slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leren Organiseren PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leren Organiseren

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Leren Organiseren - PowerPoint PPT Presentation


 • 291 Views
 • Uploaded on

Leren Organiseren. Hergen Datema 29 november 2010. Flexibiliteit. Flexi-bel [ bn ; - biliteit ]: 1 buigzaam 2 inschikkelijk 3 zich gemakkelijk aanpassend aan wisselende omstandigheden De mate waarin het systeem kan worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en behoeften.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Leren Organiseren' - alcina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Leren Organiseren

Hergen Datema

29 november 2010

slide2

Flexibiliteit

Flexi-bel [bn; -biliteit]: 1 buigzaam 2 inschikkelijk 3 zich gemakkelijk aanpassend aan wisselende omstandigheden

 • De mate waarin het systeem kan worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en behoeften.
 • Zich gemakkelijk aan kunnen passen aan veranderende omgeving, werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen en gedragingen van anderen.
slide3

Flexibiliteit

 • Omgaan met wisselende groepsgrootte
 • Instroommomenten
 • Oftewel in staat zijn om de mix van activiteiten en volume van activiteiten aan te passen
slide4

Variatie

 • va•ri•a•tie: 1 Afwisseling voor de variatie om eentonigheid te voorkomen 2 vorm die enigszins van een andere afwijkt
 • Verschillen tussen deelnemers in leerstijl, ambities en eerder verworven competenties
 • Combinatie tussen leren, werken en privé
 • Individualisering en keuzevrijheid
 • Tempo, tijdstip, inhoud, werkvorm, locatie, duur, volgorde
slide5

Wetmatigheden

 • Variatie dankzij standaardisatie
 • Variatie is duurder
  • minder schaalvoordelen
  • meer ‘informatie’
   • keuzekosten
   • coördinatiekosten
 •  Hoe efficiencyverlies compenseren?
slide6

Massa & Maatwerk

 • Davis (1979) ‘future perfect’
 • Maatwerk aanbieden met efficiency van massaproductie
 • Mass-customization
 • Massamaatwerk
slide7

7 Strategieën

Cosmetisch variëren

Heterogeniteit reduceren

Additionele hulpbronnen

Digitaliseren leermiddelen

Modularisering

Toetsing

Vergroten eenheid van organisatie

slide8

7 Strategieën

 • Wat is standaard?
 • Wat is variabel?
 • Efficiencywinst?
 • Voorbeeld
 • Voorwaarden
 • Risico’s
slide10

Primair Proces en Cosmetisch variëren

Begeleiding: docent, instructeur, assistent etc.

Instroom

Uitstroom

Faciliteiten: Ruimten, ICT etc.

Cosmetisch variëren (1)

slide11

1. Cosmetisch variëren

 • Standaard: alles wat al standaard was
 • Variabel: pr & marketing
 • Efficiencywinst?:
  • geen efficiencyverlies toelaten
 • Voorwaarde:
  • cursisten hebben uniforme voorkeuren
 • Risico:
  • indruk van verscheidenheid die niet wordt waargemaakt
 • Voorbeeld: Open dagen voor verschillende doelgroepen
slide13

Primair Proces en Heterogeniteit reduceren

Heterogeniteit reduceren (2)

Begeleiding: docent, instructeur, assistent etc.

Instroom

Uitstroom

Faciliteiten: Ruimten, ICT etc.

slide14

2. Reduceren heterogeniteit

 • Standaard: alles wat al standaard was
 • Variabel: niets extra’s
 • Efficiencywinst?:
   • geen efficiencyverlies toelaten
   • selectie op instroom
 • Voorwaarden:
   • mogelijkheid (en wenselijkheid) van selectie
   • voldoende omvang klantengroep
 • Risico
   • grote afhankelijkheid van klantengroep
  • Voorbeeld: Gymnasium
slide16

Primair Proces en Additionele hulpbronnen

Additionele hulpbronnen (3)

Begeleiding: docent, instructeur, assistent etc.

Instroom

Uitstroom

Faciliteiten: Ruimten, ICT etc.

slide17

3. Additionele hulpbronnen

 • Zowel standaardisatie als variatie mogelijk
 • Mate van variatie afhankelijk omvang additionele hulpbronnen
 • Efficiencywinst?
  • efficiencyverlies oplossen met extra hulpbronnen
 • Voorwaarden:
  • grote relevante verschillen tussen ‘klanten’
  • beschikbaarheid extra hulpbronnen, op langere termijn
 • Risico’s:
  • afhankelijkheid van verstrekker additionele hulpbronnen
  • Voorbeeld: FC-XL
slide19

Primair Proces en Digitaliseren leermiddelen

Begeleiding: docent, instructeur, assistent etc.

Instroom

Uitstroom

Faciliteiten: Ruimten, ICT etc.

