2011
Download
1 / 24

Conferinţa Pedagogică Managementul calit ăţii în contextul şcolii prietenoase copilului Cimişlia - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

2011. Conferinţa Pedagogică Cimişlia. Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Consiliul Raional Cimişlia Direcţia Generală Învăţămînt , Sport , Tineret Cimişlia. Conferinţa Pedagogică Managementul calit ăţii în contextul şcolii prietenoase copilului Cimişlia August 20 11. 2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Conferinţa Pedagogică Managementul calit ăţii în contextul şcolii prietenoase copilului Cimişlia' - ainsley-carpenter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

2011

Conferinţa Pedagogică Cimişlia

Ministerul Educaţiei al Republicii MoldovaConsiliul Raional CimişliaDirecţia Generală Învăţămînt, Sport, Tineret Cimişlia

Conferinţa Pedagogică

Managementul calităţii în contextul şcolii prietenoase copilului

Cimişlia

August 2011


Documente de politici implimentate i monitorizate

2011

Conferinţa Pedagogică Cimişlia

Documente de politici implimentate şi monitorizate

 • Legea Învăţămîntului Republicii Moldova nr. 547 XIII din 21.07. 1995 cu modificări din 31.01. 2006;

 • Legea nr.436 XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;

 • Hotărîrea guvernului 434 din 23.07.1996 cu privire la şcolarizarea copiilor de vîrsta 7-16 ani;

 • Documente elaborate de Guvernul Republicii Moldova privind sistemul naţional educaţional;


2011

Conferinţa Pedagogică Cimişlia

Documente de politici implimentate şi monitorizate

 • Programul „Salt” de implimentare a tehnologiilor educaţionale şi comunicaţionale în educaţuie;

 • Acte normative şi documente reglatoare, instrucţiuni organizatorico-metodice, elaborate de Ministerul Educaşiei şi Tineretului;

 • Decizia nr. Din 16.05.2008 a Consiliului raional Cimişlia „Cu privire la implimentarea unui sistem de calitate în contextul dezvoltării învăţămîntului în raion pentru anii 2008-2012.


Re eaua colar

2011

Conferinţa Pedagogică Cimişlia

Reţeaua şcolară

 • Licee - 10

 • Gimnazii – 17;

 • Şcoli-grădiniţe – 5;

 • Şcoli primare-grădiniţe – 2.


Performan e

2011

Conferinţa Pedagogică Cimişlia

PERFORMANŢE

 • LT “M.Eminescu”

 • LT “Ion Creangă”

 • LT Lipoveni

 • LT Gura Galbenei

 • Gm. Sagaidac, Gradişte, Satul Nou, Cenac, Ivanovca Nouă, Mereni, Hîrtop, Ialpujeni


Olimpiada colar

2011

Conferinţa Pedagogică Cimişlia

Olimpiada şcolară

 • Licee

LT „M. Eminescu” – 9769 puncte; I

LT Gura Galbenei – 1840 puncte; II

LT „Ion Creangă” – 1641 puncte III

LT „M. Viteazul” – 1247 puncte IV, fiind urmaţi de LT selemet, LT Mihailovca, LT „A. Puşkin”


Olimpiada colar1

2011

Conferinţa Pedagogică Cimişlia

Olimpiada şcolară

 • Gimnazii

 • I Gm. Satul Nou – 438 puncte;

 • II. Gm. Cenac – 374;

 • III. Sagaidac – 327;

 • IV. Gradişte – 258;

 • Mereni – 227;

 • Ialpujeni, Suric, Bogdanovca Veche.


Pedagogul anului 2011

2011

Conferinţa Pedagogică Cimişlia

PEDAGOGUL ANULUI - 2011

 • Lupaşcu Zinaida, LT „Ion Creangă- Pedagogul anului 2011

 • Javgureanu Tamara,Gm. Cenac–

 • Învăţătorul anului - 2011

 • Agatev Nina, LT „Ion Creangă”- nominaţia

 • “Pentru originalitate şi creativitate”


Alimenta ia

2011

Conferinţa Pedagogică Cimişlia

ALIMENTAŢIA

Au fost alimentaţi:

 • I-IV – 2350 – 100%

 • V – IX – 789 – 21%

 • X – XII – 160 – 15%


Odihna de var

2011

Conferinţa Pedagogică Cimişlia

ODIHNA DE VARĂ

 • „Izvoraş” – 600 copii;

 • „El şadai” – 710;

 • „Emanuela” – 670.


