keselamatan dan kesihatan pekerjaan 2 hari l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN ( 2 HARI) PowerPoint Presentation
Download Presentation
KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN ( 2 HARI)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN ( 2 HARI) - PowerPoint PPT Presentation


 • 533 Views
 • Uploaded on

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN ( 2 HARI). Tanggungjawab Dan Keperluan Untuk Mencegah Kemalangan Pengenalan Perundangan Definisi Keselamatan dan kesihatan pekerjaan Tanggungjawab majikan dan pekerja Keperluan perlantikan pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan Punca Kemalangan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN ( 2 HARI)' - agostino


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
keselamatan dan kesihatan pekerjaan 2 hari
KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN ( 2 HARI)
 • Tanggungjawab Dan KeperluanUntukMencegahKemalangan
 • Pengenalan
 • Perundangan
 • Definisi Keselamatan dan kesihatan pekerjaan
 • Tanggungjawabmajikandanpekerja
 • Keperluan perlantikan pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan
 • PuncaKemalangan
 • Pengenalan
 • Punca-puncautamakemalangan
 • Persekitarantempatkerja yang selamatdantidakselamat
 • Punca – puncakebakaran
 • KaedahPencegahanKemalangan
  • Pengenalan
  • Kaedahpencegahanberlakunyakebakaran
  • KelengkapanPerlindunganDiri (KPD)
  • Pengurusanbahan yang berkesan
  • Kawalan keselamatan untuk mesin dan peralatan (Hierarki Kawalan Risiko)
 • Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan
  • Kepentinganlatihankeselamatandankesihatan
  • Program latihankeselamatan
  • Kesediaankecemasan
  • Pelantindakankecemasan
  • JawatankuasaKeselamatandanKesihatanPekerjaan
 • KaedahMengukurTahapKeselamatan
  • Pengenalan
  • Senaraisemak (SS)
  • Audit keselamatan (AK)
  • Laporankemalangan
  • Menggunakanborang JKKP 6, JKKP 7 dan JKKP 8
 • Keselamatan Di Tempat Kerja Mengikut

Pandangan Islam

  • Pengenalan
  • DefinisidanKonsepTempatKerja
  • Prinsip-prinsipTempatKerjaSelamat
  • Cara- caraMewujudkanTempatkerjaSelamat
  • ImplikasiPremisSelamat
tatacara pengurusan sumber manusia 2 hari
TATACARAPENGURUSANSUMBERMANUSIA( 2 HARI)

Peruntukan-Peruntukan Penting Dalam Akta Kerja 1955

 • PeruntukanPentadbiran
 • KontrakPerkhidmatanPenamatan
 • Kontrak Perkhidmatan
 • Gaji/Upah
 • Waktu Bekerja
 • Cuti
 • Faedah Penamatan & Rentikerja Sentara

Peraturan-Peraturan Kerja 195

 • DefinisiDaftarPekerja
 • Daftar
 • Majikanharusmembuatsupayadaftarbolehdidapatibagipemeriksaan
 • Majikan harus memberikan salinan butir-butir yang disahkan
 • Majikan harus memberikan butir-butir di bawah peraturan 5(c)

Pengendalian Siasatan Dalaman

 • Mengendali Disiplin Di Tempat Kerja
 • TindakanSalahlaku
 • TatacaraPerbicaraan
 • ProsedurSiasatanDalaman

AktaPerhubungan Perusahaan 1967

 • Tujuan
 • Aktiviti
 • Fungsi
 • AktaPerhubungan Perusahaan 1967

Gangguan Seksual Di Tempat Kerja

 • DefinisiGangguanSeksual
 • Bentuk-BentukGangguanSeksual
 • MekanismeDalamanBagiMenanganiGangguanSeksualdiTempatKerja
 • LangkahPerlindungan & PemulihanKepadaMangsa

EtikaKerjaMengikutPandangan Islam

 • MengabdikanDiriKepada Allah
 • Amanah Dan Ikhlas
 • Semangat Bergotong-Royong & Bersatu Fikiran
 • MatlamatkebahagianManusiaDidunia & Diakhirat
 • Tekun Dan Cekap
 • Kesimpulan
membina keterampilan personaliti dalam organisasi 2 hari
MEMBINAKETERAMPILANPERSONALITIDALAMORGANISASI (2 HARI)

