slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
FAS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

FAS - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

FAS. Płodowy Zespół Alkoholowy ( Fetal Alcohol Syndrome ). FAS/ FAE - definicja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FAS' - aldona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

FAS

Płodowy Zespół Alkoholowy

(FetalAlcoholSyndrome)

fas fae definicja
FAS/ FAE - definicja
 • Termin FAS to określenie szkód zdrowotnych, szczególnie dotyczących układu nerwowego, odmienności w budowie ciała oraz zaburzeń w funkcjonowaniu, występujących u dzieci narażonych w życiu płodowym na działanie alkoholu.
 • 1973 rok – rozpoznanie przyczyny opóźnienia rozwoju umysłowego u dzieci, których matki piły alkohol w ciąży.
fas fae definicja1
FAS/ FAE - definicja
 • Dzieci, które nie posiadają pełnoobjawowego FAS, ale w życiu płodowym były narażone na działanie alkoholu są diagnozowane jako osoby obarczone Fetal Alkohol Effects (FAE). Mogą one charakteryzować się normalnym wzrostem, wyglądem, ich rozwój umysłowy może mieścić się w normie, jednak tak samo jak dzieci z FAS mogą mieć problemy z zachowaniem, nauką i rozumowaniem.
medyczna diagnoza fas
Medyczna diagnoza FAS
 • Cztery podstawowe kryteria:
 • udokumentowane picie alkoholu przez ciężarną,
 • przed- i pourodzeniowy deficyt wzrostu, wagi ciała i obwodu głowy,
 • uszkodzenie OUN, które wyraża się jako upośledzenie funkcji fizycznych, intelektualnych i społecznych,
 • zespół fizycznych anomalii – deformacje budowy twarzy, kończyn oraz wady narządów wewnętrznych.
zagro enia zwi zane z u ywaniem alkoholu w czasie ci y
Zagrożenia związane z używaniemalkoholu w czasie ciąży
 • Alkohol bardzo łatwo przenika przez łożysko, dostając się do krwiobiegu dziecka. Po upływie 40 do 60 minut od spożycia alkoholu przez matkę, jego stężenie w krwiobiegu płodu jest równe stężeniu alkoholu we krwi matki.
 • Alkohol krąży po całym organizmie dziecka, prowadząc do powstania wielu defektów. Uszkadza on głównenarządy (w szczególności mózg) oraz zaburza liczne procesy neuro- i biochemiczne prowadząc do większych uszkodzeń embrionu i płodu niż używanie jakichkolwiek narkotyków.
zagro enia zwi zane z u ywaniem alkoholu w czasie ci y1
Zagrożenia związane z używaniemalkoholu w czasie ciąży

Spożycie alkoholu w I trymestrze ciąży:

 • uszkadza mózg,
 • osłabia rozwój komórek,
 • atakuje główne organy płodu takie jak serce czy nerki,
 • prowadzi do deformacji twarzy,
 • powoduje poronienia.
zagro enia zwi zane z u ywaniem alkoholu w czasie ci y2
Zagrożenia związane z używaniemalkoholu w czasie ciąży

Spożycie alkoholu w II trymestrze ciąży:

 • osłabia rozwój mózgu,
 • powoduje poronienia zagrażające życiu matki,
 • uszkadza mięśnie, skórę, gruczoły, kości i zęby.

Spożycie alkoholu w III trymestrze ciąży:

 • osłabia rozwój mózgu i płuc,
 • prowadzi do zaburzenia rozwoju wzrostu.
slide8
FAS/FAE jest jednostka chorobową w 100% możliwą do uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.
cechy dysmorficzne twarzy dziecka z fas
Cechy dysmorficzne twarzy dziecka z FAS
 • skrócone szpary powiekowe,
 • szeroko rozstawione oczodoły,
 • szeroka nasada nosa,
 • brak rynienki podnosowej,
 • krótki, zadarty nos,
 • brak czerwieni wargowej – szczególnie wargi górnej,
 • spłaszczona środkowa część twarzy,
 • słabo rozwinięta żuchwa,
 • nisko osadzone małżowiny uszne,
 • opadające powieki.
zaburzenia funkcji poznawczych
Zaburzenia funkcji poznawczych
 • rozpiętość ilorazu inteligencji – od 29 do 120 IQ,
 • problemy z zapamiętywaniem,
 • braki i zaburzenia myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • brak zdolności uogólniania,
 • deficyty uwagi,
 • objawy nadpobudliwości,
 • trudności w planowaniu, przewidywaniu i wykonywaniu czynności.
trudno ci emocjonalne
Trudności emocjonalne
 • nietypowe reakcje na nieznane lub frustrujące sytuacje,
 • wycofanie lub agresja,
 • nadpobudliwość, wpadanie w furię,
 • depresja,
 • słaba zdolność osądzania sytuacji,
 • działanie pod wpływem impulsu,
 • łatwość ulegania sugestiom i namowom innych,
 • skłonność do kradzieży,
 • skłonność do kłamstwa,
trudno ci emocjonalne1
Trudności emocjonalne
 • brak zdolności przewidywania i rozumienia konsekwencji swojego zachowania,
 • problemy z utrzymaniem lub nawiązaniem nowych znajomości,
 • nadmierna ufność nawet w stosunku do obcych,
 • upór,
 • skłonność do rutynowego i schematycznego działania,
 • mechaniczne naśladowanie zachowania innych, dosłowne, bezrefleksyjne i nieadekwatne cytowanie wypowiedzi innych osób.
zaburzenia rozwoju fizycznego
Zaburzenia rozwoju fizycznego
 • podwyższony lub obniżony próg bólu,
 • nieodczuwanie głodu lub sytości,
 • nieodczuwanie ekstremalnych temperatur,
 • zaburzenia czucia głębokiego (nieodczuwanie bólu związanego z procesem chorobowym),
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • zaburzenia orientacji przestrzennej,
 • słaba kontrola równowagi, niezborność ruchów,
zaburzenia rozwoju fizycznego1
Zaburzenia rozwoju fizycznego
 • przetrwałe odruchy fizjologiczne i zaburzenia wzorców ruchowych (np. zaburzenia lateralizacji),
 • zaburzenia widzenia,
 • zaburzenia słyszenia i uwagi słuchowej,
 • osłabiony rozwój układu kostno-stawowego (skrzywienia kręgosłupa, skłonność do zwichnięć, płaskostopie),
 • mała wydolność wysiłkowa,
 • zaburzenia układu krążenia,
 • zaburzenia napadowe – drgawki.
zaburzenia funkcjonowania dziecka z fas zaburzenia pierwotne
Zaburzenia funkcjonowania dziecka z FASZaburzenia pierwotne

Zaburzenia pierwotne wynikają z uszkodzenia mózgu, dotyczą nieharmonijnego rozwoju psychoruchowego. Są to:

 • obniżone możliwości intelektualne (niepełnosprawność intelektualna diagnozowana u 50 % dzieci),
 • zaburzone funkcje pamięci,
 • brak umiejętności uogólniania, przewidywania i planowania,
zaburzenia funkcjonowania dziecka z fas zaburzenia pierwotne1
Zaburzenia funkcjonowania dziecka z FASZaburzenia pierwotne
 • trudności z przewidywaniem konsekwencji własnych działań,
 • trudności w myśleniu abstrakcyjnym,
 • nadwrażliwość lub podwrażliwość dotykowa oraz podwrażliwośćproprioceptywna.
zaburzenia funkcjonowania dziecka z fas zaburzenia wt rne
Zaburzenia funkcjonowania dziecka z FASZaburzenia wtórne

Zaburzenia wtórne są skutkiem braku lub niewłaściwej opieki nad dzieckiem. Są to:

 • znużenie, zmęczenie, frustracja, niepokój, lęki,
 • sztywność zachowań,
 • bezradność i wycofanie,
 • niska samoocena i tendencja do izolowania się,
 • zachowania agresywne, konflikty z prawem,
 • kłopoty w szkole i w domu, trudności z podjęciem pracy i jej utrzymaniem,
 • depresja i inne zaburzenia psychiczne,
 • problemy z nadużywaniem alkoholu i narkotyków.
umiej tno ci dzieci z fas
Umiejętności dzieci z FAS
 • dobra pamięć wzrokowa,
 • nauka przez doświadczanie, dotyk i obserwację,
 • uzdolnienia plastyczne, muzyczne i taneczne,
 • bogate słownictwo i obrazowe opowiadanie,
 • energia i upór w dążeniu do celu,
 • wrażliwość, troskliwość wobec młodszych i zwierząt, uprzejmość, lojalność,
 • umiejętność radzenia sobie z zajęciami konstruktorskimi i mechanicznymi,
 • spontaniczność / impulsywność,
 • bogata wyobraźnia.
procesy si u dzieci z fas
Procesy SI u dzieci z FAS
 • Zmysł dotyku
 • nadwrażliwość (np. agresywna reakcja na zwykłe dotknięcie) lub podwrażliwość (np. brak reakcji na oparzenie),
 • Zmysł wzroku
 • rozproszenie uwagi lub przytłoczenie wywołane zbyt dużą ilością wrażeń wzrokowych,
 • ograniczone pole widzenia, trudności z wyłonieniem z tła obiektów znaczących.
procesy si u dzieci z fas1
Procesy SI u dzieci z FAS
 • Zmysł słuchu
 • nadwrażliwość na niektóre dźwięki,
 • niezdolność do właściwej selekcji bodźców słuchowych,
 • koncentracja na bodźcach „ciekawszych” lub „milszych”.
 • Zmysł smaku i zapachu
 • najczęściej podwrażliwość smakowa i zapachowa.
procesy si u dzieci z fas2
Procesy SI u dzieci z FAS
 • Zmysł orientacji przestrzennej i sprawność ruchowa
 • trudności ze skupieniem uwagi w czasie wykonywania czynności ruchowej lub gdy wokół jest ruch,
 • trudności z określeniem odległości dzielącej od obiektu,
 • trudności z oszacowaniem swojej siły.
ucze z fas w szkole obserwacja
Uczeń z FAS w szkoleobserwacja
 • O jakiej porze dnia dziecko jest najbardziej aktywne?
 • O jakiej porze dnia dziecko jest najmniej aktywne?
 • Jakie zachowania i umiejętności są najlepiej rozwinięte?
 • Które z czynności wykonywanych w klasie dają uczniowi najwięcej satysfakcji?
 • Które z trudności i ograniczeń dziecka stanowią szczególną przeszkodę?
ucze z fas w szkole obserwacja1
Uczeń z FAS w szkoleobserwacja
 • Czy i jakie zajęcia mogą być realizowane w warunkach szkolnych? Które będą możliwe do przeprowadzenia wyłącznie „jeden na jeden”?
 • W jakim zakresie należy zmodyfikować program nauczania, aby był możliwy postęp?
 • Jaka jest pozycja ucznia w zespole rówieśników (obserwatora, „kozła ofiarnego”, prowodyra, przywódcy)?
 • Co (wydarzenia, działania) najbardziej niepokoi ucznia? Jak można mu pomóc w radzeniu sobie z takimi sytuacjami?
ucze z fas w szkole strategie post powania
Uczeń z FAS w szkoleStrategie postępowania
 • Łagodzenie napięć i frustracji:
 • proste słownictwo (nie generalizuj),
 • krótkie polecenia,
 • polecenie w kilku małych krokach,
 • wizualne wskazówki połączone z gestem i mimiką,
 • przedstawienie etapów postępowania za pomocą ilustracji lub plakatów(PCS),
 • określone znaki do porozumiewania się z uczniem.
ucze z fas w szkole strategie post powania1
Uczeń z FAS w szkoleStrategie postępowania
 • Redukowanie nadmiaru bodźców:
 • odpowiednie miejsce,
 • uczenie utrzymywania porządku w miejscu pracy,
 • minimalizowanie bodźców rozpraszających,
 • słuchawki – ułatwienie docierania informacji werbalnych.
ucze z fas w szkole strategie post powania2
Uczeń z FAS w szkoleStrategie postępowania
 • Utrzymanie rutyny i struktury:
 • znajomość rozkładu dnia, tygodnia, miesiąca,
