Mentorverkefni vin tta
Download
1 / 23

Mentorverkefnið Vinátta - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Mentorverkefnið Vinátta. Elín Þorgeirsdóttir. Mentorverkefnið vinátta. Rekstraraðili: Velferðarsjóður barna á Íslandi. Verkefnið hófst árið 2001. Fjöldi mentorpara hefur farið úr 35 árið 2001 í 74 árið 2004. Þátttakendur skólaárið 2004-2005:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mentorverkefnið Vinátta' - ailsa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mentorverkefni vin tta

Mentorverkefnið Vinátta

Elín Þorgeirsdóttir


Mentorverkefni vin tta1
Mentorverkefnið vinátta

 • Rekstraraðili: Velferðarsjóður barna á Íslandi.

 • Verkefnið hófst árið 2001.

 • Fjöldi mentorpara hefur farið úr 35 árið 2001 í 74 árið 2004.

 • Þátttakendur skólaárið 2004-2005:

  • Mentorar komu úr HÍ, KHÍ, HA og Kvennaskólanum í Reykjavík og Verkmenntaskólanum á Akureyri.

  • Grunnskólanemar komu úr 10 skólum í Reykjavík, Hafnarfirði, Mosfellsbæ og á Akureyri.


Uppruni verkefnisins
Uppruni verkefnisins

 • Ísrael:

  • Starfrækt í 30 ár.

  • Skólaárið 2002-2003: 29.000 þátttakendur.

 • Malmö:

  • Hófst 1997.

  • Skólaárið 2002-2003: 106 þátttakendur.

 • Big Brothers og Big Sisters of America:

  • Í ár eru um 400.000 þátttakendur.


Hugmyndafr i
Hugmyndafræði

 • Mentorhlutverkið snýst ekki um:

  • að vera fagaðili á ákveðnu sviði

 • Mentorhlutverkið snýst um:

  • að skapa trúnað og traust, sýna samkennd og tillitssemi

  • uppbyggileg samskipti

  • að vera fyrirmynd


Fyrirkomulag
Fyrirkomulag

 • Tímarammi er eitt skólaár.

 • Þátttakendur af fúsum og frjálsum vilja.

 • Grunnskólabörn á aldrinum 7-10 ára.

 • Mentorar flestir á aldrinum 19-24 ára.

 • 7 mánuðir, einu sinni í viku þrjár klukkustundir í senn.


Verkefnisstj rn
Verkefnisstjórn

 • Einn verkefnisstjóri stýrir verkefninu.

 • Skólaárið 2004-2005 eru fjórir umsjónarmenn.

 • Verkefnisstjóri ásamt umsjónarmönnum skipa verkefnisstjórn.

 • Hver umsjónarmaður er tengiliður um 15 –30 mentora. Hlutverk umsjónarmanna er að veita mentorum handleiðslu og stuðning.


Markmi
Markmið

 • Meginmarkmið mentorverkefnisins Vináttu er að háskóla- og framhaldsskólanemar vinni að velferð barna og öðlist víðtæka reynslu í samskiptum við börn.


Sundurgreind markmi
Sundurgreind markmið

Börnin eiga að :

 • Kynnast hugmyndum, aðstæðum og öðlast nýja þekkingu og reynslu

 • Styrkja sjálfsmynd og auka félagsfærni

 • Kynnast nýjum leiðum til skemmtunar

 • Kynnast möguleikum til náms


Sundurgreind markmi frh
Sundurgreind markmið frh.

Mentorar eiga að :

 • þroska félagslega færni og samskiptahæfni

 • þroska samkennd

 • búa sig undir að kynnast mismunandi einstaklingum

 • öðlast þekkingu og reynslu

 • fá nýjar hugmyndir um hvernig starfa má með börnum

 • þroska sköpunarhæfni


Mat 2002
Mat 2002

 • Helstu niðurstöður:

  • almenn ánægja

  • aukinn þroski beggja

  • aukið sjálfstraust barna

  • bætt íslenskukunnátta


Mat 2004
Mat 2004

 • Helstu niðurstöður:

  • markmiðum náð

  • aukin reynsla og þekking barna

  • aukin víðsýni

  • bætt íslenskukunnátta

  • aukin samskiptahæfni


Val og j lfun mentora
Val og þjálfun mentora

 • Góð fyrirmynd

 • Skuldbinding og áhugi

 • Starfsumsókn

 • Starfsviðtal

 • 3 meðmælendur

 • Sérstök þjálfun og handleiðsla frá verkefnisstjórn


Val grunnsk lab rnum
Val á grunnskólabörnum

 • Foreldrar sækja um fyrir börnin á sérstökum umsóknareyðublöðum.

