slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CASE : PTTPLC PowerPoint Presentation
Download Presentation
CASE : PTTPLC

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

CASE : PTTPLC - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

Learning Organization. CASE : PTTPLC. 3 MAY 2005. OUR ENERGY …. OUR FUTURE. สู่เส้นทางการพัฒนาศักยภาพองค์กร ปตท. ด้วยการจัดการความรู้. วิสัยทัศน์ของ ปตท. การจัดการองค์ความรู้ของ ปตท. เทคนิค และ เทคโนโลยีในการจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้..องค์ประกอบแห่งความสำเร็จ. PTT VISION.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CASE : PTTPLC' - ailis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Learning Organization

CASE : PTTPLC

3 MAY 2005

slide2

OUR ENERGY …. OUR FUTURE

สู่เส้นทางการพัฒนาศักยภาพองค์กร ปตท.

ด้วยการจัดการความรู้

วิสัยทัศน์ของ ปตท.

การจัดการองค์ความรู้ของ ปตท.

เทคนิค และ เทคโนโลยีในการจัดการความรู้

การประยุกต์ใช้..องค์ประกอบแห่งความสำเร็จ

ptt vision
PTT VISION

เป็นบริษัทพลังงานของไทยที่ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติและน้ำมันครบวงจรและธุรกิจปิโตรเคมีเน้นการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก รวมทั้งธุรกิจต่อเนื่อง

มุ่งไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศและเป็นผู้นำในภูมิภาค ด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรมและให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

To be the preeminent Thai energy corporation, operating a fully integrated oil and gas business, which encompasses gas-based

petrochemicals and total energy services, confident of being a regional leader and a high performance organization with

accountability, integrity, and optimum stakeholder returns, within a value-driven corporate culture.

slide4

PTT VISION

“องค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

สร้างผลตอบแทนทางธุรกิจและผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

และมีความสามารถเด่นชัดในการสร้างมาตรฐานการทำงานให้เป็นเลิศเพื่อ

สร้างและธำรงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่า”

ptt mission
PTT Mission : กลุ่ม ปตท. …. ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร

PTTRF

PTT Group Value Added in Business Chain

Create More Value Added Focus Growth in High Value Sector

Downstream

Upstream

Intermediate

End Customer

Natural Gas Mix

Electricity

Power Plant

Natural Gas

Gas Products

PTTEP

Gas Chain

Gas Separation

Plant

Pipeline

Industry

DCS in Airport

NGV

Crude&

Condensate

Compressor

Crude & Condensate

Transportation

Oil

LPG

Oil Chain

Crude Oil Procurement

Trading

Petroleum

Products

Petchem

Products

Oil D/S Plant

Export Market

Petchem Chain

Olefins & Aromatic Plants

Plastic Resins

Petrochemicals Intermediate Plants : MEG, Phenol, etc.

slide6

PTT HPO Characteristics

Knowledge Management

Operation

Excellence

Information Technology

Leadership

Innovation

Knowledge Management

: การบริหารจัดการองค์ความรู้ อันนำไปสู่การสร้างมูลค่า และลดความเสี่ยง ให้กับ กลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

Operation Excellence

: การดำเนินธุรกิจเชิงบูรณาการของ กลุ่ม ปตท. ตามสายโซ่ทางธุรกิจ (Value Chain) อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีพลังร่วม (Synergy)

Innovation

: นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการทำงาน รูปแบบธุรกิจของ กลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

Leadership

: การสร้างภาวะผู้นำ ในการคิด และตัดสินใจ ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเพื่อนำพา กลุ่ม ปตท. ไปในทิศทางที่กำหนด โดยคำนึงการมีส่วนร่วมและมุ่งสู่ค่านิยมเดียวกัน (Shared Value)

Information Technology

: การนำ Technology มาสร้างประโยชน์ในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ให้กับ กลุ่ม ปตท. เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ

Personnel Motivators

สร้างพลังขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ

 • พนักงานสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับตนเอง และผู้ร่วมงาน
 • องค์กรและผู้บังคับบัญชา สร้างจิตสำนึกในเป้าหมายร่วมกัน
 • องค์กรให้โอกาสพนักงานในการสร้างสรรค์
 • องค์กรสร้างบรรยากาศสนับสนุนการทำงานเป็นทีม เช่นให้รางวัล ยกย่อง ชมเชย
 • องค์กรวางเส้นทางความก้าวหน้าให้กับพนักงาน

