Zespół Szkół nr 5 w Tychach 43-100 Tychy, ul. Edukacji 11 - PowerPoint PPT Presentation

akio
zesp szk nr 5 w tychach 43 100 tychy ul edukacji 11 tel 32 227 37 33 513032864 zsbm@zsbm tychy pl n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zespół Szkół nr 5 w Tychach 43-100 Tychy, ul. Edukacji 11 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zespół Szkół nr 5 w Tychach 43-100 Tychy, ul. Edukacji 11

play fullscreen
1 / 48
Download Presentation
247 Views
Download Presentation

Zespół Szkół nr 5 w Tychach 43-100 Tychy, ul. Edukacji 11

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zespół Szkół nr 5 w Tychach 43-100 Tychy, ul. Edukacji 11 tel. (32) 227-37-33 , 513032864zsbm@zsbm.tychy.pl http://www.zsbm.tychy.pl/

 2. Zespół Szkół nr 5 Szkoła powstała w 1962 roku Składa się z trzech budynków ( technikum , szkoła zasadnicza i warsztaty szkolne) Posiada 2 sale gimnastyczne, aulę ze sceną, basen kąpielowy , siłownię, 4 pracownie komputerowe, 2 biblioteki i czytelnie multimedialne Do naszej szkoły uczęszcza ok. 700 uczniów, a bardzo dobrze wykształcona kadra nauczycielska liczy ok. 70 osób.

 3. „Budowlanka”

 4. Nasza szkoła umożliwia kształcenie w następujących kierunkach: Technikum nr 4 im. Kazimierza i Hanny Wejchertów. technik mechanik maszyn i urzadzeń technik architektury krajobrazu technik budownictwa Nauka trwa 4 lata

 5. 1. Klasa wielozawodowa budowlana ( możliwość uzyskania jednego z wielu zawodów np: technolog robót wykończeniowych w budownictwie murarz monter instalacji i urządzeń sanitarnych malarz- tapeciarz czy posadzkarz 2. Klasa w zawodzie fryzjer 3. Klasa wielozawodowa usługowa w oparciu o umowy z pracodawcą kształcenie w zawodach np: sprzedawca , fotograf, cukiernik, blacharz, cukiernik ….i innych Nauka trwa 3 lub 2 lata w zależności od zawodu Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3:


 6. Wybór szkoły to TWÓJ życiowy wybór Przeanalizuj swoje wyniki ( oceny końcowe z 4 wybranych w danej szkole przedmiotów i wynik egzaminu gimnazjalnego) Maksymalnie możesz uzyskać 200 pkt Chcesz iść do liceum ogólnokształcącego musisz mieć conajmniej 100 pkt Do technikum potrzeba minimum 65 pkt Nauka w technikum trwa o rok dłużej ale masz zawód i większe szanse dostania się do wybranej przez Ciebie szkoły A może 2 lub 3 letnia szkoła zawodowa ?

 7. Ranking najbardziejposzukiwanych pracowników w powiecie tyskim: Pracownicy budowlani Sprzedawcy 1. Wykwalifikowani pracownicy (szczególnie: sprzedawcy, pracownicy budowlani, ) 2. Kierowcy 3. Projektanci 4. Technicy 5. Inżynierowie 6. Pracownicy działu Obsługi Klienta i Wsparcia Klienta ( Dane z PUP Tychy )

 8. Projektować z użyciem programów komputerowych, programować i obsługiwać obrabiarki sterowane numerycznie. obsługiwać linie produkcyjne i montażowe, W zawodzie technik mechaniknauczysz się: Frezarka CNC

 9. Programowanie w systemie Zero ONS

 10. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku pracy unowocześniamy wyposażenie szkoły pozyskując środki z Funduszu Unijnego. Nowoczesne maszyny sterowane numerycznie na wyposażeniu naszych szkolnych warsztatów : frezarko-wiertarki, tokarka (CNC).

 11. technik mechanik: może być zatrudniony w różnych zakładach bo ma podstawy wiedzy technicznej potrafi projektować proste elementy mechaniczne z zastosowaniem programów komputerowych, posiada umiejętność obsługi linii produkcyjnychi montażowych, zna narzędzia kontroli jakości oraz stosuje nowoczesne urządzenia pomiarowe i diagnostyczne, zna nowoczesne metody wytwarzania z  zastosowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie,

 12. Technik Mechanik

 13. W zawodzie technik budownictwanauczysz się: • Sporządzać i odczytywać rysunki techniczne • dobierać materiały budowlane, maszynyi sprzęt do prac budowlanych, • prowadzić działalność gospodarczą, • prowadzić i koordynować roboty budowlane, • sporządzać kosztorysy i oferty przetargowe, • wykorzystywać programy komputerowe przydatne w zawodzie technik budownictwa.

 14. Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w biurach projektów, w administracji budynków, w składach ,hurtowniach i sklepach budowlanych, w Wydziale Budownictwa i Architektury Urzędu Miejskiego, w przedsiębiorstwach i firmach budowlanych.

