mgr pavel fr bort uk ftvs
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mgr. Pavel Frýbort UK FTVS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Mgr. Pavel Frýbort UK FTVS - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Mgr. Pavel Frýbort UK FTVS. (UEFA A Licence). Soustava dýchací. slouží k okysličení krve a uvolňování CO2 uplatňuje se při tvorbě a modulaci hlásek napojuje se na ni čichové ústrojí Dýchací soustavu můžeme rozdělit na vlastní orgán (plíce) a na dýchací cesty. Nos (nasus).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mgr. Pavel Frýbort UK FTVS' - ahanu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
soustava d chac
Soustava dýchací
 • slouží k okysličení krve a uvolňování CO2
 • uplatňuje se při tvorbě a modulaci hlásek
 • napojuje se na ni čichové ústrojí
 • Dýchací soustavu můžeme rozdělit na vlastní orgán (plíce) a na dýchací cesty
nos nasus
Nos (nasus)
 • zajišťuje ochranu před cizími částicemi (řasinkový epitel a hlen), oteplení chladného vzduchu, nasycení vzduchu vodními parami a percepci vůní a pachů.
  • hřbet nosu, zakončen hrotem
  • nosní křídla, která jsou po stranách
  • dvě nosní dírky, jsou na dolní ploše
 • dutina nosní má kostěné ohraničení a je rozdělena nosním septem na dvě poloviny. Skořepy nosní dělí dutinu nosní na tři nosní průchody
  • dolní průchod nosní – pod dolní skořepou
  • střední průchod – mezi dolní a střední skořepou
  • horní průchod – nad střední skořepou
 • sliznice dutiny se podle funkce dělí:

- horní oblast čichová – obsahuje čichové buňky

- dolní oblast respirační – obsahuje prokrvenou sliznici – vzduch ohřívá a dále žlázky – zvlhčují vdechovaný vzduch

vedlej dutiny nosn sinus paranasales
Vedlejší dutiny nosní (Sinus paranasales)

Jsou to dutiny v kosti

 • čelní
 • v horní čelisti
 • klínové
 • čichové

Jsou vystlány sliznicí, obsahují vzduch a ústí do jednotlivých průchodů dutiny nosní.

hrtan larynx
Hrtan (Larynx)

Je dlouhý asi 6 cm. Má tvar přesýpacích hodin. S důležitým útvarem záklopky hrtanové (epiglotis) zabraňuje vstupu potravy či jiných cizích těles do dýchacích cest. Nachází se zde hlasivky.

 • nepárové chrupavky štítné (cartilago thyroidea)
 • chrupavky prstencové (cartilago cricoidea)
 • příklopky hrtanové (epiglotis)
 • párových chrupavek hlasivkových (cartilaginesarytenoideae)
pr du nice trachea
Průdušnice (Trachea)

Je trubice dlouhá asi 12 cm. Ve výši Th4 se větví v pravý a levý bronchus.

 • chrupavek tvaru podkovy, doplněných vzadu
 • vazivově – svalovou zadní stěnou, to podmiňuje značnou elasticitu i schopnost prodlužování a zkracování průdušnice.
pr du ky bronchi principales
Průdušky(Bronchi principales)

Odstupují z průdušnice do strany a dolů k hilu plíce

 • pravá průduška (bronchus dexter) – má strmý průběh, a proto je zde vdechováno 75% cizích těles
 • levá průduška (bronchus sinister)

Stěna bronchů je vyztužená podkovitými chrupavkami a hladkým svalstvem

prud inky bronchioly terminales
Prudůšinky(Bronchioly terminales)

Mají průsvit 0,5 mm a několikrát rozvětví, až na respirační prudůšinky (bronchioly respiratorii). Tyto prudůšinky ústí a rozvádí vzduch až do plicních sklípků

plicn skl pky alveoli pulmonalis
Plicní sklípky (Alveoli pulmonalis)

Jsou tenkostěnné váčky, ve kterých probíhá difúze dýchacích plynů mezi plícemi a krví. Alveoly jsou opředeny krevními kapilárami. Do alveol proudí vzduch (kyslík - O2) , který difunduje do krve v kapilárách, naopak, (oxid uhličitý - CO2) se dostává do alveol a při výdechu odchází z těla ven.