Digitaliseren leermiddelen (4)

slide20

4. Digitale leermiddelen

 • Standaard: infrastructuur & aanbod aan leerinhouden
 • Variabel: tijd & plaats & tempo & volgorde & werkvorm
 • Efficiencywinst?
  • cursisten werken alleen aan onderdelen die nodig zijn
  • inzet begeleiders alleen op onderdelen waar dat nodig is
 • Voorwaarden:
  • geschikt leermateriaal
  • gestandaardiseerde infrastructuur
  • zelfstandigheid cursist
 • Risico: verschraling van het onderwijs  sommige competenties vereisen andere vormen van onderwijs
 • Voorbeeld: Sprint
slide22

Primair Proces en Aanbod modulariseren

Begeleiding: docent, instructeur, assistent etc.

Instroom

Uitstroom

Faciliteiten: Ruimten, ICT etc.

Aanbod modulariseren (5)

slide23

5. Modularisering

 • Standaard: tijdstip & inhoud & locatie (& omvang)
 • Variabel: volgorde & groep
 • Efficiencywinst?:
  • schaalvoordelen benutten binnen modules
 • Voorwaarden:
  • voldoende omvang groepen
  • verwantschap tussen opleidingen
  • informatie en volgsystemen
 • Risico’s:
  • versnipperinginhoud
  • versnipperingsocialeinfrastructuur
  • Voorbeeld: Amerikaanseuniversiteit
slide25

Primair Proces en Toetsing

Begeleiding: docent, instructeur, assistent etc.

Instroom

Uitstroom

Faciliteiten: Ruimten, ICT etc.

Toetsing (6)

slide26

6. Toetsing

 • Standaard: toetsen (inhoud)
 • Variabel: in beginsel al het andere
 • Efficiencywinst?:
  • cursisten doen alleen onderdelen die zij nodig hebben
  • maximaal benutten leerervaringen buiten onderwijssetting
  • inzet begeleiders alleen op onderdelen die nodig zijn
 • Voorwaarden:
  • consequente sturing op output (geen urennorm ...)
  • volledige inhoud is op gestandaardiseerde wijze toetsbaar
  • informatievoorziening
  • Voorbeeld: Talencentrum
slide28

Primair Proces en Vergroten eenheid organisatie

Vergroten eenheid organisatie (7)

Begeleiding: docent, instructeur, assistent etc.

Instroom

Uitstroom

Faciliteiten: Ruimten, ICT etc.

slide29

7. Vergroten van eenheid van organisatie

 • Standaard: tijdstip & locatie & mensen
 • Variabel: inhoud & werkvorm
 • Efficiencywinst?:
  • schaalvoordelen door variatie in werkvormen
  • lagere coördinatiekosten
  • functiedifferentiatie
 • Voorwaarden:
  • huisvesting: omvang, voorzieningen
  • gelijktijdige aanwezigheid cursisten en begeleiders
  • expertise team begeleiders vs inhouden cursisten
  • samenwerking
  • Voorbeeld: Techniekhal
slide30

De kunst van het combineren

 • Componenten van complexe leertaken  verschillende manier organiseren
 • Consequent doorvoeren
slide31

Aandachtspunten

 • Hoeveel variatie & flexibiliteit wil je bieden? Waarom eigenlijk? En op welke manier? (tempo, locatie, werkvorm, tijdstip, volgorde)
 • Waar kunnen we massa maken?
 • Wat zijn de voorwaarden en risco’s bij een strategie?
slide32

Opdracht

 • Welke strategieën pas je nu (impliciet) toe? En in welke verhouding (wat is je voornaamste strategie)?
 • Wat is de basisstrategie die je eigenlijk wilt gebruiken?                    - werk dat uit            - hoe ziet dat er concreet uit            - voordelen            - nadelen
 • Wat heb je dan nodig aan:             - kwaliteiten van mensen             - huisvesting             - sturing             - faciliteiten
slide33

Onderwijsvisie:

 • - Helder geformuleerd
 • Breed gecommuniceerd
 • Voor iedereen vindbaar
 • Kaders
 • Wat is vast?
 • Wat is flexibel?

ROC-niveau

Unitkenmerken:

Koers

Financiële kaders

Problemen

Ontwikkelingen

Unitdirecteur-niveau

 • Gemeenschappelijk (onderwijs)visie:
  • Variatie
  • Praktijk
  • Vast - flexibel
  • Begeleiding etc.
 • Contextuele kenmerken:
 • Bedrijfsleven
 • Niveau opleiding
 • Aantal crebo’s
 • Examinerigseisen
 • Team etc.
 • Leereenheden organiseren
 • (structuur, bedrijfsmatige kant):
 • 7 strategieën als hulpmiddel
 • Kwaliteit
 • Betaalbaar
 • Verandertraject
 • (cultuur, mens-kant):
 • - Samenstelling teams
 • Teamontwikkeling
 • Teamdoelen
 • Feedback

Teamniveau

slide34

Achtergrond van het ontwerpvraagstuk

Krimp (-/- 25%)

Nieuwe opleidingen

VMBO en MBO

Versterking regionale economie

Circa 700 leerlingen

LT perspectief?