pozn mky koment re a n vrhy k predkladanej noveliz cii z kona o slu b ch zamestnanosti n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Poznámky, komentáre a návrhy k predkladanej novelizácii Zákona o službách zamestnanosti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Poznámky, komentáre a návrhy k predkladanej novelizácii Zákona o službách zamestnanosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Poznámky, komentáre a návrhy k predkladanej novelizácii Zákona o službách zamestnanosti. Pracovná konferencia – Príležitosti a ohrozenia zamestnávania občanov so ZP v SR, 26.10.2012, Slovenská Sporiteľňa a.s., Bratislava PhDr. Elena Kopcová, PhD., Nora Horváthová

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Poznámky, komentáre a návrhy k predkladanej novelizácii Zákona o službách zamestnanosti' - afram


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pozn mky koment re a n vrhy k predkladanej noveliz cii z kona o slu b ch zamestnanosti
Poznámky, komentáre a návrhy k predkladanej novelizácii Zákona o službách zamestnanosti

Pracovná konferencia – Príležitosti a ohrozenia zamestnávania občanov so ZP v SR, 26.10.2012, Slovenská Sporiteľňa a.s., Bratislava

PhDr. Elena Kopcová, PhD., Nora Horváthová

WELLNEA s.r.o. (chránená dielňa), TENENET o.z.

