Manager de proiect
Download
1 / 47

MANAGER DE PROIECT - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni. MANAGER DE PROIECT. -SUPORT DE CURS-. Obiectivele Cursului de instruire. Însușirea cuno ș tintelor referitoare la managementul de proiect; Dezvoltarea abilităţilor de redactare a proiectelor;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MANAGER DE PROIECT' - alanna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Manager de proiect

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni

MANAGER DE PROIECT

-SUPORT DE CURS-


Obiectivele cursului de instruire
Obiectivele Cursului de instruire argeșeni

 • Însușirea cunoștintelor referitoare la

  managementul de proiect;

 • Dezvoltarea abilităţilor de redactare a proiectelor;

 • Accesarea surselor de finanțare nerambursabilă

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Func iile managementului
Funcţiile Managementului argeșeni

 • PLANIFICARE

 • CONTROL

 • COORDONARE

 • ORGANIZARE

 • IMPLEMENTARE

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Manager de proiect

Managementul proiectului argeșeni

Este procesul de organizare și

supraveghere a proiectului pentru

a asigura că acesta se realizează

conform programării, în limitele

bugetului și conform specificațiilor

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Manager de proiect

CONCEPTE FOLOSITE IN MANAGEMENTUL DE PROIECT argeșeni

 • PROIECT

 • PROGRAM

 • GRUPUL ȚINTĂ

 • BENEFICIARII PROIECTULUI

 • RESURSE

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeniManager de proiect

PROIECT argeșeni

Set de activitățidesfășurateîntr-o perioadă de timpdeterminată, planificateșicontrolateși care au dreptscopproducereauneischimbăriîn bine a situațieibeneficiarilorinstituției.

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Manager de proiect

PROGRAM argeșeni

Ciclusau set de activități care esteplanificatșicontrolat, în general fără un termen de încheiereprecisdelimitat, cu un aspect dinamic, care constituie o abordareintegratăpentruîndeplinireamisiuniișiobiectivelororganizației.

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Manager de proiect

PROGRAM argeșeni#PROIECT

Spredeosebire de proiect, un program:

• vizeazămaimulteschimbăriconcomitentesausuccesive;

• nu esteîn mod obligatoriudelimitatprecis în timp;

• are o duratăîn general mai mare;

• un program poate include unulsaumaimulteproiecte

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Propunerea de finan are
Propunerea de finan argeșenițare

Un document scrisprin care solicitantulcerefonduride la finanțatorpentru un proiect. Propunerea de finanțare (aplicație, cerere) trebuie să conținăelementeleesențiale ale proiectului cât șiaceleelemente care pledeazăîn favoareasolicitantului

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Ciclul proiectului
Ciclul argeșeniproiectului

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Manager de proiect

Grup argeșeniulţintă

Grupţintă– grup de populaţie, numit “grupdezavantajat”, la care se referăproiectul, și din care un anumit număr esteposibil să fie selectat ca beneficiaridirecţi.

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Beneficiarii direc i
Beneficiarii direcți argeșeni

Beneficiari –aceiindivizi asupracărora proiectul are un impactdirect;

Eiparticipă în cadrul proiectului.

Beneficiariiproiectului trebuie cuantificaţi

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Manager de proiect

Beneficiarii pot fi: argeșeni

-Direcţi – cei pentru care sunt activitățile

proiectului;

-Indirecţi – care beneficiază în mod indirect de pe urma proiectului, prin schimbarea pe care o facem beneficiarilor direcţi

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Manager de proiect

RESURSE argeșeni

 • Pentru a realiza scopul propus, managerul de proiect va avea la dispoziție anumite resurse:

  • Resurse umane (echipa de proiect),

  • Resurse materiale (echipamente şi bunuri).

  • Resurse informaţionale (informaţiile, cunoştinţele cu privire la tema abordată în cadrul proiectului etc.),

  • Resurse financiare (bugetul, alocat),

  • Resurse timp.

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Caracteristicile proiectelor
Caracteristicile argeșeniproiectelor

Proiectele au un scop– proiectele au

scopuribine definite sisuntfacutepentru a produce rezultatemasurabile, clare. Scopulloreste strict legat de rezolvareaunei

problemeidentificate anterior.

Proiectelesuntrealiste– scopulartrebuisa fie realizabiltinandseamaatat de cerintelepietei cat si de disponibilitatileumanesifianciareexistente.

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Manager de proiect

Proiectele sunt limitate argeșeniîn timp și spațiu – au inceput si sfîrșit bine determinat în timp și se desfășoară într- un loc concret.

Proiectele sunt complexe – implică abilități variate de planificare și implementare și diverși parteneri sau susținători.

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Manager de proiect

Proiectele sunt colective argeșeni– sunt produsele

unei munci colective ale unei echipe de proiect.

Proiectele sunt unice – se nasc din idei noi, conțin o soluție specifică la o problemă specifică, într-un anumit context;

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Manager de proiect

Proiectele sunt o aventur argeșeniă– fiecare proiect

este diferit, implică riscuri și incertitudini.