 • plan dnia z ilustracjami,
 • rutyna we wszystkim,
 • rozmowa przed wprowadzeniem zmian.
ucze z fas w szkole strategie post powania3
Uczeń z FAS w szkoleStrategie postępowania
 • Ograniczanie nadaktywności dziecka:
 • piłeczka do ściskania, kostka Rubika itp.,
 • ćwiczenia ruchowe w czasie lekcji, zwłaszcza przed zajęciami wymagającymi skupienia uwagi,
 • fotel bujany lub obrotowy,
 • krótkie przerwy w czasie każdej lekcji,
 • sygnał informujący ucznia, że ma wrócić do ławki.
ucze z fas w szkole strategie post powania4
Uczeń z FAS w szkoleStrategie postępowania
 • Przygotowanie ucznia do przemieszczania się w szkole:
 • plan szkoły z zaznaczeniem koniecznych tras,
 • „opowiadania społeczne” jako modele działań,
 • rozmowy o trudnościach,
 • stworzenie możliwości wcześniejszego wyjścia z klasy (pod opieką), gdy na korytarzach jest spokojnie.
ucze z fas w szkole strategie post powania5
Uczeń z FAS w szkoleStrategie postępowania
 • Wybuchy agresji i złości u ucznia:
 • uważna obserwacja i ustalenie objawów poprzedzających wybuch złości,
 • usunięcie pozostałych uczniów z klasy,
 • rozmowa z uczniem po zajściu, omówienie innych możliwych sposobów reakcji,
 • bez: obwiniania, oskarżania, zawstydzania, pouczania,
 • przerwanie zabawy nacechowanej agresją,
 • ustalenie przyczyny wybuchu agresji,
 • odwołanie do uzgodnionego regulaminu.
ucze z fas w szkole strategie post powania6
Uczeń z FAS w szkoleStrategie postępowania
 • Rozwijanie atmosfery życzliwości i tolerancji:
 • rozmowa z uczniami o deficytach, chorobach i problemach, które dotyczą większości ludzi,
 • przedstawienie przez uczniów swoich silnych i słabych stron, uzdolnień i ograniczeń,
 • unikanie porównywania cech, zalet czy ograniczeń różnych uczniów w ich obecności,
 • zachęcanie, nagradzanie, wzmacnianie i szacunek wobec wszystkich uczniów.
zaburzenia u dzieci z fas adhd
Zaburzenia u dzieci z FASADHD
 • ograniczyć bodźce wzrokowe i słuchowe,
 • głos nauczyciela musi być silniejszy od odgłosów dobiegających z drugiego planu,
 • przeplatanie czynności stolikowych z aktywnością ruchową,
 • uczenie samokontroli,
 • uczenie wydawania sobie poleceń słownych: „Pierwszą rzeczą, jaką muszę zrobić, jest…”, „Zanim odpowiem, przemyślę to jeszcze raz”,
zaburzenia u dzieci z fas adhd1
Zaburzenia u dzieci z FASADHD
 • konkretne wzmocnienia lub napomnienia (np. umówiony gest ręki),
 • natychmiastowe wyciąganie konsekwencji za niewłaściwe zachowanie,
 • odbieranie przywilejów zamiast kar czy ograniczeń, zapewnienie uczniowi miejsca, gdzie może się wyciszyć,
zaburzenia u dzieci z fas adhd2
Zaburzenia u dzieci z FASADHD
 • wykorzystanie rytmicznych czynności – chóralne czytanie, sylabizowanie, śpiew wyhamowują bezładną aktywność, dają poczucie przynależności do grupy,
 • stworzenie sygnału – informacji o frustracji dziecka dla nauczyciela,
 • nauczanie wielozmysłowe,
 • liczne przerwy z możliwością aktywności ruchowej po wykonaniu poszczególnych zadań.
zaburzenia u dzieci z fas zaburzenia funkcjonowania spo ecznego
Zaburzenia u dzieci z FASZaburzenia funkcjonowania społecznego
 • Cechy:
 • niedojrzałość społeczna, preferowanie towarzystwa dzieci młodszych, próby uzyskania akceptacji rówieśników: popisywanie się, zachowania agresywne, bezkrytyczne podporządkowanie się,
 • pochopność w działaniu,
 • błędne odczytywanie emocji innych,
 • brak świadomości skutków swojego zachowania,
 • nadmierne zaufanie do obcych.
zaburzenia u dzieci z fas zaburzenia funkcjonowania spo ecznego1
Zaburzenia u dzieci z FASZaburzenia funkcjonowania społecznego