 • Difuse,výměna plynů na alveolokapilární membráně závisí na:

- tlakovém spádu (rozdílu parciálních tlaků mezi přitékající a odtékající krví)

- prokrvení (počet kapilár)

- průtoku krve

poplicnice a pohrudnice

Poplicnice a pohrudnice

Na povrchu plic je tenká blána poplicnice(pleura pulmonalis), která přechází v pohrudnici(pleura parientalis).Mezi oběma listy je vazká tekutina, která zabraňuje tření obou listů při dýchání. V dutině pohrudniční je nižší tlak než tlak atmosferický, což umožňuje rozpínání plic při vdechu. Vnikne-li vzduch do pohrudniční dutiny, dojde ke kolapsu plíce – pneumotorax.

d chac pohyby

Dýchací pohyby

vdech (inspirium)

- aktivnísložka – bránice, mm.intercostales externi - při usilovnějším dýchání jsou zapojeny i pomocné dýchací svaly (hlavně břišní, ale i ostatní připojující se na hrudník)

výdech (exspirium)

- pasivní složka - retrakce (napětí žeberních chrupavek, plic, surfaktantu)- vytlačení bránice, tlakem nitrobřišních orgánů

aktivní složka - mm.intercostales interni - zejména při zvýšené fyzické námaze

nádech - výdech: exkurse bránice v klidu 1-2 cm, maximálně 5-10 cm

zp soby d ch n
Způsoby dýchání
 • - horní kostální (spíše u žen)
 • - dolní kostální (spíše u mužů) nejčastější je ale typ smíšený
 • - abdominální (spíše u dětí)
typy d ch n
Typy dýchání
 • Dýchací pohybyse dají hodnotit pohledem
 • Liší se liší frekvencí a hloubkou dechu (normální dýchání má lehce delší výdech).
 • Dýchání trénovaných jedinců při fyzické zátěži je zrychlené, ale i prohloubené
adapta n zm ny na zat en
Adaptační změny na zatížení

1. Lepší ekonomika dechových funkcí

- nižší frekvence dýchání: vyšší dechový objem

- lepší mechanika dýchání

- lepší distribuce vzduchu a difuse dýchacích plynů

- lepší utilizace kyslíku (↑ a-v.diference, ↓ ventilační ekvivalent kyslíku)

- rychlejší nástup setrvalého stavu

2. Vyšší výkonnost, tj. vyšší maximální (stropové) hodnoty

- anaerobní práh (ANP) při vyšším zatížení

- vyšší minutová ventilace

- vyšší maximální spotřeba kyslíku (u vytrvalostně trénovaných)

- větší kyslíkový dluh (vzrůstá zejména po anaerobním tréninku).

pl ce pulmo
Plíce (Pulmo)

Jsou párový orgán. Na každé plíci popisujeme

- širokou bazi (basis pulmonis) - naléhající na bránici

- vypouklou plochu žeberní

- plochu mezihrudní – zde je plicní stopka pro cévy, nervy a průdušky. Nahoru směřuje hrot plicní(apex pulmonis)

Hluboké štěrbiny dělí pravou plíci na tři a levou plíci na dva laloky (lobus pulmonalis dx. et sin.). Hlavní průdušky se v plicích postupně dělí na průdušky pro jednotlivé plicní laloky, segmenty, subsegmenty až na tenkostěnné průdušinky pro lalůčky plicní a alveolární chodbičky pro sklípky plicní, kde dochází k výměně dýchacích plynů. Dýchací plocha je 50-80 m2.

ad