Download
13 svibnja 2011 zagreb n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
13. svibnja 2011. Zagreb PowerPoint Presentation
Download Presentation
13. svibnja 2011. Zagreb

13. svibnja 2011. Zagreb

190 Views Download Presentation
Download Presentation

13. svibnja 2011. Zagreb

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 13. svibnja 2011.Zagreb Jačanje institucionalnog okvira za razvoj standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala – Program Europske Unije za Hrvatsku Partner u projektu Sektor:POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINADean Pašiček Projekt provode: Ured projekta: Radnička 37b, 1000 Zagreb, Tel: + 385 1 62 74 628

 2. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA POLJOPRIVREDA PREHRANA RIBARSTVO VETERINARSTVO RURALNI RAZVOJ

 3. Kriterij za odabir zanimanja i pod-područja: • Sektor Poljoprivreda, prehrana i veterina: • Pod-područja: • Poljoprivreda • Prehrana • Veterina

 4. Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i proizvodnja hrane, pića i duhana - u ukupnom BDP-u poljoprivreda i ribarstvo sudjeluju sa 7%. Prema podacima Državnoga zavoda za statistiku RH, od ukupnog broja zaposlenih u prosincu 2007. godine (1 181 077), poljoprivrednim djelatnostima bavi se 26 775 osoba, industrijskim djelatnostima 370 180 te uslužnim djelatnostima 784 122 osoba.  • Raznolikost klime, reljefa i tla omogućuje širok poljoprivredni proizvodni asortiman, dok niska razina onečišćenja pogoduje razvoju ekološke proizvodnje. • Ratarstvo pokriva domaće potrebe za žitaricama i šećerom te veći dio potreba za industrijskim biljem. Od oko 3 milijuna hektara poljoprivrednih površina, obrađuje se 63 posto, a ostalo su pašnjaci. Od ukupno obradive površine, 67 posto je u privatnom vlasništvu.

 5. Voćnjaci i maslinici prostiru se na 66.000 ha, a vinogradi na 50.000 ha s više od 90-postotnim udjelom privatnoga vlasništva. Podaci o ostvarenom prirodu kasnog voća pokazuju da ostvareni prirod šljiva i jabuka bilježi pad u odnosu na razinu ostvarenog priroda u 2007. Tako je 2008. godine proizvedeno 48.519 tona šljiva ili 24 posto manje, a jabuka 75.686 tona ili četiri posto manje. • Stočarstvo ima veliku važnost, a proizvodnjom peradi RH je postigla samodostatnost. Svjetski poznati proizvodi te poljoprivredne grane su slavonski kulen, dalmatinski i istarski pršut te paški sir. • Ribarstvo i prerada ribe tradicionalne su djelatnosti, a godišnje oko 30-ak tvrtki proizvede oko 14.000 tona prerađevina, od čega 50 posto čine konzervirane srdele.

 6. Industrija hrane, pića i duhana u ukupnom BDP-u sudjeluje s 20,5%, a tvrtke u hrvatskoj prehrambenoj industriji pripadaju među uspješnije tvrtke u gospodarstvu.

 7. UDIO U BDP

 8. 131 Direktori/direktorice proizvodnje u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu 1311 Direktori/direktorice proizvodnje u poljoprivredi i šumarstvu 1312 Direktori/direktorice proizvodnje u ribarstvu i ribogojstvu 213 Stručnjaci/stručnjakinje bioloških i srodnih znanosti 2131 Biolozi/biologinje, botaničari/botaničarke, zoolozi/zoologinje i srodni stručnjaci/stručnjakinje 2132 Savjetnici/savjetnice u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu 2133 Stručnjaci/stručnjakinje za zaštitu okoliša 2162 Krajobrazni arhitekti/krajobrazne arhitektice 225 Veterinari/veterinarke 2250 Veterinari/veterinarke 2265 Dijetetičari/dijetetičarke i nutricionisti/nutricionistice 3116 Tehničari/tehničarke za kemijsku i prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju 314 Laboratorijski tehničari/laboratorijske tehničarke u biomedicini, biologiji, farmakologiji i srodna zanimanja 3141 Laboratorijski tehničari/laboratorijske tehničarke u biomedicini, biologiji, farmakologiji (osim medicinsko-laboratorijskih tehničara) 3142 Poljoprivredni tehničari/poljoprivredne tehničarke 324 Veterinarski tehničari, asistenti/ veterinarske tehničarke, asistentice 3240 Veterinarski tehničari, asistenti/ veterinarske tehničarke, asistentice 3257 Inspektori/inspektorice za zaštitu okoliša, higijenu i medicinu rada i srodna zanimanja Obuhvat sektora:

