slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Leva längre, arbeta längre Reglab, lärprojekt Demografi 12 december 2012 Ewa Hedkvist Petersen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Leva längre, arbeta längre Reglab, lärprojekt Demografi 12 december 2012 Ewa Hedkvist Petersen - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Leva längre, arbeta längre Reglab, lärprojekt Demografi 12 december 2012 Ewa Hedkvist Petersen. Procentuell andel i olika åldersgrupper som betraktar sig själva som medelålders. - källa: SOM-institutet, Senior 2005. Vid vilken ålder anser du att man inte längre betraktas som “ung”?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Leva längre, arbeta längre Reglab, lärprojekt Demografi 12 december 2012 Ewa Hedkvist Petersen' - airlia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Leva längre, arbeta längre

Reglab, lärprojekt Demografi

12 december 2012

Ewa Hedkvist Petersen

slide2
Procentuell andel i olika åldersgrupper som betraktar sig själva som medelålders

- källa: SOM-institutet, Senior 2005

slide3
Vid vilken ålder anser du att man inte längre betraktas som “ung”?
 • Sverige – 37 år
 • EU 27 – 42 år
slide4
Vid vilken ålder anser du att man börjar betraktas som “gammal”?
 • Sverige – 67 år
 • EU 27 – 64 år
slide7
Öka medvetenheten om vad det innebär att vi blir äldre och håller oss friskare idag än tidigare
 • Uppmärksamma det aktiva åldrandet - att framtidens äldre kan hålla sig kvar i arbetslivet längre, fortsätta spela en aktiv roll i samhället och leva ett så hälsosamt liv som möjligt
slide8
Kerstin Sofia Andersson –
 • Sörbyns Konferens & Turism
slide11
Åldersfördelning, företagare i fyra länder

Källa: Best Agers/Företagarna/Eurostat 2010

slide12
En åldrande befolkning
 • År 2010 var den återstående beräknade medellivslängden, för dem som uppnått 65 års ålder - 21,1 år för kvinnor och 18,2 år för män.
 • Ökning med 1,3 respektive 2,2 år sedan pensionsreformen 1994
 • Medellivslängden ökar nu med drygt ett år per decennium

Källa: Pensionsåldersutredningen

slide14
Pensionsåldersutredningen
 • Analysera de hinder och möjligheter som finns för ett längre arbetsliv
 • Förslag för hur de pensionsrelaterade åldersgränserna ska hanteras
 • Förslag till åtgärder inom arbetsmiljö eller andra områden som ger förbättrade förutsättningar för att arbeta längre upp i åldrarna
vad betingar en beh llen arbetsf rm ga wai n r man blir ldre
Arbetsledningsklimatet

Fysisk belastning

Livsstil

Kompetensutveckling

Juhani Ilmarinen (1999)

Vad betingar en behållen arbetsförmåga (WAI) när man blir äldre?
slide19
Pensionsåldersutredningen – Ingemar Eriksson, utredare

Allt färre män lider av tungt och fysiskt arbete medan allt fler

kvinnor gör det. I dag finns den tunga industrin inom

välfärdssektorn.

slide20
VILL VI ARBETA LÄNGRE?
 • Stockholm: 20 % arbetarmellan 65 och 74
 • Norrbotten: 10 %
 • Svenskarnaärpositiva till förlängtarbetsliv. 43 % villfortsätta (33% i Europa)
 • Man, högutbildad, företagare
 • Negativaattityderhosmångaarbetsgivareochfackligaföreträdare
slide21
NLL – ca 2 000 i pension pånioår (av 7 200 anställda)

