Název a adresa školy:
Download
1 / 16

Měření osvětlení - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0713

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Měření osvětlení' - aitana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0713

Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit

Předmět, ročník: Elektrická měření, ročník 2.,3.- elektro, 3. ročník – mechanik

Název sady vzdělávacích materiálů: Elektrická měření

Sada číslo: ICT-72B

Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 15

Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-72B-15

Téma vzdělávacího materiálu:Měření osvětlení

Druh učebního materiálu: DUM

Autor: Ing. Karel Stacha

Anotace: DUM popisuje základní metody a postupy měření osvětleni

Potřebná zařízení - Interaktivní pracoviště, kalkulačka, měřicí přístroje, svítidla

Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obory technické

Vytvořeno: 7.10.2013

Ověření ve výuce: 7.10.2013


M en osv tlen
Měření osvětlení

 • Druhy el. zdrojů světla

  Žárové - Žárovky

  Výbojové - Výbojky

  Luminiscenční – LED, LCD

  Žárovky

 • Jsou to umělé světelné zdroje, vyzařující světlo z vlákna rozžhaveného elektrickým proudem.Teplota vlákna je u žárovek vakuových asi 2000 °C, u žárovek plněných plynem přibližně 2 600 °C a u žárovek promítacích a fotografických kolem 3000°C. Čím větší je teplota vlákna, tím větší je měrný výkon. S teplotou vlákna se však zkracuje technický život žárovky. Jako plyn se používá směs bud argonu, nebo kryptonu (tj. plyn, který špatně vede teplo) s dusíkem (který zabraňuje odpařování vlákna). Odpor vlákna za tepla je více než l0krát větší než odpor za studena

  Halogenové žárovky

 • Je to žárovka plněná plynem s příměsí určitého množství halogenu. Podstatou je využití termochemické vratné reakce wolframu a halogenu. Jako halogen se nejčastěji používá jód.


M en osv tlen1
Měření osvětlení

 • Druhy el. zdrojů světla

  Výbojky

 • Jsou to světelné zdroje, u nichž světlo vzniká při elektrickém výboji v ionizovaných plynech nebo v kovových parách nebo v jejich směsi. Typickou vlastností výboje v plynu je záporná odporová charakteristika výboje (odpor výboje klesá s rostoucím proudem). Proto nemůžeme výbojové zdroje připojovat na sít přímo, ale jen v sérii s předřadníkem (rezistor, tlumivka).

  Rozdělení výbojových zdrojů:

  Podle elektrod

  se studenými elektrodami; výboj je v nich samostatný, VN trubice

  s elektrodami žhavenými po celou dobu svícení; výboj je nesamostatný, indukční

  se žhavenými elektrodami jen pro zapálení výboje;výboj je samostatný; žhaví se pouze při zapálení, zářivky

  Podle typu výboje

  doutnavý / obloukový

  Podle druhu plynu

  plyn; dusík, oxid uhličitý, vzácné plyny (neón, hélium, argon, krypton, xenon) kovové páry; rtuť a sodík.

  Podle tlaku plynu

  nízkotlaké / vysokotlaké


M en osv tlen2
Měření osvětlení

 • Druhy el. zdrojů světla

  Výbojky

  Podle druhu spektra světla

  čárové, výbojky

  spojité

  smíšené, luminofor

  Luminiscenční

  LED – světlo emitující diody

  Časová posloupnost výroby LED diod

  Červená

  Oranžová, žlutá

  Zelená

  Modrá

  Bílá

  Výkonová bílá

  OLED – organické LED, umožňují vyrobit flexibilní (ohebné) svítidlo

  LCD – velkoplošné svítidlo s nízkým jasem


M en osv tlen3
Měření osvětlení

 • Druhy el. zdrojů světla

  Srovnání parametrů


M en osv tlen4
Měření osvětlení

Přímá – do spodního poloprostoru vyzařují nejméně 90% světelného toku. V osvětleném prostoru je dobrá viditelnost, mají dobrou účinnost a snadno se udržují. Hodí se do vysokých a tmavých míst (tovární haly, pouliční osvětlení, obchody…)

 • Druhy svítidel

Převážně přímá – do spodního poloprostoru vyzařují 60 až 90% světelného toku.

Smíšená – do spodního poloprostoru vyzařují 40 až 60% světelného toku.


