aff rssystem n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Affärssystem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Affärssystem - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Affärssystem. Systemet bygger på olika moduler som är integrerade med varandra Ett Integrerat affärssystem för det lilla till medelstora företaget som tillför enkelhet och som optimerar företagets interna processer Allt för det papperslösa kontoret Fördefinierade arbetsprocesser

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Affärssystem' - aiko-cummings


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Systemet bygger på olika moduler som är integrerade med varandra
 • Ett Integrerat affärssystem för det lilla till medelstora företaget som tillför enkelhet och som optimerar företagets interna processer
  • Allt för det papperslösa kontoret
  • Fördefinierade arbetsprocesser
  • Alla företagets datamängder hanteras i ett system
  • Stödjer alla processer i företaget
  • PC och MAC kompatibelt
slide3

Valentis består av sex olika moduler

Vi kommer att gå igenom de olika modulerna var för sig. Vi böjar med marknadsmodulen

Så här ser startsidan ut när du har loggat in i systemet

Under de olika modulerna finns det olika register som är anpassade för respektive modul

marknadsmodul

Företagsregister

Marknad

Prislistor

Marknadsmodul

Modulen består av tre delar, som i sin tur innehåller olika register

slide5
Företagsregister

Med möjlighet att hålla reda på alla dina kontakter

Information om

Kundens objekt

Försäljningsstatistik

Referenser

Avtalade kontrakt

Spara generell och specifik information

Historik och statistik

Rabattmatris med olika variabler beroende på eventuella avtal eller kampanjer

Så kommer du enkelt till det företagets relaterade händelser, order osv.

Detta visas i ett nytt fönster

Detta kallar vi listvyn.

För enkelhetens skull så ser listvyn likadan ut i hela systemet.

Här kan du enkelt söka, förändra eller göra urval. Eller varför inte köra aktivitet på ditt urval.

Postvyn med information kring kunden eller leverantören. Du har i företagsregistret fyra olika sidor med information. Med de olika menyerna så kan du lätt förflytta dig mellan de olika registerna.

Bara att välja Visa….

marknad
Marknad
 • Stödjer hela marknadsprocessen
 • Förfrågan registreras på kund, detta blir direkt ett projekt för vidare behandling
 • Händelse hjälper marknadsavdelningen att hålla sig uppdaterad med sina kunder
 • Färdiga mallar som lätt kan användas vid kommunikation med kunder via mail, fax eller brev
 • Färdigdefinierade rapporter och händelsehistorik för alla säljare och alla kunder
 • Offerter skapas enkelt och man kan lätt anpassa dessa för olika syften
 • Offerten konverteras enkelt till order
 • Massutskickshantering baserat på fördefinierade mallar via fax, mail eller brev
prislista
Prislista
 • Alla prislistor som används vid offert eller order finns registrerade här
 • Även marknadsföringsmaterial såsom bilder, produktblad med mera
 • Integrerad webbserver. Man väljer vad man vill publicerar på hemsidan.
 • All information som finns publicerad på hemsidan registreras här, underlättar vid uppdatering av hemsida
 • Uppdateras prislistan så gör även informationen som finns på webben det
s ljorder lager
Säljorder - Lager

Modul Säljorder –Lager består av tre delar

Order

Lager

Distribution

s ljorder
Säljorder
 • Säljorder här registreras alla order
 • Offert blir automatiskt en order
 • Automatisk kundorderkoppling. Alla kunders order ”drar” sina behov i hela försörjningskedjan
 • Du kan välja hur du vill hämta de olika artiklarna
  • Efter objekt som finns registrerade hos kund
  • Sök efter artikelnummer eller benämning
  • Historik, beställda varor
  • Efter olika förutbestämda grupper
 • När artiklarna är registrerade kommer kundens avtal, priser/rabatter att hämtas automatiskt
 • Du som användare kan givetvis överstyra rader
 • Restorder och fakturering kan göras på många order samtidigt

Alla fältkolumner är sökningsbara ett enkelt klick, och du hittar exakt vad du söker.

lager
Transaktionshantering med spårbarhet

Lagervärdering

En specifik inventeringstabell som hanterar all inventering

Lagerplatser har en egen tabell som underlättar personalens arbete

Integrerad frakthantering

Skapar fraktsedel

Skapar fraktetikett (enligt std. Transportetikett)

Skapar frakthandlingar direkt på order

Vilka kan skrivas ut här eller från Sorder direkt

Man kan lägga upp valfritt antal transportörer

Lager

Distribution

behovsanalys
Behovsanalys
 • Automatisk behovsberäkning ger hela tiden aktuellt underlag för produktion och inköp
 • Beräkningsformler och prognoshantering
 • Du väljer enkelt hur du vill försörja dina behov
  • Behovsstorlek
  • Seriestorlek
 • Hantering av beställningspunkt automatiskt eller manuell bevakning
 • Behovsförsörjning av både produktion och inköp
 • Behovsanalysen bryter ner de mest avancerade produkterna till lägsta nivå

Du får enkelt presenterat vilka behov som du har.

