patofyziol gia endokrinn ho syst mu z kladn poruchy funkcie l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PATOFYZIOLÓGIA ENDOKRINNÉHO SYSTÉMU ZÁKLADNÉ PORUCHY FUNKCIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
PATOFYZIOLÓGIA ENDOKRINNÉHO SYSTÉMU ZÁKLADNÉ PORUCHY FUNKCIE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 79

PATOFYZIOLÓGIA ENDOKRINNÉHO SYSTÉMU ZÁKLADNÉ PORUCHY FUNKCIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 420 Views
 • Uploaded on

PATOFYZIOLÓGIA ENDOKRINNÉHO SYSTÉMU ZÁKLADNÉ PORUCHY FUNKCIE. Prof. J. Hanáček. Technická spolupráca: L. Šurinová. ÚVOD. Endokrinný systém a nervový systém  komunikačná sieť organizmu človeka. Súčasti endokrinného systému. špecializované endokrinné žľazy (napr. štítna žľaza).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PATOFYZIOLÓGIA ENDOKRINNÉHO SYSTÉMU ZÁKLADNÉ PORUCHY FUNKCIE' - alaula


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
patofyziol gia endokrinn ho syst mu z kladn poruchy funkcie

PATOFYZIOLÓGIA ENDOKRINNÉHO SYSTÉMUZÁKLADNÉ PORUCHY FUNKCIE

Prof. J. Hanáček

Technická spolupráca: L. Šurinová

slide2
ÚVOD

Endokrinný systém a nervový systém

komunikačná sieť organizmu človeka

Súčasti endokrinného systému

 • špecializované endokrinné žľazy(napr. štítna žľaza)
 • špecializované endokrinné bunky(roztrúsené v iných
 • tkanivách– napr. bunky tvoriace hormóny GIT– u)

•nešpecializované bunky rôznych tkanív

slide3

Hlavné skupiny hormónov

A. Klasické hormóny

 • nízkomolekulové amíny
 • (KCHA,TH), iné (PG, LT, dopamín, serotonín, GABA)

2. steroidné hormóny

(glukokortioidy, mineralokorticoidy, androgény, ďalšie)

3. polypeptidové a bielkovinové hormóny

(bradykinín, inzulín, ďalšie)

slide4

B. Novšie hormóny

 • hypotalamické hormóny (liberíny, statíny)
 • hormóny GIT (viac ako 26 polypeptidov)
 • endogénne opioidy(endorfíny)
 • tkanivové rastové faktory (epidermálny, nervový, platničkový...)
 • predsieňový natriuretický hormón(ANH)
 • transformačné rastové faktory(transformačný rastový faktor– TGF)
 • 7. hemopoetické rastové faktory(rastový faktor stimulujúcirast kolónií granulocytov a makrofágov – GM – CSF)
 • cytokiníny(interleukíny - IL, tumor nekrotizujúci faktor - TNF)
 • melatonín (epifyzálny hormón – indolamín)
slide5

Všeobecná charakteristika hormónov

 • sú secernované určitou rýchlosťou a ich uvoľňovanie má
 • špecifický rytmus (diurnálny, pulzačný, cyklický, závislý na
 • výške hladiny cirkulujúceho substrátu a koncentrácii
 • stimulov)

2. ich sekrécia je regulovaná systémom spätnej väzby

3. ovplyvňujú len bunky, ktoré majú špecifické receptory pre

väzbu a pôsobenie určitého hormónu

4. sú vylučované obličkami, deaktivované pečeňou,

resp. v iných orgánoch

slide6

Niektoré všeobecné vplyvy hormónov

 • stimulujú transport glukózy a aminokyselín cez bunkovú
 • membránu
 • stimulujú transport iónov cez bunkovú membránu
 • stimulujú epiteliálny transportný mechanizmus
 • stimulujú alebo inhibujú bunkové enzýmy
 • - ovplyvňujú genetickú informáciu buniek
slide7

Základné mechanizmy podieľajúce sa na

poruchách hormonálnych funkcií

 • zlyhanie spätnoväzbovej regulácie tvorby a uvoľňovania
 • hormónu
 • dysfunkcia endokrinných žliaz, resp. endokrinnej činnosti
 • buniek
 • a) endokrinné bb. nie sú schopné vytvoriť alebo získaťprimerané
 • množstvo prekurzora daného hormónu
 • b) endokrinné bb. nie sú schopné premeniť prekurzor na aktívny hormón
 • c) endokrinné bb. syntetizujú alebo uvoľňujú neprimerané množstvo
 • hormónu
 • d) neadekvátna rýchlosť degradácie hormónu, resp. inaktivácie hormónu
 • protilátkami ešte skôr než dosiahne cieľovú bunku
 • e) ektopické zdroje tvorby hormónov
slide10

