excel 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EXCEL 2010 PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

EXCEL 2010 - PowerPoint PPT Presentation

albany
173 Views
Download Presentation

EXCEL 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. EXCEL 2010 Smart Art 4. část

  2. Excel 2010 – Smart Art • Přepneme-li se na katu návrh, můžeme upravovat jednotlivé detaily prvků

  3. Excel 2010 – Smart Art • Klikneme-li na volbu Upravit v 2D zobrazení, převede SmartArt do plošného zobrazení

  4. Excel 2010 – Smart Art • Najedeme-li myší na volbu Styly obrazců, můžeme změnit vzhled jednotlivých prvků

  5. Excel 2010 – Smart Art • Ve výplni obrazce umíme změnit pozadí SmartArtu a to : • Barvou • Obrázkem • Přechodem • Texturou

  6. Excel 2010 – Smart Art • V obrysu obrazce můžeme zvolit jak má být SmartArt ohraničen • Barvou • Tloušťkou čáry • Typem čáry

  7. Excel 2010 – Smart Art • V efektech obrazců můžeme zvolit efekty, které jsou k dispozici • Stín • Odraz • Záře • Měkké okraje • Zkosení • Otočení v prostoru

  8. Excel 2010 – Smart Art • V pravé části panelu Formát můžeme nastavit rozměry obrazce

  9. Použité zdroje • DODGE, Mark; STINSON, Craig. Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007. Brno: ComputerPress a.s., 2008, ISBN 978-80-251-1980-8. • Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Daniel Benna.