opera n syst my os
Download
Skip this Video
Download Presentation
Opera ční systémy (OS)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Opera ční systémy (OS) - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Opera ční systémy (OS). historie a rozdělení. Operační systém (OS). je základní programové vybavení každého současného počítače, které řídí činnost výpočetního systému na základě požadavků uživatele. OS - funkce.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opera ční systémy (OS)' - agnes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opera n syst my os

Operační systémy (OS)

historie a rozdělení

opera n syst m os
Operační systém (OS)
 • je základní programové vybavení každého současného počítače, které řídí činnost výpočetního systému na základě požadavků uživatele
os funkce
OS - funkce
 • spravuje a řídí HW a SW zdroje systému (přiřazování procesorového času aplikacím, přístup k RAM paměti, HDD prostor atd. ..)
 • zajišťuje přístup aplikací k HW prostředkům aniž by tyto museli přesně vědět jakým způsobem HW funguje
 • zajišťuje komunikaci s uživatelem (příkazová řádka – shell, grafické uživatelské rozhraní – GUI)
os start
OS – start
 • po zapnutí počítače:
  • sada instrukcí v paměti ROM provede kontrolu HW prostředků počítače na správnou funkčnost(POST – power on self test), potom BIOS aktivuje HDD a předá řízeni „boot loaderu“(zaváděcí program)
  • loader má pouze jednu funkci – zavede OS do paměti RAM
os co za izuje po zaveden do ram
OS – co zařizuje po zavedení do RAM
 • Procesorový management
 • Paměťový management
 • Device management
 • HDD management
 • Aplikační rozhraní (API)
 • Uživatelské rozhraní
i rozd len os dle po tu u ivatel
I. Rozdělení OS dle počtu uživatelů
 • jednouživatelské OS (single-user systems)
  • dovolují práci jednomu uživateli (v daném čase),
  • standardní OS pro běžné nasazení.
 • víceuživatelské OS (multiuser systems)
  • dovolují práci více uživatelů současně,
  • patří sem především síťové OS.
ii rozd len os dle po tu zpracov van ch loh
II. Rozdělení OS dle počtu zpracovávaných úloh
 • jednoprogramové OS
  • dovolují běh jednoho programu,
  • patří sem jednoduché OS (starší OS),
  • dnes se lze setkat zcela vyjímečně
 • víceprogramové OS
  • podpora multitaskingu,
  • OS podporující multitasking dovolují současný běh několika programů (úloh),
  • patří sem všechny moderní OS
ii rozd len os v ceprogramov os
II. Rozdělení OS - víceprogramové OS
 • výhody:
  • možnost přepínání mezi programy (bez přerušení práce),
  • usnadnění činností, které musí probíhat „paralelně“ s ostatními činnostmi (např. správa sítě),
  • jednotlivé programy zde mohou lépe spolupracovat (např. přímá výměna dat),
  • lepší využití výpočetní kapacity systému,
  • multitasking je nutnou podmínkou pro realizaci víceuživatelského systému
ii rozd len os v ceprogramov os1
II. Rozdělení OS - víceprogramové OS
 • nevýhody:
  • nutná optimalizace OS, aby současný běh více programů výrazně nezpomalil program se kterým právě pracuje uživatel,
  • nároky na vlastní režii systému,
  • podmínkou je odpovídající HW vybavení výpočetního systému (procesor, paměť, disková kapacita),
  • nutné je odpovídající zabezpečení systému (odolnost proti zhroucení systému, ztrátě dat, ...)
v ceprogramov os multitasking
Víceprogramové OS - multitasking
 • Princip multitaskingu
  • běžný počítač nemá k dispozici dostatek procesorů, kde by běželo více úloh (obvykle pouze jeden),
  • proto je současný běh programů řízen tak, že se uživateli jako paralelní pouze jeví,
  • na počítačích s více procesory je potom nutné rozdělit zatížení na všechny procesory (toho nelze prakticky dosáhnout pouhým rozdělením procesů jednotlivým procesorům),
  • existuje několik principů simulace paralelního běhu procesů , všechny jsou založeny na střídavém přidělování procesorového času jednotlivým úlohám:
v ceprogramov os multitasking1
Víceprogramové OS - multitasking
 • principy simulace paralelního běhu procesů
  • přepínání programů (procesů)
  • kooperativní multitasking
  • preemptivní multitasking
1 p ep n n program multitasking
1. přepínání programů (multitasking)
 • není multitasking v pravém slova smyslu,
 • dovoluje pouze možnost rychlého přechodu od jednoho programu k druhému