Performance Disciplines

จริงจังในการสร้างผลงานให้เป็นเลิศ

พนักงานมีขีดความสามารถสูง มีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบสูง

ต่อวัตถุประสงค์ของงาน ทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องได้ดี

และให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบได้ถึงคุณภาพผลสำเร็จของงาน

Knowledge Management

มีองค์ความรู้ที่ได้เปรียบ

เป็นองค์กรที่มีความรู้เป็นสินทรัพย์ทางกลยุทธ์

ที่สามารถนำไปใช้ในการสร้างความมั่งคั่ง และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

ได้เหนือคู่แข่ง

Portfolio Advantage

มีโครงสร้างทางธุรกิจที่เข้มแข็ง

เป็นองค์กรที่สามารถสร้างความมั่งคั่งจากความได้เปรียบด้านการบริหารการลงทุน

อาทิ การลงทุนในธุรกิจหลากหลายประเทศ หลากหลายในสินค้าและบริการ

GG

TRM

HR

SCM

PCD

KM

MI

ERP

SS

National Service

สร้างไทยให้แข็งแรง

เป็นองค์กรที่มีจิตสำนึกที่ดีต่อประเทศชาติ รวมทั้งเป็นองค์กรที่

สามารถสร้างศักยภาพ และความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้

Business Enablement Program

Competency & Career & Culture

Personal Motivators

Performance Discipline

Knowledge Advantage

Portfolio Advantage

National

Service

Company Characteristics

slide7

PTT KM Characteristics

การบริหารจัดการองค์ความรู้ ให้กับ กลุ่ม ปตท.

อันนำไปสู่การสร้างมูลค่า และลดความเสี่ยง

เพื่อสร้างความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

Knowledge Management

KM

Business Enablement Program

Knowledge Advantage

มีองค์ความรู้ที่ได้เปรียบ : Knowledge Advantage

เป็นองค์กรที่มีความรู้เป็นสินทรัพย์ทางกลยุทธ์ ที่สามารถนำไปใช้ในการสร้างความมั่งคั่ง และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจได้เหนือคู่แข่ง

Company Characteristics

ptt group km direction
PTT Group KM Direction

Knowledge Management

Operation

Excellence

Innovation

PTT Group KM

 • Strengthen KM Among PTT Group
 • Knowledge Base & Knowledge Workers
 • Sustain PTT Group Competitive Edge
slide9

Market

Regulation and Public

Key Success Factor : KnowledgeManagement

Competition

CHALLENGING PERIOD AHEAD FOR PTT GROUP

PTT Group Vision

“Building The Premier Thai Multinational”

 • Solid but volatile oil prices
 • Petchem margins will slide
 • Potential decline in refining margin
 • SCC is a challenge as partner and competitor
 • Chevron growing in importance across the region
 • Chinese and Indian NOCs will be an increasing threat
 • Increased pressure on tariffs
 • Political exposure on many fronts
slide10

ประเสริฐ บุญสัมพันธ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท.

10 สิงหาคม 2549

PTT Top Exec. key message

slide11

PTT KM Journey

2007

2005

2006

2008

2004

Develop

“PTT Group

KM Strategy & Roadmap”

Define

“PTT Key Capabilities

& Prove of Concept”

Study & Develop

“PTT KM Concept”

Build Up & Leverage

PTT Group KM

KM

Embedded

PTT GroupKM

Direction

& Roadmap

PTT GroupKM Communication

(Synergy for Excellence)

4 implementation cases

lead by business group/companies in PTT Group

PTT Group KM CoP

PTT Group KM Portal

slide12

PTT KM Journey

2004

Study & Develop

“PTT KM Concept”

slide13

Project Finish Date : Dec 2004

Project Start Date : March 2004

2004 : Study & Develop PTT KM Concept

Knowledge Management Development Methodology

Understanding

AS-IS

Assessment

PTT

KM

PTT KM

Roadmap

Business

Area (BA)

Selection

Selected BA

KM Roadmap

Development

2004 PTT KM Deliverables

 • Definition
 • Strategy
 • Vision
 • Mission
 • Initiatives
 • Framework
 • Expected Outcome
 • Implementation Roadmap

