yetersiz kalma durumudur (Mitroff ve Christine, 1993: 21 ).
 • Beklenmeyen koşulların üstesinden gelme gerekliliği ve ivediliğidir (Tutar, 2000:15 ).
 • Kriz ortamlarının gerili yaratması nedeniyle kriz yönetimi aynı zamanda STRES YÖNETİMİNİ gerekli kılmaktadır ( Tutar, 2000: 16-17 ).
slide13
Bir örgütün (aile, şirket, belediye, bakanlık, sivil toplum v.b.) üst düzey hedeflerini ve işleyiş düzenini tehdit eden, bazen de örgütün yaşamını tehlikeye sokan ve ivedi tepki gösterilmesini gerektiren, örgütün kriz öngörme ve önleme mekanizmalarının yetersiz kalmasına neden

olan örgütteki

durumdur (Dinçer, 1992:314).

GERİLİM YARATAN

slide14

YENİ YÜZYILIN KARAKTERİSTİKLERİ

*TEKNOLOJİ

*GLOBALLEŞME

*REKABET

*KARMAŞIKLIK VE ZITLIKLAR

*DEĞİŞİM

*HIZ

kr z durumunun zell kler
KRİZ DURUMUNUNÖZELLİKLERİ

KRİZ DURUMUNUN ÖZELLİKLERİ

 • Kriz durumu tahmin edilemez .
 • Örgütün tahmin ve kriz önleme mekanizmaları yetersiz kalır.
 • Kriz,örgütün amaç ve varlığını tehdit eder.
 • Krizin üstesinden gelmek ve izlenmesi gereken yolların karalaştırılması için yeterli bilgi ve zaman bulunmaz.
 • Kriz, ivedi müdahale gerektirir.
 • Kriz, karar veren kişilerde gerilim yaratır.
slide16

KRİZ NEDENLERİ

 • Yetersiz çevre analizi
 • Mekanik ve hantal örgüt yapıları
 • Kaynakların yeterli ve uygun olmaması
 • Doğru iş ve / veya işi doğru yapma sorunu
 • Uyarı sistemlerinden gelen sinyalleri algılama ve yorumlama sorunu.
slide17

KRİZİN KAYNAKLARI

 • Finanssal problemlerin bir sonucuolarak gelişen kriz:(borçların artması, sermaye problemleri)
 • Ürün ve piyasa krizi:(Pazar payının azalması ve piyasaya girememe)
 • İnsan ve organizasyonel kriz:(istihdam ve yönetim problemleri, etkin olmayan yönetim, nitelikli emek problemi v.b.)
slide18

KRİZDE;

 • Örgüt çalışanlarında gerilim artar.
 • Kararların niteliği bozulur.
 • Örgütsel çalışma artar.
 • Çevresel değişimlere uyum yeteneği zayıflar.
 • Çabuk karar alma zorunluluğu olur.
 • Üst yönetimde otoriterleşme eğilimi olur.
 • Zamanın daralması ve stres olur.
slide19

KRİZ YÖNETİMİ

Örgütlerin her olası kriz türü için hazırlıklı olmaları mümkün değildir.

Ama YÖNETİLEBİLİR KRİZTÜRLERİNE hazırlıklı olunmalıdır.

slide20
Kriz Yönetimi; kriz olarak nitelenen durumu ortadan kaldırmak için planlı, sistematik ve rasyonel bir şekilde uygulanan faaliyetler topluluğudur.

Başarılı yönetim, tehlikeye yönelik “KORKUKRİZLERİNİN” yönetimde muhtemel kayıpları asgariyeindirilebilirken, “FIRSATKRİZLERİNİN” yönetiminde muhtemel kazançların azamileştirilmesinimümkün kılar.