Uvedené mechanizmy môžu viesť k:

A.  koncentrácie hormónu v krvi

B.  koncentrácie hormonu v krvi

3. zlyhanie schopnosti cieľových buniek odpovedať

nahormón:

a) pre poruchy viazané na receptory

b) pre poruchy viazané na intracelulárne štruktúry a funkcie

slide11

Ad 3a

 počtu receptorov

 porušená štruktúra a funkcia receptorov

 protilátky proti receptorom

Ad 3b

 neprimeraná syntéza "druhého posla"

 počtu intracelulárnych receptorov alebo

receptory majú zmenenú afinitu ku hormónu

 porucha tvorby RNA alebo absencia substrátov

na syntézu nových proteínov

slide13

Patogenéza porúch hypotalamo-hypofyzárnej

funkcie

Chorobyzadného laloka hypofýzy:

1. Syndróm neprimeranej sekrécie ADH

a) je charakterizovaný vysokými hladinami ADH bez prítomnosti

fyziologických stimulov pre jeho tvorbu auvoľňovanie

 • ektopicky produkovanýADH (karcinóm pľúc, leukémia,reakcia na
 • operačný zákrok, zápalové zmeny v tkanivýchpľúc, celkováanestézia)
slide14

Dôsledky:  ADH:

ADH  retencia vody celkového objemu H2O vorganizme strata

solútov (Na+)  hyponatrémia hypoosmolalita plazmy

 ADH  dilučná hyponatrémia  tvorby renínu  produkcie

aldosteronu  rezorbcie Na+ v obličkách

 Aj keď sa hyponatrémia vyvíja pomaly a dosiahne hodnoty pod 110-115

mmol/l, môžu vzniknúť ťažké aniekedy aj ireverzibilné neurologické

poškodenia.

 Ak poklesne sérové nátrium rýchlo zo 140 na 130 mmol/l, vzniká smäd,

anorexia, dyspnoe pri záťaži a únava.

slide15

b) Diabtes insipidus (DI) - insuficiencia ADH vedúca k polyúrii a polydipsii

Príčiny:

 neurogénna (centrálna) forma je podmienená  tvorby ADH

 nefrogénna forma je podmienená neadekvátnou odpoveďou

tubulov obličiek na ADH

 psychogénna forma - príjem veľkého množstva vody  ADH

 • Dôsledky:
 • parciálna alebo totálna neschopnosť obličiekkoncentrovať moč –
 • v epitelových bb. nefrónu sanevytvoria kanály pre resorbciu vody 
 •  osmolality plazmy smäd polydipsia (pacient žiada studené
 • nápoje)
 • -  vylučovanie moča s nízkou špecifickou hustotou (1.000-1.005)
 • ak nie je zabezpečený dostatočný príjem tekutín,hrozí dehydratácia
slide21

Choroby predného laloka hypofýzy

A. hypopituitarizmus

B. hyperpituitarizmus

 • Hypopituitarizmus - nedostatočná sekrécia jedného (parciálna
 • forma) alebo viac ako jedného, resp. všetkýchadenohypofyzárnych
 • hormónov (panhypopituitarizmus)

Príčiny:

tumor hypofýzy produkcie hormónov adenohypofýzy(najčastejšie)

- mechanickým stlačením normálnehotkaniva hypofýzy,

- porušením prítoku krvi do normálneho tkaniva( prísunu živín

a O2,  prítoku hypotalamickýchhormónov),

slide22

deficiencia hormónov adenohypofýzy po chirurgickom zákroku

 • na hypofýze
 • terapeutické ožarovanie hypofýzy
 • infarkt alebo apoplexia v oblasti hypofýzy (Sheehanov sy.)
 • poruchy cirkulácie v oblasti portálneho obehu - pri šoku, vaskulárnych
 • malformáciách (aneuryzma)
 • - choroby hypotalamu
 • Dôsledky:
 • závisia od druhu a stupňa deficiencie hormónu a tiež od rýchlosti
 • vzniku deficiencie
 • môže sa prejaviť vo forme akútnej adrenálnej insuficiencie,čiťažkého
 • hypotyreoidizmu alebo len nešpecifickýmisymptómami únavy
 • a malátnosti
slide23

Deficiencia kortikotropínu (ACTH):