 • přepínání programů je dosaženo tzv. vzájemným voláním programů a nejde tak přímo o vlastnost OS, ale aplikací, které umožní spuštění jiného programu,
 • dva základní typy přepínání programů:
  • systémy s omezeným přepínáním
  • systémy s neomezeným přepínáním
1 p ep n n program multitasking1
1. přepínání programů (multitasking)
 • systémy s omezeným přepínáním
  • dovolují přepínat mezi „hlavním“ programem a několika speciálními „vedlejšími“ programy,
  • tyto programy se deklarují při startu OS,
  • jiné přepínání není podporováno,
  • dnes již nevyužíváno
1 p ep n n program multitasking2
1. přepínání programů (multitasking)
 • systémy s neomezeným přepínáním
 • dovolují spustit běžné aplikace, mezi nimiž se lze přepínat a kdykoliv je možné spustit další program,
 • aktuální stav aplikace se nazývá kontext
 • program, který má v paměti svůj kontext (je právě aktivní) se nazývá proces
 • běžící proces musí pravidelně volat systémovou službu, kterou signalizuje, že může být přerušen,
 • v této souvislost hovoříme o přepnutí kontextu (context switch), o odebrání procesoru a o přidělení procesoru
 • dnes již nevyužíváno
2 kooperativn multitasking
2. kooperativní multitasking
 • vychází z mechanismů používaných při přepínání procesů,
 • v systému s přepínáním procesů dochází k přepnutí pouze na žádost uživatele a tomu i odpovídá malé využití možností daného principu
 • výhodnější je realizovat přepnutí vždy, když první proces čeká (není aktivní)
 • současně s přepnutím na druhý proces je zadán i požadavek na návrat (přepnutí zpět v případě možnosti přerušení),
 • první proces běží tzv. na popředí (foreground), druhý proces potom na pozadí (background),
 • proti běžnému přepínání procesů lepší využití procesoru
2 kooperativn multitasking1
2. kooperativní multitasking
 • proces na pozadí je standardně výrazně zpomalen,
 • nelze využít na realizaci paralelních úloh (správa sítě, ...)
 • v případě chyby aktivního procesu (např. nekonečná smyčka) nemusí být nikdy volána přerušovací služba a systém potom nemá možnost odejmout aplikaci řízení - proto dojde k zablokování celého systému
 • kooperativní multitasking proto není bezpečný
 • doposud často používaný
 • Windows 3.x (příklad poměrně neefektivního řešení)
3 preemptivn multitasking
3. preemptivní multitasking
 • řeší většinu problémů, které má kooperativní multitasking,
 • operační systém zde nevyžaduje spolupráci aplikací při realizaci multitaskingu,
 • systém je sám schopen přerušit kterýkoliv proces (obvykle při přerušení od časovače) - preempce
 • lze zde nastavit priority procesů (důležité procesy získávají procesor přednostně)
3 preemptivn multitasking1
3. preemptivní multitasking
 • systémové procesy ostatním procesům (klienti) nabízejí služby, které jim využití prostředku umožní a zároveň hlídají zablokování
 • moderní OS zabezpečují iluzi současného běhu několika procesů bez zřetelného střídání
 • OS nepovolí žádnému procesu běžet déle než po specifikovaný časový interval (časové kvantum)
 • využívají všechny moderní operační systémy
iii d len os dle typu zpracov n
III. dělení OS dle typu zpracování
 • multiprocesing
 • schopnost OS využít instalované procesory,
 • souběžné zpracování programů na systémech s více procesory,
 • každý procesor je přiřazen jednomu programu a plní stejné funkce pro všechny programy
 • běžný pro velké výpočetní systémy a výkonné servery
 • dva druhy multiprocesingu
iii d len os dle typu zpracov n1
III. dělení OS dle typu zpracování
 • multiprocesing – 2 typy
 • SMP (Symetrický multiprocesing)
  • dva nebo více procesorů řízeno jedním OS,
  • procesory mívají obvykle rovnoprávnou úroveň,
  • schopnost OS průběžně přidělovat úlohy nejbližšímu volnému procesoru
 • AMP (Asymetrický multiprocesing)
  • Rozdílné využití procesorů
  • Lze stanovit, které úlohy budou využívat který procesor
iii d len os dle typu zpracov n2
III. dělení OS dle typu zpracování
 • interprocesing
 • dynamické propojování mezi aplikacemi,
 • možnost přenosu objektů mezi aplikacemi,
 • automatická aktualizace těchto propojených dat,
 • např. OLE (Object Linking and Embedding)
iii d len os dle typu zpracov n3
III. dělení OS dle typu zpracování
 • real-time procesing
 • určeno pro specifické aplikace, kde je vyžadována minimální doba odezvy (řízení technologické linky, ...),
 • uživatel má dojem, jako by komunikoval v reálném čase
ad