Klement gottwald
Download
1 / 18

Klement Gottwald - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Klement Gottwald. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Vytvořeno dne 10. 2. 2012. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. č. 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Klement Gottwald' - alana-cervantes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Klement gottwald

Klement Gottwald

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,

je Mgr. Hana Zimová.

Vytvořeno dne 10. 2. 2012.

Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Klement gottwald1
Klement GOTTWALD

- 1896 – 1953

- 4. čs.prezident

- byl československý

komunistický politik

- od roku 1929 byl poslancem

Národního shromáždění

- po 2. SV - premiér

- 1948 - byl zvolen

prezidentem Československa


Ivotopis
Životopis

Dětství a mládí

 • Klement Gottwald přišel na svět 23. listopadu 1896 v Dědicích

  jako nemanželský syn chudé zemědělské dělnice Marie

  Gottwaldové.

 • Před první světovou válkou se vyučil ve Vídni truhlářem,

  zároveň se zúčastňoval činnosti mezi sociálnědemokratickou mládeží.

  První světová válka

 • V letech 1915 –1918 byl vojákem rakousko-uherské armády.

 • Bojoval v bitvě u Zborova.

 • V létě roku 1918 Gottwald z rakouské armády dezertoval.

 • Po vzniku samostatného Československa sloužil dva roky

  v Československé armádě. V letech 1920 –1921 pracoval

  v Rousínově jako stolařský dělník.


Funkcion t lov chovy
Funkcionář tělovýchovy

 • Komunisticky zaměřená část tělovýchovných jednot si v roce 1921 vytvořila novou organizaci, Federaci dělnických

  tělovýchovných jednot (FDTJ). Gottwald byl starostou

  20. okresu FDTJ.

 • V červnu 1921 své jednoty přivedl na I. dělnickou spartakiádu

  v Praze na Maninách.

 • V září 1921 z Rousínova odešel do Banské Bystrice –

  redaktor komunistického časopisu Hlas l‘udu.

 • Brzy poté se stal vedoucím redaktorem časopisu Spartakus.

 • V roce 1924 byly redakce přestěhovány do Ostravy,

  přesídlil tam i Gottwald.


Emigrace do sssr
Emigrace do SSSR

 • Po zákazu KSČ emigroval v listopadu roku 1938 do SSSR.

 • Po napadení Sovětského svazu v r. 1941 bral vytváření

  protihitlerovské koalice jako svoji velkou příležitost a začínal

  promýšlet pozdější převzetí moci v Československu.

 • Po skončení války se mu pak podařilo zajistit komunistům

  zásadní vliv na poválečné uspořádání Československa.

  Návrat do Československa

 • 10. května roku 1945 se vrátil do Prahy jako místopředseda

  československé vlády a předseda Národní fronty.

 • Od stejného roku až do své smrti byl předsedou KSČ.

  Po vítězství KSČ v prvních poválečných volbách roku 1946

  byl pověřen sestavením vlády.


Pr kazka kominterny typick fotografie kg s d mkou
Průkazka KominternyTypická fotografie KG s dýmkou


Vl dn krize 1947 1948
Vládní krize 1947 - 1948

 • Na podzim roku 1947 už je zřejmé, že komunisti jsou hrozbou pro demokracii.

 • V únoru 1948, kdy nastala vládní krize, došlo k sérii událostí, které vedly k úplnému převzetí moci ve státě.

 • Tyto události byly završeny 25. února, kdy prezident Edvard Beneš přijal demisi nekomunistických ministrů a doplnil vládu

  kandidáty navrženými komunisty.

 • Následně byla 11. března 1948, jeden den po úmrtí nestranického ministra zahraničí Jana Masaryka, potvrzena nová komunistická vláda.

 • 9. května1948 byla přijata nová ústava vyhlašující lidově demokratickou republiku.

 • 30. května1948 proběhly volby s vynucenou účastí a s možností volit jen z jednotného seznamu kandidátů komunisty ovládané Národní fronty.


Gottwald prezidentem
Gottwald prezidentem

 • 14. června roku 1948 byl K. Gottwald po abdikaci prezidenta Dr. Edvarda Beneše, který odmítl podepsat komunistickou ústavu, zvolen do

  funkce československého prezidenta.

 • V zemi pak začali rozhodovat a fakticky vládnout sovětští poradci: v ekonomice byla prosazena koncepce těžkého průmyslu a násilná kolektivizace zemědělství, byl zaveden monopol komunistické moci na školství, vědu a kulturu.

 • Hlavní zájem poradců byl soustředěn hlavně na bezpečnost, armádu, prokuraturu a soudy.