(How to & Business Area Prioritization)

slide14

2004 PTT KM Conceptual Frame

High Performance Organization

Sustainable Competitive Advantage

KM

Vision

เป็นบริษัทที่มีการจัดการความรู้

เพื่อใช้สร้างความเป็นเลิศในการแข่งขัน

People

Process

Technology

KM

Mission

 • ให้มีกระบวนการบริหารจัดการความรู้ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการให้ได้มาซึ่งความรู้ที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของ ปตท.
 • เป็นเครื่องมือในการเข้าถึง แหล่งความรู้และสร้างฐานความรู้ ให้ตรงความต้องการ ทันต่อการใช้งาน และทั่วถึง
 • มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรม การใช้และแบ่งปันความรู้
 • ส่งเสริมพนักงานให้เป็น Knowledge Worker*
 • ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการความรู้

KM

Strategy

Personalization Strategy

#1 Knowledge Culture

#2KM Standard

Procedure

#4 KM System &

Infrastructure

#3 Lesson Learnt

& Best Practice

KM

Initiatives

#5 Community of

Practice

#6 KM Management

Structure

#7 Intellectual Property

Management

Change Management

Leadership

Note : Knowledge Worker หมายถึง พนักงานที่สามารถนำสารสนเทศ ผ่านการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ คัดย่อ ปรับปรุง จับสาระ เพื่อใช้ในการสร้างมูลค่าให้กับบริษัท

slide15

PTT KM Journey

2005

2004

Define

“PTT Key Capabilities

& Prove of Concept”

Study & Develop

“PTT KM Concept”

slide16

Knowledge Management Implementation Concept

Knowledge Audit

สร้างกรอบความคิด

ในการบริหาร

องค์กร

creating shared value

วิเคราะห์และสังเคราะห์

ความรู้

การวัดประเมินผล

analize & synthesize knowledge

monitoring & evaluation

develop KM system

สร้างระบบสารสนเทศจัดการความรู้

develop KM change management

จัดกิจกรรมในการจัดการความรู้

slide18

PTT GSP Strategic Knowledge

2006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2005

KM Visualization : KM Model @ GSP

GSP Pilot Implementation Tacit KM Implementation

example of ptt gsp turnaround knowledge asset and benefit
Example of PTT GSP Turnaround Knowledge Asset and Benefit

Vision : Best In Class Turnaround

Mission : Completed Turnaround Period within 15 Days

Target of Turnaround

 • No Accident
 • On Schedule
 • On Time
 • No Leak
 • In Budget

Turnaround Business Impact

to PTT Gross Margin :

 • GSP#1 15 ล้านบาท / วัน
 • GSP#2 10 ล้านบาท / วัน
 • GSP#3 12 ล้านบาท / วัน
 • GSP#4 2 ล้านบาท / วัน
 • GSP#5 30 ล้านบาท / วัน
slide20

Interview Session

Scoping

&

Capturing

Case

Study

Knowledge

Transcripts

Knowledge

Models

Agenda

Preparation

Validation

Tacit Knowledge Capture

Turnaround Practice @ GSP Rayong

Tacit Knowledge Capture Methodology

slide21

Major Achievements

Example of PTT GAS

Turnaround Knowledge Models

TA#1

TA#5

TA#2

TA#4

TA#3

slide22

Develop KM System

Collaboration Tools

Document Management System

slide24

2005

Define

“PTT Key Capabilities”

& “Prove of Concept”

Define

Define & Select GSP Context

Define Expert

Capture

Capture Knowledge

Organize

Create Knowledge Map

MS SharePoint & Documentum

Share &

Apply

Apply Knowledge

Share Knowledge

KM Prove of Concept

slide25

PTT KM Journey

PTT GroupKM

Direction

& Roadmap

PTT GroupKM Communication

(Synergy for Excellence)

2005

2006

2004

Develop

“PTT Group

KM Strategy & Roadmap”

Define

“PTT Key Capabilities

& Prove of Concept”

Study & Develop

“PTT KM Concept”

ptt pilot area km implementation gsp rayong
PTT Pilot Area KM Implementation – GSP Rayong

Knowledge System : KMS

Target : GSP KM’s KPI

 • 100% attendance for Training

- KM Awareness & Understanding

- GSP Shared Vision

 • KM Masterclass : Learning by Doing

- K Capture Methodology

- Strengthen K Agent

 • Setup GSP KM Direction
 • K Sharing “PTTEP Lesson Learnt in creating LO & KM”