Memahami Peranan Personaliti

 • Pengenalan
 • Ciri-ciri personaliti
 • Faktor-faktor Mempengaruhi Personaliti
 • Bagaimana Membina Personaliti

Ketermpilan Diri

 • Apakah Keterampilan Diri?
 • Ciri-ciri Keterampilan Diri
 • Kepentingan Keterampilan Diri
 • Bagaimana Membangunkan Keterampilan Diri yang Positif

Sikap

 • Pengenalanmengenai sikap
 • Sikap yang Mesti Diamalkan
 • Pembentukan Sikap yang Positif

Kecerdasan Emosi Dalam Organisasi

 • Definisi Kecerdasan Emosional
 • Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Prestasi Kerja
 • Faktor Kecerdasan Emosional
 • Hubungan Kecerdasan Emosi & Keyakinan Diri dengan Kreativiti

Komunikasi Berkesan

 • Teknik Berkomunikasi Secara Berkesan
 • Mengatasi Kegelisahan & Konflik
 • Kesan Negetif kerana Kegagalan Berkomunikasi

Menangani Pelanggan

 • Memahami Pelanggan
 • Ciri-ciri Pelanggan
 • Memahami Kepentingan Pelanggan
 • Bagaimana Menangani Pelanggan
pekerja beretika meningkatkan kemahiran professionalisme 2 hari
PEKERJA BERETIKA MENINGKATKAN KEMAHIRAN & PROFESSIONALISME (2 HARI)

KonsepEtikaKerja

 • MemahamiEtikaKerja
 • KepentinganEtika
 • FungsiKodEtika Professional
 • Prinsip-PrinsipAsasTindakanKerja Professional

EtikaKerjaProfesional

 • Cemerlang
 • SikapBerinisiatif
 • Niat
 • BertanggungjawabTerhadapMasyarakat
 • AmanahDalamKerja
 • KomitedTerhadapKerja

EtikaKerjaMengikutPandangan Islam

 • Pengenalan
 • DefinisiEtikaKerjaMengikutPandangan Islam
 • Etika-EtikaKerjaDalam Islam
 • Kesimpulan

AmalanBeretika Dan TidakBeretika Di KalanganProfesional

 • Pengenalan
 • ContohAmalan-AmalanEtikaKerja
 • ContohPerbuatan-PerbuatanTidakBeretika

MeningkatkanKecerdasanEmosiDalamOrganisasi

 • Cara UntukMeningkatkanKesedaranDiri
 • Cara UntukMengawalEmosiSecaraProduktif
 • Cara UntukMemotivasikanDiri

KomunikasiBerkesan

 • TeknikPenyampaian
 • MengatasiKegelisahan
 • Cara UntukMembangunkanDiri
kecemerlangan minda lestari dalam organisasi 2 hari
KECEMERLANGAN MINDA LESTARI DALAM ORGANISASI(2 HARI)

PengurusanKualitiMenyeluruh (TQM)

 • Pengenalan
 • MatlamatPengurusanKualitiMenyeluruh
 • Prinsip-PrinsipPengurusanKualitiMenyeluruh
 • Rumusan

PeningkatanKeupayaanOrganisasiMelaluiPengurusanStrategik

 • Pengenalan
 • DefinisiPengurusanStrategik
 • FaedahPelaksanaanPengurusanStrategik
 • ProsesDalamPengurusanStrategik
 • MengurusPerubahan
 • Nilai-nilaidalambudayakorporat
 • Rumusan

EtikaPadaIndividu Dan Organisasi

 • Pengenalan
 • NilaiMurni & Etika
 • Etika Yang PerluadaPadaIndividu
 • EtikaDalamOrganisasi
 • Rumusan

KeberkatanDalamPekerjaan

 • Pendahuluan
 • DefinisiKeberkatanDalamPekerjaan
 • Cara MendapatKeberkatanDalamPekerjaan
 • Rumusan

PenilaianDalamOrganisasi

 • DefinisiPenilaianDalamOrganisasi
 • MengapaPerluPenilaian
 • Cara Menilai Dan BentukMenilai
 • KesanDaripadaPenilaian

