slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Cyn cyflawni’r dasg hon mae’n bwysig eich bod yn deall beth yw dehongliad hanesyddol .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

Cyn cyflawni’r dasg hon mae’n bwysig eich bod yn deall beth yw dehongliad hanesyddol . - PowerPoint PPT Presentation


  • 181 Views
  • Uploaded on

Sut cafodd Streic y Penrhyn ei dehongli ?. Sut a pham mae dehongliadau hanesyddol yn gwahaniaethu ?. Cyn cyflawni’r dasg hon mae’n bwysig eich bod yn deall beth yw dehongliad hanesyddol . Cwblhewch y tasgau a ganlyn i helpu gwella eich dealltwriaeth. Dehongliadau hanes.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cyn cyflawni’r dasg hon mae’n bwysig eich bod yn deall beth yw dehongliad hanesyddol .' - agrata


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
SutcafoddStreic y Penrhyneidehongli?

Sut a phammaedehongliadauhanesyddolyngwahaniaethu?

Cyn cyflawni’rdasghonmae’nbwysigeichbodyndeallbethywdehongliadhanesyddol.

Cwblhewch y tasgau a ganlynihelpugwellaeichdealltwriaeth.

dehongliadau hanes
Dehongliadauhanes

Mae tasg ddehongli yn gofyn i chi wneud y canlynol:

1. adnabod y ffyrdd mae’r gorffennol yn cael ei gynrychioli a’i ddehongli

2. gwahaniaethurhwng ‘ffaith’ a ‘barn’, ganroitystiolaeth/ rhesymau’nseiliedigarwybodaeth am hyn.

Clicio i ddangos

dehongliadau hanes1
Dehongliadauhanes

Ydychchi’ngallugwahaniaethurhwng ‘ffaith’ a barn?

Penderfynwch pa rai o’r datganiadau isod sy’n ‘ffaith’ a pha rai sy’n ‘farn.’

Ffaith

Barn

Cychwynnodd y streicarDachwedd22ain pan adawodd y chwarelwyrachaeleucloiallano’rchwarel.

Y chwarelwyroeddyngyfrifol am y

streic am nadoeddyntynbarodi

drafod.

Daetharweinwyr o undebaueraillmegisBen TilletiFethesdaisiaradgyda’rrhaioeddarstreic.

YstyfnigrwyddArglwyddPenrhyn

arweiniodd at y streicynparaam

dairblynedd.

Rhaidbeio E. A. Young sefrheolwry chwarel am achosi’rstreic.

Rhaidoeddi’rheddluwarchod y dynionhynnyaethynôli’rchwarelcyndiwedd y streic.

Gadawoddllawer o chwarelwyrBethesda am byth. AethllaweriUnolDaleithiau’rAmerica.

ByddaiStreic y Penrhynynparhau am dairblynedd.

Clicioiwirionatebion

dehongliadau hanes2
Dehongliadauhanes

Sut maehaneswyryncasglueutystiolaethermwyncyflwynodehongliad?

Mae dwyfforddynbennafiysgrifennuhanes. Un yditrwygasgluffeithiauyndilyndarllen ac ymchwilioibwnc, cyncyrraeddcasgliadausy’nseiliedigar y dystiolaeth.

Y fforddarallywdechraugydasyniadmewngolwg, ac ynachwilio am dystiolaethsy’nprofisafbwynt.

Pa un yw’r dull gorau yn eich barn chi?

dehongliadau hanes3
Dehongliadauhanes

Wrthddelio â dehongliadaumae’nbwysigystyrieddaubeth:

Beth sy’n ‘ffaith’ a bethsy’n ‘farn’ a sutmaehynynesbonio’rdehongliad a roddir?

2. Y dull a ddefnyddiwydgan yr hanesyddneu’runigolyn/unigolion a gyflwynodd y dehongliad. Sut gwnaetheucefndirddylanwaduareuhysgrifennu?

ad