Klicka på försörjning och du har färdiga beställningar och tillverkningsorder.

ink p
Inköp
 • Beställning av varor mot order
  • För produktion
  • För lager
 • Beställningar kan väljas att skötas med automatik från behovsanalysen som genererar en beställning här
 • Ordermottagning / Inleverans som uppdaterar lager direkt
 • Beställningar registreras enkelt med hjälp av olika dialoger

Du ser enkelt vilka artiklar som leverantören tillhandahåller

produktion
Produktion
 • Styr hela din verksamhet online
 • Tillverkningsorder
  • Både tillverkning för kund och mot lager
 • Planering av produktion med optimal resursplanering:
  • Komplexa produktnivåer
  • Operatörer
  • Produktionsgrupper, maskiner
  • Konstruktörer
 • Visar beläggningsgrad och ledig kapacitet per maskin/maskingrupp/avdelning över tiden
 • Sorterar och prioriterar om vid kö i produktion
 • Enkel övervakning och avrapportering av varje steg i tillverkningen
 • Direktkoppling mot ritningsregister
 • Tillverkningsorder direktkopplade mot produktionsutrustning.
 • Tid och kostnadsuppföljning på alla tillverkningsorder
 • Behovsanalys som genererar prognoser och arbetsoperationer för optimal leveransbekräftelse
 • Produktionsöversikt av beläggning

All information som hör ihop med produkten och tillverkningsordern finns lättåtkomligt.

Du kan enkelt se vilken kund ordern tillhör ritningar och NC-dokument ligger integrerat.

produktdata

Artiklar

Dokument

Service

Produktdata

Vi använder oss av både artiklar och produkter. Objektregistret har olika användningsområden

artikel
Artikel
 • Artikelhantering och Produktregister
 • Som stöder komplexa strukturer med många nivåer
 • Direktkopplat till prislista
 • Direktkopplat till ritningsregister
 • Arbetsoperationer med olika grupperingar
 • Materialåtgång
 • Statistik mot försäljningsorder och tillverkningsorder
 • Pris och övrig information
dokument
Dokument
 • Register med alla dokument som hanteras i hela systemet
  • Ritningar
  • NC-dokument
  • Offerter
  • Protokoll m.m.
  • Man kan enkelt konvertera eller länka in olika dokument
 • Mallar som användas i hela systemet finns här och kan redigeras eller varför inte göra egna
 • Korsreferenser mellan tabeller
 • Dokument och bilagor kopplas fritt till alla dataposter (kunder, händelser etc.)
service
Service
 • Alla objekt som finns registrerade hos kunder
 • Nyproduktion av objekt med fullständig produktnivå
 • Förebyggande underhåll och kalibrering
  • Vem som skall utföra servicen
  • Vad som skall göras
  • Eventuella materialkrav
  • Tidsberäkning
 • Historik av underhåll
  • Alla order som är gjorda kopplas till objektet för att förebygga för återkommande fel
  • Vilka specifika delar har använts vid underhåll direktintegrerat med artikelregistret
  • Rätt underlag från början
 • Kan användas både som eget underhållsystem eller som servicemodul för försålda objekt
ekonomi

