Aktu ln zm ny oblasti potravin sk legislativy kvalitn a bezpe n esk potraviny
Download
1 / 31

Aktuální změny oblasti potravinářské legislativy „Kvalitní a bezpečné české potraviny“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Aktuální změny oblasti potravinářské legislativy „Kvalitní a bezpečné české potraviny“. Odbor potravinářské výroby a legislativy Úřad pro potraviny - MZe Martin Štěpánek 30.8.2013 České Budějovice. Novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Aktuální změny oblasti potravinářské legislativy „Kvalitní a bezpečné české potraviny“' - alain


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Aktu ln zm ny oblasti potravin sk legislativy kvalitn a bezpe n esk potraviny
Aktuální změny oblasti potravinářské legislativy„Kvalitní a bezpečné české potraviny“

Odbor potravinářské výroby a legislativy

Úřad pro potraviny - MZe

Martin Štěpánek

30.8.2013 České Budějovice


Novela z kona 110 1997 sb o potravin ch a tab kov ch v robc ch
Novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

 • Ukončení (přerušení) legislativního procesu novely zákona

 • Projednávání v PS v 1. čtení

 • OPĚTOVNÉ předložení do legislativního procesu


Novela z kona 110 1997 sb o potravin ch a tab kov ch v robc ch1
Novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

 • zpřesnění požadavků pro provozovatele potravinářských podniků

 • změny reagující na praktické zkušenosti orgánů dozorui provozovatelů potravinářských podniků

 • úprava výše sankcí

 • zpřesnění a úprava kompetencí dozorových orgánů


 • Novela z kona 110 1997 sb o potravin ch a tab kov ch v robc ch2
  Novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

  • Zpracování novely zákona v důsledku přijetí řady předpisů EU:

   - nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací

   spotřebitelům o potravinách,

   - nařízení č. 1331/2008, č. 1332/2008, nařízení č.

   1333/2008 a nařízení č. 1334/2008 (oblast přídatných

   látek, aromat a enzymů)

   - nařízení (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti

   - nařízení (EU) č. 609/2013 (zvláštní výživa)


  Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011

  o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

  • Účinnost od 13.12.2014

  • Deklarování výživových údajů od 13.12.2016

  • Potraviny uvedené na trh nebo opatřené etiketou před 13.12.2014 (13.12.2016), které nejsou v souladu s požadavky nařízení č. 1169/2011, smějí být uváděny na trh do vyčerpání zásob


  Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011

  o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

  • Všechny fáze potravinového řetězce – činnost týkající se poskytování informací o potravinách spotřebitelům

  • Potraviny určené pro konečného spotřebitele, včetně potravin dodávaných zařízeními společného stravování, a určených k dodání zařízením společného stravování

  • Obecné a nutriční označování

  • Nové požadavky – dopad na celý sektor potravinářského průmyslu


  Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011

  o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

  Stávající požadavky upraveny a doplněny o:

  • alergenní látky – přímo povinný údaj, způsob uvádění

  • výživové údaje – nový povinný údaj

  • minimální velikost písma – 1,2 mm (povinné údaje)

  • země původu nebo místo provenience – (uvádění povinné, nepovinné)


  Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011

  o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

  • Povinné uvádění země původu – maso vepřové, skopové, kozí, drůbeží

   (použití závisí na přijetí prováděcích aktů EK -13.12.2013)

  • Země původu nebo místo provenience potraviny – nejedná se o stejnou zemi nebo místo z nichž pochází primární složka

  • (použití závisí na přijetí prováděcích aktů EK -13.12.2013)

  • EK - zpracování studie – dotazník zaměřený na proveditelnost (spotřebitelské organizace, doz. orgány, výrobci)


  Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011

  o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

  Otázky a odpovědi týkající se používání nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

  Zpracováno pracovní skupinou Komise složenou ze zástupců členských států. Cílem je jednotné chápání a uplatňování nařízení. Dokument nemá oficiální právní status a v případě sporu má konečnou odpovědnost za výklad práva Soudní dvůr EU. Dokument bude průběžně aktualizován

  http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm


  Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011

  o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

  http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm

  (http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition )


  Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011

  o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

  • Pokyny pro příslušné orgány pověřené kontrolou shody s právními předpisy EU k nařízení (EU) č. 1169/2011, směrnici 90/496/EHS a směrnici 2002/46/ES s ohledem na stanovení přípustných odchylek od nutričních hodnot uvedených na etiketě

   http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/index_en.htm


  Na zen ep a rady es 1924 2006 o v ivov ch a zdravotn ch tvrzen ch p i ozna ov n potravin
  Nařízení EP a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin

  • Seznam povolených výživových tvrzení - příloha nařízení (ES) č. 1924/2006

   Aktualizace přílohy: nařízení Komise (EU) č. 116/2010

   nařízení Komise (EU) č. 1047/2012

  • Seznam povolených zdravotních tvrzení – příloha nařízení (EU) č. 432/2012

   Aktualizace přílohy: nařízení Komise (EU) č. 536/2013

   Nařízení (EU) č. 432/2012 je použitelné od 14. prosince 2012

   (od této doby smí být na potravinách jen schválená zdravotní tvrzení uvedená na seznamu v příloze)