- parciálna bazálna sekrécia kortizolu je normálna

 počas záťaže (interkurentná choroba, operácia, stres) sa

však neobjavínormálne zvýšeniesekrécieACTH  môžu

vzniknúť prejavy insuficiencie kôrynadobličiek ( kortizolu)

- kompletná ak je produkcia ACTH znížená trvale, resp. ACTH nie je

produkovaný vôbec

 • Ak vznikne panhypopituitarizmus:

 ACTH je  hladiny kortizolu v sére

TSH  je  tyroidálnych hormónov v sére

 •  FSH a LH  môže byť prítomná insuficiencia gonád
 •  RH  môže byť prítomná porucha rastu (u detí)
 •  prolaktínu  môže byť porucha tvorby u secernovaniamlieka
slide24

Deficiencia ACTH - prejavy

 • nauzea, zvracanie, únava, slabosť, bolesti hlavy, stratahmotnosti, bolesti
 • brucha, porucha mentálnej činnosti
 • chýba hyperpigmentácia -tá je prítomná ak ide o primárnyhypokortizolizmus
 • ( kortizolu  ACTH)
 • hypoglykémia -  citlivosti na inzulín (oslabené kontrainzilárnemechanizmy),
 •  glukoneogenéza
 • - ortostatická hypotenzia (TK v ležiacej polohe môže byť normálny)
 • u žien - strata axilárneho a pubického ochlpenia,  libido zapríčinené
 •  produkcie nadobličkových androgénov
 • - maximálna tvorba aldosterónu je limitovaná
 • hyponatrémia - hlavne z dôvodu  produkcie vazopresínu(K+ je v norme)
 • - normochrómna, normocytárna anémia
 • - eozinofília
slide25

 Deficiencia FSH a LH:

u žien vo fertilnom veku:

- od pravidelných,ale anovulačných cyklov až po amenorheu

- atrofia vagíny, uteru

- návaly tepla,  libido

u mužov (po puberte):

- atrofia testes

- oslabenie rastu ochlpenia, jemné vrásky natvári, gynekomastia

 Deficiencia rastového hormónu:

u dospelých:

- strata svalovej sily, znižovanie tolerancie na fyzickú záťaž

-  obsahu tuku v tele

slide29

B. Hyperpituitarizmus - nadprodukcia hormónov

adenohypofýzy

 • Príčiny:- adenóm hypofýzy
 • - hypotalamická forma hyperpituitarizmu
 • Dôsledky:
 • sekrécia prolaktínu  hypogonadizmus, galactorhoe
 •  sekrécia rastového hormónu  akromegália (u dospelých)
 • gigantizmus (u dospievajúcich)
 • sekrécia ACTH  centrálna forma Cushingovho sy (Cushingova choroba)
slide40

Patofyziológia štítnej žľazy

 Folikulus= funkčná jednotka štítnej žľazy (ŠŽ)

- vychytávanie jodidu bunkami ŠŽ  oxidácia jodiduperoxidázou  voľný

jód  väzba jódu na tyrozíny v reťazcoch AMK molekuly tyreoglobulínu

- príjem jódu potravou denne (optimálne) 150 - 200 g aviac

- tyreoglobulín = bielkovina ŠŽ, zásobná forma hormónovv ŠŽ

- endogénny TSH zabezpečuje plynulé a nepretržité uvoľňovanie

hormónov ŠŽ dokrvi

slide41

Distribúcia, kinetika a metabolizmus

hormónov ŠŽ

1. transport v plazme:

 T4 - viazaný na bielkovinu rýchla

T4 - voľný (0,03 % z celk. T4) výmena

Asi 75 % T4 v plazme je viazané na TBG (thyroxine binding globulin)

Asi 15 % T4 v plazme je viazaný na transtyretin (TTR), starší názov TBPA

(Thyroxin binding prealbumin)