 15. W zawodzie technik architektury krajobrazunauczysz się: • Rozpoznawać gatunki roślin ozdobnych • Zakładać i pielęgnować tereny zielone • ogrody, parki, skwery oczka wodne, skalniaki • Wykorzystywać przy tworzeniu wnętrz ogrodowych grafiki komputerowej

 16. Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę • prowadzić własną działalność gospodarczą w państwowych i prywatnych biurach projektowych, w przedsiębiorstwach zieleni miejskiej,

 17. Absolwenci szkół mechanicznych i budowlanych są najbardziej poszukiwaną grupą zawodową w Polscei Unii Europejskiej.

 18. A może zasadnicza szkoła zawodowa ? Możesz podjąć pracę zawodową i zarabiać własne pieniądze już po 2 lub 3 latach nauki Są łatwiejsze kryteria dostania się do szkoły Ilość przedmiotów ogólnokształcących ograniczona do minimum Nauka teoretyczna tylko 3 dni w tygodniu Zdobywasz doświadczenie zawodowe, wymagane przez pracodawców, w czasie zajęć praktycznych Jest dużo ofert pracy dla absolwentów ZSZ na rynku pracy w kraju i za granicą

 19. NASZA SZKOŁA ZAWODOWA

 20. Proponujemy zawody w których fachowcy poszukiwani są przez pracodawców: WSZYSTKIE ZAWODY BUDOWLANE I USŁUGOWEnp.:> monter instalacji i urządzeń sanitarnych nauczysz się: • montować, instalować instalacje grzewcze, gazowei wodno-kanalizacyjnew budynkach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych, • wymieniać, naprawiać instalacje i urządzenia sanitarne.

 21. W zawodzie murarz nauczysz się: • budować mury z różnych materiałów przy wykorzystaniu różnorodnych technologii, • wykonywać roboty tynkarskie wewnątrzi na zewnątrz budowli (ręcznie i mechanicznie), • rozróżniać i dobierać materiały budowlano-murarskie, • posługiwać się narzędziami, urządzeniami i sprzętem budowlanym.

 22. TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCHW BUDOWNICTWIE Będziesz umiał: praktycznie wykorzystywać poznane zasady sztuki budowlanej do wykonywania wszystkich robót wykończeniowych: tynkowanie, malowanie, układanie płytek i paneli dobierać technologie, materiały i metody do wykonywania poszczególnych robót pracować w oparciu o dokumentację budowlaną

 23. Wybór „Budowlanka” -przyszłość „murowana i wyczesana”

 24. Szkoła pozyskuje fundusze unijne • Uczestniczymy w programach UE umożliwiających • wyjazdy zagraniczne młodzieży • zajęcia wyrównawcze • kursy dla uczniów: • - spawania, • - obsługi agregatu tynkarskiego, • - programowania i obsługi obrabiarek CNC. • - kurs „Nowoczesne techniki wykończenia wnętrz.” • - komputerowego kosztorysowania • - komputerowego projektowania (program AutoCAD) • dofinansowanie do sprzętu i wyposażenia

 25. NOWOCZESNA PRACOWNIA MECHANICZNA

 26. Szkoła zapewnia zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe: we własnychwarsztatachszkolnych, w firmachna terenie Tychów i okolicznych miejscowości. Uczniowie mają możliwośćdokonaniasamodzielnego wyboruzakładu pracy

 27. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 28. Koła zainteresowań Nasza szkoła oferuje szereg zajęć pozalekcyjnych na których będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania (nie tylko z zakresu zajęć lekcyjnych). Sekcja strzelecka

 29. Sekcja medyczna. Aby przystąpić do niej musisz ukończyć bardzo ciekawy i pożyteczny kurs Pierwszej Pomocy, który organizujemy w każdym semestrze.

 30. Szkoła jest bezpieczna Posiadamy system kamer we wszystkich budynkach Na terenie szkoły zatrudnieni są pracownicy firmy ochraniarskiej wspomagający dyżury nauczycieli Pracownicy i uczniowie noszą identyfikatory W szkole funkcjonuje pomoc medyczna – pielęgniarka szkolna

 31. Tradycją naszej szkoły stał się coroczny udział młodzieży w Marszu Żywych dla upamiętnienia ofiar obozu w Oświęcimiu – Brzezince. Organizowane są również wyjazdy na: - lekcje terenoznawstwa - obchody rocznic wojskowych, - wycieczki krajoznawcze.

 32. Dla miłośników sportu organizujemy dodatkowe zajęciana szkolnym basenie i salach gimnastycznych Po zajęciach można także uczestniczyć w zajęciach bokserskich

 33. W szkole przerwy umila uczniowski radiowęzeł. Każdego dnia można usłyszeć inny rodzaj muzyki.Dla każdego coś dobrego.

 34. Zawsze możesz liczyć na pedagoga i psychologa szkolnego którzy pomogą Ci zaaklimatyzować sięw nowym środowisku i rozwiązać Twoje problemy

 35. W SZKOLE ORGANIZOWANE SĄ SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI Xiao Rundcrantz pisarka z Chin Rabin Yochanan Fried Halina Birenbaum - pisarka Generał Roman Polko

 36. Stypendia Będąc uczniem naszej szkoły można starać sięo różnego rodzaju stypendia: Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, Stypendium szkolne Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, Zasiłek szkolny.

 37. „Budowlanka” to szkoła z perspektywą Grafika Agnieszka Furman

 38. Jak do nas trafić? To proste !!! Budowlanka przy pływalni i stadionie GKS Tychy

 39. Dlaczego MY ? bo jesteśmy szkołą z tradycjami bo kształcimy potrzebnych fachowców bo dbamy o Twój wszechstronny rozwój w życzliwej i przyjaznej atmosferze ….bo jesteśmy Zespołem Szkół „5” i łatwo do nas trafić

 40. BUDOWLANKA DAWNIEJ I DZISIAJ

 41. Nowoczesne sale i pracownie

 42. SZKOLNY BASEN

 43. SALE GIMNASTYCZNE

 44. WARSZTATY SZKOLNE

 45. PRACOWNIA MECHANICZNA

 46. Skończ naszą szkołę To dobry początek !!!

 47. ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY tel. (32) 227-37-33 , 513032864zsbm@zsbm.tychy.plhttp://www.zsbm.tychy.pl/