  Na zen ep a rady es 1924 2006 o v ivov ch a zdravotn ch tvrzen ch p i ozna ov n potravin1
  Nařízení EP a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin

  • Stále mohou být používána ta zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst.1 , které jsou na “čekacím“ seznamu tj. prozatím nebyla zamítnuta ani přijata:

   - hodnocení úřadem EFSA není dokončeno

   - hodnocení Komisí a členskými státy není dokončeno

   - vztahující se bylinám (botanicals)


  Na zen ep a rady es 1924 2006 o v ivov ch a zdravotn ch tvrzen ch p i ozna ov n potravin2
  Nařízení EP a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin

  Prováděcí pokyny k nařízení č. 1924/2006 o výživových zdravotních tvrzeních při označování potravin – Závěry Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat ze 14.12.2007

  http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

  www.eagri.cz – potraviny - označování


  Na zen ep a rady es 1924 2006 o v ivov ch a zdravotn ch tvrzen ch p i ozna ov n potravin3
  Nařízení EP a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin

  Doporučení k aplikaci principu flexibility při používání zdravotních tvrzení

  http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/flexibilita-zdravotnich-tvrzeni_7541_2643_5.html


  Na zen ep a rady es 1924 2006 o v ivov ch a zdravotn ch tvrzen ch p i ozna ov n potravin4
  Nařízení EP a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin

  Národní doporučení přístupu k některým označením potravin zejména ve vztahu k nařízení EP a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin

  http://www.eagri.cz

  Registr výživových a zdravotních tvrzení EU

  http://ec.europa.eu/nuhclaims


  Nařízení (EU) č. 1129/2011,kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 vytvořením seznamu potravinářských přídatných látek Unie

  • příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 ve znění tohoto

   nařízení se použije ode dne 1. června 2013.

  • Potraviny, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před 1. červnem 2013, ale které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být dále uváděny na trh do konce doby minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.


  Revize na zen pro edn kontroly
  Revize nařízení pro úřední kontroly

  • Důležité oblasti pro ČR:

   nový rámec nařízení pro úřední kontroly, snižování administrativní zátěže, financování úředních kontrol, společná zemědělská politika, administrativní spolupráce mezi příslušnými orgány členských států, nový informační systém, hodnocení dopadu (nejen finanční ale celkově i na systém dozoru, příslušné orgány a provozovatele)


  Revize na zen pro edn kontroly1
  Revize nařízení pro úřední kontroly

  • Cílem nového návrhu nařízení je rozšíření právního rámce a sjednocení principů a pravidel pro úřední kontroly v rámci celého zemědělsko-potravinářského řetězce (potraviny a krmiva, GMO, ekologické zemědělství, zdraví rostlin, rozmnožovací materiál rostlin, zdraví zvířat, welfare zvířat a používání přípravků na ochranu rostlin).


  Revize na zen pro edn kontroly2
  Revize nařízení pro úřední kontroly

  • Návrh nařízení – FINANCOVÁNÍ ÚŘEDNÍCH KONTROL

   • Náklady pokryty provozovateli potravinářských podniků formou poplatků

   • Dvě možnosti jak stanovit poplatky na národní úrovni (paušálně nebo podle výpočtu skutečných nákladů)

   • Bonus/malus systém

   • Výjimka pro „mikropodniky“

  • Pozice ČR

   • Rezervovaný postoj prezentován na jednáních v BXL

   • Příprava na vyjednávání v rámci ČR

   • PČR - Senát – některé Výbory nesouhlasí, očekává se stanovisko

  • Nevládní organizace – nesouhlas s návrhem a obavy

  • Ostatní členské státy – většina rezervovaný postoj. Čeká se na projednávání konkrétních článků a možnost argumentace


  Revize na zen pro edn kontroly3
  Revize nařízení pro úřední kontroly

  Projednávání na úrovni EU

  • Přijetí návrhu nařízení EK 6.5. 2013

  • Rada EU – představení na úrovni expertů 14.6. 2013

  • Plán pracovních skupin – 10.7., 10-11.9., 4.11., konec listopadu (LT PRES)

  • Představa EK, Rady a EP – ukončit diskuze do konce července 2014


  • http://www.mze.cz, www.eagri.cz

  • http://www.bezpecnostpotravin.cz

  • http://www.szpi.gov.cz

  • http://www.svscr.cz

  • http://www.szu.cz

  • http://www.agronavigator.cz

  • http://eur-lex.europa.eu

  • http://ec.europa.eu/index_cs.htm

   • http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/index_en.htm

  • http://www.efsa.europa.eu


  D kuji za pozornost
  Děkuji za pozornost

  Úřad pro potraviny – Ministerstvo zemědělství

  www.eagri.cz

  www.bezpecnostpotravin.cz

  Dotazy:

  Odbor potravinářské výroby a legislativy

  Ministerstvo zemědělství

  Těšnov 17

  117 05 Praha 1

  [email protected]


  ad