 • Postępowanie:
 • wskazówki i natychmiastowe informacje zwrotne dotyczące niewłaściwego zachowania,
 • lista/ plakat niepożądanych zachowań w miejscu widocznym dla dziecka,
 • świadomość tego, że niewłaściwe zachowanie może wynikać z autostymulacji,
 • pomoc w wyciąganiu wniosków z popełnianych błędów,
zaburzenia u dzieci z fas zaburzenia funkcjonowania spo ecznego2
Zaburzenia u dzieci z FASZaburzenia funkcjonowania społecznego
 • włączanie w proces rozwiązywania problemów, uczenie stawiania pytań,
 • jasne granice i konsekwencje w przypadku ich przekraczania (indywidualnie, nie na forum klasy),
 • zachęta do mówienia sobie pozytywnych komunikatów na swój temat,
 • opracowanie wraz z uczniem wskazówek, którymi będzie się kierował w sytuacji przykrej lub trudnej,
zaburzenia u dzieci z fas zaburzenia funkcjonowania spo ecznego3
Zaburzenia u dzieci z FASZaburzenia funkcjonowania społecznego
 • włączanie w gry z rówieśnikami i dorosłymi, uczenie właściwych zachowań w sytuacji wygranej i przegranej,
 • zachęta do współpracy (np. drobne czynności pomocne w organizowaniu lekcji),
 • umożliwienie dokonywania wyborów i odczucia konsekwencji decyzji,
 • uczenie obserwacji uczuć własnych i innych osób – dziecko widzi, co się dzieje, myśli o tym, co robią inni, rozpoznaje i nazywa przeżywane emocje.
zaburzenia u dzieci z fas zaburzenia pami ci
Zaburzenia u dzieci z FASZaburzenia pamięci
 • Cechy:
 • trudności w zapamiętywaniu,
 • nauka jest nieefektywna,
 • informacje są niedokładnie zapamiętane lub pominięte,
 • zaburzenia umiejętności przywoływania informacji w określonej kolejności (np. litery alfabetu, dni tygodnia, nazwy miesięcy),
 • pamięć słuchowa dużo słabsza od wzrokowej.
zaburzenia u dzieci z fas zaburzenia pami ci1
Zaburzenia u dzieci z FASZaburzenia pamięci
 • Postępowanie:
 • przekazywanie jednej informacji do zapamiętania; kolejna po zapamiętaniu pierwszej,
 • łączenie informacji słownej z wersją pisemną lub rysunkową,
 • zachęcanie do samodzielnego tworzenia notatek,
 • wielokrotne powtarzanie,
 • pomoc w „poszufladkowaniu” wiedzy,
 • konkret zamiast symbolu,
zaburzenia u dzieci z fas zaburzenia pami ci2
Zaburzenia u dzieci z FASZaburzenia pamięci
 • przekazywanie nowych informacji w znajomym kontekście,
 • wykorzystywanie rysowania i śpiewu, rytmiki, ćwiczeń grafomotorycznych (Metoda Dobrego Startu),
 • gry lub techniki pamięciowe,
 • informacje przekazywane na podobieństwo historyjki obrazkowej, tworzenie ilustrowanych książeczek tematycznych,
 • tworzenie wykresów, schematów, map mentalnych,
 • metoda czytania globalnego,
zaburzenia u dzieci z fas zaburzenia pami ci3
Zaburzenia u dzieci z FASZaburzenia pamięci
 • pytania zamknięte zamiast otwartych,
 • uczenie sposobów wspomagania pamięci, np. listy, zapisy w kalendarzu,
 • zezwolenie na ściąganie z własnych ściąg,
 • częste informacje zwrotne.
zaburzenia u dzieci z fas zaburzenia mowy
Zaburzenia u dzieci z FASZaburzenia mowy
 • Cechy:
 • trudności z rozumieniem i komunikowaniem się,
 • zasób słownictwa poniżej normy wiekowej,
 • błędy gramatyczne, np. niewłaściwe zaimki i przyimki, trudności z użyciem liczby pojedynczej i mnogiej, niewłaściwa odmiana,
 • trudności z przypomnieniem sobie właściwego słowa,
 • problemy z przekazywaniem myśli w formie pisemnej.
zaburzenia u dzieci z fas zaburzenia mowy1
Zaburzenia u dzieci z FASZaburzenia mowy
 • zaburzenia rozumienia (dodaj = zsumuj, skocz = idź), rozróżnienia (blok techniczny i mieszkalny), definiowania, segregowania, selekcjonowania i zapamiętywania,