M en osv tlen5
Měření osvětlení

Převážně nepřímá – do horního poloprostoru vyzařují 60 až 90% světelného toku. Osvětlení je rovnoměrné, ale účinnost je nízká. Hodí se do pracovně nenáročných prostorů (byty, chodby, restaurace…)

 • Druhy svítidel

Nepřímá – do horního poloprostoru vyzařují nejméně 90% světelného toku. Osvětlení nevytváří stíny a je rovnoměrné. Účinnost je ale okolo 30 až 40%. Svítidla se hodí do reprezentačních prostor (muzea, galerie, divadla…)

 • Rozložení světla lze usměrnit pomocí:

 • - reflektoru, odrazem světla

 • - difuzoru, rozptylováním světla

 • refraktoru, lámání světla čočkami, plochami

 • - stínidla, zabrání oslnění částečným zakrytím zdroje světla (vysoký jas), a tak zachytí světelný tok v nevhodném směru


M en osv tlen6
Měření osvětlení

Rozložení světla svítidla

Znázorňuje polární graf svítivosti, který vydává každý výrobce ve svém podrobném katalogu jim vyráběných svítidel pro každé svítidlo

 • Druhy svítidel

Pro nesymetrické svítidlo jsou třeba dva grafy, jeden pro osu x, druhý pro osu y. Pokud svítidlo je symetrické v ose x i y, stačí jeden graf

Soustředné kruhy jsou cejchované ve svítivosti [cd]M en osv tlen8
Měření osvětlení

 • Druhy měření

  Fotometrie - měření světelných hodnot bez ohledu na barvu a vlnovou délku

  Kolorimetrie – měření barevných vlastností světla

  Spektrometrie – analyzuje složky světla podle vlnové délky

 • Metody měření

 • Subjektivní (vizuální), výsledky měření se získávají porovnáním jasu okem měřeného zdroje s jasem normálového zdroje pomocí přístroje fotometru. Lze rovněž porovnávat kontrast, barvu nebo kolísání světla.

1 měřené světlo

2 světelný normál

3 optický hranol

4 okulár

5 pozorovatel


M en osv tlen9
Měření osvětlení

Metody měření

 • Objektivní (fyzikální), výsledky měření se získávají jako údaj přístroje luxmetru.

  Ten je vybaven:

  Fotodiodou – nepotřebuje napájení, závislost emisního proudu na intenzitě osvětlení je nelineární

  Fototranzistorem – vyžaduje napájení, citlivost je větší

  Spektrální citlivost a rozsah měření se upravuje korekčními a redukčními filtry

1 spektrální citlivost lidského oka

2 spektrální citlivost fotočidla


M en osv tlen10
Měření osvětlení

Metody měření, výpočty

 • Bodová metoda, skutečný zdroj nahradíme bodovým, přímkovým nebo plošným zdrojem. Intenzitu osvětlení přímého osvětlení pracovní roviny určujeme ve vhodných bodech rovnoměrně umístěných.

  Bodová metoda se hodí, když nemusíme počítat s vlivem odraženého světla, např. osvětlení ulic, náměstí, nádražní nebo tovární haly.

  K výpočtu potřebujeme čáru svítivosti (polární graf svítidla vydává výrobce)


M en osv tlen11
Měření osvětlení

Metody měření, výpočty

 • Toková metoda, výpočet hodnoty intenzity osvětlení E v uvažovaném místě na pracovní rovině, při dostatečně rovnoměrném rozložení světelného toku, ze dvou složek:

 • Přímé Ed, příčinou je světelný tok zdroje dopadající přímo

  - Nepřímé Eo, příčinou je světelný tok odražený od stěn stropů,apod.

  Toková metoda se hodí, když počítáme s vlivem odraženého světla, např. osvětlení místností se světlými stěnami.

  Další nutné údaje

  Půdorys a nárys stavby, světelné vlastnosti stěn a stropu (odrazivost látek), instalace a vnitřní zařízení (účel prostoru), pracovní účel (požadovaná intenzita osvětlení)

  Celkový světelný tok pro požadovanou průměrnou intenzitu osvětlení:

  Počet svítidel:

Epk – průměrná intenzita osvětlení

S – plocha místnosti

η – účinnost svítidel

μ – činitel znečištění světel

ϕ1 – světelný tok jednoho svítidla


M en osv tlen12
Měření osvětlení

Metody měření, výpočty

 • Kontrola rovnoměrnosti osvětlení, určuje se jako poměr maximální intenzity osvětlení Emax k minimální intenzitě Emin.

  V případě místního přídavného osvětlení se poměří intenzita v místě osvětlení a intenzita ve vzdálenosti 0,7m od tohoto místa.

  Minimální hodnoty průměrného osvětlení jsou závislé na zrakové náročnosti práce


M en osv tlen13
Měření osvětlení

Metody měření, výpočty

 • Kontrola průměrného osvětlení, určuje se plošnou integrací pracovní plochy. Plocha se rozdělí na stejné dílčí plochy. V několika místech dílčí plochy se změří osvětlení a vypočítá se průměrné osvětlení.

  Pokud jsou plochy nestejné, průměrné osvětlení se vypočte:

E1,E2,En jsou intenzity osvětlení změřené ve středu ploch

Příklad měřicích míst v pravidelném prostoru pro různá uspořádání svítidel.

P,O,R,T jsou měřicí místa


Doporučená literaturaElektrotechnická měření, nakladatelství BEN, s.250,ISBN 80-7300-022-9

Zdroje Obrázky: archív autora