vod defin cia probl mu
ÚVOD - definícia problému
 • 13,19% miera nezamestnanosti, čo je 399 105 nezamestnaných z 2 702 281 ekonomicky aktívneho obyvateľstva,
 • 223 182 ID (MPSZČ do 70% je 106 392 a nad 70% je 116 790) = 8,26 % z ekonomicky aktívneho obyvateľstva
 • Štruktúra ZP v spoločnosti (UPSVAR 2012, ŠÚ SR 2011, MPSVR 2011):
 • Evidovaní ZP ako nezamestnaní UoZ v SR (k 30.6.2012) – 3 413 (z celkovo 399 105 evidovaných uchádzačov o zamestnanie, čo znamená 3.36%, z celkového počtu ID je to len 6%)
 • Zamestnaní ZP v CHD (k 30.6.2012)- v 6224 chránených dielňach pracuje 11 316 ZP zamestnancov (5,07% z celkového počtu ID)
 • V ZSS je 12 577 ZP osôb špeciálne v DSS pre ZP (5,64% z celkového počtu ID) – až 74,2% klientov v ZSS tvoria ZP
 • Na otvorenom trhu práce - 27 472 ZP osôb s MPSZČ 40-70%, nad 70% je 5 901 osôb, teda spolu 33 373 ľudí (14,95% z celkového ID)
 • 68,34% ZP ostáva doma zavretých ako dobrovoľne NZ
obsah pr spevku
Obsahpríspevku
 • Nedostatky súčasných nástrojov AOTP chránených dielní ako východiská pre efektívnejšie nastavenie legislatívy
 • Nedostatky súčasnej legislatívy náhradného plnenia ako východiská pre efektívnejšie nastavenie legislatívy.
 • Ďalšie otázky a nedostatky v problematike podporovaného zamestnávania
  • prepojenie zákona o službách zamestnanosti so zákonom o sociálnych službách
  • otázky daňových úľav a povinnosti platby DPH
  • otázky kompetentnosti a odbornej pripravenosti UPSVARov k CHD podľa navrhovanej novelizácie
slide5
Nedostatky súčasných nástrojov AOTP chránených dielní ako východiská pre efektívnejšie nastavenie legislatívy
 • §55 – status CHD
 • súčasný stav – demotivácia zamestnávať viac ZP kvôli limitu kumulácie štátnych príspevkov, byrokracii pri neskoršom príchode nových ZP a nejasnosť pojmov CHD a CHP
 • Novelizácia – fakultatívnosť
 • § 56 – zriadenie CHD alebo CHP
 • Súčasný stav – rozdiely medzi regiónmi, od 1.7.2012 interná norma likvidačná pre CHD menej ako 2 roky
 • Novelizácia – fakultatívnosť, ZP 2 mesiace evidUoZ, úhrada časti nákladov na zriadenie ZP (nie CCP), viac ako polovičný pokles výšky príspevku ( zo 7608 € na 4000 € a 3306 €, BSK zo 6437 € na 3076 €)
slide6
Nedostatky súčasných nástrojov AOTP chránených dielní ako východiská pre efektívnejšie nastavenie legislatívy
 • §56a – udržanie občana so ZP v zamestnaní
 • súčasný stav – po vyčerpaní 56 na CCP v polovičnej výške, nečerpaný z dôvodu nedostatku financií v štátnom rozpočte
 • Novelizácia – fakultatívnosť, len na odvody poistného, maximálne 461 € na 1 ZP na polovičný pp a predtým evid min 2 mes ako UoZ, max na 2 roky
 • § 57 – SZČO so ZP
 • Súčasný stav – o bdoba §56
 • Novelizácia – fakultatívnosť, ZP 3 mesiace evidUoZ, úhrada časti nákladov na zriadenie ZP (nie CCP), ešte viac ako polovičný pokles výšky príspevku
slide7
Nedostatky súčasných nástrojov AOTP chránených dielní ako východiská pre efektívnejšie nastavenie legislatívy
 • §59 – pracovná asistencia
 • súčasný stav – nejednotnosť v regiónoch, model 1:1, od mája 2012 sprísnený 3:1, CCP na polovičný pp s 3 ZP vo výške 930 €, 550 € netto
 • Novelizácia – fakultatívnosť, model veľa ZP k 1, zníženie max o 20%
 • § 60 – prevádzkové náklady
 • Súčasný stav – nájomné, energie, účtovníctvo, aj CCP po vyčerpaní §56 (zmena internou normou od 1.7.2012 v CCP, podnájomná zmluva 1.1-1.3.2012)
 • Novelizácia – ako jediný ostáva obligatórny, nie účto, CCP áno, pokles výšky príspevku o viac ako 2/3 (z pôvodne za1 štvrťrok 646,42 € za polovičného ID, 1292,83 € za plného ID na 468 € na 1 ZP), refundácie až do 60 dní (teda polročný posun)
slide8
Nedostatky súčasných nástrojov AOTP chránených dielní ako východiská pre efektívnejšie nastavenie legislatívy
slide9
Nedostatky súčasných nástrojov AOTP chránených dielní ako východiská pre efektívnejšie nastavenie legislatívy
 • Zhrnutie a návrhy:
 • Zjednotiť legislatívny výklad CHD a CHP
 • Zvýšiť motiváciu zamestnávať občanov so ZP už existujúcich a efektívne fungujúcich CHD
 • Zvýšiť motiváciu zamestnávať občanov so ZP u CHD so statusom viac ako 2 roky
 • Zjednotiť poskytovanie príspevku na pracovnú asistenciu tak, aby platila jednotne po celom Slovensku a povoliť viac PA v CHD, lebo je pre ZP osobu kľúčový
 • Zaniknutím vstupnej finančnej podpory počas vzniku a prvého roku existencie chránenej dielne de facto v praxi zaniká aj motivácia zakladať CHD a zamestnávať ZP osoby, preto treba vybrať medzi 2 alternatívami – kompromis so súčasnými § alebo radikálna zmena filozofie podporovaného zamestnávania ZP v SR
slide10
Nedostatky súčasnej legislatívy náhradného plnenia ako východiská pre efektívnejšie nastavenie legislatívy.
slide11
Nedostatky súčasnej legislatívy náhradného plnenia ako východiská pre efektívnejšie nastavenie legislatívy.
 • Napr. zamestnávateľ s 300 zamestnancami má povinnosť zamestnávať 10 ZP ( 3 s viac ako 70% MPSZČ a 1 ZP so 40-70%)
 • CCP na týchto 4 ZP počas celého roka na plný pp a min mzde bude 21 216 €, bez úpravy by platil 53 080,80 €,
 • Ak sa rozhodne uhradiť odvod, je to len 9310 €
 • Ak sa rozhodne zadať zákazku CHD, je to 8280 € ale nadmerná záťaž
slide12
Nedostatky súčasnej legislatívy náhradného plnenia ako východiská pre efektívnejšie nastavenie legislatívy.
slide13
Nedostatky súčasnej legislatívy náhradného plnenia ako východiská pre efektívnejšie nastavenie legislatívy.
slide14
Nedostatky súčasnej legislatívy náhradného plnenia ako východiská pre efektívnejšie nastavenie legislatívy.
 • Zhrnutie a závery:
 • Upraviť legislatívu, nech je motivujúca zamestnávať ZP na otvorenom trhu práce, v druhom rade zadať zákazku CHD
 • Využiť povinné odvody naozaj adresne na podporu zamestnávania ZP na Slovensku, a to konkrétne podporných AOTP – APZ, pracovná rehabilitácia
 • Spoločná platforma CHD a organizácií na pomoc ZP, aby spoločne pomáhali k ekonomickému rozvoju a transformácii CHD na sociálne podniky
al ie ot zky a nedostatky v problematike podporovan ho zamestn vania
Ďalšie otázky a nedostatky v problematike podporovaného zamestnávania

prepojenie zákona o službách zamestnanosti so zákonom o sociálnych službách

otázky daňových úľav a povinnosti platby DPH

otázky kompetentnosti a odbornej pripravenosti UPSVARov k CHD podľa navrhovanej novelizácie

akujeme za pozornos
Ďakujeme za pozornosť !

A prajeme veľa trpezlivosti, napriek obrovskému úsiliu a sebaobetovaniu stále dosť chuti, síl a šťastia v zamestnávaní ZP osôb na Slovensku.

Ak niečo veľmi chceš a robíš pre to všetko, celý vesmír sa spojí, aby si to dosiahol!

(PauloCoelho, Alchymista)

WELLNEA s.r.o. (chránená dielňa)

Nora Horváthová nora@wellnea.sk

PhDr. Elena Kopcová, PhD. ena@wellnea.sk

ad