Politick teror
Politický teror

 • Za vlády K. Gottwalda došlo na počátku 50. let

  k mnoha politickým vykonstruovaným procesům, byl

  rozpoután politický teror: bylo vyneseno přes 230

  rozsudků smrti, přes sto tisíc občanů bylo

  odsouzeno k doživotí či mnohaletým vězením.

 • Kárnými vojenskými jednotkami PTP (Pomocné

  technické prapory) prošly desítky tisíc „protistátních

  živlů“.

 • Nakonec poslal na šibenici i jedenáct ze svých

  nejbližších předních komunistických funkcionářů

  v čele s Rudolfem Slánským.


Politick procesy
Politické procesy

 • Nejznámějším byl proces se skupinou Milady Horákové, zvaný též „proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice se skupinou Dr. Milady Horákové“.

 • Byl to vymyšlený politický proces.

 • Byl to jediný ze stovek politických procesů z doby po únoru 1948, ve kterém byla k smrti odsouzena a následně opravdu popravena žena.

 • Proces je označován jako největší, protože na hlavní skupinu byly navázány desítky dalších následných procesů po celé republice a počet obžalovaných dosáhl čísla 639.

 • Včetně následných procesů bylo uděleno celkem 10 trestů smrti, 48 doživotních trestů a další tresty odnětí svobody v souhrnné délce 7830 let.


Limuz na vyroben kodovkou p mo pro kg
Limuzína, vyrobená Škodovkou přímo pro KG


Mrt kg
Úmrtí KG

Okolnosti smrti

11. března 1953 se první dělnický prezident vrátil leteckým speciálem z pohřbu Stalina.

Po přistání si stěžoval předsedovi vlády Antonínu Zápotockému, že mu není příliš dobře. Myslel si, že má jen chřipku, ale ve skutečnosti to bylo vážnější. Ačkoliv to bylo přísně tajeno, byl závislý na alkoholu. Tyto problémy byly zřejmě příčinou aneurysmatu, tedy výdutě srdeční aorty, na jejíž následky o tři dny později,

tj. 14. března 1953, zemřel.


Mumifikace
Mumifikace

 • Jeho tělo bylo uloženo v mauzoleu v Národním

  památníku na pražském vrchu Vítkově.

 • Tělo bylo v letech 1953 až 1962 vystavováno

  návštěvníkům podobně jako tělo Lenina.

 • Tělo K.Gottwalda se na přelomu 50. a 60. let začalo

  v důsledku mumifikace provedené příliš pozdě po

  smrti pomalu rozpadat.

  To se zpočátku řešilo výrobou náhražek poškozených

  částí těla (nohy, ruce, trup) ve filmových ateliérech

  Barrandov, časem se však ukázalo, že se tělo

  nepodaří zachovat.

 • Po Sametové revoluci byly jeho ostatky uloženy na

  Olšanských hřbitovech.


Pam tn k na v tkov se sochou jana i ky
Památník na Vítkově se sochou Jana Žižky


Zaj mavosti
Zajímavosti

 • Dne 23. dubna 2007 byl posmrtně zbaven čestného

  občanství města Vyškova.

 • Klement Gottwald se ve skutečnosti pravděpodobně

  narodil v Hošticích. Jeho rodný domek v Dědicích u

  Vyškova byla naaranžovaná komunistická smyšlenka.

 • Podle Klementa Gottwalda dostalo název několik

  jednotek československých interbrigád ve Španělsku.

  Například četa Klementa Gottwalda, což byla první

  skutečně československá jednotka v interbrigádách.


Zdroje
Zdroje

MÜLLER, Oldřich. Dějepis pro 2. stupeň základní školy praktické. 4. díl. 1. vydání.

Praha : Parta, 2010. ISBN 9788073201241. s. 43.

KOHOUTKOVÁ, H.; KOMSOVÁ, M. Dějepis na dlani. 2. vydání. Olomouc : Rubico,

2007. ISBN 8073460653. s. 209, 229 - 230.


Zdroje obr zk
Zdroje obrázků

Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2011-02-10] dostupné pod licencí Creative Commons – http://wikimedia.org/

Oficiální fotografie K.Gottwalda

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gottwald_from_Bundesarchiv_Bild_183-R90009,_Budapest,_II._Weltfestspiele,_Festumzug,_tschechische_Delegation.jpg

Průkazka Kominterny

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gottwald_(EKI).jpg

Limuzína

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gottwaldova_limuz%C3%ADna_SAMSUNG_DIGITAL_CAMERA_87.jpg

Památník na Vítkově

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_V%C3%ADtkov,_pam%C3%A1tn%C3%ADk.JPG