Asi 10 % T4 v plazme je viazaný na albumín

 T3 sa viaže na rovnaké bielkoviny ako T4,alejeho väzba

je podstatne slabšia

slide42

2. Funkčný význam voľnej frakcie: - iba voľný T4 aT3 vstupujú do buniek

a vyvolávajú charakteristické reakcie

3. Distribúcia a periférne účinná forma hormónov ŠŽ:

- priemerná normálna koncentrácia hormónov ŠŽ v plazme je 100 g/l

- T4 vzniká len v ŠŽ, T3 vzniká v ŠŽ aj v periférnych tkanivách premenou T4

4. Hlavné cesty metabolizmu jodotyronínov:

- prevažná väčšina T3 sa tvorí z T4 v pečeni a obličkách  plazmatický T3

- každá bunka periférnych tkanív si tvorí T3 z T4 podľa svojich potrieb

a možností (napr. pri hladovaní sa znižuje premena T4 na T3 v bunkách)

slide43

5. Periférne účinky hormónov ŠŽ:

Všetky účinky hormónov ŠŽ sú následkom primárneho pôsobenia T3 na

expresiu génov v bunkovom jadre

 • spotreba O2 a produkcia tepla je vplyvom T4 a T3 zvýšená
 • KVS - výrazný chrono- a inotropný efekt
 • c) sympatikové účinky
 • - hormóny ŠŽ zvyšujú počet adrenergných receptorov v bunkách
 • - hormóny ŠŽ potencujú účinky KCHA v tkanivách
 • d) respiračný systém - hormóny ŠŽ sú nutné pre udržanie normálnej reaktivity
 • dýchacích centier na hypoxiu a hyperkapniu(hypotyreóza hypoventilácia) 
 • e) krvný systém -  hormónov ŠŽ  spotreba O2 stimulácia tvorby EPO
 • - hypotyreóza  anémia
 • f) kostra a svaly - hormóny ŠŽ  metabolický obrat kostného tkaniva
 •  rýchlosť relaxácie svalu
 • (reflex Achillovej šľachy)
 • g) endokrinný systém - T3 hypofýza  tvorba TSH
slide44

6. Účinky hormónov štitnej žľazy (TH) na bunkovej

a molekulovej úrovni:

 TH pôsobia na všetky tkanivá ľudského organizmu

- kľúčovým účinkom TH je ich pôsobenie na expresiu génov

- transport TH cez bunkovú membránu je aktívnyproces  T3 v cytoplazme

sa viaže na cytoplazmatické väzbové bielkoviny  prenos kujadrovým

receptorom

- jadrové receptory po spojení s T3 kontrolujú transkripciu rôznych génov

kódujúcich:

- membránové bielkoviny (receptory)

- enzýmové bielkoviny (napr. Na+-K+-ATPáza)

- hormonálne bielkoviny (STH)

slide45

 Regulácia funkcie štítnej žľazy

 • Tyreotropný hormón hypofýzy (TSH) - tvorí sa v špecifických bb. hypofýzy
 • (tyreotrofy) stimulácia funkcie ŠŽ.
 • - Peptidové hormóny hypotalamu:
 • - TRH  stimulácia tyreotrofov hypofýzy
 • - somatostatin  inhibícia vyplavovania TSH z hypofýzy
 • - Estrogény sekrécia TSH z hypofýzy
 • - Glukokortikoidy sekrécia TSH z hypofýzy
 • - Rastový hormón sekrécia TSH z hypofýzy
 • - Centrálne monoaminoergné neuróny a ich produkty:
 • a) priamo pôsobia na receptory tyreotrofu
 • b) modulujú funkciu peptidových neurónovprodukujúcich TRH
 • - Spätnoväzobný účinok TH na sekréciu TSH z hypofýzy:
 • premena T4 na T3 v tyreotrofoch priamo reguluje uvolňovanie TSH
slide46

 Autoregulácia štítnej žľazy:

- podávanie vyšších dávok jodidu  postupne  biosyntéza a sekrécia TH

- nedostatok jódu  biosyntézy TH (po určitú hranicu)

 Antityreoidálne látky:

- látky (organické aj anorganické), ktoré môžu špecifickyblokovať jednotlivé

stupne biosyntézy TH a tým funkciu ŠŽ

- ak ich pôsobenie trvá dlhšie  struma

- rýchlosť a intenzita strumigénneho účinku látok je nepriamo úmerná

príjmu jódu

- prírodné strumigény - zeleniny z rodu Brassica

- kontaminanty (antropogénne strumigény) – polychlórovanébifenyly,

polycyklické aromatické uhľovodíky (benzpyrén),insekticídy (DDT),

pesticídy, nitráty, PVC.

slide47

Patogenetické mechanizmy podieľajúce sa na vzniku

a vývoji chorôb štítnej žľazy

Molekulárne mechanizmy poruchy funkcie folikulovej bunky

Základný mechanizmus:

- rôzne humorálne (endokrinné, parakrinné, autokrinné,autoimunitné) a iné

faktory (bunková imunita) pôsobia naheterogénnu populáciu folikulárnych

bb. cezšpeciálne receptory aktivácia vnútrobunkových efektorových

mechanizmov.