IntegritiDalamOrganisasi

 • Falsafah & KonsepNilai, Etika Dan Integriti
 • Nilai-NilaiSejagat
 • IntegritiSebagaiStrategiPenigkatanKeupayaanOrganisasi
prestasi pekerjaan dan rasionalnya dengan emosi 2 hari
PRESTASIPEKERJAAN DAN RASIONALNYADENGANEMOSI(2 HARI)

Pengenalan & KonsepKepadaEmosi Dan Motivasi

 • PengenalanEmosi
 • PengenalanMotivasi
 • KonsepEmosi
 • Ciri-CiriEmosi
 • Unsur-UnsurAsasEmosi

KecerdasanEmosi & HubungandenganPrestasiKerja

 • DefinisiKecerdasanEmosional
 • PengaruhKecerdasanEmosionalTerhadapPrestasiKerja
 • FaktorKecerdasanMeningkatkanPrestasiKerja
 • KlasifikasiEmosi
 • HubunganAntaraKecerdasanEmosi & KeyakinanDiriDenganKreativiti
 • KepntinganPerananKecerdasanEmosi & KeyakinanDiriDenganKreativiti Para Pekerja

MenanganiKonflik

 • DefinisiKonflik
 • Punca-PuncaKonflik
 • Jenis-JenisKonflik
 • Kesan-KesanKonflik
 • Cara-Cara MengatasiKonflik

MenanganiEmosiNegatif

 • Faktor-faktorBerlakunyaEmosiNegatif
 • AlternatifPenyelesaianKepadaEmosiNegatif
 • LangkahMengatasiKesan-KesanEmosiNegatif

Menangani Stress

 • Apakahitutekanan
 • Kategoritekanan
 • Tanda-tandatekanan
 • Akibattekanan
 • Punca-puncatekanan
 • Pengurusantekanan yang berkesan
 • Teknikpengurusantekanan

MenanganiEmosidariperspektif Islam

 • Pengenalandariperspektifislam
 • Penyebabtercetusnyaemosi
 • Penyelesaianmengikutperspektifislam
slide7

PERANCANGAN STRATEGIK MENINGKATKAN PRODUKTIVITI ORGANISASI (1 HARI)

PengurusanStrategikOrganisasi

 • Pendahuluan
 • FaktorKejayaanOrganisasi
 • Ciri-CiriMisi Yang Baik
 • Ciri-CiriVisi Yang Unggul
 • PenjanaanMatlamat
 • PenjanaanObjektifKhususBagiMatlamatStrategik
 • Ciri-CiriPemimpin Yang Strategik

PerancanganSumberManusia Yang StrategikMenjanaOrganisasiBerkualiti

 • Pendahuluan
 • AktivitiPerancanganSumberManusia
 • Fungsi Unit PengurusanSumberManusia
 • Penutup

Program KeupayaanKendiri

 • Pendahuluan
 • Program KeupayaanKendiri
 • Program PenilaianPekerja
 • Program Mentoring
 • Program PembimbingRakanSebaya (PERASA)
 • PerkhidmatanKaunseling

PENGAWALANEMOSIMEMPENGARUHIPRESTASIKERJA (1HARI)

PengenalanKepadaEmosi

 • DefinisiEmosi
 • Ciri-CiriEmosi
 • UnsurAsasEmosi

KepentinganKecerdasanEmosiDalamOrganisasi

 • DefinisiKecerdasanEmosional
 • PengaruhKecerdasanEmosionalTerhadapPrestasiKerja
 • FaktorKecerdasanEmosional
 • HubunganAnataraKecerdasanEmosi Dan KeyakinanDiriDenganKreativiti
 • KepentinganPerananKecerdasanEmosi Dan KeyakinanDiriDenganKreativiti Para Pekerja

MenanganiEmosiNegatif

 • TanganiEmosisecaraProfesional
 • Faktorberlakunyanemosinegatif
 • Alternatifpenyelesaiankepadaemosinegatif
 • Langkahmengatasikesan-kesanemosinegatif
 • TanganiSecara Islam
 • Pengenalanemosidariperspektifislam
 • Penyebabtercetusnyaemosi
 • Penyelesaianmengikutperspektifislam