W dobie wielkich odkryć geograficznych - PowerPoint PPT Presentation

albert
w dobie wielkich odkry geograficznych l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
W dobie wielkich odkryć geograficznych PowerPoint Presentation
Download Presentation
W dobie wielkich odkryć geograficznych

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
W dobie wielkich odkryć geograficznych
276 Views
Download Presentation

W dobie wielkich odkryć geograficznych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. W dobie wielkich odkryćgeograficznych Opracowała Helena Tomaszewska

 2. Geneza odkryć geograficznych • wzrósł popyt na towary luksusowe sprowadzane ze Wschodu, • takie jak: • korzenie (pieprz, imbir, cynamon, gałka muszkatołowa), • pachnidła (mirrę, aloes), • balsam, kadzidła, owoce południowe, bawełnę czy jedwab. • poszukiwanie nowej drogi do Indii • chciano ominąć pośredników i dotrzeć bezpośrednio do źródeł • tych towarów • wzrosło zainteresowanie światem • szlachta hiszpańska i portugalska szukała nowych sposobów • wzbogacenia się. • chciano rozszerzyć domenę Kościoła katolickiego

 3. Uwarunkowania odkryć • karawela • karaka www.zaglowce.ow.pl/typy/karawele/index.php

 4. Uwarunkowania odkryć WIATR Stare ożaglowanie: rejowe Nowe ożaglowanie: łacińskie www.pl.wikipedia.org

 5. Uwarunkowania odkryć ASTROLABIUM przyrząd astronomiczny używany w nawigacji do początku XVIII wieku do wyznaczania położenia ciał niebieskich nad horyzontem. Dzięki niemu określano szerokość geograficzną i upływ czasu www.pl.wikipedia.org

 6. Uwarunkowania odkryć Replika róży wiatrów z mapy Jorge de Aguiar, 1492 Busola www.pl.wikipedia.org

 7. Uwarunkowania odkryć LOG przyrząd pomiarowy określający prędkość poruszania się jednostki pływającej oraz przebytą przez nią drogę. Pierwotnie miał postać wyskalowanej linki nawiniętej na kołowrót z drewnianym klockiem przymocowanym do jej końca. Pomiar dokonywał się poprzez wyrzucenie za rufę lub burtę klocka i pomiar szybkości, z jaką rozwinęła się linka. Szybkość tradycyjnie mierzona była w węzłach. 1 węzeł - jednostka miary, równa jednej mili morskiej na godzinę . Prędkość 1 węzła = 1852 m/h.

 8. Wielcy odkrywcy portugalscy • Ceuta – 1415 • Madera – 1418 • Azory – 1432 • Rio de Oro – 1436 • wyspa Arguin – 1443 • Senegal – 1445 Henryk Żeglarz (1394 – 1460) www.pl.wikipedia.org

 9. Wielcy odkrywcy portugalscy Bartolomeo Diaz (1450 – 1500) www.news20.ro www.hyperhistory.com Mapa świata z początków XVI w. z zaznaczonym zarysem wybrzeża Ameryki Południowej Przylądek Dobrej Nadziei 1488 r. odkrywcy.negocjator.dyndns.org/fd-npid.html

 10. Wielcy odkrywcy portugalscy 1497 – 1498 Vasco da Gama (1469 – 1524) www.pl.wikipedia.org

 11. Wielcy odkrywcy portugalscy 1500 Brazylia Pedro Alvarez Cabral (1467 – 1520) Mapa wschodnich wybrzeży Ameryki wydana w Wenecji w 1534r. www.pl.wikipedia.org odkrywcy.negocjator.dyndns.org/fd-npid.html

 12. Wielcy odkrywcy na służbie Hiszpanii Krzysztof Kolumb (1451-1506) Replika karaki Santa Maria archiwum.wiz.pl www.pl.wikipedia.org Ferdynand II Aragoński i Izabela I Kastylijska

 13. Wyprawy Krzysztofa Kolumba I wyprawa 1492 r. III wyprawa 1496 - 1500 II wyprawa 1493 r. IV wyprawa 1502 - 1504 www.pl.wikipedia.org

 14. Wielcy odkrywcy na służbie Hiszpanii Amerigo Vespucci (1454 - 1512) Odkrył, że ląd odkryty przez Kolumba to nie Indie. Nazwa Ameryka pochodzi od jego imienia. www.uh.edu/engines/epi43.htm

 15. Wielcy odkrywcy na służbie Hiszpanii Ferdynand Magellan (1480 – 1521) 1519 – 1522 www.pl.wikipedia.org

 16. Odkrywcy angielscy i francuscy John Cabot (Giovanni Cabotto) (1450 – 1498) Jaques Cartier (1491 – 1557) 1534 – Dolina Rzeki Św. Wawrzyńca 1498 – Płw. Labrador

 17. Konkwistadorzy Konkwista (hiszp. conquista - podbój, zdobycie) – hiszpańskie wyprawy zbrojne, podejmowane od końca XV wieku w celu podboju nowo odkrytych terytoriów zamorskich w Amerykach, Afryce i Indiach. • Vasco Balboa podbił obszar Panamy i jako pierwszy ujrzał Ocean Spokojny • (1513) • Ferdynand Cortez podbił państwo Azteków w Meksyku (1519 – 1521) • Franciszek Pizarro podpił imperium Inków w Peru (Ameryka Południowa) • 1531 – 1533 Vasco Balboa www.pl.wikipedia.org www.enchantedlearning.com/

 18. Podbój państwa Azteków 1519- 1521 www.enchantedlearning.com/ Imperia Ameryki Środkowej www.urnammu.republika.pl/meksyk.htm Ferdynand Cortez www.pl.wikipedia.org Teotihuacan www.pl.wikipedia.org

 19. Podbój państwa Inków 1531 - 1533 Państwo Inków www.pl.wikipedia.org Francisco Pizarro Szlak Franiszka Pizarro www.enchantedlearning.com/ www.rumburak.friko.pl

 20. Skutki polityczne • powstają nowe imperia kolonialne: Hiszpania i Portugalia • wzrosło znaczenie Hiszpanii i Portugalii w Europie – stały się mocarstwami • świat został podzielony na dwie strefy wpływów: hiszpańską i portugalską: • 1493 r. – układ w Tordesillas • 1529 r. – traktat w Saragossie. Skutki gospodarcze • upadek dawnych potęg handlowych - miast włoskich • napływ złota do Europy spowodował jego nadwyżkę na rynku, skutkiem czego był spadek wartości złota i rewolucja cen • nastąpił rozwój gospodarki towarowo – pieniężnej • rozwój handlu dalekomorskiego • do Europy przywieziono nowe rośliny: ziemniaki, kukurydzę, pomidory • Europa podzieliła się na dwie strefy gospodarcze

 21. Skutki społeczne i kulturalne • zniszczeniu uległa cywilizacja Indian amerykańskich : Azteków, Inków i Majów • Europejczycy migrowali do kolonii • nastąpiła chrystianizacja Ameryki Południowej i Środkowej • nastąpił rozwój kolonii i związany z tym rozwój niewolnictwa • Europejczycy stykali się z obcymi kulturami. Miało to wpływ na poszerzenie • horyzontów myślowych i na rozwój kultury Odrodzenia