Download
eten drinken in barcelona the tyler group n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eten & drinken in Barcelona | The Tyler Group Barcelona PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eten & drinken in Barcelona | The Tyler Group Barcelona

Eten & drinken in Barcelona | The Tyler Group Barcelona

174 Views Download Presentation
Download Presentation

Eten & drinken in Barcelona | The Tyler Group Barcelona

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Eten & drinken in Barcelona | The Tyler Group Barcelona Voedsel Voedselterminologie in ditgedeeltewordtgegeven in hetCatalaans/Castiliaansof Catalaansalleen, behalve in de enkelegevallenwaar de Castiliaanse term wordtgebruikt in beidetalen. Het idee is omnatedenkenwat bent u waarschijnlijktezien en tehoren in de straten van Barcelona, en nietomaftedalen in de duisterediepten van taalkundigepolemiek.

  2. Wanneerteeten in Barcelona U mag niet in Barcelona aankomen met jet-lag, maar uwbuikzalsneldenkendat het allebekendetijdzonesheeftverlaten. Ontbijt (esmorzar/desayuno) is over het algemeeneen no-nonsense affaire, genomen in een bar op wegnaar het werk. Lunch (dinar/comida) is eigenlijkvanaf 2 uur tot 4 uur en is de belangrijkstemaaltijd van de dag. Geenlokalezouoverwegenkauwen in diner (sopar/cena) vóór 9 pm. Datgezegdhebbende, hoewel restaurants de neigingteblijven open tot 1 uur of zo, de meestekeukensdicht door 11.30 pm. Geenpaniek! Alsuwmaagzureneenvoudignietkan tot danhouden, kunt u gemakkelijkbijhoudenneer bar hapjes of snelvoedsel (lokale en internationalestijl) buitendezetijden. En angstigomtebellenelketoeristische dollar mogelijk, tal van restaurants hierverzorgenvoornoordelijkeEuropeseintestinalegewoonten – Hoewel u vaakhiervoor met middelmatigeeten en het bijnaexclusievegezelschap van anderetoeristenbetalen.

  3. Waarteeten in Barcelona Vele bars en sommige café’s biedeneenvorm van vastevoeding. Ditkanvariëren van entrepans/bocadillos (belegdebroodjes) en tapes/tapas (bar hapjes) via tot meerinhoudelijkeraciones (eigenlijkeengrotereversie van een tapa), en volledigemaaltijden in menjadors/comedores (sit-down restaurants) uit de rug. Cerveceries/cervezerias (bier balken), tavernes/tabernas (herbergen), tasques/tascas (snackbars) en cellers/bodegas (wijnkelders) zijnslechtsenkele van de soortenvestiging in dezecategorie.Vooreenvolledigemaaltijd, bent u waarschijnlijkomteeindigen in een restaurant/restaurante, maar anderenamenzal pop uit op je. Eenmarisqueria is gespecialiseerd in zeevruchten, terwijleen meson (een ‘ grotetafel’) kanwijzen (maar nietaltijd!) eenmeerbescheideneetgelegenheid.