zhvillimi psikomotor n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zhvillimi Psikomotor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Zhvillimi Psikomotor - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Leksioni 7. Zhvillimi Psikomotor. Zhvillimi motor: Me te qete dhe me pak aktive Aktivitete me te nderlikuara dhe te orientuara drejt objektivave Me te afte e me te shkathet Luajne me lojra me te nderlikuara Rritet shkalla e perqendrimit Vizatime me te kuptueshme

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zhvillimi Psikomotor' - afra


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mosha 5 vjec

Zhvillimi motor:

 • Me teqetedhe me pakaktive
 • Aktivitete me tenderlikuaradheteorientuaradrejtobjektivave
 • Me teafte e me teshkathet
 • Luajne me lojra me tenderlikuara
 • Rritetshkalla e perqendrimit
 • Vizatime me tekuptueshme
 • Percaktim I doresdominuese
Mosha 5 vjec
5 vjec

Loja:

 • Me konkurruesedhe me teperpunuara
 • Loja ne grup
 • Imitim I territurve ne lojra
 • Pelqejnetendertojne
 • Kendojne, kercejne, perdorim I kasetave me kenge
5 vjec
5 vjec1

Sjellja adaptive:

 • Vishenvete pa problem
 • Ndihmevetem per lidheset e kepuceveoseveshjetenderlikuara
 • Ushqehen vete
 • I sherbejnevetes per nevojat ne tualet
 • Jashteshtepisekanenevoje per ndihme per tekaluarrrugen
 • Eksplorimvetem I ambientitjashteshtepise
5 vjec
5 vjec2

Sjelljasociale:

 • Bashkepunim me tetjeret
 • Aktivitete ne grup
 • Kuptojnetedrejtat e tetjereve
 • U pergjigjenkerkesaveteterriturve
 • Ndergjegjesohen per rregullat, mesohen me to
 • Pelqejneaktivitetet, udhetimet
5 vjec
5 vjec3

Gjuha:

 • Pasurim I tefoluritdhefjalorit
 • Struktura e fjalise me e nderlikuardhe me e sakte
 • Interesohen per kuptimin e fjaleve
 • Interes per librat
 • Mesojnenumrat, ngjyrat, duanteshkruajne
5 vjec
mosha 6 8 vjec

Zhvillimi motor:

 • Fizikishttepavarur
 • Vrapojne, kercejne, ruajneekuilibrinshume mire
 • Perpunim I aftesivemotore, koordinim, pjesemarrje ne aktivitete
 • Sfidojneveten, bejnegara, zhvillojneaftesite
Mosha 6-8 vjec
6 8 vjec

Loja:

 • Shume me aktive ne lojratendryshme
 • Gjimnastike, akrobaci
 • Interes per pullat, makinatne leter, kukullatetj.
 • Pjesemarrje ne dramatizime duke bererolin e kafsheveoseteprofesionevetendryshmetenjerezve
6-8 vjec
6 8 vjec1

Sjellja adaptive:

 • Me tepavarur e tesigurt
 • Vishenvete
 • Shkojnevete ne tualet, edhenaten
 • Mesohen me lekun
 • Shkojnevete ne shkolledheteshoket
 • Interes per situatadherrethanatendryshmesociale
6-8 vjec
6 8 vjec2

Sjelljasociale:

 • Konsiderate per shprehjet e lojes
 • Permiresim I aftesivesociale
 • Me teafte, kompetente me shprehitesociale
 • Perqendrim ne shkolledhe ne aktivitetet me moshataret
 • Me tendjeshemndajreagimevetetetjereve
 • Prirjetereagojnenegativishtkurjane ne presionosekurkritikohen ne sytetetjereve
6-8 vjec
6 8 vjec3

Gjuha:

 • Me e sofistikuardhe me e perpunuarne varesiedhetemjedisitgjuhesorkurriten
 • Mesojneteshprehinndjenjatdheemocionet me fjale (edhe me heret)
 • Shprehinqartekuptimet e tyre
 • Kuptojneshakatedhehumorin
 • Lexojne, shkruajne, numerojne
6-8 vjec
ad