Etkili kriz yönetimi KORKU VE KAYIP KRİZLERİNİ FIRSAT VE KAZANÇKRİZLERİNEdönüştürmekle başarılabilir.

slide21

KRİZ SÜRECİ

Kriz

dönemi

Kriz uyarılarının

algılanması

ve

hareketsizlik

slide22

KRİZ YÖNETİM SÜRECİ

 • Kriz sinyallerinin alınması
 • Krize hazırlık ve korunma
 • Krizin denetim altına alınması
 • Krizin olumlu yanlarının saptanması
 • Kriz çözme yaklaşımı
 • Kriz sonrası rehabilitasyon
 • Öğrenme ve değerlendirme
slide23

Aşırı Tepki

Öz Savunma

Gerilim

Yalnızlık

Kriz

Güvensizlik

Bitkinlik

Endişe

Korku

slide24

KRİZ YÖNETİMİNDE

STRATEJİK FAALİYETLER

 • Örgüt felsefesinde köklü bir değişiklik yapılır.
 • Kriz yönetimi misyonuna uygun, mükemmel bir işbirliği düşüncesi oluşturulur.
 • Kriz yönetimi stratejik planlamayla bütünleştirilir.
 • Kriz yönetimi seminerler ve eğitim faaliyetlerini sürdürür.
 • Yeni örgütsel vizyona uygun, görev stratejilerini oluşturur.
slide25

KRİZ YÖNETİMİNDE TEKNİK

VE YAPISAL FAALİYETLER

 • Kriz yönetimi biriminin/ekibinin oluşturulması
 • Kriz yönetimi için yeterli bütçe oluşturulması
 • Sürekli gelişme ve değişim (kaızen) için politika ve programların oluşturulması
slide26
Örgüte, çalışanlara ve ürünlere ait bilgilerin kompüterize edilmesi
 • Krizi çözmeye yardımcı olacak hazırlıkların yapılması ve “STRATEJİK ACİL ÇÖZÜMODASI”nın oluşturulması
 • Ürün, hizmet ve üretim sürecinin risklerinin azaltılması
slide27

PSİKOLOJİK VE

KÜLTÜREL FAALİYETLER

 • Burada en büyük sorumluluk tepe yönetimine düştüğünden örgüte yeni bir ruh ve dinamizm kazandırmak için güçlü bir üst yönetim oluşturulması.
 • Faaliyet grupları ile ilişkilerin arttırılması
 • Korku ve panik halindeki bireylerle ilgili olarak, kriminal davranış bilgisinin arttırılması.
slide28
Krizin duygusal/psikolojik etkileri konusunda uzmanların görüşlerinin alınması
 • Çalışanlara psikolojik desteğin

verilmesi ve stres yönetiminin yapılması

 • Geçmişin kriz ve tehlikelerinin yeniden hatırlanması ve öğrenme faaliyetlerinin sürdürülmesi
slide29

İLETİŞİMDE OLASI ENGELLER

 • Bireyler okudukları ve duydukları konusunda peşin hükümlü ve seçicidirler, duymak istediklerini duyar, görmek istediklerini görürler.
 • Korku ve diğer duygusal durumlar mesajın iletimini zorlaştırabilir.
 • Güven eksikliği etkili iletişimin önemli bir engelidir.
slide30

KRİZ VE YÖNETİM

YAKLAŞIMLARINDA DEĞİŞİM

 • Örgütsel hedef ve amaçların yeniden saptanması
 • Duyguları ve inançları harekete geçirme
 • İnisiyatif kullanımında esneklik
 • Örgüt geliştirme ve zihinsel canlanma
 • Kriz yönetim ekibi oluşturma
slide31
Ortak bir vizyon ve misyonda birleşme
 • Yetki verme ve görevlendirme Tutum araştırmaları ve geri besleme
 • Kriz ve zaman yönetimi
 • Halkla ilişkiler ve iletişim
 • Kriz çözme ve yönetmede etkin liderlik gerekmektedir.
slide32

