Digitální učební materiál - PowerPoint PPT Presentation

aerona
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digitální učební materiál PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digitální učební materiál

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Digitální učební materiál
96 Views
Download Presentation

Digitální učební materiál

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Digitální učební materiál

 2. Vady čoček Barevná vada Sférická vada Astigmatismus Koma

 3. Barevná vada Fyzikální podstatou tohoto jevu jsou závislosti indexu lomu u všech průhledných látek na vlnové délce. Čočky pak lámou světlo každé barvy jinak (záření dlouhovlnné, tedy červené, nejméně, krátkovlnné, tedy fialové, nejvíce), což se na snímku projeví jako barevné lemování ostrých přechodů mezi světlem a stínem.

 4. princip barevné vady Obr.1 Princip barevné vady http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lens6a.svg

 5. Takto se barevná vada projevuje Obr.2 Projev barevné vady http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Chromatic_aberration.jpg

 6. Sférická vada Sférická vada /aberace/ je optická vada zobrazení, kdy se světelné paprsky na okraji čočky lámou víc než poblíž optické osy. Obr.3 Sférická vada http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Spherical_aberration.svg

 7. Astigmatismus je vada, kdy při zobrazení roviny kolmé k optické ose dochází k tomu, že body v navzájem kolmých osách se nezobrazí ve stejné vzdálenosti. Astigmatismus také způsobuje rozdílné zobrazení, pokud paprsek dopadá na optickou soustavu kolmo nebo pod úhlem. Obr.4 Astigmatismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Astigmatism.svg

 8. Koma je vada čočky, kdy na čočku dopadá široký svazek paprsků, který není rovnoběžný s optickou osou. Pokud je dopadající svazek paprsků dostatečně široký, nebude se bod zobrazovat jako úsečka, ale bude v různě vzdálených rovinách od optické soustavy vytvářet složité obrazce, které tvarem připomínají komety. Astigmatismus pro široké paprsky bývá nazýván koma.

 9. Kontrolní otázky • Jaké znáte optické vady čoček? • Jaká je fyzikální podstata sférické vady? • Co je podstatou barevné vady čočky? Souvisí tato vada s vlnovou povahou světla?

 10. Kontrolní otázky-odpovědi • Jaké znáte optické vady čoček? Barevná, sférická, astigmatismus, koma. • Jaká je fyzikální podstata sférické vady? Paprsky na okraji čočky lámou víc než poblíž optické osy. • Co je podstatou barevné vady čočky? Souvisí tato vada s vlnovou povahou světla? Závislost indexu lomu u všech průhledných látek na vlnové délce.

 11. Použité zdroje: SVOBODA, Emanuel a kol. Přehled středoškolské fyziky. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1996, ISBN 80-7196-116-7. LEPIL, Oldřich; BEDNAŘÍK, Milan; HÝBLOVÁ, Radmila. Fyzika pro střední školy II. Praha: Prometheus, 2002, ISBN 80-7196-185-X Obrázek 1 Princip barevné vady: DRBOB; PITEL. „Wikipedia.cz“ [online]. [cit. 07.01.2014]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lens6a.svg Obrázek 2 Projev barevné vady: CHE. „Wikipedia.cz“ [online]. [cit. 07.01.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chromatic_aberration.jpg#file Obrázek 3 Sférická vada: PKO. „Wikipedia.cz“ [online]. [cit. 07.01.2014]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Spherical_aberration.svg Obrázek 4 Astigmatismus: KOSCH, Sebastian. „Wikipedia.cz“ [online]. [cit. 07.01.2014]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Astigmatism.svg Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Šťastný.