Virov infekce prasete
Download
1 / 48

Virové infekce prasete - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Virové infekce prasete. Virové infekce respiratorního aparátu. PRRS Cirkovirus (PCV2) Respiratorní koronavirus prasat Virus Aujeszkyho choroby Virus inkluzní rhinitidy prasat Virus influenzy prasat. Virus porcinního reprodukčního a respiratorního syndromu prasat. PRRS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Virové infekce prasete' - ajay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Virov infekce respiratorn ho apar tu
Virové infekce respiratorního aparátu

 • PRRS

 • Cirkovirus (PCV2)

 • Respiratorní koronavirus prasat

 • Virus Aujeszkyho choroby

 • Virus inkluzní rhinitidy prasat

 • Virus influenzy prasat


Virus porcinn ho reproduk n ho a respiratorn ho syndromu prasat
Virus porcinního reprodukčního a respiratorního syndromu prasat

PRRS

 • Arterivirus s afinitou k respiratornímu a reprodukčnímu systému

 • Antigenně variabilní, s rozdíly mezi evropským a americkým genotypem

 • Kmeny se liší i patogenitou


Patogeneze
Patogeneze prasat

PRRS

 • Infekce respiratorní cestou –aerosolem

 • Cílové buňky pro primární replikaci jsou alveolární makrofágy

 • Respiratorní příznaky bývají u selat od stáří 3 týdnů

 • Protilátky mohou usnadnit šíření viru (enhancement infekce)


PRRS prasatvirémie × protilátky


Zm ny
Změny prasat

PRRS

 • Periokulární edém, konjunktivitis, modré zabarvení uší, rypáku, vulvy

 • Intersticiální pneumonie, ztráta řasinkového epitelu, degradace epiteliálních buněk


Circovirus prasat typ 2
Circovirus prasat typ 2 prasat

PCV-2

 • PMWS(Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome)

  Syndrom circovirového chřadnutí selat


P znaky
Příznaky prasat

PCV-2

Postižena selata ve stáří 5 – 12 týdnů

 • Respirační potíže

 • Poruchy růstu

 • Zvětšené mízní uzliny

 • Anemie, ikterus

 • Teplota


Pmws postweaning multisystemic wasting syndrome syndrom cirkovirov ho ch adnut selat
PMWS prasat(Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome)Syndrom cirkovirového chřadnutí selat


PPV prasat

PRRS

PCV-2

Stres

?

Imunostimulace

Patogeneze stále nejasná !!

Imunosuprese

PMWS

PCV-2 + imunomodulace = PMWS


Imunosuprese u cirkovirov ho onemocn n
Imunosuprese u cirkovirového onemocnění prasat

 • Lymfoidní deplece

 • Ztráta lymfatické folikulů

 • Atrofie lymfatické orgánů

 • Snížení počtu cirkulujících B i T lymfocytů

 • Sekundární infekce

 • Netvoří protilátky

 • Neodpovídají na vakcinaci


Prdc pcv2
PRDC – PCV2 prasat

 • Komplex respiratorních onemocnění prasat

 • Multietiologické

 • U věkové kategorie 16 a více týdnů

 • Virus jen v plicní tkáni, MU beze změn


Influenza prasat
Influenza prasat prasat

 • Akutní, horečnaté onemocnění

 • Záchvaty kašle, horečka, výtok z očí a nosu

 • Zvířata onemocnění téměř současně, téměř se nehýbají

 • Kolostrální protilátky mírní příznaky, ale nechrání před infekcí a brání navození aktivní imunity


Respiratorn coronavirus prasat
Respiratorní coronavirus prasat prasat

 • Respiratorní varianta viru TGE

 • Mírná forma respiratorního onemocnění ve věku 4 – 7 týdnů

 • Systémové IgG - rychlé řešení


Virus aujeszkyho choroby
Virus Aujeszkyho choroby prasat

 • Prase je primární hostitel a jediný přirozený rezervoár viru

 • Přenos respiratorní cestou

 • Inkubační doba 2-3 dny

 • Primární replikace viru v orofaryngu

 • Latentní infekce v g. trigeminale


Virus aujeszkyho choroby1
Virus Aujeszkyho choroby prasat

 • Horečka, anorexie, zvracení, respiratorní potíže, ataxie, třes

 • 100% mortalita po narození, od 3týdnů věková rezistence

 • Pneumonie

 • Nekrotická tonzilitis

 • KeratokonjunktivitisD chac stroj i
Dýchací ústrojí I. prasat

 • neprogresivní rhinitis atroficans

 • (bordetelóza)

 • Bordetella bronchiseptica 1 potenc. sulfonamidy i.m.,p.o.