 9. 335 Stručni suradnici/stručne suradnice na poslovima državne regulative 3351 Carinski inspektori/carinske inspektorice i granični inspektori/granične inspektorice 342 Stručni suradnici/stručne suradnice za šport i fitnes 432 Službenici/službenice u skladištu, proizvodnji, prometu i srodnim djelatnostima 4321 Skladišni službenici/skladišne službenice 4322 Uredski službenici/uredske službenice u proizvodnji 5212 Ulični prodavači/ulične prodavačice hrane 5242 Demonstratori/demonstratorice za prodaju 5246 Prodavači/prodavačice brze hrane 5249 Prodavači/prodavačice, d. n. Obuhvat sektora

 10. Obuhvat sektora • 6 Poljoprivrednici/poljoprivrednice, šumari/šumarke, ribari/ribarke, lovci/lovkinje • 61 Poljoprivredni radnici/poljoprivredne radnice orijentirane na tržište • 611 Ratari/ratarke, voćari/voćarke, vinogradari/vinogradarke i povrtlari/povrtlarke usmjereni na • tržište • 6111 Ratari/ratarke i povrtlari/povrtlarke • 6112 Voćari/voćarke, vinogradari/vinogradarke i srodna zanimanja • 6113 Vrtlari/vrtlarke, hortikulturni djelatnici/hortikulturne djelatnice i srodna zanimanja • 6114 Ratari/ratarke mješovite biljne proizvodnje • 612 Uzgajivači/uzgajivačice životinja • 6121 Stočari/stočarice • 6122 Peradari/peradarice • 6123 Pčelari/pčelarke i svilari/svilarke • 6129 Uzgajivači/uzgajivačice životinja d. n. • 613 Poljoprivrednici/poljoprivrednice mješovite poljoprivredne proizvodnje (biljna i stočarska) • 6130 Poljoprivrednici/poljoprivrednice mješovite poljoprivredne proizvodnje (biljna i stočarska) • 62 Šumari/šumarke, ribari/ribarke i lovci/lovkinje • 621 Šumari/šumarke i srodna zanimanja • 6210 Šumari/šumarke i srodna zanimanja • 622 Ribari/ribarke, lovci/lovkinje, stupičari/stupičarke i srodna zanimanja • 6221 Uzgajivači/uzgajivačice riba i školjki • 6222 Obalni ribari/obalne ribarke i srodna zanimanja • 6223 Ribari/ribarke na otvorenom moru • 6224 Lovci/lovkinje, stupičari/stupičarke i srodna zanimanja • 63 Ratari/ratarke, ribari/ribarke, lovci/lovkinje, sakupljači plodova/sakupljačice plodova za • vlastite potrebe • 631 Ratari/ratarke za osobne potrebe • 6310 Ratari/ratarke za osobne potrebe • 632 Stočari/stočarice za osobne potrebe • 6320 Stočari/stočarice za osobne potrebe • 633 Poljoprivrednici/poljoprivrednice proizvodnje (biljne i stočarske) • 6330 Poljoprivrednici/poljoprivrednice proizvodnje (biljne i stočarske) • 634 Ribari/ribarke, lovci/lovkinje, stupičari/stupičarke, skupljači plodova/skupljačice plodova za • osobne potrebe • 6340 Ribari/ribarke, lovci/lovkinje, stupičari/stupičarke, skupljači plodova/skupljačice plodova za • osobne potrebe

