dry port rieme noord n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dry Port : Rieme Noord PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dry Port : Rieme Noord

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8
aerona

Dry Port : Rieme Noord - PowerPoint PPT Presentation

168 Views
Download Presentation
Dry Port : Rieme Noord
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Dry Port : Rieme Noord • Stedenbouwkundig : - regionaal bedrijventerrein binnen het zeehavengebied (Z-zone)- GRUP : het zeehavengebied wordt in hoofdlijnen samengesteld uit de bedrijventerreinen langs het kanaal Gent-Terneuzen, de (zeehavenondersteunende) regionale bedrijventerreinen die functioneel nauw verbonden zijn met de watergebonden bedrijventerreinen, de kanaaldelen en de dokken, de bestaande en geplande infrastructuren voor de ontsluiting van het zeehavengebied en de grotendeels onbebouwde gebieden die een bufferende functie tussen de industriële activiteiten en de omliggende dorpen vervullen en die bij de vorige gewestplanwijziging grotendeels werden bestemd als koppelingsgebieden.(zie plan)

  2. Dry Port : Rieme Noord • Functioneel : - “dry port” ter ondersteuning van de “natte” terreinen aan het Kluizendok- bestemd voor bedrijven werkzaam in transport en logistiek, met mogelijkheid tot lichte nijverheid- tewerkstelling en toegevoegde waarde • Type gebouwen en loodsen:vergelijking met Skaldenpark en Hulsdonk op Rechteroever ter ondersteuning van Mercatordok en Sifferdok (zie foto) • Gronduitgifte :door middel van concessies met looptijd in functie van investering

  3. Havenbedrijf Gent agh • Wij staan ter beschikking voor verdere toelichting • Katty Lengyel-Bernardfinancieel en administratief directeurtel. : 09/251.05.50e-mail : k.bernard@havengent.be • Peter Van Parysdirecteur technische diensttel. : 09/251.05.50e-mail : p.vanparys@havengent.be