Download
workshop leergebieden visser t hooft lyceum vhl kandinsky college kc n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Workshop Leergebieden Visser ‘t hooft Lyceum (VHL) Kandinsky College (KC) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Workshop Leergebieden Visser ‘t hooft Lyceum (VHL) Kandinsky College (KC)

Workshop Leergebieden Visser ‘t hooft Lyceum (VHL) Kandinsky College (KC)

148 Views Download Presentation
Download Presentation

Workshop Leergebieden Visser ‘t hooft Lyceum (VHL) Kandinsky College (KC)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Workshop LeergebiedenVisser ‘t hooft Lyceum (VHL)Kandinsky College (KC)

 2. Programma workshop • 1. Inleiding • 2. Doel van de workshop • 3. Waarom zijn wij met leergebieden begonnen? • 4. Zelf kennismaken met de leergebieden. • 5. Zelf randvoorwaarden, wensen en mogelijkheden in kaart brengen. • 6. Terugkoppeling • 7. Afronding

 3. Terugblik VHL • Allemaal aparte vakken (18!) • Taalzwakke leerlingen • Geen samenhang tussen aanverwante vakken

 4. Wat wil VHL? Leergebieden want: • Samenhang tussen aanverwante vakken • Leerstof aansluiten op leerling • Aanbieden verschillende werkvormen • Geen extra werkdruk collega’s: bestaande methodes onderzoeken

 5. Uitvoering plannen • Invoeren vakgroepen: • Onderzoeken leergebieden: welke vorm,combinatie van vakken • M&M verder invoeren (gestart ’07-’08) • M&N opstarten • Schrijven curriculum • Invoering: ’08-’09 / ’09-’10

 6. Opgedane ervaring Knelpunten: Afspraken nakomen t.a.v. schrijven curricula Gebrek aan passende methodes Opbrengsten: M&M Plein M bevalt prima zeker in OLC Meer vakoverstijgend overleg Aandacht voor diverse werkvormen

 7. Terugblik KC

 8. Wat wil KCH? Leergebieden want: - Samenhang tussen AVO vakken binnen OLC  een soort ISP-programma • Vakgeïntegreerd onderwijs • Basisprogramma en ISP (onderbouw) programma= leergebieden • Aanbieden verschillende werkvormen • Competenties • Nederlands als sleutelvak

 9. Uitvoering plannen • Vakgeïntegreerde leergebieden Ne, bv en hoofdvak (ak, gs, bio,nask, ec, pso) • Leergebied schrijfteams hebben 2 uur per week gekregen om dit te kunnen doen. • - Ne als sleutelvak • Doorlopende leerlijn met sectoren • Afspraken maken met de praktijk • Vormen van leergebiedteams  vaste teams • 1 leergebied per periode • 5 uur per week leergebied

 10. Leergebieden klas 1 • 1. Ik op het Kandinsky • 2. Mens en Natuur • 3. Mens en Techniek • 4. Mens en Bewegen • 5. Mens en Cultuur

 11. Leergebieden klas 2 • 6. Mens en Maatschappij • 7. Mens en Historie • 8. Mens en Zorg • 9. Mens en Economie • 10. Mens en SDRV

 12. Opgedane ervaring • Knelpunten: • -Verandering van teams. • -Inschatting aantal uren en de stof. • -Gezamenlijk overleg is essentieel. • -Leergebied te afhankelijk van ICT. • Opbrengsten: • Betere voorbereiding op het ISP • Meer praktijkgericht leren • Collega’s kijken meer in de keuken van een ander. • Meer beoordelings- en werkvormen

 13. Zelf kennismaken met de leergebieden • Methode VHL • Eigen materiaal KC

 14. Wensen, randvoorwaarden op jouw school: • Wat willen jullie als school met het leergebied? • Wat zijn de mogelijkheden binnen jullie school voor het werken met leergebieden? • -Wat hebben jullie als school nodig om dit te realiseren?

 15. Evaluatie • Hoe wil je concreet met leergebieden • verder gaan binnen jouw school? • -Wat wil je van deze workshop meenemen?

 16. Workshop LeergebiedenVisser ‘t hooft Lyceum (VHL)Kandinsky College (KC)