Faktura

LevFaktura

Redovisning

Ekonomi
faktura
Faktura
 • Fakturering baserade på order och frakthandlingar direkt.
 • Helt integrerat med alla register som kan tänkas behövas för fakturering
 • Underlag till faktura
  • Projekt eller orderfakturering
 • Kundreskontra är lättarbetat och systematiskt ett par klick, så är allt administrativt arbete färdigt
 • Du har färdiga rapportmallar som du kan skriva ut, men du kan också göra dina egna urval och skriva ut dessa
 • Du har sedan möjligheter att skicka fakturor direkt via mail, fax eller post
 • Fakturastatistik
 • De olika funktionerna är integrerade med varandra en registrering för att uppdatera hela systemet
levfaktura
LevFaktura
 • Leverantörsfaktura
 • Integrerat med inköp och företagsregistret där även leverantörerna finns registrerade
 • Betaluppdragshantering som generar bank och betalfiler
 • Leverantörsreskontra som är enkel att hantera
redovisning
Redovisning
 • Fullständig kontoplan
 • Möjliggör kontogrupper och objektshantering
 • Multipla kostnadsställen
 • Verifikation och transaktionshantering
 • Automatisk bokföring av reskontra transaktioner
 • Stöder EU kontoplan
 • Hanterar olika bolag med olika valutor
 • Skapar fullständig balans och resultaträkning
 • Budgeteringsmodul
 • Lagervärdering
administration

Personal

Ledning

Inställning

Administration
personal
Personal
 • Personalregister
 • Lokal anslagstavla
 • Vanlig ”stämpelklocka” med in och ut för all personal
 • Alla arbetar mot arbetsorder oberoende avdelning
 • Stämpelklocka integrerad med arbetsoperationer och tidrapport
 • Alla kan lätt se vilken order som är i produktion ex. kan se att tre personer arbetar på samma order
 • Rapportering sköts av alla
 • Integrerad mail direkt i systemet
 • Planeringskalender för arbetsorder och projekt
 • Valfria menyer definierade per användare
ledning
Ledning
 • Alla order och förfrågningar blir automatiskt ett projekt
 • Projektformen sammanlänkar all information
  • Status direkt online oavsett många olika säljorder eller tillverkningsorder
 • Efterkalkyl på alla projekt
  • Intäkter/ Kostnader /Timmar
  • Projektresultat
  • Även förberedande arbete räknas in
 • Internrapporter som är gjorda av personalen i de olika modulerna samlas här för kontroll och vidare bearbetning
inst llningar
Inställningar
 • Grundinställningar och systemunderhåll
 • Back up rutiner
 • Avancerad utskriftshantering
 • MAC och PC
 • Macroscript och timer funktion för uppdateringsrutiner
 • Startsida för alla medarbetare kan anpassas
slide27

Säljorder postvy

Du registrerar frakt och leverans på samma ställe men på olika sidor

Via de olika post vyerna har du tillgång till en mängd olika information

slide28

Artiklar (postvy)

Med de små pilarna kan du enkelt se underliggande strukturer direkt i artikelregistret.

slide29

Sök & print

Markera vilket urval du vill skriva ut. Välj sedanE-mail, faxa eller skriv ut

Spar tid genom att skriva ut många säljorders frakt och följesedel med ett klick

versikt moduler
Marknad

Företag

Försäljning

Säljstöd

Prislista

Säljorder - Lager

Säljorder

Lagerhantering

Frakt

Materialstyrning

Arbetsorder

Inköp

Produktion

Behovsanalys

Produktionsbeläggning (graph)

Produktdata

Avancerad dokumenthantering.

Mallar.

Artikel och produktregister som hanterar komplexa nivåer.

Arbetsoperation och materialåtgång

Ekonomi

Fakturering

Reskontra

Redovisning

Bokföring

Olika valutor

Administration

Personal

Närvarorapport

Operationstid

Kalender

Integrerad Mail

Ledningsfunktioner

Projekthantering

Internrapport

Översikt moduler
sammanfattning
Alla order kopplas automatiskt mot projekt

Efterkalkyl på alla projekt

Intäkter/ Kostnader /Timmar

Projektresultat

Underlag till faktura

Projekt eller orderfakturering

Fullständig säljorderhantering

Genererar plocklistor och leveranshantering och fraktdokument

Återrapportering och uppföljning av order och projekt

Automatisk alternativ manuell rabatthantering

Hantering av unika produkter

Projekt genererar automatiska bristlistor

Initierar tillverknings och inköpsprocessen och skapar arbetsunderlag för produktion/ lager

Automatisk utskick av ordererkännande och beställningar via mail

Hela projektet följs enkelt från registrering till avslut

Intern sökmotor på alla fält

Trädstruktur på alla menyer

Sammanfattning
slide32
Du har nu fått ett litet intryck av affärssystemet Valentis
 • Vi har långt mer att erbjuda
 • För att få veta mer om produkten och vad vi kan göra för dig och ditt företag ber vi dig ta kontakt med oss.

Torell System AB  

Parkgatan 6

333 31 Smålandsstenar

Tel: 0371-343 47  | Fax: 0371-343 41 | E-post: info@valentis.se

ad