 • trudności z podążaniem za normalnym tokiem rozmowy,
 • koncentracja na szczegółach wypowiedzi i gubienie ogólnego sensu.
zaburzenia u dzieci z fas zaburzenia mowy2
Zaburzenia u dzieci z FASZaburzenia mowy
 • Postępowanie:
 • modelowanie wypowiadania się przez dorosłych,
 • wypowiedzi krótkie i na temat, unikanie wypowiedzi wielowątkowych, aluzyjnych, metaforycznych, kpiących,
 • uszczegółowienie i dzielenie poleceń na etapy,
 • uproszczenie wypowiedzi i dobranie ilustracji,
 • zastosowanie piosenek lub krótkich rymowanek jako wskazówek,
zaburzenia u dzieci z fas zaburzenia mowy3
Zaburzenia u dzieci z FASZaburzenia mowy
 • sprawdzenie, czy dziecko na pewno zrozumiało polecenie,
 • dzielenie tekstu czytanego na kawałki,
 • używanie technik rytmicznych i kreacji ruchowych,
 • przekazywanie informacji wielozmysłowo,
 • zachęta do wypowiadania się na tematy, które są dla ucznia interesujące.
zaburzenia u dzieci z fas trudno ci w czytaniu i pisaniu
Zaburzenia u dzieci z FASTrudności w czytaniu i pisaniu
 • Cechy:
 • trudności w łączeniu dźwięku i symbolu,
 • problemy z ułożeniem myśli w sekwencje zdaniowe,
 • kłopoty z literowaniem wyrazów, stosowaniem zasad ortograficznych, używaniem znaków interpunkcyjnych.
zaburzenia u dzieci z fas trudno ci w czytaniu i pisaniu1
Zaburzenia u dzieci z FASTrudności w czytaniu i pisaniu
 • Postępowanie:
 • komunikat przekazywany twarzą w twarz,
 • zrozumiałe i szczegółowe instrukcje,
 • upewnienie się, że uczeń zrozumiał polecenie,
 • odpowiednie zwolnienie tempa pracy,
 • cierpliwe powtarzanie poleceń,
 • stosowanie techniki czytania globalnego,
 • stosowanie metod pracy dla dyslektyków.
zaburzenia u dzieci z fas ograniczenia sprawno ci fizycznej
Zaburzenia u dzieci z FASOgraniczenia sprawności fizycznej
 • Cechy:
 • zdarzają się dzieci z dobrą sprawnością fizyczną, która ujawnia się zwłaszcza w sportach indywidualnych,
 • trudności z uprawianiem sportów zespołowych,
 • znaczna męczliwość, podatność na urazy sportowe,
 • trudności z przepisywaniem.
zaburzenia u dzieci z fas ograniczenia sprawno ci fizycznej1
Zaburzenia u dzieci z FASOgraniczenia sprawności fizycznej
 • Postępowanie:
 • ograniczenie materiału do przepisywania,
 • wydłużenie czasu,
 • przygotowanie gotowych notatek lub notatek z lukami,
 • zwolnienie tempa dyktowania,
 • prace pisane na komputerze.
zaburzenia u dzieci z fas my lenie matematyczne
Zaburzenia u dzieci z FASMyślenie matematyczne
 • Cechy:
 • opóźniony i nieharmonijny rozwój umiejętności matematycznych i zdolności logicznego myślenia,
 • myślenie matematyczne = połowa wieku metrykalnego dziecka,
 • problemy w posługiwaniu się pieniędzmi, określaniem i planowaniem czasu, w przewidywaniu skutków podejmowanych bądź zaniechanych działań,
 • trudności z rozróżnianiem słów określających następstwo w czasie (np. wcześniej, później, wczoraj, jutro).
zaburzenia u dzieci z fas my lenie matematyczne1
Zaburzenia u dzieci z FASMyślenie matematyczne
 • Postępowanie:
 • używanie liczydeł, patyczków itp. tak długo jak to jest konieczne,
 • automatyzowanie myślenia matematycznego poprzez częste powtarzanie,
 • grupowanie problemów i unikanie mieszania różnych zagadnień,
 • stosowanie podpowiedzi, np. „Zacznij od tego”,
 • używanie kalkulatora,
 • odwołanie do pojęć praktycznych przy wyjaśnianiu zagadnień matematycznych.
literatura
Literatura
 • Hryniewicz D., Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS, Warszawa 2007.
 • Liszcz K., Dziecko z FAS w szkole i w domu, Kraków 2011.
 • Pennock K., Ratowanie dzieci z uszkodzeniem mózgu, Toruń 1992.
ad