 11. 75 Prerađivači/prerađivačice hrane, drva, proizvođači/proizvođačice odjeće i ostala obrtnička i srodna zanimanja 751 Prerađivači/prerađivačice hrane i srodna zanimanja 7511 Mesari/mesarice i srodna zanimanja 7512 Pekari/pekarice, slastičari/slastičarke i srodna zanimanja 7513 Prerađivači/prerađivačice mlijeka 7514 Prerađivači/prerađivačice voća, povrća i srodna zanimanja 7515 Kušači i ocjenjivači/kušateljice i ocjenjivačice namirnica 7516 Prerađivači/prerađivačice duhana i srodna zanimanja 8 Rukovatelji/rukovateljice postrojenjima i strojevima, industrijski proizvođači/industrijske proizvođačice i sastavljači/sastavljačice proizvoda 816 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za proizvodnju prehrambenih i sličnih proizvoda 8160 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za proizvodnju prehrambenih i sličnih proizvoda 818 Ostali rukovatelji/ostale rukovateljice strojevima i uređajima 8183 Rukovatelji/rukovateljice strojevima za pakiranje, obilježavanje i sličnim strojevima 8189 Rukovatelji/rukovateljice strojevima i uređajima, d. n. 8341 Rukovatelji/rukovateljice pokretnim poljoprivrednim i šumarskim strojevima 92 Jednostavna poljoprivredna, šumarska i ribarska zanimanja 921 Jednostavna poljoprivredna, šumarska i ribarska zanimanja 9211 Radnici/radnice na ratarskoj farmi 9212 Radnici/radnice na stočarskoj farmi 9213 Radnici/radnice na poljoprivrednom gospodarstvu mješovite proizvodnje (biljne i stočarske) 9214 Radnici/radnice za jednostavne vrtlarske i hortikulturne radove 9216 Radnici/radnice u ribarstvu i akvakulturi 94 Pomagači/pomagačice u pripremi hrane 941 Pomagači/pomagačice u pripremi hrane 9411 Priprematelji/pripremateljice brze hrane 95 Ulični prodavači/ulične prodavačice i srodna uslužna zanimanja 951 Ulični prodavači/ulične prodavačice i srodna uslužna zanimanja 9510 Ulični prodavači/ulične prodavačice i srodna uslužna zanimanja Obuhvat sektora

 12. Hrana: uzgoj, prerada, obrada, distribucija, posluživanje, zdravstveni aspekti, kontrola, nadzor, izvješćivanje... Zakon o hrani (NN46/07) Hrana Stočna hrana Voda Kriteriji za odabir zanimanja:

 13. Ključna zanimanja: • PREHRAMBENI TEHNIČAR • Objedinjuje sve aspekte hrane (od ulaza kao sirovine, preko gotovog proizvoda, do distribucije i prodaje hrane) • Radi u industrijskoj proizvodnji, obrtništvu i prometu s hranom • Posao obavlja u proizvodnim pogonima, skladištima, laboratorijima, prodavaonicama, catering industriji i prometu s hranom. • VODI I KONTROLIRA PROCESE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI, OBRTNIŠTVU I PROMETU HRANOM

 14. uzgoj, prerada, obrada, distribucija, posluživanje, zdravstveni aspekti, kontrola, nadzor, izvješćivanje... Predstavnici industrije: Podravka Klara Zvijezda Ledo Kraš Obrtnici: Pekar (3) Mljekar (2) Mesar (2) Samozapošljavanje (obiteljsko gospodarstvo) Proizvođači voća i povrća (3) Proizvođači, uzgajivači stoke (2) Ključni sektori:

 15. Komentari: • Iako završen SSS, počinje na poslovima NKV (plaća SSS!) • Na početku obavezno široko poznavanje struke! • Poznavanje stukovnog stranog jezika, osnova informatike i zakonodavstva! • Upoznavanje s tehnološkim procesom/ima i potom uska specijalizacija • Mogućnost napredovanja na druga radna mjesta ali i poslove! • Cjeloživotno učenje, nadogradnja znanja, prilagođavanje zahtjevima tržišta (EU zakonodavstvo, ekologija....)

 16. Definirana ključna zanimanja: • PREHRAMBENI TEHNIČAR • TEHNIČAR FITOFARMACEUT • VETERINARSKI TEHNIČAR

 17. Dodatni izvori Za definiranje sektorskih kompetencija: • HGK • HOK • Udruge • SOG

 18. Kompetencije za matricu: • Jezik • Informatika • Upravljanje • Računovodstvo i financije • Komunikacija • Odgovornost

 19. Provedba upitnika • Obuhvatiti: • Industriju • SMB • Obrtništvo • SOG • Državne institucije (Agencije, Ministarstva, Komore)

 20. 25 zanimanja u Sektoru Poljoprivredni tehničar biljne proizvodnje Poljoprivredni tehničar vrtlar Poljoprivredni tehničar opći Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Voćar-vinogradar-vinar Vrtlar Cvjećar Cvjećar –TES Poljoprivredni gospodarstvenik Pomoćni vrtlar – TES Pomoćni cvjećar Ribarsko nautički tehničar Agroturistički tehničar Prehrambeni tehničar Mljekarski tehničar Tehničar nutricionist Mlinar Pekar Pekar –JMO Konditor Mesar Mesar –JMO Rukovatelj prehrambenim proizvodima Pomoćni pekar –TES Veterinarski tehničar > 8 .000 polaznika programa 300 polaznika po programu Zastupljenost po svim županijama Obrazovni programi