2005

2006

Process

 • Knowledge Asset :Turnaround Knowledge

Technology

People

 • Knowledge Agent :

One FE Transferred

ptt pilot area km implementation gsp rayong1
PTT Pilot Area KM Implementation – GSP Rayong

Knowledge System : KMS

 • Plan
 • Done

2005

2006

Process

 • 100% attendance for Training

- KM Awareness & Understanding

- GSP Shared Vision

 • Knowledge Asset :Turnaround Knowledge
 • KM Masterclass : Learning by Doing

- K Capture Methodology

- Strengthen K Agent

 • Setup GSP KM Direction
 • K Sharing
 • Transfer Ownership to GSP
 • Define GSP KM Roadmap by คร.

Technology

People

 • Knowledge Agent :

One FE Transferred

slide28

23 AUG 2006

Conference

Top Executive & World Class Speakers

Opening Speech by CEO

1

2

3

4

Why EVERYONE must win in the game?

Mr. Hsieh Tsun-yan, Mckinsey&Company

KM : Success Factor for Sustainable Growth

Ms. Stephanie Gault Accenture

Energy Conservation

PTT Group Executives

Merger & Acquisition

PTT Group SEVP

slide29

Conference

24 AUG 2006

Closing Speech by EVP

Opening Speech by SEVP

Keynote Speaker

Employee Knowledge Sharing

P&R Conference Poster

slide30

Exhibition

22-25 AUG 2006

PTT Group Synergy towards Knowledge Society

S4E Opening Speech by CEO

Top Executive Synergy Team

S4E @ PTT Building

PTT Board & Top Executives @ S4E

Exhibition Zone @ S4E

slide31

Exhibition

22-25 AUG 2006

PTT Group KM – Shared Vision

PTT KM – Smart GAS

PTTEP KM – Origin of success

TOP KM – Striving for Excellence

PTTCH KM – Sparkling Innovation

PTT Board @ S4E

Plastic @ Home

P&R Business Flow Chart

P&R Theatre

P&R Map

slide32

Critical to PTT group, Share across all BGs

Critical to PTT group, Share across 2-3 BGs

Critical to BG

1

Contractor

Management

(CM)

2

3

Market

Intelligence

(MI)

Post

Merger

Management

(PMM)

4

Retail

Operations

(RO)

PTT Group Strategic Knowledge

4 PTT Group KM Implementation Cases

Selection Criteria : Simple, Sharable and Sustainable

International

Business

Development

Capital

Project

Management

MA& A

Post Merger Management

(PMM)

Market

Intelligence

Operating

System

Supply chain

management*

(value chain)

Others

Talent

Management

E&P

Technologies/

Disciplines

E&P

GAS

Petrochem

On-going

Study

in Oil

Career

Management

&

High potentialpool

Refinery

Oil

Trading

Capability

Trading

Approved by PTTMC

slide33

ระบบ Career Management

 • ระบบการบริหารสายอาชีพ (Career Management) คือ การวางแผนและจัดการให้องค์กรมีพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรับผิดชอบงานแต่ละด้านและระดับความรับผิดชอบในกลุ่มอาชีพที่องค์กรกำหนด ให้มีขึ้นตามความจำเป็นของการดำเนินการและโมเดลธุรกิจขององค์กร
slide34

ระบบ Career Management

 • เป็นกลไกจัดการความเสี่ยงขององค์กรไม่ให้เกิดปัญหาขาดพนักงานที่มีความรู้ความสามารถที่ต้องการ ทั้งด้านวิชาชีพ ด้านความสามารถในเชิงธุรกิจ และไม่เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกำลังคน
 • พนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง ได้รับการบริหารให้มีความก้าวหน้า และได้รับการพัฒนา เพื่อให้องค์กรสามารถได้ประโยชน์สูงสุดจากพนักงานเหล่านี้ และไม่เกิดปัญหาการสูญเสียพนักงานกลุ่มนี้ไป หรือขาดความต่อเนื่อง
slide35