 • Valið í samráði við skóla

 • Verkefnið hæfir ekki öllum börnum


Val grunnsk lab rnum frh
Val á grunnskólabörnum frh.

 • Verkefnið hentar vel börnum sem:

  • hafa orðið fyrir einelti

  • eru félagslega einangruð

  • einbirnum

  • börnum úr stórum systkinahópi

  • börnum sem hafa ekki föður-eða móðurímynd

  • börnum af erlendum uppruna

  • börnum sem eru feimin eða óframfærin


P run
Pörun

 • Við pörun er m.a. tekið tillit til:

  • sameiginlegra áhugamála barns og mentors

  • óska foreldra

 • Hegðun mentora á vettvangi skiptir meira máli við að mynda gott samband heldur en sú aðferð sem notuð er til að para.


A byggja upp fars l tengsl
Að byggja upp farsæl tengsl

 • Farsæl sambönd byggja m.a. á:

  • trúnaði og trausti

  • gagnkvæmri virðingu

  • skilningi

  • víðsýni

  • reglusemi

  • samvinnu


Framt ars n
Framtíðarsýn

 • Að verkefnið standi sem flestum grunnskólabörnum á landinu til boða.

 • Að verkefnið nái til breiðs hóps barna.

 • Að verkefnið nái að festast í sessi.


Mentorverkefni vin tta2

Mentorverkefnið Vinátta

Dagný Broddadóttir


Hugmyndafr i n mskei s og n msefnis
Hugmyndafræði námskeiðs og námsefnis

 • Hugsmíðahyggja:

  • Virk þátttaka í uppbyggingu þekkingar

  • Sjálfstæð vinnubrögð

  • Skapandi verkefni og sýnilegur árangur

  • Hlutverk kennara að styðja, hvetja og leiðbeina

 • Fullorðinsfræðsla:

  • Nemendur eru ábygir fyrir eigin námi

  • Nemendur í námi á eigin forsendum


N msmarkmi
Námsmarkmið

 • Að nemendur:

  • Þroski félagslega færni

  • þroski sköpunarhæfni

  • auki þekkingu sína á þjóðfélaginu

  • auki skilning á eigin stöðu og annarra í þjóðfélaginu

  • fái tækifæri til að vera jákvæð fyrirmynd

  • þjálfist í að setja sér markmið

  • þjálfist í að meta eigin frammistöðu á gagnrýnin hátt

  • þjálfist í akademískum vinnubrögðum


Fyrirkomulag kennslunar
Fyrirkomulag kennslunar

 • Mentorárið varir í 7 mánuði frá byrjun október til loka apríl

 • Þriggja eininga námskeið.

 • Kennari heldur 5 fyrirlestra

 • Kennari tekur eitt einstaklingsviðtal

 • Kennari heldur 2 hópfundi

 • Hver kennslustund er skipulögð út frá ákveðnu viðfangsefni skv. námskrá verkefnisins.


Vinnulag mentora
Vinnulag mentora

 • Mentorar og börn hittast einu sinni í viku þrjá tíma í senn, alls 28-30 sinnum yfir skólaárið.

 • Nemendur hitta kennara einu sinni í mánuði.

 • Nemendur skila dagbók á mánaðarfresti.

 • Nemendur skila lokaskýrslu


N msmat
Námsmat

 • Samvera með grunnskólabarni 3 klst. á viku eitt skólaár (50%)

 • Dagbókarskil á mánaðarfresti(20%)

 • Viðvera og þátttaka í 16 kennslustundum (20%).

 • Lokaskýrsla(10%)


ad