Proiectele pot fi evaluate – conțin obiective măsurabile care pot fi evaluate; astfel se poate aprecia dacă am făcut ce ne-am propus la calitatea dorită.

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeniManager de proiect

Ce argeșeniesteo problemă?

Situație sau complex de situații care afectează anumiți oameni, anumite grupuri sau intreaga societate la un moment dat și într-un anumit loc.

Proiect = schimbare

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Manager de proiect

Orice proiect are drept scop o schimbare argeșeniîn bine a situației beneficiarilor proiectului, pentru că orice proiect începe deoarece s-a identificat o problemă ce trebuie înlăturată sau atenuată.

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Manager de proiect

 • Problema argeșeni reprezintă

 • motivul pentru care scriem un proiect. Aceasta

 • Trebuie să fie bine gândităși argumentată inclusiv statistic

 • Să fie logicăși clară

 • Să fie furnizate date comparative

 • Să fie folosite propoziții scurte și clare

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Manager de proiect

Î argeșenintrebărifolositeîn identificareași

analizareaproblemei

Cine? Când? Unde?

Unde sunt oamenii?

Când apare problema?

Ce? De ce?

De ce apare problema?

Dovezi ale problemei

Consecințe

Care sunt consecințele nerezolvării problemei?

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Manager de proiect

IDENTIFICAREA argeșeniȘI ANALIZAREAPROBLEMEI

Identificati problema principală

Organizați o întâlnire cu membrii grupului și analizați problema principală cu care se confruntă

Scrieți în centrul unei coli de flipchart problema identificată!

Arborele

problemei

Întrebați membrii grupului care sunt cauzele și efectele acestei probleme. SCRIEȚI CAUZELE SUB PROBLEMĂși EFECTELE DEASUPRA

ÎNTREBAȚI MEMBRII GRUPULUI CE S-A FĂCUT DEJA ÎN LEGĂTURĂ CU ACEASTĂ PROBLEMĂ

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Manager de proiect

Exemplu argeșeni

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Manager de proiect

ANALIZA argeșeniSWOT

analizacompetetențeiorganizației de a rezolvaproblemaidentificată

SWOTeste un instrument de analiză strategică flexibil și ușor de aplicat pe care o organizație sau o echipă de proiect îl folosește pentru a identifica cele mai potrivite direcții de acțiune

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Manager de proiect

Scop argeșeniul ei este de a realiza un plan strategic sau

de a găsi soluții la o problemă luând în considerare factori interni și externi ai unei echipe sau ai unei organizații

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeniManager de proiect

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni

Premisele strategiei

•Folosirea punctelor tari

•Eliminarea sau reducerea punctelor slabe

•Fructificarea oportunităților

•Evitarea pericolelor (amenințărilor)

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Manager de proiect

SCOP argeșeniUL

Scopul proiectului este ceea ce dorim să realizăm, adică starea la care vrem să ajungem.

UNDE VREM SĂ AJUNGEM?

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Manager de proiect

SCOPUL TREBUIE S argeșeniĂ CONȚINĂ

Enunț clar și concis

Un ideal

Un rezultat urmărit pe termen lung

Un verb la forma conjuctivă: ex.să realizeze…..sau un substantiv verbal: ex. realizarea………

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Manager de proiect

 • SCOPUL NU TREBUIE S argeșeniĂ CONȚINĂ:

 • Elemente măsurabile

 • ConjuncțiaȘI – desparte 2 scopuri

 • CuvântulPRIN – descriemetoda

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Manager de proiect

METODA PRIN CARE ENUN argeșeniȚĂM

SCOPUL

Cea mai simplă metodă de a scrie un scop este pozitivarea problemei, adică vom reformula problema într-un mod pozitiv

exemplu

Problema:

“ nivel scăzut de informare al tinerilor din

Pitești pe subiectul X”

Scop:

“Creșeterea nivelului de informare în rândul tinerilor din Pitești pe subiectul X”

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Ntreb ri de verificare a scopului
Î argeșenintrebări de verificarea scopului

 • Reiese schimbarea pe termen lung din

 • formularea scopului?

 • Este clar?

 • Poate fi înteles de cineva care nu cunoaște proiectul?

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Manager de proiect

OBIECTIVE argeșeni

Obiectivul trebuie să fie în mod logic legat de

Problemăși scop

Obiectivelesunt pașii necesaripentruatigereascopului

Sunt consecințe (rezultate) măsurabile și legate de termeni temporali. Sunt îndeplinite în perioada derulării proiectului.

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Manager de proiect

Obiectivele argeșenitrebuie să fie

SMART

Specifice (Ce schimbăm? Pentru cine?)

Măsurabile (gradul schimbării)

de Atins (rezultatul poate fi atins cu resursele

de care dispunem?)