Odihna de var tabere cu sejur

2011

Conferinţa Pedagogică Cimişlia

ODIHNA DE VARĂ. TABERE CU SEJUR

 • LT „M. Eminescu” Cimişlia – 1/60

 • Gm. Cenac – 2/50

 • Gm. „L. Dimitriu” Ciucur-Mingir – 1/60

 • Gm. Porumbrei – 2/60

 • Gm. Satul Nou – 2/30

 • LT Lipoveni – 1/30

 • LT „Stefan cel Mare”Mihailovca – 1/25

 • Gm. Gradişte – 1/30

 • Gm. Topala – 1/25


Preg tirea c tre noul an colar

2011

Conferinţa Pedagogică Cimişlia

PREGĂTIREA CĂTRE NOUL AN ŞCOLAR

 • LT „Ion Creangă” Gm. Cenac

 • LT „M. Viteazul” Gm. Albina

 • LT Gura Galbenei Gm. Gradişte

 • LT „M. Eminescu” Gm. Coştangalia

 • Liceul sportiv Lipoveni

 • Gm. Sagaidac

 • Gm. Bogdanovca Veche


Preg tirea c tre noul an colar1

2011

Conferinţa Pedagogică Cimişlia

PREGĂTIREA CĂTRE NOUL AN ŞCOLAR

 • Gm. Javgur

 • Gm. Satul Nou

 • Gm. Mihailovca

 • LT Batîr

 • Gm. Valea Perjei

 • Gm. Suric


Asigurarea cu cadre

2011

Conferinţa Pedagogică Cimişlia

ASIGURAREA CU CADRE

 • Din 54 de cadre didactice necesare ME a repartizat 28, dintre care s-au prezentat doar 5.


Rezerve

2011

Conferinţa Pedagogică Cimişlia

REZERVE

 • management neperformant, stil unilateral de conducere şi persistarea unor imperfecţiuni în programarea activităţii şcolare;

 • insuficienta preocupare a unor directori de asigurare a calităţii demersului didactic, implementarea curricumului modernizat la disciplinele şcolare, motivînd cu lipsa de timp pentru asistenţe la ore;


Rezerve1

2011

Conferinţa Pedagogică Cimişlia

REZERVE

 • în unele instituţii este evidentă lipsa saturaţiei metodelor activ-participative în cadrul studierii disciplinelor;

 • lasă încă mult de dorit utilizarea mijloacelor de instruire, în special al celor audio-vizuale;

 • în majoritatea instituţiilor nu se asigură respectarea unui regim unic de vorbire orală şi scrisă, la lecţii şi în afara lor;

 • în multe cazuri nu corespund cerinţelor cabinetele didactice;

 • disciplinele opţionale propuse de către şcoală nu corespund întotdeauna solicitărilor elevilor, nereflectînd nevoile de dezvoltare ale acestora.


Rezultatele examenelor bac

2011

Conferinţa Pedagogică Cimişlia

REZULTATELE EXAMENELOR - BAC


Evolu ia situa iei colare

2011

Conferinţa Pedagogică Cimişlia

Evoluţia situaţiei şcolare


Coli mici

2011

Conferinţa Pedagogică Cimişlia

Şcoli mici


Obiective

2011

Conferinţa Pedagogică Cimişlia

OBIECTIVE

 • Asigurarea implementării calitative a Curriculumului modernizat axat pe competenţe;

 • Asigurarea egalităţii de şanse şi realizarea educaţiei incluzive a elevilor;

 • Optimizarea reţelei şcolare, pe baza studiilor de prognoză, cu consultarea unităţilor de învăţămînt, a autorităţilor locale;

 • Eficientizarea managementului şcolar, în contextul şcolii prietenoase copiilor;


Obiective1

2011

Conferinţa Pedagogică Cimişlia

OBIECTIVE

 • Stimularea şi motivare participării la programele de formare/perfecţionare continuă a cadrelor didactice pentru dezvoltare profesională;

 • Dezvoltarea unui curriculum şcolar la decizia şcolii bazat pe competenţe;

 • Asigurarea securităţii elevilor şi combaterea violenţei;

 • Creşterea calităţii în educaţie, inclusiv în mediul rural, pentru pregătirea în vederea integrării socio-profesionale optime a absolvenţilor;


Obiective2

2011

Conferinţa Pedagogică Cimişlia

OBIECTIVE

 • Stimularea elevilor capabili de performanţă;

 • Încurajarea şi sprijinirea iniţiativei în dezvoltarea unităţilor de învăţămînt, creşterea capacităţii instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea de proiecte;

 • Păstrarea, renovare şi modernizarea bazei tehnico-matertiale şi îmbunătăţirea condiţiilor de activitate;

 • Eficientizarea procesului educaţional prin asimilarea şi utilizare tehnologiilor formativ- dezvoltative moderne;


Obiective3

2011

Conferinţa Pedagogică Cimişlia

OBIECTIVE

 • Eficientizarea procesului educaţional prin asimilarea şi utilizare tehnologiilor formativ- dezvoltative moderne;

 • - Dezvoltarea de parteneriate pentru îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional, asigurarea didactică şi materială a instituţiilor din subordine în promovarea şcolii prietenoase copilului.


2011

Conferinţa Pedagogică Cimişlia

Vă dorim multă sănătate, performanţă, prosperitate şi vaste realizări

sub toate aspectele !


ad