Patogenetické faktory:

- FSH  stimulácia funkcie a proliferácie folikulárnych bb.

- tkanivové rastové faktory, lymfokíny  stimulácia ŠŽ

- autoprotilátky - proti peroxidáze, TGL, receptorompre väzbu TSH

(Thyroid stimulating globulin – starý názov Long acting thyroidstimulator)

slide48

vo všeobecnosti sa uznáva pôsobenie stimulujúcich autoprotilátok na

receptor pre väzbu TSH  biosyntézy a vyplavovaniahormónov

 • protilátkyprotiperoxidáze lýza folikulárnych bb.

tyreoglobulín sa nachádza v plazme väčšiny zdravých ľudí (teda nielen tých,

ktorí majú deštruované folikuly); tvorba protilátky proti nemunastáva

 • pravdepodobe len u predisponovaných ľudí
 • - T a B lymfocyty - senzibilizované endogénnymi antigénmi
 • - genetické faktory - sú významné - napr. združovanie hypertyreózy
 • sniektorými HLA antigénmi
 • - poruchy imunoregulácie :
 • geneticky podmienená porucha supresorových lymfocytov prevaha
 • T helperov  premena B Ly naplazmatické bb.  tvorba
 • autoprotilátok proti ŠŽ
 • b)prvotná je aberantná expresia HLA-DR antigénov na membráne
 • folikulových bb. ich prezentácia Ly  stimulácia T lymfocytov 
 •  produkcia autoprotilátok
slide50

Hypertyreóza- komplexný patologický proces, ktorý vzniká ako dôsledok

množstva (účinku) hormónovštítnej žľazy vtkanivách

Hlavné formy: 1. Gravesova - Basedowova choroba

(toxická difúzna struma)

2. Autonómny toxický adenóm

1.Gravesova - Basedowova choroba

Ide o hypertyreózu spojenú s hyperplastickou strumouvyvolanú

autoimunitným procesom.

Patomechanizmus: - vznik autoprotilátok proti folikulárnym bb.  stimulácia

biosyntézy a sekrécie TH

slide51

Prejavy:

-merseburský trias - struma, exoftalmus, tachykardia

- nervozita, emočná labilita, jemný tremor

- nadmerné potenie sa, intolerancia tepla, vypadávanie vlasov

- tachykardia, dyspnoe

- únavnosť, strata hmotnosti spojená so  chuťou do jedla

- smäd, suchosť v ústach

- časté močenie, hnačky, gynekomastia, strata libida

- srdce - okrem tachykardie môže vzniknúť aj fibriláciapredsiení

- pečeň - poškodenie funkcie: prietok krvi nestačí kryťzvýšené metabolické

nároky

 • krv - mierna anémia: achlorhydria, autoprotilátky proti intrinsic faktoru
 • obličky:  GFR  mierna polyúria+ tubulárna resorbcia: Na+ v dreni
 • obličiek
 • - kosti a kalciový metabolizmus: osteoporóza  katabolizmus bielkovín
slide52

- nervový a svalový systém:

- encefalopatia

- svalová slabosť (dysfunkcia okohybných svalov)

- myopatia

- kožné zmeny:

- teplá, vlhká, hladká koža

-dlaňový erytém a lýza nechtov - hyperpigmentované škvrny na tvári a krku

- škvrnité vitiligo - autoimunitná reakcia protimelanocytom

- tenšie vlasy, alopecia areata

- pretibiálny myxedém (nemá nič spoločné smyxedémom pri

hypotyreóze) - ide o edém kože apodkožia nad tíbioujednej

alebo oboch dolných končatín, (resp. na dorze ruky)

slide53

očné príznaky: - neinfiltratívna oftalmopatia = retrakcia viečok avydesený

 • výraz očí
 • - ifiltratívna oftalmopatia = edém retrahovanýchviečok,
 • protrúzia bulbov (Gráfeho a Stelwagov príznak)
 • Gráfeho - pruh skléry medzi viečkom a dúhovkou
 • Stelwagov - frekvencia žmurkania je znížená

Tyreotoxická kríza (TTK)- náhle a masívnevyplavenie TH zo ŠŽ alebo náhly pokles väzby TH na bielkovinové nosiče  voľných TH.

Nie je však korelácia medzi hladinou hormónov a závažnosťou

krízy, teda TTK môže vzniknúť už pri miernom TH!