 • progresivní rhinitis atroficans

 • (toxinogenní pasteurelóza)

 • Pasteurella multocida

 • (dermonekrotoxin- pozitivní)


D chac stroj ii
Dýchací ústrojí II. prasat

 • Pneumonie (enzootická pneumonie)

 • Mycoplasma hyopneumoniae/

 • M.hyorhinis (akutní pasteurelóza)

 • P. multocida typ A, D,.

 • Bordetella bronchiseptica

 • (selata od 3.až 4.dne)

 • Arcanobacterium pyogenes

 • Streptococcus suis (sérovar 2,1, 7)


D chac stroj iii
Dýchací ústrojí III. prasat

 • Pleuropneumoniae

  (pleuropneumonie perakutní nebo akutní),

 • A.pleuropneumoniae (pleuropneumonie chronická)

 • A.pleuropneumoniae

  pleuritida

 • Haemophilus parasuis


Virov infekce urogenit ln ho apar tu
Virové infekce urogenitálního aparátu prasat

 • Parvovirus prasat

 • Virus PRRS

 • Virus Aujeszkeho choroby

 • Circovirus prasat

 • La piedad virus


PRRS prasat

 • Aborty, předčasné porody, slabá selata, agalakcie

 • Projevy v pozdní březosti

 • Procento zmetání se regionálně liší

 • Virus se šíří infikovanými makrofágy

 • Placenta je do ½ březosti nepermeabilní

 • Na zmetcích nejsou makroskopické změny


Pdns porcine dermatitis and nephropathy syndrome syndrom dermatitidy a nefropatie prasat
PDNS prasat(Porcine Dermatitis and Nephropathy Syndrome)Syndrom dermatitidy a nefropatie prasat


Patogeneze1
Patogeneze prasat

PCV-2

 • Inkubační doba 7 – 10 dnů

 • Maximální vylučování viru 3. – 13. den po infekci

 • Délka vylučování 10 – 35 dnů, močí, trusem, semenem, nosními sekrety


Cirkovirov onemocn n
Cirkovirové onemocnění prasat

 • Virus je vylučován semenem kanců

 • Transplacentární infekce

  • Aborty

  • Mumifikované plody

  • Mrtvě narozená selata

  • Kongenitální tremor ??


Posti en kategorie prasat

Selata prasat

PMWS

PDNS

PRDC

Sekundární infekce

Prasnice

Reprodukční potíže

Selata

Pneumonie

PRDC

Sekundární infekce

Prasnice

Reprodukční potíže

Kanci

Postižené kategorie prasat

PCV-2

PRRS


Zp soby en

Aerogenní přenos prasat

Kontaktem

Orofekální přenos

Transplacentární infekce

Vylučování semenem

Aerogenní přenos

Kontaktem

Transplacentární infekce

Vylučování semenem

Způsoby šíření

PCV-2

PRRS


Diagnostika

Kvantifikace viru prasat

Průkaz protilátek nemá význam

Průkaz viru (RT-PCR)

Průkaz protilátek má jen orientační význam

Diagnostika

PCV-2

PRRS


Parvovirus prasat
Parvovirus prasat prasat

 • Enzootický průběh

 • Infekce oronazální cestou, vylučování viru fécés přetrvává až 14 dní

 • Virémia – transplacentární infekce

 • Infekce do ½ březosti – reprodukční poruchy – přebíhání, mumifikace plodu

 • Postiženo může být jen jeden plod z vrhu

 • Infekce novorozených selat a dospělých je inaparentní


Virus aujeszkyho choroby2
Virus Aujeszkyho choroby prasat

 • U prasnic zmetání, předčasný porod nebo mumifikace plodu

 • K abortu dochází do 10 dnů po infekci

 • Dočasné snížení fertility (periorchitidy) u kanců


Enterovirus prasat
Enterovirus prasat prasat

 • SMEDI syndrom


Virov infekce gastrointestin ln ho apar tu
Virové infekce gastrointestinálního aparátu prasat

 • Virus infekční gastroenteritis prasat

 • Rotavirus prasat

 • Virus klasického moru prasat

 • Virus vesikulární stomatitidy prasat

 • Virus epizootického průjmu prasat


Virus infek n gastroenteritis prasat
Virus infekční gastroenteritis prasat prasat

 • Enzootické onemocnění

 • Coronavirus s tropismem ke zralým enterocytů

 • Infekce orální cestou

 • Náhlý počátek, inkubace 2-3 dny

 • Malabsorpční syndrom, vodnatý průjem

 • Mortalita (2-3 dny po začátku průjmu) klesá s věkem (do 14 dnů až 100%)


Virus infek n gastroenteritis prasat1
Virus infekční gastroenteritis prasat prasat

 • Sérové protilátky nechrání

 • Pro ochranu je nezbytná laktogenní imunita - IgA


Virus epizootick ho pr jmu prasat
Virus epizootického průjmu prasat prasat

 • Virus podobný TGE

 • Postihuje starší věkové kategorie

 • Vyskytuje se v jediném sérotypu

 • Patogeneze podobná jako u TGE, mírnější průběh

 • Nemožná kultivace na BK


Virus epizootick ho pr jmu prasat1
Virus epizootického průjmu prasat prasat

 • Protilátky se objevují za 2 – 3 týdny po infekci a perzistují více než 2 roky. Nejsou ukazatelem chráněnosti, jsou jen důkazem proběhlé infekce.

