de kleinste n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
De kleinste

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

De kleinste - PowerPoint PPT Presentation


  • 151 Views
  • Uploaded on

De kleinste. is groter dan de grootste…. Lucas 7:24-28. ‘Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De kleinste' - aizza


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de kleinste

De kleinste

is groter dan de grootste…

lucas 7 24 28
Lucas 7:24-28

‘Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind?

Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die zich in fraaie gewaden hulde? Welnee, want wie voorname kleding draagt en in weelde leeft, woont in een paleis. Wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet?

Jazeker, zeg ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat: “Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.”

Ik zeg jullie: van allen die geboren zijn uit een vrouw is niemand groter dan Johannes, maar in het koninkrijk van God is de kleinste nog groter dan hij.’

johannes
Johannes =
  • meer dan een profeet.
  • van allen die geboren zijn is niemand groter dan Johannes!

‘… in het koninkrijk van God is de kleinste nog groter dan Johannes.’

  • WAT IS ‘HET KONINKRIJK GODS’?
  • WIE ZIJN ‘IN’ DAT KONINKRIJK?
koninkrijk gods
Koninkrijk Gods

Joh. 3:5

Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.

Rom.14:17

want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.

1 Kor. 4:20

Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht.

hebree n 12 18 24
Hebreeën. 12:18-24

U hebt niet, zoals het volk destijds, voor een laaiend en allesverzengend vuur gestaan, of in dreigende duisternis en woeste wind, of te midden van bazuingeschal en stemgedonder.

Het volk dat dit alles onderging smeekte dan ook dat er geen woord meer tot hen zou worden gesproken, omdat wat hun werd opgedragen ondraaglijk was: ‘Zelfs een dier dat de berg aanraakt, moet gestenigd worden!’

Zo schrikbarend was de verschijning dat Mozes uitriep: ‘Ik sidder van angst!’

2 korinthi rs 3 9 13
2 Korinthiërs 3:9-13

Wanneer wat tot veroordeling leidt al met luister is bekleed, dan is wat tot vrijspraak leidt dat des te meer. De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu.

Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft.

Dit is onze hoop, en daarom handelen we in alle openheid en zijn we niet als Mozes, die zijn gezicht met een sluier bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween.

hebree n 12 18 241
Hebreeën. 12:18-24

Nee, u staat voor de Sionsberg,

voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en

voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn,

voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn,

voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn,

voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus,

voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel.

romeinen 8 15 17
Romeinen 8:15-17

Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.

Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.

1 petrus 1 10 12
1 Petrus 1:10-12

Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen…

Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u verkondigd …

Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.