SKL – prognos

Välfärdssektornbehöverrekrytera 420 000 medarbetare

2010-2019, varav 80 000 ihälso- ochsjukvården

SCB-rapport

Förattbibehållaförsörjningsbördanpånuvarandenivåkrävs

600 000 flersysselsatta 2030 änidag

slide22
Allapratarom den demografiskautmaningen, men hurgör man?
 • Best Agers-projektetvisarpåenaspekt
 • “best ager” = 55-plussare somärproducenterisamhällsekonomin; iföretag, påarbetsplatser, organisationer
slide23
BEST AGERS
 • 55-plussarna behålls som en viktig resurs i regionerna
 • t.ex. att fler jobbar längre
 • Positivare attityder!
 • Yngre och äldre samarbetar
 • 2010-2012
 • förlängning av projektet?
slide24
BEST AGERS – THE PARTNERSHIP

Chambers of Commerce

Training institutions

Universities

Public authorities

Science Parks

NGOs

Research institutions

Associations of SME

slide25
DEMOGRAFISKA FRÅGAN

Individuell nivå – en framgångshistoria

Näringslivsnivå – en tillväxtmotor?

Samhällsnivå – en utmaning/chans

slide26
Men hur går det med ungdomarna om äldre fortsätter att jobba?
 • Finns det en undanträngningseffekt?
slide28
Arbetskraftsdeltagande i olika åldersgrupper i OECD-länderna (%).

Datakälla: OECD Factbook 2010

slide29
Arbetsgivarnas attityder
 • Brist på kompetens befaras
 • Få gör något konkret
 • Äldre arbetstagare - professionella, hög social kompetens, pålitliga och lojala
 • Tidig pensionering - hälsa, ökad fritid och familj
slide30
55-plussarnas åsikter
 • Problem = lagar och regler, hälsa, ekonomi, kompetens och attityder
 • Särskilt: diskriminerande attityder bland ledare och chefer
 • Arbetslösa har längre väg tillbaka
 • Möjlighet till deltidsarbete begränsat i samtliga länder
slide32
Att anställa äldre
 • Största hindren är hälsa och kompetens
 • Skillnader som inte individer kan påverka - negativa attityder mot äldre i arbetslivet
 • Skillnader mellan individer ökar med ålder
 • 17-punktsprogram för att behålla äldre i arbetslivet
slide33
Fler 55-plussare i arbetskraften
 • Det är dyrt att pensionera alla äldre och ersätta med yngre
 • 55-plussare måste ha bra arbetsvillkor
 • Åldermedvetet ledarskap - minskar ålderns betydelse och betonar individernas resurser. Lönsamt
slide34
Pilotprojekt
 • Åldermedvetet ledarskap
 • Börjat utveckla certifikat för företag och arbetsplatser som är “åldersmedvetna”
slide35
Norge - seniorpolitikk
 • Sandnes
 • Vennesla
slide36
Mentorprogram
 • Utbilda 55-plussare
 • Nyföretagare, arbetslösa som adepter
 • Matchningsportal
 • Överlåtande av familjeföretag – seminarier
slide37
Mer ….
 • Unga innovatörer får hjälp av äldre forskare
 • virtuell inkubator och företagarutbildning
 • Utbytesprogram
 • Studiebesök
slide43
Slutsatser
 • Den äldre arbetskraften behövs
 • Det är lönsamt att använda kunskap och kompetensen
 • Se 55-plussare som individer
 • Attityder till äldre är ett samhällsproblem
 • Ge förutsättningar för att byta bana under livet
 • Svårt att hitta arbetsgivare som uppmanar anställda att arbeta längre
 • Finanskrisen
slide44
Best Agers Lighthouses – 2013-2014
 • Tema: Åldermedvetet ledarskap
 • Erfarenhet: Få tydliga exempel
 • Hur företagsledningen kan utveckla organisationen för långsiktig kompetensförsörjning. Ge alla anställda bästa förutsättningar, även 55+
 • Pilotförsök på 7 företag/arbetsplatser I östersjöområdet
 • Folktandvården i Norrbotten
 • Associerade: Övertorneå, Piteå, Region Västerbotten, Tillväxtverket, Division Medicin
ad