 • Protektivní význam mají kolostrální protilátky, chrání 4 – 5 měsíců.


Rotavirus prasat
Rotavirus prasat prasat

 • Ubikvitární virus

 • Hostitelská specificita, ale křížová reakce

 • Kritické období

  • 1 – 3 týdny

  • 2-7 dní po odstavu

 • Bílý, žlutý vodnatý průjem

 • Patogeneze obdobná jako u TGE


 • Tr vic stroj i
  TRÁVICÍ ÚSTROJÍ I. prasat

  • nekrotická stomatitida

  • Fusobacterium necroforum,

  • Staphylococcus aureus

  • gastritis

  • H. suis

  • enteritis/ /enterotoxikóza/enterotoxemie


  Tr v c stroj ii
  Trávící ústrojí II. prasat

  • enteritis/ /enterotoxikóza/enterotoxemie

  • kolibacilóza:neonatalní průjmy, F4, F5, F6, ST, LT

  • E.coli (ETEC,ETEEC) průjmy po odstavu F18, F4

  • edémová choroba VT

  • nekrotická enteritida selat do 14 dnů

  • C. perfringens typ C

  • C. perfringens typ A ?

  • salmonelová enterokolitda

  • Salmonella Typhimurium

  • Salmonella Choleraesuis


  Tr v c stroj iii
  Trávící ústrojí III. prasat

  • Bacillus cereus (ET+).

  • proliferativní enteropathie ("ileitis")

  • Lawsonia intracellularis

  • dyzenterie prasat

  • Brachyspira hyodysenteriae

  • spirochetóza kolonu

  • Brachyspira pilosicoli

  • polyserositida a peritonitida

  • H.parasuis

  • M.hyopneumoniae


  Virov infekce cns
  Virové infekce CNS prasat

  • Virus Aujeszkyho choroby

  • Enterovirus prasat

  • Hemaglutinující virus encephalitidy selat

  • Nipah virus


  Teschovirus prasat enterovirus prasat
  Teschovirus prasat prasatEnterovirus prasat

  • Picornavirus

  • Polioencephalomyelitis, časté inaparentní infekce

  • Vysoce virulentní kmeny (sérotyp 1) vyvolávají Těšínskou chorobu s vysokou mortalitou

  • Pomnožení v mononukleárních buňkách Lamina propria, hematogenní rozsev do CNS

  • Horečka, ataxie, křeče, paralýza


  Hemaglutinuj c virus encephalitidy selat
  Hemaglutinující virus encephalitidy selat prasat

  • Postihuje selata do 3 týdnů stáří

  • Encephalitis, anorexie, zvracení

  • Antigenně jednotný

  • Aglutinuje erys. krys, myší, krůt


  Virus aujeszkyho choroby3
  Virus Aujeszkyho choroby prasat

  • Pseudorabies

  • Jen u selat

  • Deprese, ataxie, třes, křeče, pruritus

  • Nehnisavá meningoencephalitis a ganglioneuritis


  Virov infekce k e
  Virové infekce kůže prasat

  • Circovirus prasat 2

  • Virus neštovic prasat

  • SLAK

  • Virus vezikulárního exanthému prasat

  • Virus vezikulárního onemocnění prasat


  Bakteri ln infekce k e
  Bakteriální infekce kůže prasat

  • exudativní epidermitida selat

  • Staphylococcus hyicus

  • pustulární dermatitida selat

  • Staphylococcus aureus

  • erysipel-červenka

  • Erysipel.rhusiopathiae

  • abscesy

  • Actinomyces pyogenes,

  • S.porcinus, F.necroforum m.


  Krevn ob h
  KREVNÍ OBĚH prasat

  • septikemie selat

  • Salmonella Choleraesuis

  • E.rhusiopathiae

  • Streptococcus suis

  • a pyogenní druhy

  • Actinobacillus suis,

  • A.pleuropneumoniae,

  • H.parasuis

  • E.coli

  • endokarditida

  • Streptococcus suis,

  • A.pleuropneumoniae


  Pohybov stroj
  POHYBOVÉ ÚSTROJÍ prasat

  • artritida-polyartritida

  • Streptococcus suis,

  • S.dysgalactiae, H.parasuis

  • Mycoplasma hyosinoviae,

  • M.hyorhinis

  • Actinobacillus suis

  • Arcanobacterium pyogenes, E.rhusiopathiae


  ad