slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Frågor för god vård i samband med misstänkt koloncancer Idé 2012-08-14 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Frågor för god vård i samband med misstänkt koloncancer Idé 2012-08-14

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 3
akamu

Frågor för god vård i samband med misstänkt koloncancer Idé 2012-08-14 - PowerPoint PPT Presentation

103 Views
Download Presentation
Frågor för god vård i samband med misstänkt koloncancer Idé 2012-08-14
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Uppföljning Besked efter behandling • När, var och hur ska uppföljningen ske • Kost • Fysisk aktivitet • Eventuell sjukskrivning/återgång i arbete • Psykiskt välbefinnande/eventuellt samtalsstöd • Kontakt med patient med tidigare erfarenheter • Information om patientförening Vad ska hända nu • Känner jag mig trygg nu eller är det något ytterligare jag funderar över eller som oroar mig eller mina närstående? • Vet jag vart jag kan vända mig om jag har frågor? Frågor för god vård i samband med misstänkt koloncancer Idé 2012-08-14

  2. Första kontakt Allmänt hälsotillstånd • Mina tidigare sjukdomar eller funktionsnedsättningar som kan vara viktiga att informera om Orsak till varför jag söker vården- när och hur upplever jag besvär såsom: • Blödning från tarmen? • Smärtor från buken? • Illamående? • Förändrade avföringsvanor? • Ofrivillig viktnedgång? • Trötthet? Mina levnadsförhållanden • Socialt nätverk? (familj, vänner) Vad ska hända nu • Känner jag mig trygg nu eller är det något ytterligare jag funderar över eller som oroar mig eller mina närstående? • Vet jag vart jag kan vända mig om jag har frågor? Utredning Information • Vad är viktigt för mig att få veta nu? • På vilket sätt vill jag ha information? (ensam/tillsammans med närstående, skriftligt/brev/mail, Mina vårdkontakter, muntligt/via telefon, på vilket språk) • Har jag fått veta det jag önskar om hur utredningen planeras, syfte och vad som händer under utredningens gång • När kommer jag att få besked Vad ska hända nu • Känner jag mig trygg nu eller är det något ytterligare jag funderar över eller som oroar mig eller mina närstående? • Vet jag vart jag kan vända mig om jag har frågor?

  3. Besked efter utredning Information om behandling • Olika behandlingsalternativ • Hur behandling och uppföljning går till • Eventuella risker i samband med behandling Min individuella vårdplan • När och var ska jag få behandling • Hur ska jag förbereda mig och mina närstående • Rökstopp • Kost • Fysisk aktivitet • Arbete/ekonomi • Psykiskt välbefinnande/eventuellt samtalsstöd • Kontakt med patient med tidigare erfarenheter Vad ska hända nu • Känner jag mig trygg nu eller är det något ytterligare jag funderar över eller som oroar mig eller mina närstående? • Vet jag vart jag kan vända mig om jag har frågor? • Jag har fått namn och telefonnummer till min kontaktsköterska Under behandling Besked och uppföljning under behandlingstid • Information efter operation om diagnos • Information om fortsatt utredning/provtagning/behandling • Jag har fått information om när jag ska kontakta vården om jag får besvär under behandlingstiden • Kontinuerlig uppföljning av vårdplan • Kost • Fysisk aktivitet • Psykiskt välbefinnande/eventuellt samtalsstöd • Arbete/ekonomi Vad ska hända nu • Känner jag mig trygg nu eller är det något ytterligare jag funderar över eller som oroar mig eller mina närstående? • Vet jag vart jag kan vända mig om jag har frågor?