KRİZ YÖNETİMİNDE

YÖNETİCİLERİN SAHİP OLMALARI

GEREKEN YETERLİLİKLER

slide33
Kriz Sinyalleri alabilme
 • Krize hazırlanma ve korunabilme
 • Kriz yönetimi süresince etkin karar verebilme
 • Kriz yönetimi sürecinde otoriteyi kullanabilme
 • Kriz yönetimi sürecini planlayabilme
slide34
Kriz yönetimi sürecini örgütleyebilme
 • Kriz yönetim sürecinde eşgüdüm sağlayabilme
 • Kriz yönetim sürecinde denetim altına alabilme
 • Normal durumuna geçişi sağlayabilme
 • Kriz yönetimi sürecinde öğrenme ve değerlendirme yapılabilmelidir.
slide35

KRİZDE

OLASI

OLAYLAR

slide36
İç ve dış belirtileri görememe
 • Harekete geçmeme ve reaktif tutum
 • Otoritenin merkezileşme eğilimi
 • Bürokratik sabotaj ve bürokratik felç
 • Sorumluluk almama ve sorumluluktan kaçma
slide37

KRİZİ DENETİM ALTINA ALMA

Krizi denetim altına alma, ancak denetlenebilir ve zararları sınırlandırılabilir, yani

YÖNETİLEBİLİR KRİZ

için mümkündür.

slide38
Kriz yönetimine karşı olumlu tutum geliştirmek
 • Faaliyetlerde sorumluluğun başarılması yoluyla güven oluşturmak
 • Örgütün krize düşmesini önlemek amacıyla politikalar geliştirmek, yazılı planlar yapmak
 • Kriz kontrol ve risk denetimi takımları kurmak
 • Olası kriz durumundan etkilenecek olanları belirlemek
slide39

KRİZE HAZIRLIK

VE

KORUNMA YÖNTEMLERİ

slide40
Organizasyonun adına gelecek zararı minimize etmek maksadıyla etkili iletişim kanalları oluşturmak
 • Tüm bu faaliyetleri test etmek, yine test etmek ve tekrar test etmek
 • Daima umulmayanı beklemek ve ona hazırlıklı olma gerekliliği
 • Olaylar plana göre gelişmese bile, bir değişim planı hazırlamak krizi denetim altına almak
slide41

KRİZ YÖNETİMİ

EKİBİ OLUŞTURMA

 • Kriz yönetim ekibinin (KYE) ilk işi, örgütün kültürünü değiştirecek bir beceriyi ortaya koymaktır.
 • KYE’nin anahtar rolü, mümkün olduğu kadar krizin oluşmaması için sigorta olmaktır.
 • KYE, sadece örgütün politikaları için gerekli olan fon veya kaynaklarıSAĞLAMAZ, AYNI ZAMANDA BU POLİTİKALARI UYGULAMAK İÇİN SORUMLULUK TAŞIR.
slide43
Tüm kriz durumlarının çok yönlü öngörümlemesini yapmak
 • Kriz ile ilgili stratejiler ve prosedürler geliştirmek
 • Prosedürleri ve politikaları uygulamak ve onları test etmek
slide44
Esneklik için yalın bir organizasyon modeli gerekir.
 • Etkin bir karar destek sistemi kurulmalıdır.
 • Kriz ve öğrenen organizasyonlar
 • Reorganizasyon ve süreç yenileme faaliyetleri gerekir.
 • Kriz ortamında strateji çok önemlidir.
 • Krize karşı organize iyileştirme: K A I Z E N
slide45
Kriz süresince geniş kapsamlı yönlendirme telkinlerinde bulunmak
 • KYE’nin çalışması formalleşme derecesi düşük çalışma şartları oluşmalıdır.
 • Örgütün amaçları dediğimiz çok genel anlama ters düşmedikçe ekibin kendi amaçlarını kendisinin koymasına olanak tanınmalıdır.
slide46
Başarılı bir yönetimle tehlikeye yönelik korku ve kayıp krizlerinin muhtemel kayıplarını asgariye indirerek fırsat ve kazanç krizlerine döndürmek ve örgütün öğrenmesini sağlamaktır.
 • Kesin olan şey günümüz örgütlerinin krizden kaçma ve krizi yönetme becerilerine sahip olması gereken liderlere sahip olması gereken liderlere sahip olmalarıdır.