Realiste (în realitate poate să existe rezultatul pe care ni l-am propus?)

definite în

Timp (Este specificat intervalul de timp de care avem nevoie să obținem rezultatul?)

Ex.: Obiectivul proiectului este de a elimina șomajul la 75% din grupul pilot de 20 de dețnute în șase luni de la eliberarea din închisoare

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Manager de proiect

Recomand argeșeniări utile

Nu vă fixați mai mult de cinci obiective!

Nu expuneți obiectivele fără un enunț clar al problemei!

Includeți toate segmentele relevante ale populației vizate!

Rezervați mai mult timp! lucrurile cer mai mult timp decat indică planul.

Obiectivele nu descriu metodele (activitățile).

Obiectivele trebuie să fie măsurabile pentru a putea determina schimbările apărute în timpul derulării proiectului.

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Activit i
ACTIVITĂȚI argeșeni

De la fiecare obiectiv trebuie să obținem cel puțin 2 activități; dacă nu reușim, înseamnă ca avem un obiectiv și nu o activitate.

Activitățile nu conțin verbe.

Este de preferat ca activitățile să fie împărțite în subactivități, conform Diagramei Gantt.

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Manager de proiect

Diagrama argeșeniGantt

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Manager de proiect

Titlul proiectului argeșeni

Titlul proiectului ar trebui să îndeplinească anumite caracteristici, nu pentru că veţi avea un bonus la evaluare, ci pentru că va fi mai uşor de ţinut minte şi de promovat

 • Să fie atractiv şi scurt;

 • Să fie orientat pe beneficiile grupurilor ţintă, pe rezultatele ce vor fi obţinute;

 • Să nu conţină acronime, sau cuvinte puţin uzuale, de jargon sau termeni tehnici.

 • Unii finanţatori vor ca titlul să nu depăşească un anumit număr de cuvinte (10 – 15 cuvinte).

 • Ţineţi cont de cerinţele lor.

 • Exemple:

 • „Cartea verde a şcolarului – programul de educaţie ecologică în ciclul primar”

 • „Pentru noi şi pentru ceilalţi – pregătirea voluntarilor pentru servicii sociale”

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Manager de proiect

Bugetul proiectului argeșeni

Bugetul reprezintă acea parte a proiectului care oferă o imagine de ansamblu asupra resurselor financiare necesare în implementarea planului de lucru. Rolul bugetului este unul foarte important: un buget slab conceput va crea probabil multe probleme în faza de implementare a proiectului. Pentru a construii un buget, trebuie să prevedem ce resurse va necesita proiectul, cantitatea fiecărui articol de buget, data la care va fi necesar şi cât va costa – incluzând efectele inflaţiei asupra preţurilor.

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Etapele n realizarea bugetului
Etapele în realizarea bugetului argeșeni

 • planificarea activităţilor proiectului;

 • alocarea resurselor materiale, umane şi de timp pentru fiecare în parte;

 • gruparea resurselor pe categorii (de exemplu: consumabile, transport etc);

 • planificarea cheltuielilor legate de sediul organizaţiei sau companiei care va derula;

 • proiectul;

 • estimarea costurilor pentru fiecare categorie în parte;

 • calcularea costurilor totale;

 • supunerea bugetului spre aprobare (departamentului sau persoanei din organizaţie sau companie care este în măsură să facă lucrul acesta sau, dacă este cazul, finanţatorului;

 • stabilirea procedurilor de supraveghere permanentă în timpul implementării a cheltuielilor realizate efectiv comparativ cu bugetul;

 • revizuirea şi actualizarea periodică a bugetului.

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Buget pe categorii de cheltuieli
Buget pe categorii argeșeni de cheltuieli

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Durabilitatea i sustenabilitatea
Durabilitatea şi sustenabilitatea argeșeni

Durabilitatea este exprimată prin posibilitatea ca beneficiile generate de proiect să continue după încetarea finanţării.

Sustenabilitatea se referă la modalităţile de susţinere financiară pentru ca serviciul sau bunul generat de proiect să poată exista, funcţiona şi după încheierea finanţării.

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Manager de proiect

Atenţie! argeșeni

Acordaţi atenţie limitelor de spaţiu mai ales în cazul proiectelor care trebuie depuse prin înscrierea lor în baza de date electronice, De obicei, dacă limita de spaţiu precizată în acest caz este de 400 de caractere pentru o anumită rubrică, baza de date nu poate înmagazina mai mult de 400 de caractere, iar tot ceea ce depăşeşte acest prag nu este pur şi simplu înregistrat. Completaţi rubricile formularului mai întâi în format Word, utilizaţi contorul de cuvinte sau de caractere, pentru a şti când trebuie să vă opriţi, la câte cuvinte trebuie să renunţaţi, şi de abia după aceea treceţi la completarea on-line a formularului.

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni


Poten iale surse de finan are
Potențiale surse de finanțare argeșeni

Oportunități de dezvoltare profesională a bibliotecarilor argeșeni