 Vyvolávajúce príčiny: - stresory (psychogénne, spoločenské)

- infekcie

- úrazy, operačný zákrok, pôrod, hypoglykémia

Mechanizmus: hypertyreóza  počtu adrenergných receptorov

v tkanivách

slide55

Hypotyreóza

 • Primárna- zníženie tvorby a sekrécie hormónov ŠŽ na základe
 • patologického procesu v samotnejštítnej žľaze
 • B. Sekundárna- zníženie tvorby a sekrécie hormónov ŠŽ na základe
 • nedostatku TSH alebo TRH

1. Hypotyreóza dospelých(primárna):

- obyčajne výsledok patogenetického reťazca: autoimunitná tyreoiditída 

 subklinická hypotyreóza manifestná hypotyreóza

- obyčajne pomalý vývoj (roky, desaťročia)

slide56

Hlavné prejavy:

- intolerancia chladu

- zmeny mentálnych funkcií ( kapacity pamäti, spomalenie

myslenia, stratazáujmu o okolie,  spavosť)

- reč - pomalšia, monotónna

- hlas - hlbší, drsný

- telová teplota -  až na 35oC

- koža - voskovitá, biela alebo nažltlá (ukladanie karoténu)

- viečka opuchnuté

- lámavé vlasy, obočie vypadáva

-myxedém

- nechty tenké a lámavé, pomaly rastú

slide57

- KVS - myxedematózne zmeny svaloviny srdca:

- srdce zväčšené a dilatované

- bradykardia,  MO

- A-V diferencia O2 - normálna

- Ekg - T vlna oploštená až inverzná, PQ predĺžené, QRS komplex

znížený aj predĺžený

 • - plazmatické lipidy -  cholesterolu,  triglyceridy
 • GIT - prehĺtacie ťažkosti (pocit "knedle v krku) - opuch jazyka a sliznice
 • hltana
 • - achlorhydria, obstipácia, ileus
 • - krv - mierna anémia - pokles EPO následkom  spotreby O2
 • - pokles počtu Er (menoragie)
 • hypofýza a gonády - hyperprolaktinémia, galaktorea, amenorea
 • - zväčšená hypofýza  poruchy zornéhopoľa, deficit
 • ďalších hormónov hypofýzy
slide58

pohybový aparát - bolesti svalov a kĺbov, svalové spazmy a  svalovejsily

 • - šľachové reflexy sú spomalené
 • nervový systém - parestézie, nahluchlosť (edém Eustachovej
 • trubice,degeneratívne zmeny vnútornéhoucha)
 • obličky, telové tekutiny -  GFR  oligúria: v obličkách sa ukladajú
 • mukopolysacharidy  prietokukrvi

2. Kongenitálna hypotyreóza

- endemická: pri veľkom nedostatku jódu - v oblastiach s deficitomjódu

v potrave sa vyskytuje priemerne u 5 % novorodencov

- sporadická: pri dostatočnom príjme jódu

 T4 prechádza cez placentu z matky do plodu, čo má rozhodujúci význam

pre vývoj plodu a dozrievanie jeho CNS (plod nemá asi do polovice

gravidity vlastnú plne fungujúcu ŠŽ)

 Pre dozrievanie mozgu nemá význam plazmatický T3, ale iba

plazmatický T4.

slide59

Endemický kretenizmus (EK)-vzniká pri nedostatku T4 počas

gravidity; ide o poruchu vývoja a dozrievania CNS rôzneho stupňa,

čo vedie k poruchám telesného a duševného vývoja.

!Vzniku EK možno zabrániť preventívnym podávaním jódu!

 • Existujú 2 typy EK:
 • typ: neurologický - hluchonemota, ťažké motorické poruchy
 • a mentálna retardácia
 • 2. typ: myxedematózny - trpasličí vzrast, myxedém
slide61

Patofyziológia príštitných žliaz a metabolizmu kalcia

 • Homeostáza kalcia, fosfátov a magnézia je u človeka zabezpečovaná

integrovaným a komplexnýmendokrinným systémom, ktorý pozostáva

z 3 regulačnýchzložiek:

1. parathormón z príštitných teliesok

2. kalcitonín z parafolikulárnych bb. ŠŽ

3. vitamín D

Parathormón (PTH)

Regulácia sekrécie:

Ca++ v plazme  sekrécie PTH

Ca++ v plazme  sekrécie PTH

HPO4- v plazme  sekrécie PTH(cez  hladiny Ca++ v krvi)

slide62

Ďalšie látky stimulujúce tvorbu PTH:

-  hladiny magnézia

- adrenalín, gastrín, sekretín, etanol

- rastový hormón, PGE2, vitamín A

- kortizol, kalcitonín

Sekréciu PTH inhibujú:

- somatostatín

- PGF2

Odbúravanie PTH:

- hlavne v pečeni

- v obličkách (pacienti s insuficienciou obličiek  PTH v krvi)

slide63

Hyper- a hypokalcémia= 2 najdôležitejšie vplyvy na sekréciu PTH

 • Hyperkalcémia - hlavné príčiny:
 • - primárna hyperparatyreóza
 • - malígne tumory kostí
 • Hypokalcémia- hlavné príčiny:
 • - obličková insuficiencia (únik kalcia do moča)
 • - poruchy GIT-u (znížená rezorbcia Ca a deficit vitamínu D)
 • Normokalcémia:2,25 - 2,60 mmol/l
slide64

Hlavné účinky PTH

- nepretržitá ochrana organizmu pred hypokalcémiou

 • Mechanizmy:
 • 1. účinok na kosť -  PTH  vyplavenie Ca z kostí (osteolýza)
 •  aktivácia adenylátcyklázového systému tvorby laktátu, citrátu
 • a celého radu enzýmov (napr. alkalickej fosfatázy)
 • 2. účinok na obličky -  PTH  tubulárnej reabsorbcieCa++ a Mg++
 •  tubulárnej reabsorbcie PO3-a HCO3-
 • -  exkrécie HCO3- mierny pokles pH  väzby Ca
 • na albumín hladiny ionizovaného Ca
 • 3. účinok na črevo - PTH  rezorbcie Ca z čreva (priamo)
 • -  PTH  tvorby 1,25 (OH)2 Dvitamínu
 •  rezorbcie Ca z čreva
slide65

Kalcitonín (KT):Regulácia sekrécie:

 hladiny Ca++ v krvi  vylučovanie KT

 hladiny Ca++ v krvi  vylučovanie KT

! Nadbytok alebo deficit KT nevyvoláva vážne klinické poruchy!

Vitamín D- najúčinnejšia forma = kalcitriol(1,25-dihydroxy-cholekalciferol)

Tvorba: v mitochondriách bb. obličkových tubulov

 • Proces rezorbcie a novotvorby kostí
 • rezorbcia a novotvorba kostí prebiehajú nepretržite - za fyziol. podmienok sú
 • tieto procesy v rovnováhe
 • - funkčne sú tieto procesy zabezpečované:
 • 1. osteoblastami - tvoria novú kostnú hmotu
 • 2. osteocyty - sú to osteoblasty obalené novovytvorenoukostnou
 • hmotou
 • 3. osteoklasty - rozkladajú kostnú matrix a uvoľňujú kalcium a fosfát
slide66

Osteomalácia - ide o poruchu mineralizácie kostnejorganickej

matrix: u detí krivica (rachitis)

 • Mechanizmy:
 •  koncentrácia Ca a P v extracelulárnej tekutine  prívodu Ca a P do
 • kosti
 •  porucha funkcie osteoblastov
 •  defektná tvorba kolagénu
 • Príčiny:
 • - deficit vitamínu D
 • - deficit fosfátov
 • - systémová acidóza
 • - primárne poruchy mineralizácie
slide67

Osteoporóza- ide o generalizovanú poruchu, pri ktorej sa nemení

zloženie kostnej hmoty, ale zmenšuje sa jej

objem a hustota fragilitakostí

 • Príčiny:
 • - deficit estrogénov u žien v menopauze
 • - atrofia kostí z nedostatku pohybu,
 • -  rezorbcie Ca,
 • - deficit vitamínu C,
 • - pokles produkcie testosterónu,
 • -  produkcia glukokortikoidov,
 • - hypertyreóza
slide68

Primárna hyperparatyreóza:

 • syndróm podmienený dlhodobou relatívne autonómnou hypersekréciou

PTH  závažné poruchy fosfokalciovéhometabolizmu.

