K lcsey ferenc
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


  • 349 Views
  • Uploaded on

Kölcsey Ferenc. Élete és Művei. Gyermekkora. 1790-ben született Sződemeteren.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ailsa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K lcsey ferenc

Kölcsey Ferenc

Élete és Művei


Gyermekkora
Gyermekkora

1790-ben született Sződemeteren.

Nemesi családból származott, édesapja Kölcsey Péter, édesanyja Bölöni Ágnes volt. Apja akkor halt meg mikor fia 5 éves volt, ezért az akkor 5 éves Kölcseyt édesanyja Debrecenbe küldte iskolába, ahol 14 éven át, 1809-ig tanult.

Jobb szeme világát gyermekkori himlő következtében elveszítette. 11 éves korában meghalt édesanyja, ezután a háztartást Panni néni, a család régi, hű szolgája vezette, s gondját viselte mind neki, mind három testvérének. A megyei hatóság az árva gyermekek gyámjául Gulácsy Antalt nevezte ki, némi anyagi támogatással ő is segített a családon.


Di k vei
Diákévei

1813-ban költészetet tanult. Még 1805-ben, Csokonai Vitéz Mihály temetésén ismerkedett meg Kazinczy Ferenccel, akinek barátsága nagy hatással volt rá. Nagyjából ettől az időtől fogva Kazinczy legfőbb oktatója és példaképe lett Kölcseynek. 13 éves korában írta első verseit. 1809-ben befejezte tanulmányait a debreceni református kollégiumban, Pestre ment törvénygyakorlatra, azonban ügyvédi vizsgára már nem jelentkezett: feladta a jogi pályát az irodalomért. Álmosdra vonult vissza kis birtokára, s ott gazdálkodva, egyedül tanulmányainak élt. Mindemellett gondoskodott öccseiről is.


Himnusz a magyar n p zivataros sz zadaib l
Himnusz (a Magyar nép zivataros századaiból)

Kölcsey a magyarság egyik legkiemelkedőbb művét - melyet Erkel Ferenc zenésített meg 1844-ben a Nemzeti Színház pályázatára - 1823.jan.22.-én írta Csekén . Először 1829-ben az Aurórában jelent meg. Költeményét visszahelyezte a múltba, s beleéli magát egy akkori protestáns prédikátor-költő helyzetébe s ez segít megérteni a költemény mélyen vallásos jellegét, sajátos történelemszemléletét. A mű eredeti kéziratát Kölcsey saját kezű aláírásával az Országos Széchényi Könyvtár őrzi.


Parainesis
Parainesis

intelmet, buzdítást jelent

1834-ben írta

1837-ben az Athenaeum közölte folytatásokban

Intelmeit unokaöccséhez, Kálmánhoz intézte

tanítása az, hogy az ember a közösségé, nem pedig önmagáé


Eredm nyei
Eredményei

1829 tiszteletbeli aljegyző

1830. november 17-én nyelvtudományi osztály vidéki rendes tagja

1832-ben Szatmár megye főjegyzője

1832. november 6-án országgyűlési követ

1836. november 12-én a Kisfaludy Társaság alapító tagja


M vei
Művei

Emléklapra

Élet és Literatúra

Huszt

Himnusz

Paraneisis Kölcsey Kálmánhoz

Rebellis vers

Vanitatum Vanitas

Zrínyi dala

Zrínyi második éneke


Gondolatai
Gondolatai

Ez időre országszerte ismert költő, kritikus, esztéta. Azonban szüntelenül gyötrik a világnézeti válságok. Ama ritka nemesi elmék közé tartozik, akik teljesen szakítani tudtak a feudális szemlélettel, és következetesen a polgári Magyarországot készítik elő. Nem retteg a forradalomtól, sőt megbélyegzi azokat, akik félnek az erőszakos változástól. Közben azonban jól látja, hogy a haladó nemesség sem ért mindenben egyet vele. Innét származik újra meg újra feltörő pesszimizmusa. Fél a nemzethaláltól, amelynek képe újra meg újra megjelenik költészetében.


Hal la
Halála

Élete végső éveit főleg a nagy politikai perek töltötték ki. Most büntetőjogásznak kellett lennie. Végső tevékenysége Wesselényi védelme volt. 1838-ban egy hűlés elhatalmasodott a szervezetében, és egyheti betegség után 1838. augusztus 24-én meghalt.


S rja
Sírja

Kölcsey Ferenc Szatmárcsekei sírja sokáig jeltelen volt, 1854-ben készítették el az első síremléket. A költő sírhelyére a jelenlegi síremléket 1938-ban , halálának 100. évfordulójára emelték.


K lcsey ferenc

Jobb szeme világát emiatt veszítette el.

A család hű szolgája

Miután feladta a jogi pályát ide vonult vissza.

Ilyen családból származott .

Szülei halála után a gyámja (vezetékneve).

Édesanyja keresztneve.

Itt született.