Download
medarbejderudvikling i kriminalforsorgen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Medarbejderudvikling i Kriminalforsorgen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Medarbejderudvikling i Kriminalforsorgen

Medarbejderudvikling i Kriminalforsorgen

190 Views Download Presentation
Download Presentation

Medarbejderudvikling i Kriminalforsorgen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Medarbejderudvikling i Kriminalforsorgen Fra strategi til medarbejderudvikling

  2. Formål • At blive bedre til at udvikle vores medarbejdere • At kompetenceudviklingen tager afsæt i kerneopgaven, den daglige drift og særlige udfordringer • At bidrage til at skabe rolleklarhed og øget tillid og troværdighed

  3. Centrale initiativer • Kompetencestrategi • Medarbejderkrav • Kompetenceprofiler • Nyt koncept for MUS • Udvikling af inspirationskatalog til kompetenceudvikling

  4. Kriminalforsorgens 8 medarbejderkrav

  5. Lokale initiativer – 3 bølger • Ledertræning (2 dage) • Den gode dialog • Strategisk kompetenceudvikling i praksis • Ledertræning • Lokale seminarrækker

  6. Status og de næste skridt • Styrker • Omfang og antal deltagere • Lokal tilpasning • Udfordringer • Forskelligheder • Erfaringsopsamling