 •  65 % chorých má močové kamene!
 • Príčiny:
 • - v 80 - 86 % prípadov solitárny adenóm
 • - primárna hyperplázia

Dôsledky a mechanizmy ich vzniku

 • Renálny syndróm- močové kamene, renálne kolikya iné zmeny
 • 1. Syndróm podobný diabetes insipidus - polyúria, polydipsia a tendencia
 • k vývoju dehydratácie
 •  Mechanizmus vzniku: hyperkalciúria  ciltivosti tubulárnych bb.
 • na ADH  koncentračná schopnosť obličiek
slide69

2. Nefrolitiáza - najčastejší sprievodný syndróm primárnej hyperparatyreózy

- časté recidívy a opakované infekcie

3. Nefrokalcinóza - ukladanie kalciových solí najmä v tubuloch obličiek 

 pokles tubulárnychfunkcií  koncentračnej

schopnostiobličiek

B. Kostný syndróm(Recklinghausenova kostná choroba):

Ide o patologické odbúravanie kostného tkaniva

Prejavy:

- difúzne bolesti najmä v oblasti chrbtice, bedrových kĺboch

a v kostiach pánvy

- u mladých – spomalenie až zastavenie rastu

- u starších - zníženie výšky následkom vzniku kyfózy

- patologické fraktúry

slide75

C. Gastrointestinálny syndróm:

1. Funkčný dyspeptický sy. - anorexia, nauzea, zvracanie,zápcha

2. Vredová choroba duodéna

Mechanizmus:  PTH  hladiny kalcia v krvi  stimulácia gastrín

produkujúcich buniek  vred

3. Pankreatitída

Mechanizmus: PTH  aktivácia premeny trypsinogénu na trypsín

 natrávenie tkaniva pankreasu

4. Cholelitiáza

Mechanizmus: PTH  resorbcia Ca vo vápnikom presýtenej žlči

vznik kryštálov solí vápnika

slide76

D. Ďalšie syndrómy

hyperurikemický syndróm:

- je to dôsledok  GFR  hladiny kyseliny močovej  ukladanie solí

do synoviálnej membrány kĺbov a do chrupavky

 neuromyopatia:

- svalová slabosť, zvýšená únavnosťsvalov súvisiaca s depléciou ATP, KP

a so zmenami nervo-svalovej dráždivosti (zníženie z dôvodu Ca++)

- apatia, depresia, parosmie až psychózy

 kardiovaskulárne zmeny:

- bradykardia, skrátenie QTc-intervalu, rýchly nástuptoxicity digitalisu,

arteriálna hypertenzia

slide77

Sekundárna hyperparatyreóza:

- je regulačná odpoveď príštitných teliesok na dlhodobú negatívnu bilanciu

kalcia

Príčiny:

- chronické nefropatie s retenciou fosfátov a poruchou tvorby

kalcitriolu

- črevná malabsorbcia  Ca++(potenciácia ajvit. D)

 • Patogenéza sekundárne hyperparatyreózy pri chronickej nefropatii:
 •  GFR pod 25-30 ml/min  filtrácie fosfátov  koncentrácie fosfátov

v krvi a bunkách  inhibíciatvorby kalciferolu  rezorbcieCa z GIT-u

 •  koncentrácie fosfátov v krvi  väzba Ca nafosfáty  hladiny

ionizovaného Ca  sekrécie PTH

 •  pomeru Ca/P  ukladanie Ca v kostiach, v mäkkých tkanivách (koža,

pľúca,srdce, steny artérií)

slide78

Hypoparatyreóza:

 • je patologický jav spôsobený insuficienciou príštitných žliaz, ktorá sa
 • prejavuje nízkou sekréciou PTH na stimulačné podnety a jej dôsledkom je
 • neschopnosť udržať fyziologické koncentrácie Ca++ v krvi
 • Príčiny:
 • - pooperačné poškodenie príštitných žliaz pri strumektómii
 • autoimunitný proces
 • hypomagneziémia - vzniká rezistencia periférnych tkanív na PTH

Prejavy a mechanizmy ich vzniku

-  neuromuskulárna dráždivosť v dôsledku  hladiny Ca++ v krvi

Prejavuje sa: parestéziami okolo úst, tŕpnutím končatín,karpopedálnymi

spazmami, kŕčami

!Väčšinu tetanických prejavov však nepodmieňuje skutočnáhypokalcémia

z hypoparatyreózy, ale  Ca++ pri normokalcémii a súčasnej respiračnej

alebo metabolickejalkalóze

slide79

! Pravá hypokalcemická tetania z hypoparatyreózy

dospelých saobyčajne neprejavuje tetanickými záchvatmi,

ale bizarnými organickými príznakmi:

- pocitom úzkosti

- nemotivovanou depresiou

- migrenóznou bolesťou hlavy

- parkinsonizmom - kalcifikácia bazálnych ganglií

- hemisenzorickými a hemimotorickými poruchami

- chrapotom a spazmami laryngu, pocitom"zošnurovaného"

hrudníka a dusenia sa

- bolesťou v epigastriu

- kataraktou

- predĺžením QTc-intervalu, zmenami T vlny