วัตถุประสงค์ ระบบ Career Management

 • เป็นกลไกที่เชื่อมโยงและบูรณาการกลไกด้านทรัพยากรบุคคลอื่นๆ เข้าสู่ระบบเดียวกัน ทั้งด้านการพัฒนา ความก้าวหน้า และผลตอบแทน
 • ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดให้พนักงานเห็นคุณค่าของการพัฒนาตนเองทั้งด้านความสามารถ และผลงาน เพื่อเพิ่มคุณค่าของตนให้ดีขึ้นไปในระดับที่ต้องโดดเด่นอยู่เสมอ
slide36

การดำเนินการบริหารสายอาชีพโดย CCT

 • Recommend
  • Career Plan ของพนักงาน
  • Development Plan แต่ละปี

สนับสนุนการบริหารพนักงาน

Line Manager

CAREER

MANAGEMENT

PERFORMANCEMANAGEMENT

CCT

HR

(CAREER COUNSELING TEAM)

REWARDING

DEVELOPMENT

DAY-TO-DAY

MANAGEMENT

ให้คำแนะนำ

ในการพัฒนาตนเอง

 • ให้คำแนะนำเพื่อจัดทำ IDP
 • Mentoring

พนักงาน

HR เป็นเลขาฯ สนับสนุนทุกกิจกรรมต่อ CCT

slide37

PTT KM Journey

2007

2005

2006

2008

2004

Develop

“PTT Group

KM Strategy & Roadmap”

Define

“PTT Key Capabilities

& Prove of Concept”

Study & Develop

“PTT KM Concept”

Build Up & Leverage

PTT Group KM

KM

Embedded

PTT GroupKM

Direction

& Roadmap

PTT GroupKM Communication

(Synergy for Excellence)

4 implementation cases

lead by business group/companies in PTT Group

PTT Group KM CoP

PTT Group KM Portal

slide38

1.Market Intelligence : MI-EKSS

2.Post Merger Management : PMM-COE

“Consolidate MI knowledge and build foundation for common platform”

“Learning How to Capture Synergy Value”

Sponsor : SEVP Dr.Prajya

SEVP Dr.Piti

Sponsor : President Aditheb

3.Capital Project Management : CPM-CoP

4.Retail Operation : RO-CoP

“Develop network of project managers to minimize the risk of project delay and cost overrun”

“Create effective network to leverage oil and non oil knowledge integration”

Sponsor : SEVP Chitrapongse

PEP Maroot

Sponsor : SEVP Chaiwat

4 PTT Group KM Implementation Cases

KM Conceptual Framework

3 KM Prototypes

 • Community of Practice - CoP
 • Center of Excellence - COE
 • Explicit Knowledge Sharing System - EKSS
slide39

PTT Group Knowledge Agenda Roadmap & KM Governance Roadmap

Impact

Horizon 1

‘Piloting’ *

Horizon 2

‘Embedding’

Horizon 0

‘Blueprinting’

Time

2008+

2007-8

2006

Business requirements

Key strategic

objectives

 • Int’l growth in E&P and Gas; Consolidation in P&R; Network optimization in Oil, HPO
 • Filling knowledge gap
 • Leveraging knowledge spike
 • Identifying knowledge gap

Knowledge agenda

KM requirements

Level of

integration

 • Within company
 • Within BG and Across BG

Level of buy-in

 • Awareness
 • Confidence
 • Commitment and Repetition

KM Governance

 • Central Ad-hoc
 • Decentralized
 • Embed in Organization

*Pre-horizon 2 includes PTTEP and Gas on Contractor Management topic

slide40

Strategic

to

Knowledge

Leadership

(CEO, HR, ICT)

Effective

Communication

Governance

& KPI

Recognition

& Reward

Knowledge

Sharing

Culture

Information

Communication

Technology

Efficiency CoP

(Community Of Practice)

องค์ประกอบแห่งความสำเร็จ

Sucess Factors

slide41

PTT KM Journey

2007

2005

2006

2008

2004

Develop

“PTT Group

KM Strategy & Roadmap”

Define

“PTT Key Capabilities

& Prove of Concept”

Study & Develop

“PTT KM Concept”

Build Up & Leverage

PTT Group KM

KM

Embedded

PTT GroupKM

Direction

& Roadmap

PTT GroupKM Communication

(Synergy for Excellence)

4 implementation cases

lead by business group/companies in PTT Group

PTT Group KM CoP

PTT Group KM Portal

slide42

“Petroleum Creates Value

but

Knowledge Creates Endless Wealth”

slide43

QUASTION

and

ANSWER